JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GNISTRER: NJFs nestleder, Jane B. Sæthre, FO-leder Mimmi Kvisvik og NTL's nestleder Anita Solhaug vil ha likelønn , men strides om veien

GNISTRER: NJFs nestleder, Jane B. Sæthre, FO-leder Mimmi Kvisvik og NTL's nestleder Anita Solhaug vil ha likelønn , men strides om veien

Ole Palmstrøm og Kristian Brustad

LO-topper uenige om veien til likelønn

Jane B. Sæthre, nestleder i NJF mener at likelønnskampen i staten står i stampe og oppfordrer LO Stat til å tenke i retning av lokale lønnsoppgjør fremfor sentrale oppgjør. Dette får FO-leder Mimmi Kvisvik til å reagere kraftig.26.02.2014
12:00
28.02.2014 07:36

nina.hanssen@lomedia.no

FO-leder Mimmi Kvisvik er glad for at fagforeningskollegaer engasjerer seg i likelønnskampen, men ber innstendig sentrale LO-tillitsvalgte bruke kunnskap før de kommer med sine meninger. Hun tror det blir et tøft lønnsoppgjør for offentlig sektor og er bekymret for at de store kvinnedominerte arbeidsområdene i offentlig sektor blir hengende etter.

– Skal likelønnsutfordringene løses, må offentlig sektor ha utvidede rammer for årets oppgjør. Vi må fortsatt prioritere likelønn og lavlønn. Det er det den solidariske lønnspolitikken handler om, sier Kvisvik og refererer til LO-kongressens handlingsprogram og uttalelse.

– Men da må vi alle vise kvinnesolidaritet og forholde oss til kunnskap og erfaring, fortsetter hun.

FO og NTL er lokomotivet

Kvisvik representerer et forbund som, hun mener, sammen med NTL i mange år har vært lokomotiv for å holde likelønnsdebatten varm.

Hun var selv en av de mange som snakket varmt om likelønn på LOs representantskapsmøte nylig - der hovedlinjene for årets tariffoppgjør ble drøftet.

Men det er ikke alle likelønnsforkjempere i fagbevegelsen som imponerer Kvisvik.

– Jeg blir ganske overrasket når jeg ser at Jane Brekkhus Sæthre nå utfordrer LO Stat til å tenke i retning av lokale lønnsoppgjør fremfor sentrale oppgjør, sier hun.

Kvisvik advarer mot å slippe modellen hvor størstedelen av potten fordeles sentralt.

Det er denne modellen som har sørget for at det er mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i offentlig sektor, mener hun - i likhet med både LO Stats leder, Tone Rønoldtangen og NTL's nestleder Anita K. Solhaug.

– Når Sæthre sier at likelønnskampen i staten har stått i stampe og at vi trenger å tenke nye modeller reagerer jeg. Det blir helt feil, sier hun.

Kvisvik står fast på at det går i riktig retning - og ifølge FO-lederen viser 2012 en god utvikling.

Fremmed tolkning

– Sæthre har en fremmed tolkning av virkeligheten. Vi sitter med tall og fakta materiale om likelønnsutviklingen som alle sentrale tillitsvalgte bør kjenne til. Blant annet presenterer Likestillings- og diskrimineringsombudet statistikk som klart viser at kommuner og fylkeskommuner har minst lønnskjeller mellom kvinner og menn, mens staten er en god nummer to.

– Aldri har forskjellene mellom kvinner og menn minsket mer enn i 2012. Det er kollektive solidariske lønnsoppgjør som har sørget for dette, mens lokale lønnsoppgjør fører til ulikelønn, advarer Kvisvik.

Finanssektoren er et godt eksempel på det.

Itjnå som kjem ta sæ sjøl

Etter mange år som topptillitsvalgt i FO, vet Mimmi Kvisvik at likelønn og likestilling ikke er noe som «kjem tå sæ sjøl», men at det kreves hard jobbing hele tiden.

– I tillegg til å holde trykket oppe i tariff-forhandlingene, så må vi hele tiden ha fokus på velferdsordningene og bruke mulighetene i likestillingsloven aktivt. Olof Palme sa at «Politikk handler om å ville», men jeg vil si at likelønnspolitikk er å ville, ville og ville igjen, sier hun.

Kvisvik håper fagbevegelsen vil stå sammen om likelønnspolitikken og da må man også være enige om virkeligheten.

Enige om kvinnepott

Kvisvik understreker at det var ting som Jane Sæthre tok opp som hun også er helt enig i.

Blant annet mener hun at LO må ta opp Likelønnskommisjonens forslag om egen kvinnepott fra 2008.

– Kommisjonen anbefalte å gjennomføre et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor ved å bevilge tre milliarder kroner over statsbudsjettet. Dette er sammen med andre tiltak bra, sier hun.

FO jobber gjerne også tett med NTL for å løfte enkelte grupper som har blitt hengende etter, gjennom utvidede rammer for offentlig sektor rettet mot kvinnedominerte grupper.

– Det er viktig at vi står sammen, da vi mest sannsynlig ikke kommer til å få noe drahjelp fra regjeringen sier hun.

Ifølge henne, står ikke likestillingspolitikk øverst på deres agenda.

– Det har de bekreftet med blant annet å trekke Likestillingsmeldingen.

Kvisvik spår at det blir et tøft lønnsoppgjør i år og er særlig redd for at de store kvinnedominerte arbeidsområdene i offentlig sektor sakker akterut. Skal likelønnsutfordringene løses, trenger offentlig sektor utvidede rammer for årets oppgjør.

Frontfaget, vektet for funksjonærer, viser en høyere lønnsutvikling i fjor enn for offentlig sektor, sier hun. Og viser til at gapet mellom kvinners og menns lønn er blitt mindre fra 2002 til 2012, men kvinnene tjener fortsatt bare 88,3 prosent av mennene.

– Ingeniør og vernepleier kan sammenlignes

Men det er ikke bare uttalelsene til Jane Sætre som opprører Mimmi Kvisvik.

Hun er også rimelig frustrert over at nestleder i NTL, Anita Solhaug mener det ikke går an å sammenligne lønnsutviklingen til ingeniører og vernepleier.

– Det er jo nettopp en slik argumentasjon som bidrar til å opprettholde likelønnsgapet mener hun. Og utdyper

– Hvorfor argumenterer hun slik? Er det fordi dette har vært sånn? Det blir nesten som reaksjonen jeg fikk i sin tid som helse- og sosialsjef om at jeg ikke kunne tjene mer enn teknisk sjef. Det kunne jeg. Jeg mener dette handler om verdsetting av arbeidet og jeg er lei av verdsettingsdiskrimineringen mellom mannsdominerte og kvinnedominerte bransjer. En ingeniør og en vernepleier kan godt sammenlignes, sier Kvisvik.

Men understreker at hun da ikke snakker om en sivilingeniør, men om en ingeniør på bachelornivå som jobber sammen med en vernepleier i en gitt kommune. De har begge høgskoleutdanning, begge jobber i offentlig sektor og begge er med på å bygge samfunnet.

– Slik det er nå ser det ut til at vi verdsetter de som bygger veier, broer og hus høyere enn de som bygger mennesker og samfunn. Å betale profesjonelle mennesker for å bidra til velferdsstaten er en investering i trygghet og likelønn.

Løft for frontsoldatene

Årets lønnsoppgjør må bidra til at de som jobber innen helse og sosialtjenestene får et skikkelig lønnsløft, sier hun.

Hun beskriver sine medlemmer som velferdsstatens frontsoldater og hun mener det er på tide at deres kamp for likelønn bør være en sak for hele fagbevegelsen.

– Frontfagmodellen må aldri bli så rigid at den blir et hinder for likelønnskamp. Vi er nødt til å ha en modell som bygger på høyere verdsetting av kvinnedominerte yrkesområder og som gjenspeiler at utdanning skal lønne seg og at det skal gis lik uttelling for likeverdig arbeid sier hun.

Kvisvik tror verdsettingsdiskriminering er en av hovedårsakene til manglende likelønn.

– Jeg inviterer hele Fagbevegelsen til samarbeid om likelønn, men samarbeidet må bygge på kunnskap, avslutter Kvisvik.

LOs krav:

I LOs krav heter det at man skal kombinere egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.

LO skal prioritere kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtale rammer i offentlig sektor og prioritere likelønn i relevante bransjer i privat sektor.

Flere saker om kvinner og lønn:

– Kvinner med høy utdanning kan vinne på lokale oppgjør

LO Stat tror kvinner vil tape på lokale forhandlinger

Menn i staten økte lønna med over en halv prosent mer enn kvinner

Kvinner på jumboplass i finansnæringen

Menn i finans tjener mest

Olof Palme sa at «Politikk handler om å ville», men jeg vil si at likelønnspolitikk er å ville, ville og ville igjen.

Mimmi Kvisvik.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.02.2014
12:00
28.02.2014 07:36Mest lest

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Lønnstillegg og sykepenger i hotell og restaurant: Nå skal medlemmene bestemme om oppgjøret er godt nok

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?


Flere saker