JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Norske lønns- og arbeidsforhold i norsk farvann:

Skjæran vil innfri løftet til sjøfolket så raskt som mulig. Dette skjer videre med lovforslaget

Norske sjøfolk er lovet norske lønns- og arbeidsforhold av den nye regjeringen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har satt en siste frist til høsten 2022 – men håper det kan skje tidligere.
DELER UTÅLMODIGHETEN: Bjørnar Skjæran ivrer etter å få på plass norske lønns- og arbeidsforhold til sjøs.

DELER UTÅLMODIGHETEN: Bjørnar Skjæran ivrer etter å få på plass norske lønns- og arbeidsforhold til sjøs.

Leif Martin Kirknes

helge@lomedia.no

Det er SV-nestleder Kirsti Bergstø som har utfordret landets fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, om norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel, herunder offshoreflåten.

I regjeringsplattformen til Støre-regjeringen står det at regjeringen vil «innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflåten».

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, kalte dagen som plattformen ble kjent for en av de største dagene i Norsk Sjømannsforbunds historie.

Det hersker heller liten tvil om at det er flertall for dette i Stortinget.

Hurdalsplattformen: Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Svart på hvitt

– Vi har jobbet med dette siden 2008. Nå står det svart på hvitt i regjeringserklæringen til den tiltredende regjeringen. Jeg er nesten stum av glede. Gratulerer alle kollegaer, sa Hansen.

Kirsti Bergstø (SV) er utålmodig, og vil ha en lovproposisjon på plass allerede før påske slik at Stortinget kan behandle dette før sommerferien 2022.

Nå har statsråden svart på det skriftlige spørsmålet. Bjørnar Skjæran ønsker selv at prosessen skal gå så raskt som mulig, og vil i løpet av kort tid oppnevne et lovutvalg som vil få i oppdrag å utarbeide loven.

– Et lovutvalg vil måtte konkretisere nærmere i lovtekst når kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel skal gjelde, påse at reglene er i samsvar med våre folkerettslige og EØS-rettslige forpliktelser, legge til rette for god håndhevelse og belyse de administrative og økonomiske konsekvensene, skriver han i svaret.

Så må utkastet ut på høring før den endelige lovproposisjonen kan utformes.

Mange er utålmodig

Havministeren har forståelse for at mange er utålmodige i forhold til å få dette arbeidet sluttført.

– Det er jeg også, sier han til FriFagbevegelse.

12 dager etter at han tiltrådte, og fire dager etter at han overtok ansvaret for maritim avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet, jobber han hardt for å avklare hvor raskt han kan få dette til.

– Det er veldig viktig for meg å få gjennomført dette så raskt som mulig, og jeg vil snu hver eneste stein for å få det til. Det må ikke herske noen som helst tvil om det. Vi skal levere raskt, og vi skal levere godt ut over det Stortinget har bedt om, poengterer han.

– Samtidig må dette skje med best mulig kvalitet og på en mest mulig riktig måte, og uten at det blir igjen for mange løse tråder. Arbeidet vi gjør med dette må være kvalitetssikret, sier Bjørnar Skjæran.

Aktuelt: SV og Rødt sikrer stortingsflertall om norsk lønn for sjøfolk

– God prosess viktig

– Klarer vi å få til dette raskere enn jeg skisserer her, er det ingen ting som er bedre enn det. I mitt svar til Stortinget har jeg holdt meg til en vane jeg har; jeg vil ikke love mer enn jeg er trygg på at jeg kan holde. Samtidig vil jeg lytte nøye i mine møter med partene, og vurdere nøye om det er mulig å forsere lovarbeidet. Men dette arbeidet må altså skje på en ordnet måte, påpeker han.

Skjæran mener det er ytterst viktig for sjøfolkene at det gjelder like lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, uavhengig av hvilket flagg skipet seiler under.

– Samtidig er det like viktig at vi har en god prosess, som innebærer et grundig lovarbeid og en høringsrunde før saken kan fremmes for Stortinget, sier Bjørnar Skjæran.

Warning
Annonse
Annonse