JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BESTEMTE SELV: Torsdag og fredag holder Stendis advokat, Eirik Edvardsen, innledning. Sentralt punkt er påstand om at konsulentene selv valgte flere dager i strekk på jobb.

BESTEMTE SELV: Torsdag og fredag holder Stendis advokat, Eirik Edvardsen, innledning. Sentralt punkt er påstand om at konsulentene selv valgte flere dager i strekk på jobb.

Borgarting lagmannsrett/video

Ankesaken i privat omsorg

Velferdsgiganten frykter rettsavgjørelse: – Det kan bli dramatisk for hele bransjen

Stendis advokat Eirik Edvardsen påpeker at det forrige omsorgsselskapet som tapte i en liknende sak gikk konkurs.28.01.2021
17:30
29.01.2021 08:57

ola.tommeras@fagbladet.no

Stendis advokat Eirik Edvardsen trakk fram konkursen i selskapet Baos i retten. Som et eksempel på hvor galt det kan gå dersom saksøkerne vinner fram med sine krav.

Torsdag begynte Stendis advokat Eirik Edvardsen sin to dagers innledningsprosedyre (kun tilfeldig navnelikhet med saksøkernes advokat Kjetil Edvardsen, red.anm.)

Det eneste som er helt sikkert i saken, er at partene står akkurat like langt fra hverandre nå som før den nesten tre måneder lange rettssaken i Oslo tingrett.

Stendi imøtegår ikke et eneste krav, og saksøkerne som er ankepart, fastholder krav om klassifisering som ansatte, etterbetaling av overtid, feriepenger med mer.

DRAMATISK: Stendis advokat Eirik Edvardsen mener gjennomslag for kravene kan bli dramatisk for hele bransjen.

DRAMATISK: Stendis advokat Eirik Edvardsen mener gjennomslag for kravene kan bli dramatisk for hele bransjen.

Werner Juvik

Det endte med konkurs

Både de 22 omsorgsarbeiderne advokat, Kjetil Edvardsen, og velferdskonsernet Stendis advokat, Eirik Edvardsen, bruker rettssaken mot Baos som eksempel i sine innledningsforedrag.

En av de få tingene partene er enige om, er at denne saken ligner. I Baos-saken vant omsorgsarbeiderne fram med sine krav, men før de fikk noe etterbetalt var selskapet konkurs.

– Ni av ankepartene får en godtgjørelse på mer enn én million kroner dersom de vinner fram med sine krav og denne beregningsmetodikken. Det er det samme som ble lagt til grunn i Baos-saken, som altså endte med konkurs, sa advokat Eirik Edvardsen torsdag ettermiddag.

– En slik beregning vil være dramatisk. Konsekvensen kan bli betydelige for mange aktører i bransjen, sa han.

Krever overtid og feriepenger

Torsdag og fredag brukes til Stendis innledningsforedrag i rettssaken der 22 tidligere konsulenter i Aleris og medlemmer av Fagforbundet, har anket og går ny runde i lagmannsretten. Det er samlet satt av åtte uker til saken i Borgarting lagmannsrett.

Tirsdag og onsdag innledet saksøkerne – de 22 omsorgsarbeiderne som har vært konsulenter i Aleris – advokat Kjetil Edvardsen. Han vil ha alle klassifisert som ansatte med krav på vern, etterbetalt overtid og feriepenger tre år tilbake fra innlevering av stevning, innmelding i pensjonsordning og erstatning for det saksøkerne mener er usaklige oppsigelser.

Advokat Eirik Edvardsen avviser alle punkter på vegne av velferdsgiganten Stendi.

Les dommen fra Oslo tingrett

– De tjente ikke noe på dette

Eirik Edvardsen avviser at Aleris hadde et økonomisk insitament for å drifte sine hjem for mennesker med rus eller psykiske problemer med konsulenter framfor ansatte. Konsulentene gikk på timesbetaling, mens ansatte er i medleverturnus eller på dag-, kvelds-, helg- og nattevakter.

– Det eneste insitamentet for Aleris var at ordningen var bra for brukerne. Brukerne har behov for minst mulig utskiftninger av personell, sa Edvardsen og viste til forskjellen i timepris for ansatte i medleverturnus og konsulenter.

Dette var et sentralt tema i Oslo tingrett, og vil ganske sikkert bli det også i Borgarting lagmannsrett. Mens Aleris, som ble til Stendi midt under den forrige rettssaken, regner timepris på fast ansatte ut ifra en medleverturnus på 2920 timer i året, mener konsulentene at det ikke kan sammenlignes.

Ifølge de saksøkende omsorgsarbeiderne var deres arbeidssituasjon en helt annen, der de hovedsakelig måtte holde seg våken alle timer de ble betalt for. Ansatte i medleverturnus har derimot rett på både søvn og hvile i arbeidstiden.

Frykter ny lønnsadel hvis omsorgsarbeiderne vinner fram

De valgte selv vaktene

Når det gjelder hvorvidt de hadde en jobb som tilsier at de skulle vært klassifisert som fast ansatte, sier Stendis advokat Edvardsen:

– Vårt synspunkt er at retten må se til friheten de hadde til å velge vakter. Stendis oppfatning er at dette skiller seg markert fra situasjonen for fast ansatte. Konsulentene har ønsket og fått lange sammenhengende vakter. De har fått en skreddersøm som har vært tilpasset deres liv, sa Edvardsen og varslet at friheten til å velge vakter vil bli et sentralt element i de kommende ukene.

Dette er i sterk strid til konsulentenes forklaringer, som mener de ble kuttet ut fra oppdrag dersom de våget å si nei. Det er også grunnlaget for påstander om usaklige oppsigelser.

Dette står på spill for arbeidslivet

– De anbefalte jobber til venner

Edvardsen gikk også til angrep på påstandene om at konsulentene hadde jobbet til helsa var truet.

– Hvis det var slik at å levere helsetjenester til Stendi medførte helseplager, hvorfor anbefalte da saksøkerne venner å ta oppdrag for Stendi, sa Edvardsen og viste til samboerparene som er blant saksøkerne.

– Begge to begynte før sine samboere i Stendi (den gangen Aleris Ungplan & BOI, red. anm.). Hvorfor – hvis det var så helseskadelig å jobbe for Stendi – hvorfor anbefalte de da jobben for sine samboere, spurte Edvarsen retorisk. Spørsmålet vil bli stilt til de det gjelder når vitnemålene føres utover i februar.

Ikke usaklige oppsigelser

Videre avviste Edvardsen at oppsigelser av kontrakter er usaklige. Edvardsen hevdet at i hvert fall noen av saksøkerne hadde avsluttet arbeidsforholdet frivillig.

Edvardsen viste til en av saksøkerne som eksempel, som ifølge Edvardsen hadde fått annet arbeid i et annet selskap.

– Han leverte helsetjenester gjennom flere år, sluttet og begynte for andre, og så krever han erstatning for usaklig oppsigelse.

Trude tok imot de første konsulentene: Hadde ikke trodd det var sant

Vil likevel ikke etterbetale

Et sentralt punkt er fra når saksøkerne skal ha rett på etterbetalt overtid og feriepenger, dersom retten finner at de skal omklassifiseres til ansatte. 13 av omsorgsarbeiderne fikk medhold i at de ikke skulle vært å anse som konsulenter, men fikk minimalt etterbetalt. Grunnen er at tingretten bare ga dem rett til etterbetalt for perioden etter tidspunktet da stevning ble innlevert.

Slike krav blir foreldet etter tre år, og saksøkerne krever etterbetalt for all jobbing inntil tre år før stevningen.

Stendi mener de ikke har rett på etterbetaling fra arbeid i fortid, selv om retten omklassifiserer dem.

– Fikk det de ønsket

– De har innrettet seg på ordningen som konsulenter. De har vært passive og har ikke varslet om at de ønsket andre forhold, før stevningen ble innlevert, hevdet Edvardsen, og fortsatte:

– Stendi har imøtekommet dem i deres ønsker om vakter, i hvert fall i mange sammenhenger, og så kommer de i ettertid og krever overtid. Hadde det enda kommet et varsel.

Det eneste Stendi kommer ankepartene, altså de saksøkende omsorgsarbeiderne i møte på, er ansettelse dersom de ønsker.

– Stendi vil akseptere krav om å bli ansatt fra konsulenter som skulle få medhold i klassifisering som ansatte, opplyser Edvardsen.

Gjenmøte med lederne

Velferdsaktøren Stendi kommer til å føre 16 vitner. Ni av disse er tidligere boledere ved boliger som omsorgsarbeiderne har jobbet i.

Seks personer er tidligere ledelse i Aleris og nåværende ledelse i Stendi.

Av smittevernhensyn foregår rettssaken uten publikum og de mange partene til stede inntil vitnemålene begynner.

Dette er Stendi/Aleris-saken

• 24 tidligere konsulenter i Aleris Ungplan & BOI tok i august 2018 ut stevning mot Aleris Ungplan & BOI, som i mellmtiden er kjøpt opp av svenske Ambea og omdøpt til Stendi.

• De 24 krevde å bli klassifisert som ansatte. De krever etterbetaling for overtid, feriepenger og innmelding i pensjonskasse, i tillegg til erstatning for usaklige oppsigelser. 13 fikk delvis medhold i tingretten. Stendi fikk fullt medhold i 11 av saken.

• 22 av omsorgsarbeiderne har anket sine saker videre til Borgarting lagmannsrett. Det er satt av åtte uker til saken.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.01.2021
17:30
29.01.2021 08:57Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at det ikke er umulig å utelate eiendomsbransjen fra kompensasjonsordningen, men at det har noen utfordringer ved seg. (Illustrasjonsfoto)

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at det ikke er umulig å utelate eiendomsbransjen fra kompensasjonsordningen, men at det har noen utfordringer ved seg. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Boligspekulanter tjener på tomme leiligheter: – Folk forstår ikke at dette er mulig

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

Morten Hansen

Verkstedarbeiderne i Lodalen vet ikke om jobbene blir flyttet: – Vi har veldig lite vi skulle sagt

Kommentar

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Jan-Erik Østlie

«Den tradisjonen Sp skriver seg inn i, har pleid å gi voldsomt kraft i vår politiske historie»

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Hans-Christian Gabrielsen på fanemarkeringen mandag: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-lederen.

Hans-Christian Gabrielsen på fanemarkeringen mandag: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-lederen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet


Flere saker