JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BLINK: BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken feiret det nye lovutkastet sammen med Barne- og likestillingsminister Solveig Horne etter pressekonferansen torsdag.

BLINK: BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken feiret det nye lovutkastet sammen med Barne- og likestillingsminister Solveig Horne etter pressekonferansen torsdag.

Hans Henrik Torgersen

Barnevernet får nye plikter i lovutkast:

Trampeklapp for forslag til ny barnevernslov

Et fullsatt auditorium brøt ut i spontan trampeklapp da utvalgsleder Christian Børge Sørensen la fram forslag til ny barnevernslov. Barn og foreldre får styrket sine rettigheter. Og kjærlighet tas for første gang inn i norsk lov.29.09.2016
13:08
30.09.2016 08:15

hans.henrik.torgersen@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

Det var rene gledesscener i Barne- og likestillingsdepartementet da utkastet til ny barnevernslov ble overlevert statsråd Solveig Horne torsdag. Utvalgsleder Christian Børge Sørensen har sammen med en rekke eksperter jobbet med utkastet til ny barnevernslov siden 2014. Torsdag var den store dagen for fremleggelsen av arbeidet kommet, og mottakelsen var ekstremt god til et NOU-arbeid å være.

Målet for utvalget har ifølge Sørensen vært å forenkle og modernisere barnevernsloven, slik at den blir mer i tråd med tiden vi lever i. Begrepsbruken er endret etter innspill fra barn og unge (se faktaboks).

Ansatte i privat barnevern jobber 28 dager «gratis» hvert år

Styrker barns rettigheter

Barnets beste foreslås løftet til et overordnet prinsipp. Av det følger for eksempel at foreldrenes rett til innsyn kan begrenses. Det gis anledning til å unnta all informasjon som kan komme barnet til skade i en akuttfase. Foreldre har fortsatt rett til innsyn i alle dokumenter hvis saken går til fylkesnemnda for barnevernssaker.

Barnets rett til å medvirke foreslås lovfestet. Hvis utvalget får det som de vil, blir barnevernsloven en rettighetslov, noe som igjen gir barnevernstjenesten en del nye plikter. Utvalget foreslår at barnevernstjenesten må være tilgjengelig hele døgnet, at alle meldinger skal følges opp og at henleggelser skal begrunnes.

Barn i barnevernet har altfor mange voksne å forholde seg til, mener utvalget. De forslår å slå sammen dagens tillitsperson, talsperson og tilsynsfører til en: Trygghetsperson.

Barnevernsleder frykter ansatte vil vegre seg mot de vanskeligste sakene

BarnevernsProffene svært glade

Endringsforslagene ble bejublet fra salen, der blant andre BarnevernsProffene fra Forandringsfabrikken var på plass. I 2015 leverte de fra seg sitt eget utkast til ny barnevernslov, og ifølge de umiddelbare reaksjonene var de ikke skuffet over det som ble presentert.

– Dette har vært blod svette og tårer, så jeg er nesten i sjokk. Jeg må la dette synke godt inn. Det er en stor dag for Proffene, at det er mulig. Våre fokusområder har blitt lyttet til. Så er det selvfølgelig tre måneder med høring, der vi også kan være med å dytte enda mer på de innspillene som det ikke er satt fokus på i lovutkastet, sier Alexander, en av dem som jobbet mye med det alternative lovforslaget.

Et viktig krav fra ungdommene har vært at begrepet kjærlighet må inn i loven, noe utvalget slutter seg til.

– Det kan diskuteres om ordet kjærlighet hører hjemme i en lov, men vi mener det gir en etisk retning for barnevernsarbeidet, sier utvalgsleder Sørensen.

Jakter på kjærligheten i ny barnevernslov

FO: Fornøyd, men etterlyser bedre ettervern

FO-leder Mimmi Kvisvik var også svært glad for mye av innholdet i lovforslaget.

– Her er det gjort et veldig godt stykke arbeid. Jeg er veldig glad for hovedtrekkene i lovutkastet, spesielt det at man fikk forsterket barnets rett til omsorg og beskyttelse gjennom lovens bestemmelse om rett til en oppvekst i trygghet, kjærlighet og forståelse, helst i egen familie, sier Kvisvik til Fontene.

Hun påpeker at forslaget vil kreve store ressurser.

– Det legges mye mer ansvar på kommunene enn i dag hvis dette blir lov, og da mener jeg man trenger både kapasitet og kompetanse for å bære det gjennom.

Det er en ting FO-lederen savner:

– Jeg må si at jeg er skuffet over at man ikke har funnet rom til å gjøre noe med ettervernet. I dag har vi ikke et reelt tilbud til de som skal ut av barnevernets omsorg når de er 18 år gamle. Det er mange som da står helt på bar bakke, og de trenger noe mer, sier Kvisvik.

– Vi styrker oppfølgingen av barnet, i det ligger også forberedelser til voksenlivet. Men vi fant det ikke nødvendig å foreslå lovendringer når det gjelder ettervern, sier utvalgsleder Christian Børge Sørensen.

Tre private nykommere gjør innhogg i barnevernsmarkedet

– Spesielt med trampeklapp

Også for statsråden er det spesielt at det bryter ut trampeklapp under framleggelsen av en offisiell utredning.

– Det er første gang. Det var en veldig spesiell stemning under denne framleggelsen. Det viser hvor viktig dette temaet er, og engasjementet ute i samfunnet er for barnevernet. Jeg synes det er spesielt bra at man har fått satt barnets rettigheter i sentrum, og har fått på plass kjærlighet i loven, sier Solveig Horne til Fontene.

Hun var barnehjemsbarn. Nå studerer hun til å bli barnevernspedagog

Når det gjelder ettervern, mener hun mye kan skje i løpet av høringsprosessen som starter nå.

– Det må vi se på. Jeg har ikke rukket å sette meg så godt inn i lovutkastet at jeg har fått sett at det ikke er ivaretatt. Men, det fokuset de har på at alle tjenestene må arbeide sammen, barns medvirkning, styrke forholdet mellom barn og foreldre - og ikke minst at man styrker samarbeidet ute i kommunene, må gjøre noe for å lette arbeidet med ettervernet. Så må vi se om høringsinnspillene viser at vi må se mer på dette, sier Horne.

Hun har ingen konkrete løfter til kommunenes slunkne kasser, men er klar på at loven må følges opp hvis og når den blir vedtatt.

– Det er mange tiltak i lovutkastet som ikke trenger nye midler. Men jeg tror at om vi skal lykkes må vi klare å få til samordningen ute i kommunene, og vi har rett og slett ikke råd til å la være, sier Horne.

Her soner de mest kriminelle guttene

– Noen ganger er vi de eneste som er i begravelsen. Det er ganske trist.

Lovutvalget foreslår

En helt ny barnevernslov.

Nye begreper: Adferdsbegrepet fjernes, bosted erstatter plassering, hastevedtak erstatter akuttvedtak.

Barnevernsloven blir en rettighetslov.

Barnevernstjenesten har plikt til å sette i verk tiltak.

Ny overordnet bestemmelse om barns grunnleggende rettigheter, herunder forsvarlig omsorg og beskyttelse og oppvekst i trygghet og kjærlighet.

Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter loven.

Barns rett til å medvirke lovfestes, ingen aldersgrense.

Barnet får partsrettigheter fra fylte 12 år.

Foreldre kan nektes innsyn i saken dersom det kan være til skade for barnet.

Gjeldende ordninger med tillitsperson, talsperson og tilsynsperson slås sammen til ny ordning: Trygghetsperson.

Barnets rett til kontakt med familien styrkes.

Barneverntjenesten får en plikt til å tilrettelegge for kontakt med foreldre, søsken og andre nære.

Kvalitetskravene til barnevernsinstitusjoner lovfestes.

Et absolutt forbud mot mekaniske tvangsmidler og undersøkelse av kroppens hulrom.

Retten til familieliv tydeliggjøres, egen familie skal være barnets foretrukne omsorgsbase.

Nye bestemmelser om minste mulige inngripen, samarbeidsplikt og skånsomhetskrav i barnevernstjenesten.

Ny paragraf om kultursensitivitet; etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn skal vektlegges i alle avgjørelser, ikke bare i valg av fosterhjem (som i dag).

Familie og nært nettverk skal alltid vurderes som fosterhjem.

Foreldre som mister omsorgen skal følges opp av barnevernet.

Det lovfestes av barnevernet skal tilrettelegge for å tilbakeføre omsorgen til foreldrene, om mulig.

Kommunene får plikt til å samordne det kommunale tjenestetilbudet til barn.

Barnevernets plikt til å arbeide forebyggende overfor alle barn oppheves, tydeligere kjerneoppgaver.

Barnevernstjenesten skal alltid være tilgjengelig.

Meldinger skal alltid følges opp, henleggelser skal begrunnes.

29.09.2016
13:08
30.09.2016 08:15

Lovutvalget foreslår

En helt ny barnevernslov.

Nye begreper: Adferdsbegrepet fjernes, bosted erstatter plassering, hastevedtak erstatter akuttvedtak.

Barnevernsloven blir en rettighetslov.

Barnevernstjenesten har plikt til å sette i verk tiltak.

Ny overordnet bestemmelse om barns grunnleggende rettigheter, herunder forsvarlig omsorg og beskyttelse og oppvekst i trygghet og kjærlighet.

Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter loven.

Barns rett til å medvirke lovfestes, ingen aldersgrense.

Barnet får partsrettigheter fra fylte 12 år.

Foreldre kan nektes innsyn i saken dersom det kan være til skade for barnet.

Gjeldende ordninger med tillitsperson, talsperson og tilsynsperson slås sammen til ny ordning: Trygghetsperson.

Barnets rett til kontakt med familien styrkes.

Barneverntjenesten får en plikt til å tilrettelegge for kontakt med foreldre, søsken og andre nære.

Kvalitetskravene til barnevernsinstitusjoner lovfestes.

Et absolutt forbud mot mekaniske tvangsmidler og undersøkelse av kroppens hulrom.

Retten til familieliv tydeliggjøres, egen familie skal være barnets foretrukne omsorgsbase.

Nye bestemmelser om minste mulige inngripen, samarbeidsplikt og skånsomhetskrav i barnevernstjenesten.

Ny paragraf om kultursensitivitet; etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn skal vektlegges i alle avgjørelser, ikke bare i valg av fosterhjem (som i dag).

Familie og nært nettverk skal alltid vurderes som fosterhjem.

Foreldre som mister omsorgen skal følges opp av barnevernet.

Det lovfestes av barnevernet skal tilrettelegge for å tilbakeføre omsorgen til foreldrene, om mulig.

Kommunene får plikt til å samordne det kommunale tjenestetilbudet til barn.

Barnevernets plikt til å arbeide forebyggende overfor alle barn oppheves, tydeligere kjerneoppgaver.

Barnevernstjenesten skal alltid være tilgjengelig.

Meldinger skal alltid følges opp, henleggelser skal begrunnes.
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

House of Commons / Pa Photos / NTB

Sparket 800 ansatte via Zoom. Nå er han kåret til verdens verste sjef

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

Torgny Hasås

Lærerne tapte trolig 10.000 på streiken

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon


Flere saker