JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SPØR OG GRAV: Få oversikt over bedriftens økonomi, er et av rådene fra ekspert Bjørn Rudaa. Han har gitt ut bok om lokale lønnsforhandlinger.

SPØR OG GRAV: Få oversikt over bedriftens økonomi, er et av rådene fra ekspert Bjørn Rudaa. Han har gitt ut bok om lokale lønnsforhandlinger.

colourbox.com

Ti tips for å forhandle fram bedre lønn

Her er ekspertens beste råd for å lykkes i lønnsforhandlinger med sjefen.16.11.2023
07:00
22.11.2023 14:06

yngvil@lomedia.no

Lokale lønnstillegg fra arbeidsgiver kommer i tillegg til lønnsøkning fra det sentrale lønnsoppgjøret. Men hvordan kan tillitsvalgte få så mye som mulig ut av de lokale lønnsforhandlingene?

Det har siviløkonom, samfunnsviter og Fagforbundet-rådgiver Bjørn Rudaa skrevet bok om.

Med den ferske boka «Lokale lønnsforhandlinger - Bedriftsøkonomi som verktøy for tillitsvalgte» ønsker han å hjelpe tillitsvalgte og klubbledere til å sikre medlemmene en større del av verdiene de er med på å skape i bedriftene de jobber i.

Rudaa holder også kurs om bedriftsøkonomi for tillitsvalgte. Han er utdannet der mange norske sjefer har studert, på Norges Handelshøyskole, men han har i årevis jobbet med å bruke kunnskapen for å bedre vilkårene til de ansatte.

Dette er noen av hans beste tips:

1. Be sjefen om en månedlig oppdatering om bedriftens økonomi

– Da får du kontinuerlig informasjon om bedriftens økonomi gjennom hele året, sier Bjørn Rudaa.

Da blir det lettere å følge med, lære og forstå enn hvis du gjør det én gang i året og bare i forbindelse med lønnsforhandlinger.

Dette gjør deg også bedre rustet til å delta i drøftinger om bedriftens økonomiske situasjon, og du får du et bedre grunnlag til å stille sjefen spørsmål.

Du som tillitsvalgt har faktisk krav på å møte ledelsen minst én gang i måneden for å drøfte økonomien i bedriften, hvis bedriften er omfattet av Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Også Arbeidsmiljølovens § 8.1-2 sier at tillitsvalgte har krav på å få informasjon om virksomhetens økonomiske situasjon.

2. Hyppig kontakt gir bedre forhandlingsklima

Hyppig informasjon og drøftinger, samt grunnleggende kunnskaper om bedriftsøkonomi gjør jobben som tillitsvalgt lettere.

Når de lokale lønnsforhandlingene starter, kan du avsløre arbeidsgiveren hvis hen forsøker å svartmale situasjonen og si at de ikke har penger til lokale lønnstillegg.

Jevnlig kontakt mellom tillitsvalgte og ledelsen om økonomi kan også bidra til å skape et bedre forhandlingsklima.

3. Dette må du spørre sjefen om

Lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres på grunnlag av bedriftens økonomiske virkelighet.

Alle tariffavtaler mellom NHO og arbeidstakerorganisasjonene med rett til lokale lønnsforhandlinger, sier at de lokale lønnstilleggene i bedriften skal fastsettes etter fire kriterier.

Kravene fra fagforeninga og tilbudet fra arbeidsgiverne skal være basert på de fire kriteriene under, og de må tallfestes. Regnskapene skal brukes.

De fire kriteriene er:

• Bedriftens økonomi

Det er viktig å avklare den faktiske lønnsomheten i bedriften basert på regnskapstall.

Har for eksempel inntektene gått opp eller ned, sammenlignet med fjoråret?

• Produktivitet

Hvordan har produksjonen utviklet seg i forhold til ressursbruk?

I de fleste bedrifter er det hensiktsmessig å måle endringen i driftsinntekter.

Ressursbruk kan for eksempel bety bruk av arbeidskraft (timeverk/årsverk).

• Framtidsutsikter

Hva er ordresituasjonen for bedriften? Hva er utsiktene for at bedriften vinner flere kontrakter?

Hva står det om bedriftens framtidsutsikter i styrets årsberetning som står i årsregnskapet?

Er framtidsutsiktene gode, er det et argument for lønnstillegg.

 

• Konkurranseevne

Har bedriften lavere kostnadsnivå, bedre kompetanse, høyere omstillingsevne eller bedre kvalitet på produktene sine enn konkurrenter?

Styrket konkurranseevne er også et argument for økt lønn i de lokale lønnsforhandlingene. 

De fire kriteriene ble nedfelt i protollen for det samordnede oppgjøret i 1990 mellom LO og NHO.

Bruker arbeidsgiverne ord og uttrykk du ikke skjønner for å forklare? Spør igjen!

                                    

4. Be om et møte med ledelsen før forhandlingene starter

Hvis dere ikke har det allerede i din bedrift, be om et formøte med ledelsen om bedriftens økonomi før de lokale lønnsforhandlingene starter.

Arbeidsgiverforeninga Norsk Industri anbefaler for eksempel sine medlemsbedrifter å ha formøte med de tillitsvalgte.

Dette er for at de tillitsvalgte skal få sette seg ordentlig inn i hvordan det står til med alle de fire kriteriene før forhandlingene.

Det er også et godt tips at de tillitsvalgte selv vurderer de fire kriteriene i forkant. Målet med det er å beregne egne lønnskrav i de lokale lønnsforhandlingene, og beregne hvor mye mer det vil koste bedriften.

5. Disse regnskapene må du ha

Regnskapene er den viktigste kilden til kunnskap om hvordan det går med bedriftens økonomi.

Ledelsen skal gi tillitsvalgte disse regnskapene:

• Årsregnskapet for de to siste åra.

Det kan være nyttig å se på årsregnskapene for enda flere år tilbake, for å se utviklingen i bedriftens økonomi.

• Regnskapstall for samme år som de lokale lønnsforhandlingene skjer.

Er forhandlingene for eksempel i juni 2024, skal du ha regnskapet fra januar-mai 2024.  

Be også om å få regnskapstallene for samme periode i 2023.

• Internt driftsregnskap

Hvis bedriften din også fører internregnskap, spør om det.

I internregnskapet står det flere opplysninger og tall enn bedriftene er lovpålagt å opplyse om i årsregnskapene som er offentlig tilgjengelig. Ikke alle bedrifter har internregnskap.

Årsregnskapene er også tilgjengelige i Brønnøysundregistrene og er gratis.

Hvis du bestiller der, må du ha bedriftens organisasjonsnummer. Det kan du finne i proff.no ved å søke på bedriftens navn.

Retten til innsyn er regulert i Hovedavtalen mellom NHO og LO 2022-2025, § 9-7 om Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold.

6. Hvordan kan tillitsvalgte vurdere regnskapene?

Regnskapspostene under gir tillitsvalgte en god pekepinn om hvor stort det lokale lønnstillegget kan bli.

«Driftsresultat»: Det er forskjellen mellom inntektene fra driften og kostnadene ved driften.

– Driftsresultatet er best egnet til å vurdere økonomien knyttet til driften, mener Bjørn Rudaa.

«Årsresultat» – populært kalt «bunnlinja»: Forskjellen mellom alle inntekter og kostnader i bedriften, heter årsresultat. Her er finansposter inkludert. Finansposter er for eksempel renter på lån når det gjelder finanskostnader. Det kan for eksempel være utbytte fra eierskap i andre bedrifter når det gjelder finansinntekter.

7. Spør og grav om bunnlinja

I de lokale lønnsforhandlingene viser ledelsen ofte til «bunnlinja». Hvis ledelsen forteller at bunnlinja viser «røde tall», at de altså går med underskudd, ikke la deg avfeie med det. Spør ledelsen hvorfor bunnlinja viser underskudd.

Hvis svaret er at underskuddet er forbigående, og bedriftens utsikter til framtidig inntjening er gode og bedriften har en solid egenkapital, kan bedriften fint klare å betale lokale lønnstillegg likevel.

8. Finn ut hva de andre tjener

Tillitsvalgte har krav på å se lønna til egne fagforeningsmedlemmer i bedriften.

De har ikke den samme retten når det gjelder oversikt over lønna til ansatte som ikke er medlemmer. Men: Tillitsvalgte har rett til å se gjennomsnittslønna til andre arbeidstakergrupper i bedriften.

– Hvis man skal ha reelle lokale lønnsforhandlinger, må tillitsvalgte ha kunnskap om lønnspolitikken i bedriften, sier Rudaa.

9. Hva tjener de hos konkurrentene?

Hva gjør du hvis ledelsen hevder at bedriften lønner bedre enn konkurrentene?

Tipset til tillitsvalgte er å skaffe seg informasjon om dette før de lokale lønnsforhandlingene starter.

Sjekk med tillitsvalgte i konkurrerende bedrifter hva lønna er der.

10. Sjefen sier det sentrale oppgjøret har spist opp lønnspotten

Hvis ledelsen hevder at det sentrale lønnsoppgjøret har spist opp muligheten til lokale lønnstillegg, da skal du huske på: Frontfagets ramme for årslønnsvekst skal ikke være tak eller gulv for lokale lønnsforhandlinger.

Og husk: Det er de fire økonomiske kriteriene nedfelt i tariffavtalene, som skal styre hva dere får i lokalt lønnstillegg.

Kilde: Bjørn Rudaas «Lokale lønnsforhandlinger – Bedriftsøkonomi som verktøy for tillitsvalgte» (2023).

16.11.2023
07:00
22.11.2023 14:06Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Angrer på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Fellesforbundet fast

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner


Flere saker