JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette fikk elektrikerne i årets lønnsoppgjør

– Et omfattende resultat, med mange forbedringer, oppsummerer Jan Olav Andersen, etter at det ble enighet mellom EL og IT og Nelfo om en ny avtaleperiode på landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)
PROTOKOLL: Jan Olav Andersen (t.v.) og Ove Guttormsen (t.h.) undertegner protokollen etter at forhandlingene på landsoverenskomsten for elektrofagene er sluttført.  På venstre side deler av EL og ITs delegasjon, til høyre deler av Nelfo-delegasjonen.

PROTOKOLL: Jan Olav Andersen (t.v.) og Ove Guttormsen (t.h.) undertegner protokollen etter at forhandlingene på landsoverenskomsten for elektrofagene er sluttført. På venstre side deler av EL og ITs delegasjon, til høyre deler av Nelfo-delegasjonen.

Knut Viggen

knut.viggen@lomedia.no

Landsoverenskomsten omfatter rundt 13.000 medlemmer av forbundets medlemmer, i tillegg går rundt 5.000 arbeidstakere som ikke er medlem av forbundet på samme avtale.

Den nye avtalen har en økonomisk ramme på 2,4 prosent, som er i tråd med resultatet i frontfaget.

Godt resultat

– Vi fikk et godt resultat, både økonomisk og med tanke på innretning, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet og den som ledet forbundets forhandlingsdelegasjon.

Bekjemping av sosial dumping var på forhånd flagget som en hovedprioritet for EL og IT.

– Derfor var vi opptatt av å flytte penger fra områder som ikke er allmenngjort til områder som er det. Det fikk vi til, sier Andersen.

Vanskelig i olja

En annen og viktig prioritering for EL og IT var bedre betingelser for reisemontørene.

– Vi tok noen skritt i riktig retning, og kan få til mer i og med at vi skal jobbe videre med dette i et partssammensatt utvalg. Lengre var det ikke mulig å komme, særlig med tanke på den vanskelige situasjonen i oljeindustrien, sier Andersen.

Enighet om lokale avtaler

Bransjen har en sentral avtale som fastsetter minstestandarder, og lokale avtaler ved hver enkelt bedrift som gir betingelser ut over den sentrale avtalen. Fem bedrifter, blant dem avdelinger i de store installasjonsselskapene Bravida og Caverion, har valgt å si opp den lokale avtalen.

– Vi kan ikke godta at arbeidsgiver ensidig fastsetter lavere lønn for sine ansatte. Derfor krevde vi endringer i den sentrale avtalen, og oppnådde det vi ønsket. Arbeidstakerne får beholde sine lønnsbetingelser inntil det er enighet om ny avtale, sier Andersen.

– Dette var et viktig spørsmål for oss og som dukket opp i sluttfasen av oppgjøret.

Flyttet penger

Selv om oppgjøret holdt seg innenfor rammen av det som ble oppnådd i frontfagsoppgjøret, klarte EL og IT å forhandle seg fram til flere økonomiske forbedringer.

En økning av fastlønna med 5,32 kroner per time ved å flytte penger fra lønn som ikke er omfattet av allmenngjøringsbestemmelsene til lønn som er det, anses som et viktig grep mot sosial dumping.

I tillegg har forbundet fått på plass viktige forbedringer på opplæring. Alle pålagte kurs skal heretter foregå i arbeidstida og det skal betales 100 prosent overtid for arbeid på lørdager. Også kronetillegget for arbeidstakere uten fagbrev er hevet med 6 kroner. I EL og IT gjelder dette i første rekke medlemmer innen tele og alarmvirksomhet.

– Alt i alt er dette et omfattende forhandlingsresultat med mange forbedringer, sier Andersen.

Mot én stemme vedtok forhandlingsutvalget å anbefale forslaget fredag.

Forhandlingsresultatet går nå til uravstemning med frist 2. juni.

– Moderat oppgjør

Også motparten, Nelfo, var godt fornøyd etter at protokollen var undertegnet fredag ettermiddag.

– Vi er godt fornøyd etter et veldig krevende oppgjør som har pågått gjennom lange dager og sene kvelder, men alt i alt tror vi at dette er en avtale som begge parter vil kunne leve godt med videre, sier adm. direktør i Nelfo, Ove Guttormsen.

– Hva er dere mest fornøyd med?

– At vi har hatt en konstruktiv dialog hele veien, men det har vært krevende forhandlinger, sier Ove Guttormsen som betegner oppgjøret som moderat.

Ny avtale på LOK

• Fast lønn etter overenskomsten § 3 A økes med 5 kroner og 32 øre.

• Reisemontører som følger bedriftens reiseopplegg, og som kommer for seint på jobb eller må dra tidlig fra jobb av den grunn, skal ha lønn for denne reisetiden.

• Dersom lokale avtaler sies opp beholder arbeidstakerne lønnsbetingelsene inntil det er enighet om ny avtale.

• Opplæring som pålegges som følge av forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg skal gjennomføres i arbeidstiden.

• Godtgjøring når helligdager, 1. mai og 17. mai faller innenfor tidsrom hvor arbeidstakeren har ferie eller er permittert på grunn av driftsstans.

• Partene går sammen om et initiativ ovenfor LO og NHO for å legge bedre til rette for rullerende permitteringer.

• I de tilfeller arbeidstidsordningen på den enkelte bedrift hjemler fri hver lørdag skal arbeid på lørdager betales med 100 prosent overtidstillegg.

• Avtalen gjelder ut april 2018.

•Forhandlingsresultatet skal til uravstemming med frist 2. juni. Resultatet anbefales av forhandlingsutvalget mot én stemme.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Ny avtale på LOK

• Fast lønn etter overenskomsten § 3 A økes med 5 kroner og 32 øre.

• Reisemontører som følger bedriftens reiseopplegg, og som kommer for seint på jobb eller må dra tidlig fra jobb av den grunn, skal ha lønn for denne reisetiden.

• Dersom lokale avtaler sies opp beholder arbeidstakerne lønnsbetingelsene inntil det er enighet om ny avtale.

• Opplæring som pålegges som følge av forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg skal gjennomføres i arbeidstiden.

• Godtgjøring når helligdager, 1. mai og 17. mai faller innenfor tidsrom hvor arbeidstakeren har ferie eller er permittert på grunn av driftsstans.

• Partene går sammen om et initiativ ovenfor LO og NHO for å legge bedre til rette for rullerende permitteringer.

• I de tilfeller arbeidstidsordningen på den enkelte bedrift hjemler fri hver lørdag skal arbeid på lørdager betales med 100 prosent overtidstillegg.

• Avtalen gjelder ut april 2018.

•Forhandlingsresultatet skal til uravstemming med frist 2. juni. Resultatet anbefales av forhandlingsutvalget mot én stemme.