JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Riksmekler

OBS! Informasjonen på denne siden kan være utgått. Se siste versjon av Tariffleksikonet for oppdatert tekst.

---------------------------------

Samfunnets mekanisme for å hindre at uenighet mellom partene i et tariffoppgjør ender i åpen arbeidskamp. Hvis partene ikke kommer til enighet og bryter forhandlingene, har de plikt til å orientere riksmekleren slik at han kan forsøke å mekle før uenigheten eventuelt fører til streik eller lockout.

Institusjonen ble opprettet da vi fikk vår første arbeidstvistlov i 1916. I dag består institusjonen av riksmekler Nils Dalseide og seks kretsmeklere. I tillegg er det oppnevnt et korps på ti hjelpemeklere til bruk i nasjonale meklinger. Da den reviderte Arbeidstvistloven trådte i kraft 1. mars 2012 ble navnet på institusjonen endret fra riksmeklingsmannen til riksmekleren.

Sorenskriver Nils Dalseide ble oppnevnt som ny riksmekler i juni 2013. Dalseide har vært vært mekler siden 2004.

Ved tariffoppgjøret i 2006 var riksmeklingsmannen involvert i til sammen 117 meklinger. 14 av disse endte i konflikt.

Ved neste hovedoppgjør, i 2008, sank antall meklinger til 43, men antall konflikter gikk ikke tilsvarende ned. 9 meklinger endte i konflikt i 2008.

Ved hovedoppgjøret i 2010, var antall meklinger oppe i 97. 13 av dem endte i konflikt.

I 2012 måtte riksmekleren i aksjon i 91 saker. I 17 av sakene førte ikke meklingen fram og det endte med konflikt.

I 2014 gjennomførte riksmekleren 95 meklingsoppdrag. 12 av dem endte i konflikt.

riksmeklerens egen hjemmeside finner du mer bakgrunnsinformasjon samt oppdatert oversikt over pågående og kommende meklinger.

---------------------------------

Warning
Annonse
Annonse