JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Profitt i velferden:

Sju konsulenter vant mot velferdsselskap. Nå får de etterbetalt tre millioner kroner i lønn

Disse arbeidsforholdene synes dessverre å være standarden i den private velferdsbransjen, mener LO-topp Mette Nord.
VANT: Disse fire var sentrale i rettssaken for Fagforbundet i Drammen tingrett. Fra venstre: Konsulent og Fagforbundet-medlem Jo Bull Strømholm, Tenden-advokater Kjetil Baustad Egelie og Kjetil Edvardsen og konsulent og Fagforbundet-medlem Petter Eriksen.

VANT: Disse fire var sentrale i rettssaken for Fagforbundet i Drammen tingrett. Fra venstre: Konsulent og Fagforbundet-medlem Jo Bull Strømholm, Tenden-advokater Kjetil Baustad Egelie og Kjetil Edvardsen og konsulent og Fagforbundet-medlem Petter Eriksen.

Bjørn A. Grimstad

oystein.windstad@fagbladet.no, helge.birkelund@lomedia.no

Mandag kom dommen i saken mellom det kommersielle velferdsselskapet Baos AS og de sju konsulentene i Drammen tingrett. Retten mener at alle de sju saksøkende konsulentene burde vært fast ansatt fra starten av. Baos AS driver omsorgsboliger for brukere med psykiske utviklingshemminger i Røyken i Buskerud. Brukerne kommer blant annet fra Oslo, Drammen, Lier og Nedre Eiker. Selskapet ble startet i 2006 og omsatte for 65 millioner kroner i 2018.

ph

Dømt til å betale over fem millioner

Baos AS ble dømt til å etterbetale minst tre millioner kroner i lønn, dekke saksomkostningene på 2,5 millioner kroner og etterbetale feriepenger. Retten mener også at det kommersielle velferdsselskapet skal betale en oppreisningserstatning på 5.000 kroner til hver av konsulentene grunna uaktsomme brudd på ferieloven.

– Disse omsorgsarbeiderne har vært maskert som selvstendig næringsdrivende, samtidig som de er blitt strippet for de rettighetene som fast ansatte har. De har blitt fratatt retten til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sykelønn, yrkesskadeerstatning, pensjon og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

– Vi er glade for at vi vant i retten, og at dommen er så krystallklar. Samtidig er vi takknemlige for at våre sju medlemmer har ført kampen for alle dem som vil ha et anstendig arbeidsliv. Fagforbundet kan ikke leve med arbeidsforholdene vi har sett i Baos, og som dessverre synes å være standarden i den private velferdsbransjen. Vi håper denne dommen setter en stopper for andre selskap som utnytter vanlige arbeidsfolk for å hente ut profitt fra velferden, sier hun i en pressemelding om dommen.

Frykter konkurs

På spørsmål fra Fagbladet om den ferske dommen, svarer daglig leder i BAOS, Lasse Sandnes, følgende:

«Dommen er mottatt og BAOS AS er selvsagt skuffet over det resultatet tingretten har kommet til. Vi vil nå bruke tid på å gå igjennom dommen og gjøre en nøye vurdering av om det skal inngis anke.»

ph

Da styrelederen ble intervjuet under rettssaken i november, kom det fram at eierne og ledelsen i selskapet fryktet konkurs om de tapte. Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen sa at han forventer at flere konsulenter vil komme med krav, om de sju ville vinne i retten:

– Jeg vil finne det naturlig at disse vil komme med tilsvarende krav. Det vil i så fall være ødeleggende for selskapet. Hvis det er 70 konsulenter til, kan man gange beløpet med ti. Da snakker vi om et krav på 35 millioner kroner. Selskapet har en egenkapital på 12 millioner kroner. Hvis dette blir en realitet, vil det bety konkurs, sa Kjeldstad-Kåsen til Fagbladet.

Saken fortsetter under bildet.

I RETTEN: Bildet ble tatt under rettsaken mellom de sju konsulentene og eierne av Baos. Fra venstre eier Lasse, advokater Ragnhild K. Berdal og Marianne Kartum fra Simonsen Vogt Wiig.

I RETTEN: Bildet ble tatt under rettsaken mellom de sju konsulentene og eierne av Baos. Fra venstre eier Lasse, advokater Ragnhild K. Berdal og Marianne Kartum fra Simonsen Vogt Wiig.

Bjørn A. Grimstad

Støttet medlemmene

Fagforbundet har støttet sine sju medlemmer. Advokat Kjetil Edvardsen i Tenden Advokatfirma har ført saken for medlemmene:

– Vi mener dommen er korrekt. Drammen tingrett ser at alminnelig arbeid i omsorgssektoren skal utføres av ordinære arbeidstakere, og skriver en dom i samsvar med dette. Vi er fornøyde med at Drammen tingrett beregner de økonomiske kravene på en måte som innebærer at arbeidstakerne får full etterbetaling, sier advokat Edvardsen i en pressemelding fra Fagforbundet.

Han mener det er særlig interessant at Drammen tingrett mener at krav på feriepenger ikke foreldes, og overføres fra år til år.

– Det er sjelden ferieloven blir vurdert i en slik kontekst. Arbeidsgivere bør notere seg at det utmåles oppreisningserstatning til arbeidstakerne som følge av uaktsomme brudd på ferieloven. Dommen viser at rett til ferie og feriepenger er en fundamental rettighet som står særlig sterkt, sier Edvardsen, som forventer at Baos aksepterer dommen.

Varslere sluttet i protest

I retten kom det fram at eierne har tatt ti millioner kroner i utbytte siden 2011. Det kom også fram at to tidligere ledere i Baos AS har sluttet i protest, etter at de kom med et varsel til styrelederen om eiernes pengebruk.

Varslerne mener at eierne samlet sett blant annet ved hjelp av kunstig høye husleier har tappet selskapet for minst 12 millioner kroner. Partene har en måneds frist på seg til å anke. Fagforbundet har signalisert at de ikke kommer til å anke dommen.

ph

Dommen, om den blir stående, kan få store økonomiske konsekvenser for Baos, fordi det i dag er om lag 75 oppdragstakere knyttet til selskapet. Det er så langt ikke klart om flere av disse vil fremme krav etter denne dommen.

Dom som rydder opp

Arild Grande (Ap), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener seieren i den såkalte Baos-saken er utrolig viktig både for arbeidstakerne og for norsk arbeidsliv.

– Vi har dessverre sett en rekke eksempler i det siste på arbeidsgivere som prøver å sno seg unna ansvaret for arbeidstakerne. Denne dommen bidrar til å rydde opp, sier Grande til FriFagbevegelse.

Grande mener denne saken viser hvor viktig det er å ha en sterk fagbevegelse i ryggen.

– Det sørger for at arbeidsfolk slipper å stå alene i kampen for rettferdighet. Dette er en viktig årsak til at Arbeiderpartiet ønsker å doble fagforeningsfradraget, gi mer makt til tillitsvalgte og gjeninnføre kollektiv søksmålsrett. Vi vil aldri akseptere et arbeidsliv der arbeidsgiverne får all makt og arbeidsfolk blir fritt vilt, sier Arild Grande til FriFagbevegelse.

Fakta om Baos

• Mellomstort velferdskonsern som driver omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede i Røyken

• Omsatte for 65 millioner kroner i 2018 og gikk 240.000 i minus.

• Ble startet i 2006 av vernepleierne Lasse Sandnes og Anita Hafrom

• Har brukere fra blant andre Drammen, Oslo og Lier kommune

• Får inntektene sine fra skattepenger ved kontrakter med kommuner og det offentlige

• Sandnes og Hafrom eier halvparten av Baos hver, via flere andre selskaper i konsernet

• I skattelistene fra 2018 står Sandnes oppført med 1,6 millioner i inntekt og 17 millioner i formue

• Hafrom sto oppført med 2 millioner i inntekt og 20 millioner i formue i 2018

• Sju konsulenter med støtte fra Fagforbundet har gått til sak mot Baos hvor de krever fast ansettelse

Her kan du se hvor mye rettssaken kan koste velferdsselskapet

Etter at dommen ble klar, har advokat Kjetil Edvardsen foretatt det han betegner som et konservativt overslag basert på tilgjengelige tall på hvilke kostnader dommen innebærer for Baos – og hva de saksøkende medlemmene av Fagforbundet mottar dersom dette blir stående.

Her er det foreløpige regnestykket:

• I rene etterbetalingskrav er totalsummen omtrent 5,6 millioner kroner, altså om lag 800 000 kroner for hver av de sju – med nokså store individuelle forskjeller. Dette har sammenheng med omfang av arbeid.

• I tillegg må Baos betale totalt om lag kr 5,5 millioner kroner i sakskostnader til egne advokater – og til sine egne advokater.

• Dessuten skal saksøkerne etterinnmeldes i tjenestepensjonsordningen tilbake i tid. Dette vil koste om lag 800 000 totalt – dette er også et overslag.

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om Baos

• Mellomstort velferdskonsern som driver omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede i Røyken

• Omsatte for 65 millioner kroner i 2018 og gikk 240.000 i minus.

• Ble startet i 2006 av vernepleierne Lasse Sandnes og Anita Hafrom

• Har brukere fra blant andre Drammen, Oslo og Lier kommune

• Får inntektene sine fra skattepenger ved kontrakter med kommuner og det offentlige

• Sandnes og Hafrom eier halvparten av Baos hver, via flere andre selskaper i konsernet

• I skattelistene fra 2018 står Sandnes oppført med 1,6 millioner i inntekt og 17 millioner i formue

• Hafrom sto oppført med 2 millioner i inntekt og 20 millioner i formue i 2018

• Sju konsulenter med støtte fra Fagforbundet har gått til sak mot Baos hvor de krever fast ansettelse