JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil at EU-kommisjonen skal se på norsk lønn

NHO liker ikke at Høyesterett sikrer norsk lønn ved verftene, og ber EU-kommisjonen gripe inn.
Høyesterett har ikke forstått EØS-retten og gir utenlandske arbeidere for gode vilkår, mener NHO.

Høyesterett har ikke forstått EØS-retten og gir utenlandske arbeidere for gode vilkår, mener NHO.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

frode@lomedia.no

Næringslivets Hovedorganisasjon vil fortsette kampen for at utenlandske arbeidere ikke skal ha norske lønnsvilkår ved norske verft.

Arbeidsgiverne tapte kampen i Høyesterett i mars, men NHO ber nå om at EU-kommisjonen bruker EU-regelverket for å stoppe likebehandling av norske og utenlandske arbeidere.

Høyesterett fastslo at utsendte arbeidere til Norge skal ha dekt reise, kost og losji, samt et utenbystillegg på 20 prosent av lønna. Retten slo også fast at arbeidstida skal være som i tariffavtalen: 37,5 timer i uka. NHO mener dette er i strid med EUs grunnleggende prinsipp om fri flyt av tjenester. Verftene og NHO mener reise, kost, losji og utenbystillegg kan inkluderes i grunnlønna.

Høyesterett støttet statens krav om at kostnadsdekningen må komme i tillegg til grunnlønna. NHO ønsket også 40 timers uke.

Bruker europeisk hjelp

NHO har helt siden 2008 ført kampen mot likebehandling av norske og utenlandske arbeidere. Nå trekker arbeidsgiverne sine europeiske allierte inn i striden: Businesseurope, som er den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen. NHO er en av 41 medlemsorganisasjoner i Businesseurope.

Businesseurope sendte 21. oktober et brev til ESA, som overvåker EØS-avtalen, der de ber ESA se på Høyesteretts avgjørelse. I brevet framgår det at NHO ber ESA se på om Høyesterett har forstått EØS-avtalen riktig. NHO peker på at Efta-domstolen i en rådgivende uttalelse i 2012 et stykke på vei ga sin støtte til NHO. Høyesterett kom til en annen avgjørelse enn Efta-domstolen og ga full støtte til statens og LOs påstand om at ulik avlønning av norske og utenlandske arbeidere i Norge vil true den norske modellen, og derfor er en trussel mot «offentlig orden». Høyesterett brukte dermed en unntaksbestemmelse i EU-retten, for å oppheve EUs grunnleggende prinsipper om at de frie markedskreftene skal ligge til grunn.

Ber EU-kommisjonen se på saken

Businesseurope og NHO nøyer seg ikke med å trekke inn ESA. NHO vil også ha EU-kommisjonen på banen.

Arbeidsgiverne ber ESA og EU-kommisjonen komme sammen for å drøfte om Høyesterett har misforstått EØS-retten.

Stridens kjerne er et vedtak i den offentlig oppnevnte Tariffnemnda, som har allmenngjort enkelte lønnsvilkår ved norske skipsverft. Vedtaket ble gjort etter at LO la fram en påstand om at det foregår sosial dumping ved norske verft, det vil si at utenlandske arbeidere får betydelig dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Tariffnemnda godtok LOs dokumentasjon på at det var sosial dumping, og vedtok å allmenngjøre minstesatsen i industrioverenskomsten ved verftene. Den er for tida 135,60 for en hjelpearbeider og 149,04 for en fagarbeider.

NHO var ikke enig i at det forelå bevis på sosial dumping, og mente derfor at det ikke var grunnlag for å allmenngjøre industrioverenskomsten på verftene. Derfor gikk ni verft støttet av NHO og Norsk Industri til sak mot staten for å få omgjort Tariffnemndas vedtak. Etter en lang prosess i rettsapparatet, fikk saken sin foreløpige avslutning da Høyesterett ga staten – og LO – fullt medhold 5. mars.

Robert Eriksson er informert

ESA informerte i slutten av oktober arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) om at overvåkingsorganet ser på saken. ESA har ikke levert en formell klage på den norske verftslønna, men avventer dokumentasjon fra NHO før den eventuelt tar formelle steg mot Norge.

NHO: – Ingen kommentar

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, har ingen kommentar til saken.

Heller ikke LO-advokat Håkon Angell vil kommentere saken.

Annonse

Flere saker

Annonse