JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Podkast

Hvorfor har kvinner dobbelt så høyt sykefravær som menn? Svaret kan ligge i jobben til Tone

Alt hadde sett annerledes ut, dersom jobben hennes var dominert av menn – og ikke kvinner, mener hjelpepleier Tone Amundsen (58). Kvinner i hennes yrkesgruppe ligger øverst på sykefraværsstatistikken.
Som kvinnelig hjelpepleier ligger Tone (58) øverst på sykefraværsstatistikken.

Som kvinnelig hjelpepleier ligger Tone (58) øverst på sykefraværsstatistikken.

Ida Bing

ida.bing@lomedia.no

– Vi har høyt blodtrykk. Det kjennes på kroppen. Man blir kvalm og uvel. For du blir jo sliten av å stresse.

Nok en kveldsvakt er i gang på Midtåsenhjemmet i Oslo. Hjelpepleier Tone Amundsen skal snart i gang med middagsservering til 16 beboere. Etter middag er det kveldsstell.

– Vi må være tidsbegrensa. Mange føler på dårlig samvittighet hver dag fordi du vet du må videre, sier Tone.

Det hender ofte at noen vil legge seg rett etter middag. Andre vil kanskje sitte og prate litt, eller så er det noen som bare trenger en hånd å holde i. Særlig nå, for nyhetene fra Ukraina vekker vonde minner hos mange, forteller Tone. Men hun og kollegaene har ikke tid.

Som tillitsvalgt, et verv hun hadde i mange år, så hun at stadig yngre kollegaer ble langtidssykemeldte som følge av stress. I tillegg er jobben tøff fysisk, med mange tunge løft.

Den psykiske belastninga er også stor:

– Du blir syk av det. Mange på min alder er redde for å ikke stå ut arbeidslivet. Det blir for tøft for kroppen.

Kvinner har i snitt dobbelt så høyt sykefravær som menn. Hvorfor er det sånn? Hør om hvorfor Tone topper sykefraværsstatistikken i podkasten Rørsla:

sykefravær rørsla

Tunge løft av barn og eldre

Menn har et sykefravær på 5,18 prosent, mot kvinners 8,61 prosent. Det viser fersk statistikk fra SSB, som har kartlagt både egenmeldt og legemeldt sykefravær i fjerde kvartal.

Ifølge undersøkelser fra CORE – Senter for likestillingsforskning – har kvinner i snitt dobbelt så høyt sykefravær som menn.

Forskjellen mellom kjønnene har steget i løpet av de siste åra. I 2019 viste tall fra Nav, som fører statistikk over det legemeldte sykefraværet, at kvinner er nesten 70 prosent mer sykemeldte enn menn.

– Aller høyest er sykefraværet i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Det gjelder både kvinner og menn, og det er interessant, sier seniorforsker Solveig Osborg Ose ved SINTEF.

Det tyder på at noen yrker er hardere enn andre, forklarer Ose:

– I resten av arbeidslivet har vi både automatisert og robotisert mange tunge arbeidsprosesser, men i disse yrkene er det fortsatt mange manuelle arbeidsoppgaver, sier Ose og legger til:

– Barnehager har mye løfting av unge, og i eldreomsorgen så er det mange tunge løft fortsatt. Forbedringen vi har sett i tradisjonelt mannsdominerte yrkesgrupper, har vi ikke sett i de kvinnedominerte yrkene.

Kvinner har mer smerte

En av hovedgrunnene til at kvinner har høyere sykefravær enn menn, er knytta til biologien, forklarer Ose.

– Forskning senere år har funnet sammenhenger mellom hormonforskjeller hos kvinner og menn. Det er en av forklaringene på hvorfor kvinner generelt har mer smertelidelser enn menn.

Biologisk har kvinnene større risiko for å utvikle både muskel- og skjelettplager, og oppgir i undersøkelser at de har mer smerte enn menn, forklarer Ose.

Samtidig er arbeidsmarkedet kjønnssegregert, med store forskjeller på hvor kvinner og menn er sysselsatt. Det vises i statistikken, der kjønnsforskjellen i sykefraværet er størst i kvinnedominerte yrker innen helse- og sosialtjenester.

– Mekanismene er sånn at det er lettere for en kvinne å velge et mannsdominert yrke, enn det er for en mann å velge et kvinnedominert yrke, sier Ose.

IKKE NOK TID: Mange trenger en hånd å holde i, eller vil bare sitte og prate litt, men det har hjelpepleier Tone Amundsen sjeldent tid til på jobb.

IKKE NOK TID: Mange trenger en hånd å holde i, eller vil bare sitte og prate litt, men det har hjelpepleier Tone Amundsen sjeldent tid til på jobb.

Ida Bing

Ville sett annerledes ut med flere menn

Tone Amundsen mener at mye av langtidssykefraværet kunne vært unngått hvis de ansatte hadde hatt bedre tid, og at det hadde vært flere på hver vakt.

– Jeg tror grunnbemanninga må opp. At det er flere folk på jobb kan bli dyrt, men hvis man tenker enda lenger, så tror jeg man hadde spart mye penger.

Situasjonen ville sett annerledes ut om omsorgsyrkene var dominert av menn, og ikke kvinner, mener Tone:

– Hadde jeg jobbet med en overvekt av menn ville alt sett annerledes ut. I mannsdominerte yrker står de mer på kravene i forhold til kvinner. Kvinner tenker ikke like mye på at arbeidsgiver er heldig som har oss, sier Tone.

Tone er medlem av Fagforbundet og er i dag verneombud på Midtåsenhjemmet.

Hør flere grunner til at kvinner har høyere sykefravær enn menn i den nyeste episoden av podkasten Rørsla.

Rørsla lenkeliste

Warning
Annonse
Annonse