JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nå er det mange ledige stillinger for utviklingshemmede, men nesten ingen søkere. Ansatte må på banen, mener FO og HELT MED.

Nå er det mange ledige stillinger for utviklingshemmede, men nesten ingen søkere. Ansatte må på banen, mener FO og HELT MED.

colourbox.com

Sliter med å få utviklingshemmede til å søke på jobber i ordinært arbeidsliv

Nå er det mange ledige stillinger for utviklingshemmede, men nesten ingen søkere. Ansatte må på banen, mener FO og HELT MED.



03.09.2021
09:14
03.09.2021 12:50

solfrid.rod@lomedia.no

136 personer med utviklingshemming har fått fast jobb gjennom HELT MED. I fire år har organisasjonen jobbet med å opprette stillinger i det ordinære arbeidslivet og følge opp både arbeidstakere og arbeidsgivere. I starten gikk det litt trått, men nå har arbeidsgivernes iver virkelig skutt fart, forteller Jarle Eknes, daglig leder i HELT MED.

Nylig ble det – i godt samarbeid med Nav Ålesund – opprettet 15 nye stillinger bare der. Disse kommer i tillegg til de 15, i fire ulike fylker, som allerede ligger ute på nettsiden.

Problemet er at det er veldig få som søker på disse jobbene. Et paradoks med tanke på at personer med utviklingshemming i stor grad står utenfor arbeidslivet.

– Problemet er sammensatt. For det første er kandidatene ikke vant til å søke jobb, og de leter ikke etter ledige stillinger. Så noen må gjøre dem oppmerksomme på at jobbene finnes. For det andre har mange ikke troen på at de kan mestre en jobb. Og det er heller ikke uvanlig at foreldre er skeptiske, forteller Eknes.

Ansatte i tjenester for og rundt personer med utviklingshemming kan derfor spille en viktig rolle med å informere og motivere, fastslår Eknes.

– Det er så viktig at de engasjerer seg, at de tenker «dette er noe for Gunnar».

Haran fikk en sjanse: – Uten en jobb å gå til, hadde jeg blitt deprimert

Drømmer og muligheter

Eknes og kollegene erfarer at bevisste ansatte gir gode resultater.

– Vi får knallgode søkere fra de få skolene der lærere engasjerer seg i dette, sier Eknes.

Han synes det er trist at mange etter videregående går rett ut i uføretrygd uten å vite om de mange mulighetene som finnes, enten man drømmer om å jobbe i butikk, på sykehjem, i brannvesenet eller på kino.

– Det kan ha stor betydning at tjenesteytere tar den praten. I de 25 kommunene HELT MED finnes kan vi også bidra med en uformell prat. Kandidatene trenger ikke engang å søke, de kan fortelle om sine drømmer, og så kan vi fortelle om mulighetene. Om de ønsker, kan de legges inn i banken vår, og så gir vi beskjed når det dukker opp en aktuell stilling, sier Eknes.

Han oppfordrer ansatte i ulike tjenester kan abonnere på ledige stillinger i sitt fylke.

Samarbeid med FO

FO og HELT MED skal nå samarbeide om å få flere til å søke på de ledige jobbene. Eknes og hans kolleger har erfart at suksesshistorier fungerer på arbeidsgivere. For eksempel ble det sett på som litt vågalt da et sykehjem i Bergen var det første i landet som ansatte en person med utviklingshemming, men den gode historien om hvor bra det gikk spredde seg raskt til sykehjem over hele landet. Nå skal FO sørge for at filmer fra HELT MED når ut til sine medlemmer ute i ulike tjenester. Håpet er at de vil inspireres til å spre jobbmulighetene videre.

– Våre medlemmer i skolen, i omsorgstjenestene og andre steder kan bidra til å identifisere mulige kandidater, veilede dem og sette dem i kontakt med HELT MED, som igjen har kompetanse på dette med å lage CV, skrive søknad og møte på intervju, sier Marit Selfors Isaksen, som sitter i FOs politiske ledelse.

Mye lest: Odd-Martin (58) flyttet tilbake til hjemstedet for å jobbe. Nå legger hjørnesteinsbedriften ned

– Nav må gjøre mer

FO har selv lyst ut en HELT MED-stilling nå, som servicevert på hovedkontoret. Søknadsfristen har ikke gått ut, men så langt har det bare kommet en søknad.

– Veldig rart med tanke på hvor mange mennesker som bor i Osloområdet, mener Isaksen.

FOs Marit Isaksen har en oppfordring til medlemmene: – Bidra aktivt til at personer med utviklingshemming får ta del i det ordinære arbeidslivet.

FOs Marit Isaksen har en oppfordring til medlemmene: – Bidra aktivt til at personer med utviklingshemming får ta del i det ordinære arbeidslivet.

Hanna Skotheim

Forbundet vil i første omgang rette seg mot medlemmer i hovedstaden, for eksempel ved å bruke klubbsiden til FO Oslo. Hvis det fungerer, vil filmen fra HELT MED spres videre utover i landet.

– Jeg har en klar oppfordring til FOs medlemmer: Bidra aktivt til at personer med utviklingshemming får ta del i det ordinære arbeidslivet, sier Isaksen.

Hun mener også at Nav burde ta et langt større ansvar. Nav er lite interessert i å teste ut arbeidsevnen til personer med utviklingshemming. Det er nærmest automatikk i at de får innvilget uføretrygd den dagen de fyller 18, mener Isaksen.

– Nav burde teste arbeidsevnen, slik at de med et par tastetrykk kan få opp aktuelle kandidater til ulike stillinger. Men de prioriterer dessverre ikke denne gruppa.

Jarle Eknes er enig i at Nav må gjøre mer, og mener bestemt at det vil skje endringer i etaten i tida framover. Tradisjonelt har Nav tenkt i retning av skjermede virksomheter, men det er altfor smalt i forhold til bredden i ønsker og behov personer med utviklingshemming har, mener han.

Les svaret fra Nav lenger ned i saken.

Eknes understreker at han ikke mener at ansatte i varig tilrettelagt arbeid nødvendigvis må søke seg over i det ordinære arbeidslivet.

– Det viktige er at de vet om de mulighetene som finnes og, som de fleste av oss, kan skifte jobb om de ønsker det, sier han.

100 nye stillinger i året

HELT MED har som mål å skaffe 100 nye arbeidsplasser hvert år. Eknes legger vekt på at jobbene er nye, det er ingen som går inn og overtar jobber som finnes fra før.

De som ansettes gjennom HELT MED har de samme rettighetene og pliktene som andre. Kontrakten er lik den andre ansatte har, bortsett fra det som har med lønn å gjøre. Personer som ansettes gjennom HELT MED beholder uføretrygden, og får i tillegg en lønn fra arbeidsgiver som skal være minst 20 prosent av sammenlignbar tariff. I praksis utgjør det gjerne rundt 35 kroner i timen.

– Noen er kritiske til det, men det er viktig å erkjenne at dette er personer som har nedsatt arbeidsevne. Vi løfter de gode historiene og påpeker at dette er veldig verdifullt, men vi sier ikke at de gjør en lik jobb som andre. Hvis vi skulle kreve full lønn fra arbeidsgiver, ville det ikke fungere, sier Eknes.

Er fast ansettelse en hindring hos arbeidsgivere fordi det da blir vanskelig å bli kvitt folk hvis det ikke fungerer?

– Vi møter den innvendingen fra kommunene, men ikke fra næringslivet. Vi har jobbspesialister som er inne og veileder, eventuelt får folk over i en annen jobb. Hvis det ikke fungerer, sender vi ikke folk ut i ingenting. Vi har gode erfaringer med dette, avslutter Eknes.

Helt med: Slik fikk Caroline (33) jobb på sykehjemmet

Nav: – En gruppe vi prioriterer

Vi har bedt Nav om å kommentere påstanden om at personer med utviklingshemming nærmest automatisk innvilges uføretrygd, og at etaten ikke prioriterer arbeid for denne gruppa.

«Nav har et stort ansvarsområde og mange prioriterte målgrupper. Personer med utviklingshemming er en av de gruppene vi prioriterer. Målet er at så mange som mulig skal jobbe, helt eller delvis. Det å være i arbeid har stor betydning for de fleste av oss, både fordi vi bidrar og fordi vi er sammen med andre. Vi tror at alle som har lyst til å jobbe, kan jobbe, gitt at de får riktig støtte. Brukere som har særlige behov for hjelp er prioritert for oppfølging fra Nav, men utviklingshemmede er ingen homogen gruppe, og vi vurderer derfor ut fra den enkeltes behov», skriver arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en epost.

– Viktig supplement til Nav

Hugvik mener at hele Navs virkemiddelapparat i utgangspunktet er tilgjengelig for personer med varig nedsatt arbeidsevne. Han ramser opp flere muligheter:

• Varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv (VTO)

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet sektor (VTA)

• Oppfølgingstiltak hos Navs tiltaksleverandører

• Utvidet oppfølging i Nav

• Mentortiltak, ofte i kombinasjon med andre tiltak

Hugvik understreker at Nav ser svært positivt på at stiftelser, sosiale entreprenører og private aktører bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv. «Private aktører/sosiale entreprenører/private stiftelser kan tilby andre veier inn i arbeidslivet og bidra til sosial inkludering og deltakelse i samfunnsliv. Dette er i tråd med politiske føringer. (...) Vi synes HELT MED gjør en flott jobb med å bistå utviklingshemmede med uføretrygd ut i deltidsjobber kombinert med uføretrygd. Dette er et viktig supplement til Navs tiltak og virkemidler», skriver Hugvik.

Han fastholder videre at det er enkelt å kombinere arbeid og uføretrygd.

«Den som har uføretrygd, kan jobbe så mye en har mulighet til. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene. Nav samarbeider med arbeidsgivere med rekrutteringsbehov og formidler arbeidssøkere med ulike oppfølgingsbehov. HELT MED kan også ta kontakt med Nav lokalt for samarbeid».

03.09.2021
09:14
03.09.2021 12:50



Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt


Flere saker