JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidslivskriminalitet under korona:

Stortinget stemte ned forslag om strengere straff for korona-juks

Samme dag som Frp foreslo nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet, stemte partiet ned et tilsvarende forslag fra Ap og SV.
Arbeiderpartiets Lise Christoffersen skjønner ikke hvorfor politikerne ikke vil ha skjerpet straff for arbeidslivskriminalitet.

Arbeiderpartiets Lise Christoffersen skjønner ikke hvorfor politikerne ikke vil ha skjerpet straff for arbeidslivskriminalitet.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

Økokrim la torsdag fram sin trusselvurdering for 2020. Misbruk av regjeringens koronatiltak er et av hovedpunktene i vurderingen. Svindel med dagpenger, utnyttelse av nasjonale strakstiltak og konkurskriminalitet er blant koronapunktene i trusselvurderingen.

Senest for en uke siden stemte regjeringspartiene, Frp og Senterpartiet ned et forslag hvor Stortinget ba «regjeringen sørge for bedre kontroll og skjerpede straffer»for det som nå kalles korona-kriminalitet.

p

Det skjedde siste dag før påskeferien. Stortinget behandlet en innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om den ekstraordinære korona-situasjonen.

Hurtigarbeid

Proposisjonen fra regjeringen kom på fredag. Innstillingen fra komiteen kom mandag og behandlingen med begrenset taletid gikk i salen tirsdag.

I dette møtet foreslo Arbeiderpartiet og SV å «be regjeringen sørge for et robust kontrollregime for å fange opp useriøse og kriminelle arbeidsgivere som misbruker de nye reglene, blant annet for permittering, samt vurdere behovet for skjerpede sanksjoner i form av økt strafferamme, utvidede muligheter for bøtelegging og inndragning av urettmessig fortjeneste i denne type saker».

Bare Rødt og MDG støttet forslaget. De tre regjeringspartiene, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte altså mot.

Saksordfører for saken, Lise Christoffersen (Ap) er forundret over at politikerne i landets nasjonalforsamling ikke kan være med å vurdere skjerpede sanksjoner mot dem som utnytter den situasjonen vi alle står i nå og som beriker seg gjennom å jukse med de nye reglene.

p

– Det må på plass en kontroll- og oppfølgingsplan som er realistisk og enkel. Og i den situasjonen landet er oppe i mener vi at en offentlig oversikt over hvilke firma som mottar ekstraordinær støtte må på plass, sier Lise Christoffersen til FriFagbevegelse.

– Toppen av nedrighet

– Det store flertallet av arbeidsgivere er seriøse. Men vi vet fra før at det finnes useriøse aktører i arbeidslivet. Det er liten grunn til å tro at de blir mer seriøse i dagens situasjon. Men det er toppen av nedrighet å prøve å utnytte dagens situasjon på den måten, sier Christoffersen til FriFagbevegelse.

– De som har ansvaret for tilsyn sitter opp etter ørene med oppgaver. De trenger mer ressurser. Det er helt opplagt, legger hun til. At Frp stemte mot, synes hun er veldig spesielt.

SV-leder Audun Lysbakken mener det er helt uansvarlig at flertallet på Stortinget stemte mot forslaget om strengere straff for de som misbruker endringene i permitteringsregelverket.

– Det er viktig å sikre at de som nå ikke kan jobbe får en inntekt å leve av. Men det er også viktig at vi sikrer endringene i regelverket legitimitet ved at vi hindrer misbruk av de nye ordningene, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Frp kom med eget forslag

Samme dag foreslo fire Frp-representanter et representantforslag som nettopp ber om nødvendige lovforslag for å sikre at relevant registerinformasjon deles mellom offentlige forvaltningsorgan for å avdekke og forhindre kriminalitet.

p

«Innsatsen mot dette må økes gjennom tilstrekkelige ressurser og nye virkemidler», heter det i forslaget. Videre står det at vi i Norge allerede «har sett at arbeidslivskriminaliteten endrer seg. Enkelte bedrifter misbruker permitteringsordningene ved å melde inn permitteringer, men likevel be sine ansatte møte på jobb, på «dugnad»».

– Det er grunn til å tro at de fleste bedrifter er seriøse og vil bruke krisepakkene i tråd med Stortingets intensjoner, men vi må sikre at kriminelle kriseprofitører blir tatt. I tillegg til arbeidslivskriminalitet er det grunn til å rope varsku også om annen kriminalitet, som nå øker.

Vil avsløre juks

Byggebransjens uropatrulje, Fair Play Bygg Oslo og omegn, har bedt alle stortingsgruppene på Stortinget om å ta grep, og sikre lovendringer som gjør at a-Krimsentrene effektivt kan avsløre og straffe de som jukser med permitteringsregelverket. Dette går først og fremst nettopp på muligheten til informasjonsdeling mellom etatene.

Stortingsrepresentant Bjørnar Laabak (Frp), som vikarierer for komitéleder Erlend Wiborg, er blant de fire Frp-representantene som står bak forslaget.

– Komiteen sluttet seg samlet til Frps merknad om kriminalitet vi nå ser øker i kjølvannet av korona. Det gjelder arbeidskriminalitet, men også digitale innbrudd, id-tyverier, svindel, overgrep mot barn med mer. I merknaden kommer det tydelig fram at en vurderer det uklokt å begrense innsatsen mot a-krim alene og at en derfor må se på eventuelle tiltak samlet, sier Bjørnar Laabak til FriFagbevegelse.

p

– Tiltak som økte straffereaksjoner må vurderes i en helhet

– Arbeiderpartiets og SVs forslag omhandlet kun a-krim og foreslo blant annet økte strafferammer for denne type kriminalitet. Det mente vi ikke var heldig, nettopp fordi en nå ser at kriminaliteten endrer seg og øker på flere områder. Tiltak som eventuelt økte straffereaksjoner må derfor vurderes i en helhet, og er kun ett av flere mulige tiltak, legger han til.

– Frp har fremmet et helhetlig forslag hvor vi ser til både norske eksempler og eksempler fra andre EU/EØS-land gjennom en nylig fremlagt rapport fra Europol. Økokrim går for øvrig i dag ut og forteller mye av det samme vi påpeker i forslaget, påpeker han.

– Arbeiderpartiet og SV kan derfor slutte opp om dette forslaget og få ivaretatt deres ønske om økt innsats mot A-krim, men samtidig bli med å sikre tilsvarende innsats på andre kriminalitetsområder, slik at vi evner å se det i sammenheng. Dette viser at vi snakker i riktig retning. Det er et godt utgangspunkt, sier Bjørnar Laabak.

Annonse
Annonse