JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

7 spørsmål og svar om LOs forhold til Arbeiderpartiet

Alt du lurer på om det fagligpolitiske samarbeidet, men ikke har turt å spørre om.
Ledelsen i LO og Arbeiderpartiet møtes jevnlig, men er ikke alltid enige. LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ap-leder Jonas Gahr Støre. (Arkivbilde)

Ledelsen i LO og Arbeiderpartiet møtes jevnlig, men er ikke alltid enige. LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ap-leder Jonas Gahr Støre. (Arkivbilde)

Ole Berg-Rusten / NTB

ragnhild@lomedia.no

1. Hva menes egentlig med «det fagligpolitiske samarbeidet»?

Det fagligpolitiske samarbeidet er det formaliserte samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet i Norge. Samarbeidet eksisterer både sentralt og lokalt.

2. Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap har faste møter annenhver uke. Hva skjer der?

Samarbeidskomiteen ble dannet for nesten 100 år siden, i 1927, og har hatt jevnlige møter siden. Møtene finner normalt sted annenhver mandag i Folkets Hus. Her kommer ledelsen i Arbeiderpartiet til LO-ledelsen for å drøfte aktuelle og viktige politiske saker. I Samarbeidskomiteen utveksler de informasjon, diskuterer strategi og har mulighet for å komme fram til enighet og kompromisser i spørsmål hvor de ikke er enige. Men komiteen fatter ingen formelle vedtak.

3. Er det bare med Ap at LO har et fagligpolitisk samarbeid?

Ja, det formaliserte samarbeidet er bare mellom LO og Ap.

Det er tradisjon for at LO-lederen leder valgkomiteen i Arbeiderpartiet. LO-lederen og sentrale forbundsledere har også plass i partiets sentralstyre. Før var det vanlig at en arbeiderpartiregjering hadde en statsråd fra LO-apparatet. I nyere tid har LO ofte hatt noen av «sine» blant statssekretærene.

Selv om LO og Arbeiderpartiet har et formalisert samarbeid, har LO dialog også med andre partier. LO forholder seg til alle partier som har regjeringsmakt uavhengig av politisk farge. Men når det er en borgerlig regjering som sitter med makten, foregår det mer ad-hoc.

4. Hvorfor er ikke andre arbeidstakerorganisasjoner enn LO med?

Det har historiske årsaker. Arbeiderpartiet ble stiftet før LO, men hadde sitt utspring i fagbevegelsen og er tuftet på det samme ideologiske grunnlaget. Samarbeidet mellom de to oppsto som en erkjennelse av at de står sterkere sammen.

Alle regjeringer, uavhengig av politisk farge, har ulike former for kontakt med fagbevegelsen, blant annet gjennom Kontaktutvalget for inntektsoppgjørene. Der møter representanter for alle de store hovedsammenslutningene.

5. Hvordan foregår det fagligpolitiske samarbeidet lokalt?

De finnes fagligpolitiske utvalg med representanter fra Ap og LO både på kommune- og fylkesplan. Gjennom utvalgene gir LO lokalt innspill til Arbeiderpartiets politikk.

6. Mange har kritisert det tette samarbeidet mellom Ap og LO for å være udemokratisk. Hvorfor?

Fordi det bryter med enkeltes oppfatninger av hva demokrati er. Noen mener at samarbeidet er problematisk fordi LOs medlemmer og tillitsvalgte ikke er valgt av folket, men likevel har innflytelse på politikken gjennom det fagligpolitiske samarbeidet. Dermed flyttes viktige beslutninger bort fra folkevalgte organer, argumenteres det.

Flere har ment at LO får fordeler når Arbeiderpartiet sitter i regjering, som ikke kommer andre grupper eller organisasjoner til del. Blant annet har hovedorganisasjonene YS og Unio uttrykt frustrasjon over at LO favoriseres i trepartssamarbeidet, og at mange beslutninger tas uten at de får være med.

Det er ikke uvanlig at partier har samarbeid med interesseorganisasjoner, mer uformelt. Senterpartiet har for eksempel i alle år hatt tett kontakt og samarbeid med landbruksorganisasjonene. NHO bidro lenge med økonomisk støtte til Høyre. Denne støtten ble avviklet i år 2000.

7. Er det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Ap spesielt for Norge?

Det eksisterer et fagligpolitisk samarbeid i mange land, men hvor formalisert og åpent samarbeidet er, varierer. I Norden er det fagligpolitiske samarbeidet sterkest i Norge og Sverige, mellom LO og henholdsvis Arbeiderpartiet og Socialdemokraterna. I Danmark ble de formelle båndene mellom LO og Socialdemokratiet brutt tidlig på 2000-tallet, men det eksisterer fortsatt mye uformell kontakt.

Kilder: Stein Aabø, Jan-Erik Støstad, Store norske leksikon, FriFagbevegelse

Warning
Annonse
Annonse