JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vår felles helsetjeneste må være førstevalget, mener LO-nestleder

Sissel M. Skoghaug advarer mot at fellesskapets tjenester er under press.
– Bruken av innleie synes ute av kontroll hos både kommuner og sykehus, sier Sissel M. Skoghaug i LO.

– Bruken av innleie synes ute av kontroll hos både kommuner og sykehus, sier Sissel M. Skoghaug i LO.

André Kjernsli

helge@lomedia.no

LO mener regjeringens nasjonale helse- og samhandlingsplan med fordel kunne hatt mer fokus på styring av sykehusene, og savner tiltak for å sikre en sterkere demokratisk regional og lokal politisk innflytelse på sykehuset.

Det var budskapet til første nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug, under Stortingets høring om nasjonal helse- og samhandlingsplan tirsdag.

LO-nestlederen deltok i høringen blant annet sammen med Iren Luther fra Fagforbundet og FO-leder Marianne Solberg.

Er under press

I helse- og samhandlingsplanen beskrives tre store utfordringer, som LO stiller seg bak. Samtidig savner Sissel M. Skoghaug en grundigere analyse av den fjerde store utfordringen framover: At fellesskapets helsetjenester er under enormt press.

– Aleris etablerer sykehus i Bodø og Tromsø. Samtidig sliter Helse Nord med å få tak i fagfolk. Bruken av innleie synes ute av kontroll hos både kommuner og sykehus. Sykehusene betaler mer og mer til private for behandling de selv ikke rekker. Kommuner betaler bøter til sykehusene for utskrivningsklare pasienter fordi de selv ikke er i stand til å bemanne et passende kommunalt helsetilbud. Private helseforsikringer har eksplodert – og danner et viktig grunnlag for ytterligere vekst av private kommersielle aktører, sa Sissel M. Skoghaug til helse- og omsorgskomiteen.

Ny finansieringsordning

Skoghaug mener tiltakene for en mer sømløs helsetjeneste mellom kommuner og sykehus virker riktige.

LO støtter endringene i finansieringen av sykehusene. Det reduserer sykehusenes egenkapitalkrav og sikrer bevilgninger som fullt ut tar hensyn til at befolkningen blir eldre, med økt behov for helsetjenester.

I tillegg foreslås andelen aktivitetsbasert finansiering redusert til 30 prosent, noe som gir en økt andel rammefinansiering og økt strategisk handlingsrom for sykehusene.

– Det er positivt at det foreslås å endre tilbake til en rentemodell som reduserer kostnadene for sykehusene, mener Skoghaug.

LO gir sin fulle støtte til retningen som regjeringen peker ut for helsetjenestene våre, med en satsing på vår felles helsetjeneste med større tillit til ansatte.

– Arbeidet med heltidskultur, oppgavedeling, arbeidsmiljø og arbeidsvilkår vil bidra til en målsetting om at vår felles helsetjeneste skal være førstevalget for fagfolkene, sa Sissel Skoghaug under høringen.

Fristbrudd-eksplosjon

Utgiftene for fristbruddpasienter er mer enn åttedoblet på fire år. Det koster dyrt.

Når en pasient trenger nødvendig helsehjelp får man samtidig en frist fra helsevesenet om når man har krav på hjelpen. Dersom det offentlige ikke klarer å tilby hjelpen du har krav på, blir du henvist til en privat helseaktør på sykehusets regning.

Ifølge Dagsavisen har de offentlige helseforetakene brukt en milliard kroner på fristbrudd siden 2020. Bare i januar i år betalte Universitetssykehuset i Nord-Norge 10,7 millioner kroner for fristbrudd.

– Kommuner betaler bøter til sykehus per ekstra døgn for utskrivningsklare pasienter – fordi de ikke er i stand til å bemanne et passende kommunalt helsetilbud, sa Skoghaug.

God balanse

Regjeringen fremhever at en god balanse mellom fellesskaps- og private løsninger er helt sentralt for velferdsordninger innen helse og omsorg. Det er hun helt enig i.

– Men denne balansen utfordres løpende av kommersielle aktører med grunnlag i markedsreglene i EØS. Regjeringen må derfor være villig til å prøve ut det rettslige handlingsrommet. Det er et uttalt politisk mål i denne regjeringen at det primært er ideelle aktører som skal bidra til mangfold og en god balanse mellom private og fellesskapets løsninger, sa Sissel M. Skoghaug.

Iren Luther fra Fagforbundet var opptatt av fagutvikling for hele laget, og at det rekrutteres til hele stillinger. Hun påpekte også viktigheten av at ledere i tjenestene har bred kunnskap om hele laget rundt seg.

FO-leder Marianne Solberg ga uttrykk for glede over retningen som meldingen peker ut, var opptatt av hele laget og oppgavefordeling. Samtidig påpekte hun at helsefagene ikke kun består av helseyrket, men må ta med seg hele perspektivet. Sosialarbeidere er ikke nevnt i meldingen.

Warning
Annonse
Annonse