JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Støres eldrepakke: – Det jeg legger fram kommer utvilsomt til å koste

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener eldrepolitikken illustrerer aller best forskjellen mellom dagens regjering og hans eget regjeringsalternativ.
Jonas Gahr Støre la mandag fram partiets eldreløft. Kirsti Kolle Grøndahl er leder i partiets eldreråd.

Jonas Gahr Støre la mandag fram partiets eldreløft. Kirsti Kolle Grøndahl er leder i partiets eldreråd.

Helge Rønning Birkelund

helge@lomedia.no

– Valget er et veivalg. Og et verdivalg. Her får vi temaet velferd versus skattelette satt på spissen. Det jeg legger fram kommer utvilsomt til å koste, sier Jonas Gahr Støre.

– Det er dyrt å satse på kvalitet. Men hvis vi skal gå fire år i møte med 20 til 50 milliarder i skattekutt, er det på dette området kommunene må kutte, sier Jonas Gahr Støre.

Han omtaler Høyre-Frp-regjeringens periode som fire tapte år for eldreomsorgen.

– Det som har preget politikken til denne regjeringen er masse snakk om nye rettigheter, som ikke har betydd noen forskjell i hverdagen for pleietrengende, mener han.

Arbeidsdagen utvides med to timer fra 1. juli

Trygg eldreomsorg

Arbeiderpartiet lanserer nå sin plan for en trygg eldreomsorg for alle. En kvalitetsreform som skal sikre overgangen til framtidens eldreomsorg. I tillegg lover Arbeiderpartiet en milliard kroner til en ny velferdsteknologiordning.

Planen består av 16 satsinger. Hovedområdene er en «bo hjemme-reform», en kvalitetsreform og en aktivitetsreform.

– Eldre vil være sjef i eget liv. Vi legger stor vekt på tiltak som vil gjøre at flere eldre kan boi trygt hjemme i egen bolig, mener Jonas Gahr Støre.

Støre er urolig for kommuneøkonomien de nærmeste årene i forhold til de formidable oppgavene som må løses, blant annet med en atskillig større andel eldre.

– Med den økonomiske politikken til Høyre og Frp har kommunene knapt råd til å satse på omsorg. Det har vi råd til, poengterer han.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

– De ansatte og deres kompetanse er den viktigste forutsetningen for å lykkes. Derfor vil vik ansette flere, sørge for at flere har hele faste stillinger, og investere mer i de ansatte kompetanse, sier Støre. Han mener kvaliteten i tjenesten varierer for mye mellom kommunene.

Det siste er noe forbundsleder for Fagforbundet, Mette Nord, er veldig glad for.

– Det er veldig bra å styrke kommuneøkonomien for å gjøre et virkelig løft i eldreomsorgen. Nøkkelen til kvalitet ligger i hele og faste stillinger for pleiepersonalet. Her er det også lagt opp til en kompetansereform, og en sterk medvirkning i forhold til de ansatte, sier Mette Nord til LO-Aktuelt.

Hun mener tankene om systematisering og registrering ikke må virke byråkratiserende, men gi kunnskap som skal være tilgjengelig for å gjøre eldreomsorgen enda bedre.

Ikke skattekutt

Mette Nord mener det må være slutt på tiden med skattekutt.

– Det er ikke tiden for skattekutt. Snarere tvert imot. Hvis vi skal finansiere fellesskapet må alle bidra. Det vil kreve penger Vi forventer en god kvalitet i den offentlige tjenesten. Da må vi ha ansatte nok og ansatte med kompetanse. Det koster penger, mener Mette Nord.

Eli Gunhild By, leder for Norsk Sykepleierforbund, synes det er bra at Arbeiderpartiet har ambisjoner om å stase på eldreomsorgen.

– Men det er viktig at det ikke bare blir løfter og fagre ord, men at det følges opp i praksis, påpeker hun.

Det er stor sykepleiermangel i kommunene. For at Aps plan for en bedre eldreomsorg skal bli en realitet må kommunene bli mer attraktive arbeidsplasser, påpeker By.

– I følge KS er sykepleiere nå den yrkesgruppen som det er vanskeligst å få rekruttert. Flere undersøkelser viser at svært få nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe på sykehjem.

Pasientene er sykere enn før, og nyutdannede sykepleiere er bekymret fordi det på sykehjem er små fagmiljø og dermed liten mulighet til å konferere med mer erfarne kolleger.

– De som kommer til å vinne kampen om sykepleierne er de arbeidsgiverne som har større ambisjoner enn at hjulene så vidt går rundt. Det som trengs er flere heltidsstillinger, forsvarlige arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og god lønn, sier By.

• Følg oss på Facebook

Vil gi en kjærlighetsgaranti

Arbeiderpartiet vil innføre en «kjærlighetsgaranti».

– Det skal sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem. Eldre som har delt lange liv skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet ønsker også å prøve ut nye ordninger for å gi bedre livskvalitet for eldre. Blant annet gjennom å etablere studentboliger i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta i sosiale aktiviteter med eldre beboere.

Arbeiderpartiets 16 satsinger for en trygg eldreomsorg for alle:

1: Innføre kvalitetskrav for omsorg i norske kommuner.

2: Sørge for flere ansatte og hele, faste stillinger.

3: Investere en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi.

4: Gi støtte og stille krav til flere boliger tilpasset eldre.

5: Legge bedre til rette for at frivillige får en nøkkelrolle i morgendagens omsorg.

6: Sørge for at pårørende får bedre støtte og informasjon.

7: Innføre en kjærlighetsgaranti i sykehjem.

8: Gjennomføre en reform som gir ansatte bedre tid og større handlefrihet.

9: Prioritere omsorgssektoren i ny reform for videre- og etterutdaning.

10: Øke antallet studieplasser og lærlingeplasser.

11. Sørge for investeringstilskudd til både nybygging og renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger.

12: Sikre alle eldre kulturelle opplevelser og aktiviteter.

13: Styrke demensomsorgen og tilbudet av dagaktiviteter.

14: Styrke aktører som bidrar til økt kvalitet i eldreomsorgen.

15: Styrke de fem sentrene for omsorgsforskning.

16: Forbedre omsorgstilbudet i livets siste fase.

Warning
Annonse
Annonse