JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ole Palmstrøm

Skatt på personalbillett: Slik er den nye ekstraskatten for tilsette i kollektivtransporten

Arbeidsgivarane jobbar no med å finne verdien til jernbanetilsette og bussjåførar sine personalbillettar. Resultatet avgjer kor mykje tusenvis av tilsette må ut med i ekstra skatt.07.08.2019
07:14
21.08.2019 09:43

tormod.ytrehus@lomedia.no

Mange bussjåførar og jernbanetilsette har vore forbanna over dei nye skattereglane for personalbillettane dei kan kjøpe til ein billeg penge. For bussjåførane har frikortet vore eit tariffesta gode, forhandla fram framfor auka lønn.

Tidlegare har denne billetten vore skattefri, men i tråd med endringar i skattlegginga av naturalytingar, har regjeringa innført ein ny skatt. Den har blitt utsett fleire gongar, sist i mai etter press frå arbeidsgivarane. No skal den trå i kraft frå 1. januar 2020 (sjå faktaboks).

Skatteleggingen av bussjåførenes fribilletter er rent røveri fra regjeringens side, mener Sp-topp

Ein kan likevel få skattefri personalbillett frå arbeidsgivar til ein marknadsverdi opp til 10.000 kroner til saman. Dei skattefrie grensane for personalrabatt og gåver er nemleg høvesvis 8000 kroner og 2000 kroner.

Det overskytande beløpet skal skattleggast som lønn, og det er arbeidsgivarane som har ansvar for å innrapportere og trekke skatt av personalbillettane.

Ingen marknadsverdi

Arbeidsgivarane jobbar no med å finne marknadsverdien til personalbillettane og lage system for å registrere tilsette sine reiser. FriFagbevegelse har tidlegare skrive om full forvirring rundt reglane på dette området.

– Innanfor jernbanen har ein hatt ein fribillett som ein kan køyre med over heile landet. Då har ein ingen marknadspris å samanlikne med. Derfor har det vore vanskeleg å finne ein pris for kva gode ein fribillett er for dei tilsette, forklarer direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, Gunnar Larsen, til FriFagbevegelse.

Det var henvendingar frå nettopp arbeidsgivarorganisasjonen Spekter, som organiserer jernbaneselskapa, som førte til at skatteendringa vart utsett i mai.

Ei anna utfordring er å skille mellom tenestereiser og når jernbanetilsette reiser privat, sidan dei tilsette i jernbanen reiser mykje i jobben, forklarer Larsen. Ei løysing kan vere at dei tilsette registrerer reisene gjennom ein mobilapp, opplyser han.

Byråkrati viktigast

– Er det sannsynleg at de hamnar på ein skattefri verdi under 10.000 kroner?

– Det som er poenget for arbeidsgivar her, er å finne fram til løysingar som gir korrekt verdsetting og ikkje blir for administrativt krevjande, svarer Spekter-direktøren.

Ordninga med fribillettar omfattar nesten 15.000 tilsette og pensjonistar, opplyser Jernbanedirektoratet overfor FriFagbevegelse, i tillegg til billettane for barn og ektefellar av tilsette.

Det er direktoratet som fastset reglane for personalbillettane i avtale med jernbaneselskapa og billettselskapet Entur.

Dei er enno ikkje einige om ei løysing for korleis dei skal verdsette fribilletten, men Jernbanedirektoratet satsar på å finne ei løysing saman med selskapa og Skattedirektoratet over sommaren.

Bussbransjen

Også NHO Transport, som organiserer arbeidsgivarane til bussjåførane, melder om at det er vanskeleg å finne marknadsverdien av frikorta til bussjåførene.

– Utfordringa har vore at frikorta ikkje har same dekning som ordinære årskort for vanlege reisande. Det er dermed om å gjere å finne ein verdi som avspeglar den reelle nytta og bruken til den enkelte arbeidstakar, skriv direktør Jon Stordrange i NHO Transport i ein e-post til FriFagbevegelse.

p

NHO anslår at 12.000 bussjåførar har tilgang til frikortordninga.

Det er fylkeskommunane eller administrasjonsselskapa deira som utsteder frikorta for busselskapa. NHO har bedd dei, i tillegg til medlemsbedriftene, om å bli einige om ein verdi som tilsvarer dei tilsette sin reelle bruk av frikortet.

Stordrange trekker fram to eksempel:

Ulike løysingar

I Møre og Romsdal får bussjåførane i dag eit frikort som kan brukast i heile fylket, noko dei færraste har bruk for. Dermed vil det vere meir naturleg å berekne verdien ut frå ei soneinndeling, opplyser han.

I Oslo og Akershus oppstår eit anna problem: Der kan dei med ordinært årskort bruke både tilbodet frå Ruter og Vy sine lokaltog, medan tilsette berre kan bruke buss, trikk og t-bane. Dermed må ein trekke frå verdien av togreisene når ein skal skattlegge frikorta, forklarer NHO-direktøren.

– NHO har vore i løpande kontakt med både Finansdepartementet og Skatteetaten om korleis frikorta kan skattleggast ut frå nytt regelverk. Vi har ønska at skattlegginga skal bli lågast mogleg for arbeidstakarane og enkelt å administrere for arbeidsgivarane.

– Er det sannsynleg at de hamnar på ein skattefri verdi under 10.000 kroner?

– Ja, for dei fleste vil nok verdien bli lågare enn fribeløpet. Men, skatteplikta vil nok slå inn om ein tar ut frikort til ektefelle eller fleire barn, svarer Stordrange som trur den skattemessige verdien vil vere avklart i løpet av hausten.

Får ikkje hjelp

FriFagbevegelse har kontakta hovudstaden sitt administrasjonsselskap, Ruter, som sel personalbillettar til operatørane av buss og bane i byen.

HR-direktør Bjørn Auglend opplyser at dei har spurt Skatt Aust om råd når det gjeld verdsetting av ein billett som ikkje finst i marknaden, men meiner dei ikkje har fått eit godt svar.

– Når ein ser på reisemønster, så reiser 80 prosent av dei som kjøper årsbillett innanfor ei sone. Vi meiner derfor personalbilletten høgst er verdt ei sone, seier Auglend.

p

Ein vanleg årsbillett innanfor ei sone kostar 7500 kroner og hamnar dermed innanfor den skattefrie marknadsverdien av ein personalbillett.

I tillegg vil verdien bli enda lågare når ein trekker frå verdien av reiser med Vy sine lokaltog, som dei tilsette til skilnad frå vanlege kundar altså ikkje har tilgang til.

– Det hadde vore ein falitterklæring om dette endar med at folk som jobbar i kollektivtransporten, tar bilen til jobb. Så vi håpar på ei løysing på dette, seier Auglend.

Dette er saka:

Skattedirektoratet foreslo i 2016 endringar i regelverket for skattlegging av naturalytingar. Dette er betaling eller gåver i ein form som ikkje er pengar.

Formålet var å gjere regelverket likt for alle, lage skattefrie beløpsgrenser og gi arbeidsgivar ansvar for å trekke skatt av ytingar frå tredjepartar.

Reglane vart vedtekne i revidert nasjonalbudsjett i mai i fjor.

I mars gjorde regjeringa endringar i skattereglane for personalrabattar og gåver. Årsaka var at det vart kjent «at omfanget av personalrabatter er større enn det som tidligere ble lagt til grunn».

• Ein kan få personalrabatt på 100 prosent, framfor maksimalt 50 prosent som opprinneleg foreslått.

• Den skattefrie grensa for personalrabatt er på 8000 kroner, i staden for 7000 kroner.

• Den skattefrie grensa for gåver er 2000 kroner, framfor 1000 kroner.

• Endringa av skattereglane for fribillettar vart utsett til 1. juli sånn at transportselskapa skulle få «tid til å utforme billettordninger som i større grad er i samsvar med den enkeltes private reisebehov og nye skatteregler».

I mai varsla regjeringa at dei utset regelendringane for personalbillettar i transportnæringa fram til 1. januar 2020, slik at næringa kan lage automatiserte system. Sånne digitale system finst enno ikkje for personalbillettar. Dermed måtte arbeidsgivarane ha trekt skatt og innrapportert informasjon til skattemyndigheitene manuelt.

Kjelde: regjeringa.no

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.08.2019
07:14
21.08.2019 09:43Mest lest

Håvard Sæbø

Slik vil Støre-regjeringa endre Nav

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer et ungt og kvinnesterkt lag

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Brian Cliff Olguin

Hadia Tajik er åpen for innleieforbud i Oslo-området

Jan-Erik Østlie

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

Helge Rønning Birkelund

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

Roy Solstad/Werner Juvik

SV og Rødt sikrer stortingsflertall om norsk lønn for sjøfolk

Jan Cristian Vestre fotografert på tomta til Vestre AS sin nye fabrikk på Magnor. Nå blir han politiker igjen.

Jan Cristian Vestre fotografert på tomta til Vestre AS sin nye fabrikk på Magnor. Nå blir han politiker igjen.

Helge Rønning Birkelund

Støre henter industrilederen som fagbevegelsen elsker

Jan Christian Vestre blir næringsminister.

Jan Christian Vestre blir næringsminister.

Leif Martin Kirknes

To av de nye statsrådene overlevde Utøya: – En seier for demokratiet, mener Støre

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Erlend Angelo

Nortura-ansatte frykter for både egen og selskapets framtid: – Det er trist


Flere saker