JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidskriminalitet

Skjerper kravene i varebilbransjen for å stanse kriminelle  

I varebilbransjen er det mye arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og ulovlig arbeidskraft. Nå strammer regjeringa inn.
Nå skal også vanlig varebiler som bare kjører varer i Norge, få strengere krav.

Nå skal også vanlig varebiler som bare kjører varer i Norge, få strengere krav.

Stein Inge Stølen

torgny@lomedia.no

Varebilbransjen er en av de bransjene i Norge som er mest omfattet av arbeidslivskriminalitet.

– Vi vil komme med tydelige grep for å stoppe arbeidslivskriminalitet i en utsatt bransje, og vi følger opp handlingsplanen mot sosial dumping, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til FriFagbevegelse.

Bransjen preges av mange useriøse aktører. 15. mai falt en dom som illustrerer dette.

Dommen handlet om varetransport fra de store vareleverandørene Ikea, Elkjøp, Power. Varene ble kjørt ut av sjåfører i biler som veier under 3,5 tonn. Mye av betalinga har skjedd svart. 

12,3 millioner kroner

De to som ble dømt i Borgarting lagmannsrett 15. mai, fikk henholdsvis ett år og ett år og seks måneders fengsel for hvitvasking av til sammen 12,3 millioner kroner tjent på varebiltransport.

Tidligere har tre personer blitt dømt til mellom tre og fire års fengsel for tilsvarende forhold.

Må være lovlydig

Fra 1. november 2022 ble det innført krav om løyve for dem som utfører internasjonale transporter med varebiler under 3,5 tonn. Nå vil regjeringa innføre de samme kravene også for transporter innenlands.

Et løyve er en offentlig godkjenning av at du har lov til å drive med denne virksomheten. 

For å få løyve må transportørene oppfylle krav til blant annet vandel, økonomi og fagkompetanse. Dessuten vil det bli en avgift for å få tildelt denne tillatelsen. 

Kjøre- og hviletid

Det er to forslag som nå sendes ut på høring. Det ene er en kopi av EU-kravene som Norge innførte for to år siden. 

Det andre forslaget er å gjøre noen nasjonale tilpasninger slik at det ikke er fullt så strenge krav til faglige kvalifikasjoner ved nasjonal transport som de som transporterer varer mellom land.

To andre viktige krav som kommer er innføring av kjøre- og hviletidsbestemmelser og påbud om fartsskriver i varebilene.

Enklest oppstart

Disse tiltakene er ikke med i denne høringen, men samferdselsministeren sier at det kommer forskrifter om dette, og fra 1. januar 2026 vil det bli et helt nytt regime for varetransport.

Grunnen til at de nye reglene gjelder biler mellom 2,5 tonn og 3,5 tonn, er at for å kjøre disse varebilene trengs det bare et ordinært førerkort, over dette trengs det førerkort for tunge kjøretøy som de færreste har.

Varebilbransjen har vært en av de enkleste bransjene å starte opp i. Det har stort sett bare vært behov for førerkort og en bil så kan en starte opp. Nå kommer det nye utgifter til løyve og etter hvert fartsskriver.

Like konkurransevilkår

– Hvor mye kommer dette til å koste den enkelte?

– Det er ikke helt klart ennå, men antagelig vil det ligge på rundt 6000 kroner for det første løyvet, sier han. Men det vil komme andre kostnader i tillegg.

Han mener at det viktigste er at det nå kommer til å bli like konkurransevilkår mellom seriøse og useriøse transportører.

– Det kommer til å bli vanskeligere å drive arbeidslivskriminalitet.

– Når det blir dyrere å skaffe seg løyve blir det kanskje slutt på gratis hjemkjøring av varer?

– Det er det den enkelte virksomhet som bestemmer, men det er viktig å vise fram at transport også er en kostnad, sier samferdselsministeren.

23.000 kjøretøy

Dette forslaget kommer ikke som noen overraskelse på bransjen.

I oktober 2022 la regjeringen fram en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Her ble det varslet at regjeringen vil starte arbeidet med å innføre løyvekrav og kjøre- og hviletidsbestemmelser også for varetransport i Norge for varebiler over 2,5 tonn. 

Et av problemene regjeringa har stått overfor er at bare 13 prosent av varebilene brukes til varetransport i næring. For eksempel er det mange håndverkere som kjører varebil, uten at det er varetransport. I forslaget blir det understreket at det ikke blir krav om løyve for slik bruk av varebiler.

Til sammen anslår regjeringa at det er 23.000 varebiler som vil få krav om løyve for å drive lovlig godstrafikk.

Rettelse: Lørdag 1.juni kl. 9.45 rettet vi saken slik at det ble angitt en pris for hvor mye det vil koste for et løyve for varetransport.

Warning
Annonse
Annonse