JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2023

SV vil ha flere varige arbeidsplasser for folk med funksjonshemming

SV foreslår 500 nye tilrettelagte arbeidsplasser for folk med funksjonsnedsettelser i sitt alternative statsbudsjett for 2023.
SV vil ha flere varig tilrettelagte arbeidsplasser for folk med funksjonsnedsettelser. Illustrasjonsfoto.

SV vil ha flere varig tilrettelagte arbeidsplasser for folk med funksjonsnedsettelser. Illustrasjonsfoto.

Martin Guttormsen Slørdal

herman@lomedia.no

Fredag 4. november la Sosialistisk Venstreparti (SV) fram sitt alternative statsbudsjett for 2023.

Dette vil legge grunnlaget for forhandlingene med regjeringa om budsjettet for 2023.

Arbeiderpartiet-Senterpartiet-regjeringa er avhengige av SVs 13 representanter for å få flertall for budsjettet på Stortinget.

Budsjettforhandlingene med regjeringspartiene starter mandag 7. november.

Dette er sakene som påvirker arbeidslivet.

Flere tilrettelagte plasser

SV foreslår 500 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) til 73 millioner kroner.

VTA er statlig arbeidsretta tiltak som skal gi arbeid som bidrar til å utvikle deltakernes ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver, ifølge Naku (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming).

– Behovet for flere VTA-plasser er enormt, og jeg ble skuffa over at regjeringspartiene fant plass til en eneste ny plass i deres budsjett, sier SV-politiker og leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Kiristi Bergstø.

De fleste som deltar i VTA har diagnosen psykisk utviklingshemming, fulgt av psykiske lidelser.

– Det er en veldig viktig prioritering. Mange mennesker med funksjonsnedsettelser står utenfor arbeidslivet, og derfor er det så viktig at det kommer på plass flere VTA-plasser slik at flere kan få delta i arbeidslivet, sier Bergstø.

SV vil også øke støtta til Helt med med 5 millioner kroner, som jobber for inkludering av folk med utviklingshemming.

De vil også øke støtta til integreringstiltaket Jobbsjansen med 16 millioner korner, som ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har som hovedmål å øke sysselsettinga blant hjemmeværende innvandrerkvinner.

Inkluderende arbeidsliv: Petter (21) har en utviklingshemming og fast jobb: – Det burde vært flere. Jeg tror ikke folk ser potensialet vårt

Yrkesfag

«Norge vil mangle 100.00 fagarbeidere om få år. Derfor er det på høy tid med et krafttak for yrkesfag», står det i SVs alternative budsjett.

De vil legge av mer penger til lærlingetilskudd, rekruttering av flere lærere, økt bemanning i levekårsutsatte områder og utstyr og rom.

SV-leder Audun Lysbakken la fram partiets alternative statsbudsjett fredag 4. november.

SV-leder Audun Lysbakken la fram partiets alternative statsbudsjett fredag 4. november.

Herman Bjørnson Hagen

Skattepolitikk

SV kommer med flere forslag for å senke skattene til de som tjener under 800.000 kroner.

De foreslår blant annet å øke minstefradrag til 51 prosent. I dag ligger minstefradraget på 46 prosent av inntekta.

Frikortgrensa vil de også øke fra 65.000 til 100.000 kroner.

De vil også øke sjømannsfradraget og fiskerfradraget.

En som har en gjennomsnittlig lønn, på rundt 550.000 kroner, vil få et skattelette på 7100 kroner med SVs forslag.

Skattene for de med inntekt over 800.000 kroner vil SV øke.

Nye stillinger

SV foreslår også å øke bemanninga flere steder i det offentlige.

Blant annet vil de ha 250 nye stillinger i det kommunale barnevernet.

Også forsvaret vil SV styrke.

De vil ha 500 flere soldater og befal i Heimevernet, 200 flere årsverk i Forsvaret og 20 nye årsverk på Forsvarets høyskole. Det er også lagt inn en styrking av Cyberforsvaret på 400 millioner kroner.

Partiet foreslår også å øke bemanninga i fengslene.

Noen flere punkter i SVs alternative budsjett:

Tallet er sammenligna med Støre-regjeringas budsjett.

• Fair play bygg – 5 mill. kr.

• Trepartssamarbeid for likestilling i arbeidslivet – 5 mill. kr.

• Styrke Økorim for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet – 10 mill. kr.

• Øke kommunale integreringstiltak – 25 mill. kr.

• Øke antall norsktimer i asylmottak fra 175 til 250 timer – 11,3 mill. kr.

Warning
Annonse
Annonse

Noen flere punkter i SVs alternative budsjett:

Tallet er sammenligna med Støre-regjeringas budsjett.

• Fair play bygg – 5 mill. kr.

• Trepartssamarbeid for likestilling i arbeidslivet – 5 mill. kr.

• Styrke Økorim for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet – 10 mill. kr.

• Øke kommunale integreringstiltak – 25 mill. kr.

• Øke antall norsktimer i asylmottak fra 175 til 250 timer – 11,3 mill. kr.