JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
- Utenlandske sjåfører med lønninger langt under norsk nivå presses av arbeidsgiverne sine til å bli lovbrytere, med det resultat at de mest seriøse bedriftene går over ende først, fordi de ikke kan konkurrere, sa første nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars M. Johnsen under dagens høring på Stortinget.

- Utenlandske sjåfører med lønninger langt under norsk nivå presses av arbeidsgiverne sine til å bli lovbrytere, med det resultat at de mest seriøse bedriftene går over ende først, fordi de ikke kan konkurrere, sa første nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars M. Johnsen under dagens høring på Stortinget.

Roy Ervin Solstad

Vil ha flere kontroller i transportbransjen

Under tirsdagens høring på Stortinget var det stor enighet blant både politikere og partene i arbeidslivet om at noe burde gjøres med situasjonen i transportbransjen. Enigheten var ikke like stor om hva som burde gjøres.18.03.2014
12:00
19.03.2014 12:36

res@lomedia.no

Bakgrunnen for høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget var et forslag fra åtte av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter, der regjeringen bes om å legge fram tiltak for å stanse utviklingen med sosial dumping, kriminalitet og økt sikkerhetsrisiko i transportsektoren.

Forslagsstillerne kommer selv med ti tiltak de mener regjeringe bør vurdere å innføre. Blant dem er bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter, juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for kjøpere av transporttjeneser og innskjerping av kabotasjereglene (se faktaboks).

Under høringen i Stortinget i dag var arbeidsgiversiden representert med Virke, NHO Transport og NHO Transport og Logistikk, mens både Transportarbeiderforbundet (NTF), Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Norsk Lastebileier-forbund (NLF) representerte yrkesgruppene på veien.

Vinterførerkort

Det viste seg raskt at enigheten var stor omkring ønsket om å gjøre noe med kontrollregimet av kjøretøy, både for å luke ut trafikkfarlige kjøretøy, men like mye for å hindre transportkriminalitet som ulovlig kabotasjekjøring. I tillegg var det ingen som opponerte mot at man burde kunne sette krav til sjåførenes kompetanse for å kjøre på norske vinterveier. Gjerne med et såkalt «vinterførerkort».

– Hver vinter ser vi oppslag om utenlandske vogntog som står fast, sperrer veier og som derved påfører både samfunnet og næringslivet betydelige merkostnader, sa første nestleder i NTF, Lars M. Johnsen i sin innledning.

– Utenlandske sjåfører med lønninger langt under norsk nivå presses av arbeidsgiverne sine til å bli lovbrytere, med det resultat at de mest seriøse bedriftene går over ende først, fordi de ikke kan konkurrere, fortsatte han.

Tidligere generalsekretær i Frp, nå administrerende direktør i NLF, Geir Mo, mente et eget transportpoliti ville være veien å gå.

– Transportpolitiet må ha kompetanse og myndighet til å stanse, kontrollere, sanksjonere og innkreve etter mønster fra Danmark og Tyskland, sa han.

Kabotasje

Mens NTF mente at all kabotasjekjøring burde forbys inntil nødvendige tiltak var på plass, var direktør for næringspolitikk i NHO Transport og Logostikk, Erling Sæther, langt mer skeptisk til å stramme inn de nåværende kabotasjereglene.

– Jeg er uenig i at vi skal stramme inn kabotasjereglene til finsk modell. Den modellen er helt klart i strid med EUs kabotasjeregler, sa Sæther.

Også direktør for Reise i Virke, Hilde Solheim, var kritisk til at man skulle gjøre noe med kabotasjereglene innen turbil-sektoren.

– Vi er i ferd med å prise oss ut av turistmarkedet allerede, og gjør vi det enda vanskeligere vil Norge strykes som turistdestinasjon, advarte hun.

Jon H. Stordrange fra NHO Transport var imidlertid ikke uvillig til å stramme inn kabotasjereglene for turbussene.

– Utenlandske turbiler kommer til Norge og blir her fra april til september. De påberoper seg midlertidighet og dermed lovlig kabotasje, men det gir oss problemer. Vi bør begrense antall sammenhengende dager utenlandske turbusser kan operere i Norge til 30, og antall totalt årlig til 45 dager slik de har i Frankrike, sa han.

Debatt i april

Transport- og kommunikasjonskomiteen skal avgi sin innstilling 8. april, mens debatten i Stortinget er satt til 24. april. Første nestleder i NTF, Lars M. Johnsen tror flere av punktene kan få tilslutning da.

– Dette var en viktig høring, for vi opplevde stor grad av enighet i bransjen om at noe må gjøres. Jeg tror at alt som har med kontrollvirksomheten kan få tilslutning, men da trengs det mer ressurser. Skal vi ha døgnkontinuerlige kontroller, så koster det penger, så det spennende er om enigheten gjør at det også følger med penger, sier han.

Forbundet har jobbet med problemstillingene rundt sosial dumping, sikkerhet og kriminalitet i bransjen lenge. Nå tror nestlederen at det endelig kan skje noe.

– Jeg er optimist til at vi kan få på plass tiltak nå, sier Lars M. Johnsen.

De ti tiltakene

Stortinget ber regjeringen utarbeide og legge frem for Stortinget tiltak for å stanse utviklingen med sosial dumping, kriminalitet og økt sikkerhetsrisiko i transportsektoren, herunder vurdering av å innføre:

1. Juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester.

2. Regionale verneombud for transportsektoren som kan bidra til å få oversikt over, samt avdekke, ulovlige og uønskede forhold i sektoren.

3.Styrke, samt bedre samordningen av Tollvesenet, påtalemyndighetene, vegmyndighetene, Biltilsynet og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet.

4. Bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter: Vegmyndighetene og politiet må få tydeligere retningslinjer og myndighet til å kunne holde igjen kjøretøy som viser seg ikke å være egnet for norske vegforhold. Mulighetene for å avsløre falske førerkort må bedres.

5. Krav om at det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før det aktuelle transportmiddel krysser norsk grense.

6. Innskjerpede regler for kabotasjekjøring i godstransporten, herunder vurdering av de finske reglene for kabotasje.

7. Økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre: krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører, samt strengere krav til kvalitet på vinterdekk, deriblant krav om vinterdekk på tilhengere.

8. Et sentralt nettbasert register over alle transportoppdrag som pågår i Norge, slik at det blir enklere for myndighetene å føre kontroll.

9. Hvordan kabotasjekjøring innen turbilbransjen bør reguleres.

10. Styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.03.2014
12:00
19.03.2014 12:36Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

Morten Hansen

Verkstedarbeiderne i Lodalen vet ikke om jobbene blir flyttet: – Vi har veldig lite vi skulle sagt

På hver sin side av grensen: Til venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre svenske Joakim Ahlström.

På hver sin side av grensen: Til venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre svenske Joakim Ahlström.

Helge Rønning Birkelund

Dagpendler Joakim mistet en månedslønn da grensa stengte, men må betale like mye skatt

Kommentar

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Jan-Erik Østlie

«Den tradisjonen Sp skriver seg inn i, har pleid å gi voldsomt kraft i vår politiske historie»

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Debatt

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Jan-Erik Østlie

«Lytt til fakta og forskning, ikke følelser og fordommer», skriver FO-toppene om rusreformen

Håvard Sæbø

Fagforeningsleder melder overgang til arbeidsgiverne

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Erlend Angelo

Bilkonsern gir koronabonus til 4.000 ansatte


Flere saker