JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Tariff

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

Hvis frontfaget skal ha troverdighet, må ansatte i utdanningsyrkene få mer enn industrien ved neste års lønnsoppgjør, sier forhandlingssjef i Unio. LO svarer med at han har «smale briller».08.12.2022
10:46
12.12.2022 09:24

helge@lomedia.no

Unio har vært samlet til sin årlige konferanse på Sundvolden hotell. Tema for konferansen har vært bærekraft og lønnsdannelsen. Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

På konferansen har spørsmål knyttet til frontfaget har stått i sentrum. Den ferske nyheten om Equinors store bonusutbetaling kastet bensin på bålet. Ifølge Dagens Næringsliv har Equinor utbetalt en julebonus på tilnærmet 10.000 kroner til alle ansatte i år. Bonusen kommer i tillegg til ekstra bonus og generelt høyt lønnsoppgjør etter gode resultater med høye olje- og gasspriser.

– Det gir et forsterket inntrykk av en privat sektor som går så det suser. At de ansatte får sin rettmessige andel av kaka er helt fint. Men det viser også at prognosen for lønnsveksten i industrien var lavere enn det som resultatet, sier Klemet Rønning-Aaby til FriFagbevegelse.

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb: LO-lederen er rystet

– Må ta hensyn

Han mener vårens oppgjør må ta hensyn til prisveksten som alle ser.

– De tre siste årene har i tillegg lønnsøkningen vært klart større i industrien enn anslaget etter de sentrale forhandlingene, som ble førende for de offentlige oppgjørene. Dette må kompenseres i vårens mellomoppgjør. Hvis ikke, kan det bli fort bli storkonflikt, sier Rønning-Aaby.

Han legger til at det «glemmes» at høyere lønnsvekst i privat sektor gir høyere skatteinntekter og økt handlingsrom i offentlig sektor.

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet et møte med arbeidslivets parter, myndighetene og Norges Bank 14. desember. Unios utgangspunkt og forventninger til møtet er at praktiseringen av frontfagsmodellen må gjennomgås i dette utvalget, gjerne med et nytt et Holden-utvalg (Holden 4). Mandatet til et slikt partssammensatt utvalg skal diskuteres i møte med statsministeren.

– Vi må se på hele systemet for lønnsdannelse og inntektspolitikk i Norge, hvor av anvendelse av frontfaget i offentlig sektor spiller en sentral rolle. Det kan ikke være slik at den best organiserte delen av arbeidslivet skal ha den dårligste lønnsveksten. Vi må se på totaliteten, mener Klemet Rønning-Aaby.

Hva er frontfagsramma?

Sentralt i Unios kritikk står blant annet «frontfagrammen». Det er «et troverdig anslag fra NHO, i forståelse med LO, på årets lønnsvekst i industrien».

Dette anslaget settes ved slutten av enigheten om de sentrale forhandlingene i frontfagsoppgjøret. Det skal så være normen for de andre oppgjørene.

Unios kritikk går på at industrien viser seg å få mer enn det som anslås i frontfagsoppgjøret, mens det offentlige får det som er ramma.

– Frontfagsmodellen trenger oppslutning fra alle parter. Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen. Det må vi få gjort noe med, mener Rønning-Aaby.

Unio streiket i 2021. I 2022 har lærerne streiket. Begge ganger er streikene stoppet av tvungen lønnsnemnd.

I et mellomoppgjør mener Rønning-Aaby det er tvilsomt at enkeltgrupper går ut i streik, slik lærerne gjorde i år.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, ønsker ikke å avskaffe frontfagsmodellen, men mener at handlingsrommet må utnyttes bedre. Dette sa han i en paneldebatt på konferansen.

– Vi må få hele det norske arbeidslivet til å forstå at vi (lærerne) ikke bare er en utgift på statsbudsjettet. Og anslaget for frontfaget må bli bedre enn de siste årene, mener Handal.

– Vi må ta diskusjonen om frontfaget i en større grad kan ta hensyn slik at utdanning, ansvar og kompetanse skal lønne seg, mener Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lund.

– Frontfagsmodellen for lønnsdannelse har tjent Norge godt, hvor vi har løftet både offentlig og privat ansatte i flokk. Hele laget har vært med på velstandsutviklingen. Ser man lønnsutviklingen over tid har den vært jevn mellom de ulike sektorene.

Lærerstreiken: Lærerne tapte trolig 10.000 kroner hver på lærerstreiken

Vil ikke konkludere

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener det er alt for tidlig å konkludere før mellomoppgjøret nå.

– Vi avventer tallgrunnlaget vi får av teknisk beregningsutvalg (TBU), og vil sammen med LO komme tilbake til våre krav i forbindelse med mellomoppgjøret til våren, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

Heller ikke Unio-leder Ragnhild Lied vil spekulere i noe krav ennå. Under representantskapet i januar starter den prosessen, sier hun.

LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, viser til at tallene for 2022 ikke foreligger.

– Så hvordan Unio kan si at lønnsøkningen har vært høyere enn anslaget tre siste år, skjønner jeg ikke. Men det stemmer for 2020 og 2021, blant annet fordi det var en nedgang i antall lavtlønte under pandemien. Dette er ikke lønnsvekst, men en strukturendring i sammensetning av sysselsatte, sier Roger Bjørnstad til FriFagbevegelse.

– I de to foregående årene, i 2018 og 2019, ble lønnsveksten lavere enn anslaget. Så dette varierer. Siden 2014 har lønnsveksten samlet sett blitt ganske nøyaktig akkurat som anslått, men ansatte i stat og kommune har fått cirka en prosent mer lønnsvekst enn industrien. I dette spørsmålet tror jeg altså Klemet Rønning-Aaby har på seg litt smale briller, sier Bjørnstad.

– Når det gjelder om å ta hensyn til prisveksten i vårens oppgjør, avhenger det av industriens lønnsevne og situasjonen i norsk økonomi for øvrig. Om det gir grunnlag for kjøpekraftsvekst gjenstår å se når tallmaterialet fra TBU foreligger. Vi kan jo ikke forhandle folk til arbeidsledighet.

Steinar Holden – mannen bak tre Holden-utvalg, det siste i 2013 – innrømmer at lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor er hovedutfordringen for frontfagsmodellen.

– Du får en annen lønnsfastsettelse i privat sektor ved at bedriftene her i en større grad har mulighet til å tilpasse lønna til den enkelte i forhold til kvalifikasjoner og lønnsomhet. I offentlig sektor er arbeidsgiveren bundet opp av stramme budsjetter. Budsjettene er stramme, og blir enda strammere ved økte lønninger, mener Steinar Holden.

– Viktig med helhet

Støre mener frontfaget har fungert bra i Norge over tid. Men sier også at det er viktig å høre på alle parter i forhold til fleksibiliteten med modellen. Derfor skal det settes ned et utvalg som skal se på frontfagets framtid.

– Det som er viktig for regjeringen, er at lønnsdannelsen og arbeidslivets parter skal bidra til en helhet som økonomien kan bære. Da vil det alltid være synspunkter fra det ene og andre forbund som argumenterer med sine syn. Men frontfagsmodellen har klart å oppsummere det på en bra måte. Norge har kunnet beholde konkurransekraften og samtidig hatt inntekter til velferden.

Støre understreker at han er en sterk tilhenger av frontfagets prinsipp og bærende idé.

– Den både opprettholder et konkurransedyktig næringsliv som er åpen mot verden og har inntekter til å finansiere en god velferdsstat. Og gode arbeidsplasser også i offentlig sektor. Men her er det snakk om å komme med innspill underveis, sier Støre.

 

Frontfagsmodellen

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på frontfagsmodellen.

Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet lager en norm som etterfølgende tariffområder følger.

Kilde: Store norske leksikon

Holden- utvalget

Holden-utvalget var et utvalg som ble oppnevnt for først gang av Bondevik I-regjeringen (1997- 2000).

Utvalget hadde som formål å peke på de viktigste utfordringene norsk økonomi stod overfor på 1990-tallet, blant annet som følge av en økt globalisering. Utvalget skulle beskrive utviklingen i norsk økonomi på 1990-tallet, med særlig vekt på arbeidsmarkedet.

Siden har vi hatt flere Holden- utvalg som er offentlige utvalg som blir eller har blitt ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Kilde: Store norske leksikon

08.12.2022
10:46
12.12.2022 09:24

Frontfagsmodellen

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på frontfagsmodellen.

Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet lager en norm som etterfølgende tariffområder følger.

Kilde: Store norske leksikon

Holden- utvalget

Holden-utvalget var et utvalg som ble oppnevnt for først gang av Bondevik I-regjeringen (1997- 2000).

Utvalget hadde som formål å peke på de viktigste utfordringene norsk økonomi stod overfor på 1990-tallet, blant annet som følge av en økt globalisering. Utvalget skulle beskrive utviklingen i norsk økonomi på 1990-tallet, med særlig vekt på arbeidsmarkedet.

Siden har vi hatt flere Holden- utvalg som er offentlige utvalg som blir eller har blitt ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Kilde: Store norske leksikon
Mest lest

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

Marie Louise Somby/Árvu

Ann (58) sa opp jobben som sykepleier og ble vikar

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

Tri Nguyen Dinh

Lederen i Sykepleierforbundet har mistet troen på streik i lønnsoppgjørene

– Jeg synes det er ganske kjipt at vi jobber sju til åtte timer hver dag uten at vi får betalt for det. Det er ganske demotiverende, sier Silje.

– Jeg synes det er ganske kjipt at vi jobber sju til åtte timer hver dag uten at vi får betalt for det. Det er ganske demotiverende, sier Silje.

Omar Sejnæs

Silje fikk ikke lærlingplass. Nå må hun jobbe fulle dager uten betaling

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Privat

Unge sjøfolk er skremt av tiltalen mot vaktsjefen på «Helge Ingstad»

Spania er blant landa med lavest prisvekst i Europa. Men matprisene har økt kraftig.

Spania er blant landa med lavest prisvekst i Europa. Men matprisene har økt kraftig.

Marcelo del Pozo / Reuters / NTB

Her slipper de matskatten regjeringa i Norge ikke vil fjerne

Brian Cliff Olguin

Bingoverter er blant de dårligst betalte i Norge. June Merete er et unntak


Flere saker