JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ÅTTE ORDFØRERE forteller om prosjektene de vil sette gass på for å holde kommunene i gang under koronakrisen.

ÅTTE ORDFØRERE forteller om prosjektene de vil sette gass på for å holde kommunene i gang under koronakrisen.

Koronaviruset

Slik bygger ordførerne landet i krisetider – Her er prosjektene som kan ta fart

Da finanskrisen traff, holdt kommunene hjulene i gang med å pusse opp, vedlikeholde og fremskynde prosjekter. Nå settes repeatknappen på.25.03.2020
14:10
26.03.2020 15:46

helge@lomedia.no

En samlet bygg- og anleggsnæring har kommet med en rekke innspill til regjeringen om tiltak som kan holde hjulene i gang i krisetider.

Bransjen sysselsetter 358.000 personer. Innspillet fra næringen er sendt til tre departement og partigruppene på Stortinget.

Også Fellesforbundet har bidratt med innspill. Et av hovedtiltakene til det største LO-forbundet i privat sektor, er å fremskynde mindre bygge-, anleggs- og vedlikeholdsprosjekter der planarbeid, prosjektering eller oppgradering kan starte opp raskt.

p

– Staten må foreta bevilgninger slik at kommuner og offentlige byggherrer tilføres ekstra midler som sikrer evne til å administrere og finansiere nye prosjekter som kan starte opp raskt, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

– Midler til vedlikehold er engangskostnader som kan bevilges for en periode, påpeker han.

Fellesforbundet mener det også er viktig å sikre og styrke fagopplæring og tilskuddsordninger for bedriftsintern opplæring.

Må få godkjenning

Det er ikke bare penger som mangler. Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss (Ap), venter bare på å komme i gang med veiprosjektet på E-18, et prosjekt til hele seks milliarder kroner. Det er en firefelts motorvei på strekningen Langangen – Rugtvedt i Bamle.

Prosjektet ligger fortsatt i Kommunaldepartementet på grunn av tidligere innsigelser.

Robin Kåss er ordfører i Porsgrunn.

Robin Kåss er ordfører i Porsgrunn.

Privat

– Det har vært en uenighet, men nå er alle parter enige om planforslaget som ligger der. Nå venter vi bare på kommunaldepartementet. Jeg skjønner at det er hektisk i disse dager, men nå er alle parter enige og det er ikke noe problem å godkjenne planen, sier Robin Kåss til FriFagbevegelse.

Han har nå skrevet brev til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) om saken.

p

– Nye Veier er i gang med anbudsprosessen. Vi står i fare for at hele anbudet må stoppes hvis departementet sier nei nå.

Prosjektet er viktig for transporten mellom Østlandet og Sørlandet, men vil også ha en stor økonomisk effekt. Bare de lokale ringvirkningene er på halvannen milliard kroner. Men det er også snakk om arbeidsplasser for veldig mange, sier Kåss.

– Prosjektet gir et håp i en tung tid. Det er en bekmørk tid for næringslivet i hele verden, sier han.

Selv prioriterer Porsgrunn kommune nå raskere saksbehandling for å hjelpe private prosjekter i gang.

En ungdomsskole som skal bygges forsøker man også å få startet opp tidligere enn planlagt.

– Vi fremskynder også prosjekter innen vann og avløp, sier Robin Kåss.

Venter på bypakke

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), kartlegger alle byggeprosjekter som det er mulig å fremskynde og har en tett dialog med næringslivet for å kartlegge deres behov.

Rask saksbehandling av reguleringsplaner er også viktig nå, mener hun.

– I Bodø er det viktige nasjonale prosjekter på gang. Det er viktig for oss å få klarsignal fra nasjonale myndigheter for «Bypakkens fase 2», realisering av «Blått bygg» ved Nord universitetet, og et viktig beredskapsbygg for Nordland politidistrikt.

Ida Pinnerød er ordfører i Bodø.

Ida Pinnerød er ordfører i Bodø.

Håvard Sæbø

Neste torsdag skal bystyret behandle reguleringsplan for nytt fylkesbygg i Bodø.

– Vi skal også flytte rullebanen og flyplassen når Forsvaret flytter sin kampflyaktivitet ut av byen. Det er en viktig anledning til å få i gang viktig og omfattende aktivitet, sier Ida Pinnerød.

– På lokale byggeprosjekter vi har nå er det lokale entreprenører. Det er en styrke nå, legger hun til.

Nytt tinghus

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), har også mange prosjekter som kan forseres. Både statlige og kommunale.

Et nytt tinghus har kommunen ventet på siden 2004. Det samme gjelder arkeologisk museum.

Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger.

Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger.

Bjørn A. Grimstad

– Vi må også få i gang Rogfast. Regjeringen har stoppet opp hele utbyggingen der. Av kommunale prosjekter har vi skoler, barnehager, brannstasjoner som kan forseres og sykehjem som skal bygges. Pluss vedlikehold, sier Kari Nessa Nordtun til FriFagbevegelse.

– Dette er også en mulighet for staten til å investere mer nå i karbonfangst- og lagring, og havvind. Vi trenger det i omstillingen vi nå står i, og de betydelige utfordringene dette er for næringslivet, sier Kari Nessa Nordtun.

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp), forteller at kommunen har begynt å betale regningene fortløpende, ikke på forfallsdato.

Kommunen vil ta i bruk tilgjengelig reelt overskudd, og mulig fremskynde lånefinansierte investeringer som ligger lenger fram i tid. Innretningen tar sikte på å målrette tiltakene slik at det er lokalt næringsliv, innenfor de områdene kommunen har mulighet til å bidra, som nyter godt av tiltakene.

p

– Styrken i tiltakene våre forutsetter at Stortinget følger opp vedtaket de nå har fattet, og vil begrenses i den grad de ikke gjør dette. Da vil koronakostnadene spise av vårt handlingsrom på 35 millioner. Korona-krisen er ikke bare en helsekrise, men også en samfunnsøkonomisk næringslivskrise. Stjørdal har bidratt med det som etter vår størrelse er kraftfulle tiltak når det kommer til ivaretakelse av liv og helse. Vi skal også gjøre det samme hva gjelder samfunnsøkonomi og arbeidsplasser. Politiske og administrativ ledelse i kommunen virker sammen for å gjøre dette mulig, sier Ivar Vigdenes til FriFagbevegelse.

Ivar Vigdenes (Sp) er ordfører i Stjørdal.

Ivar Vigdenes (Sp) er ordfører i Stjørdal.

Stjørdal kommune

Han minner også om at Stjørdal som kommune også påvirker etterspørselen på andre vis enn kun gjennom offentlige budsjetter.

– Vi har et gryteklart samferdselsprosjekt på 11 milliarder i form av ny E6 fra Ranheim til Åsen og som jeg nå forventer at veiselskap, alle lokalpolitikere og kommuneadministrasjoner bidrar til at kommer til hurtig realisering.

Bjørnar Tollan Jordet (SV) er ordfører i Tolga.

– Tiltak vurderes fortløpende. Vi er i tett dialog med lokalt næringsliv for å kartlegge behov og målrette tiltak inn mot den enkelte bedrift sine behov, sier han.

Etter at Innlandet fylkeskommune vedtar sin krisepakke på tirsdag i neste uke vil vi utarbeide en lokal liste med tiltak og prosjekter som harmonerer med fylkeskommunen sin, sier han til FriFagbevegelse.

Bjørnar Tollan Jordet (SV) er ordfører i Tolga.

Bjørnar Tollan Jordet (SV) er ordfører i Tolga.

Tolga kommune

Gjøvik kommune har utarbeidet en omfattende lokal krisepakke både for innbyggere og næringsliv – og noe er under utarbeidelse. Kommunestyret skal behandle dette torsdag.

– Det er snakk om blant annet investeringstiltak, attføringstiltak og støttetiltak. Reduksjon av kommunale avgifter, støtte til bedrifter som får tapte leieinntekter, tilskudd til regionale formål, lærlingplasser og tilrettelegging av flere tiltaksplasser og tilrettelagte arbeidsplasser i våre kommunale etater i samarbeid med næringsliv. Vi ser også blant annet på innkjøps- og anbudsprosedyrer og næringstomter, sier ordfører Torvild Sveen (Sp) til FriFagbevegelse.

Torvild Sveen (Sp) er ordfører i Gjøvik.

Torvild Sveen (Sp) er ordfører i Gjøvik.

Gjøvik kommune

Ordfører i Rælingen, Ståle Grøtte (Ap) er tydelig på å holde farten oppe i sine prosjekter.

– Vi har to store prosjekter – skolebygg og helse/kulturbygg – som vi er tydelig på at vi skal opprettholde farten på. Vi er klare for å opprettholde møter i planutvalget for å sikre fremdrift i boligprosjekter, selv om vi har avlyst kommunestyremøte. Vi forsøker å opprettholde all planlagt aktivitet herunder oppussing, sier Ståle Grøtte til FriFagbevegelse.

Ståle Grøtte er ordfører i Rælingen.

Ståle Grøtte er ordfører i Rælingen.

Bernt Sønvisen/Arbeiderpartiet

I Vestre Toten er det satt i gang et byggeprosjekt på brannstasjonen.

– To idrettshaller er på gang og kommunen setter mye inn på å holde framdriften. Skal vi klare mer må staten bidra, sier ordfører Stian Olafsen (Ap) til FriFagbevegelse.

p

Vestre Toten er en industrikommune, og sterkt preget av situasjonen. Bildelerprodusenten Benteler har alene permittert 500. Kongsberg Automotive har permittert 30 prosent av de ansatte.

– Det viktigste er å jobbe sammen med industrien og ha en god dialog også med nabokommunen Gjøvik. Sammen har vi bedt om et møte med næringsministeren for å prøve å få forklart situasjonen. Raufoss-industrien er et slags miniatyr-Norge. Temperaturen der er som temperaturen ellers.

Stian Olafsen er ordfører i Vestre Toten kommune.

Stian Olafsen er ordfører i Vestre Toten kommune.

Håvard Sæbø

– Samtidig er det internasjonalt problem. Bilfabrikker stenger. Italia har stengt grenser for langtransportbransjen. Vi forsøker å betale regninger kjapt, utsetter betaling for bedriftene. Men det er myndigheten sentralt som har de store svarene og som må komme med tiltak for landet generelt, sier Stian Olafsen.

Holde gassen oppe

Arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Arild Grande er en av mottakerne av tiltakspakken fra en samlet bygg- og anleggsbransje. Og glad for at ordførerne holder gassen inne.

– Det er et massivt innspill fra alt som kan krype og gå i bransjen og et tydelig signal til oss politikere, sier Arild Grande til FriFagbevegelse.

– Det viktigste vi kan gjøre nå er å skape trygghet for arbeidsplasser og bedriftene. Der kan det offentlige gjøre veldig mye med å fremskynde prosjekter. Vi gjorde det under finanskrisen. Nå må regjeringen følge opp med å gi midler men også være raske til å gi godkjenninger, sier Grande.

25.03.2020
14:10
26.03.2020 15:46Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

Rentehevingen kan føre til flere arbeidsledige, mener LOs sjeføkonom

SKYLDER PENGER. Christian Myhre (til venstre) og Egil Håberget mener selskapet Fibertec skylder dem mye penger. – Ikke har jeg fått lønn i samsvar med kontrakten, og arbeidstida har mange ganger vært noe annet enn det som står i kontrakten, sier Håberget.

SKYLDER PENGER. Christian Myhre (til venstre) og Egil Håberget mener selskapet Fibertec skylder dem mye penger. – Ikke har jeg fått lønn i samsvar med kontrakten, og arbeidstida har mange ganger vært noe annet enn det som står i kontrakten, sier Håberget.

Knut Viggen

Christian og Egil mener sjefen stjal lønna. Nå har de anmeldt arbeidsgiveren til politiet

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

For første gang på 52 år er det streik ved smelteverket i industribygda

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

1000 personer har blitt spurt om strømstøtta. Se hva folk har svart her

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

Industri Energi

Derfor blir det ekstra hett når lønna i smelteverkene skal forhandles. Veteran Støylen (80) forklarer


Flere saker