JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Finansminister Siv Jensen mottar utredningen "Lønnsdannelse og utfordringer for norsk økonomi" fra leder utvalgsleder Steinar Holden.

Finansminister Siv Jensen mottar utredningen "Lønnsdannelse og utfordringer for norsk økonomi" fra leder utvalgsleder Steinar Holden.

Martin Guttormsen Slørdal

NHO har nøkkel mot streik

Holden III-utvalget peker på NHO som den som sitter med nøkkelen for å forhindre streiker i offentlig sektor.03.12.2013
12:00
11.12.2013 11:37

torgny@lomedia.no

Utvalget, som ble nedsatt som en følge av alle streikene i offentlig sektor våren 2012, slår ring om frontfaget. Utvalget hadde i og for seg ikke som oppgave å vurdere frontfagsmodellen. Men utvalgsleder Steinar Holden sa at utvalget har gått lenger og valgt å understreke at de slutter opp om å frontfagsmodellen.

Men det er en viktig forutsetning for at modellen fungerer at de som ikke er omfattet av frontfaget kan stole på at den ramma de har oppgitt.

Utvalget skriver: «Etter frontfagsoppgjøret bør NHO, i forståelse med LO, angi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien.» Lønnsstatistikken for industrien er delt i to, industriarbeidere og industrifunksjonærer. Industriarbeiderne er innenfor frontfaget, mens 98 prosent av industrifunksjonærenes lønn er fastsatt lokalt.

Les også: Ros fra LO Stat og Fellesforbundet

For liten ramme

Dette har ført til at industrifunksjonærene systematisk har hatt større lønnsvekst enn de andre gruppene. Mens industriarbeiderne i perioden 2000 til 2012 har hatt en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4,3 prosent, har industrifunksjonærene i samme periode hatt en lønnsvekst på 4,8 prosent. Men denne lønnsveksten har ikke vært en del av ramma i frontfagsoppgjøret.

Utvalget dokumenterer grundig at de rammene som har blitt anslått enten av NHO eller Riksmekler systematisk ligger under, til dels betydelig under, det som blir den faktiske lønnsveksten.

Frontfagets ramme bestemmer hva de andre tariffoppgjørene skal få. Men siden det lenge har vært klart at den ramma som blir oppgitt, ikke er den reelle ramma, har dette skapt vedvarende misnøye i offentlig sektor. Utvalget skriver: «For at frontfagsmodellen skal kunne fungere, må partene i de påfølgende oppgjørene kunne ta utgangspunkt i et troverdig anslag på den samlede årslønnsveksten i frontfaget.»

Streikevåren 2012

Siden utvalget samlet slår ring om frontfagsmodellen peker de på først og fremst at NHO må kunne skaffe fram troverdige tall for hva årslønnsveksten i industrien kommer til å bli.

Utvalget ble nedsatt etter streikevåren 2012. Og det er to saker som kommer fram. For det første peker utvalget på at bruddet i staten skyldtes i stor grad uenighet om anslaget for lønnsveksten i industrien. Det var spesielt uheldig at regjeringa justerte anslaget for årslønnsveksten ned, da de la fram revidert nasjonalbudsjett mitt under oppgjøret.

Utvalget peker også på at det på mange måter var en merkelig situasjon som oppsto i oppgjøret da de kommuneansatte gikk ut i streik i 2012. Statsansatte var i streik og det var langt fra sikkert hva utfallet av denne streiken ville bli. Men det var ikke mulig å bli enige i kommunesektoren uten et resultat i staten. Dermed gikk de kommuneansatte ut i streik uten å ha fått et eneste tilbud.

Hokus pokus

Utvalget har ikke noe hokus pokus svar på dette. I slike situasjoner råder utvalget: «områder som kommer etter (bør) vurdere å utsette forhandlingsprosessen framfor å gå til streik, dersom det er oppstått konflikt i forhandlingsområdet som har forhandlet først. I offentlig sektor kan dette gjelde for kommunene, som normalt forhandler etter staten.»

I virkeligheten er dette det samme som å be lærerne å streike i sommerferien, og det har som kjent ikke noe særlig effekt.

Da utvalget ble nedsatt for et år siden kom det, spesielt fra arbeidsgiversiden, stemmer som mente at det ville være gunstig å ta leverandørindustrien til oljesektoren ut av frontfaget. Årsaken var at denne industrien har mye større lønnsevne enn den øvrige industrien og var med på å lage et høyt lønnsnivå som de andre industriene i frontfaget har problemer med å følge opp.

Troverdig norm

Dette forslaget avviser utvalget fordi frontfaget må fungere som en troverdig norm for lønnsveksten over tid. Det går ikke an å utforme frontfaget med sikte på lavest mulig lønnsvekst.

Finansminister Siv Jensen takket utvalget, lovte å sende rapporten ut på høring og komme tilbake til det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.

Hun ville ikke binde seg til noen av forslagene. Det var tross alt regjeringen Stoltenberg som hadde satt ned utvalget, men hun understreket at hun var opptatt av en god dialog med partene i arbeidslivet. Men regjeringen var absolutt interessert i å videreføre det inntektspolitiske samarbeidet.

Utvalget hadde også fått i oppdrag å vurdere hvilken rolle innvandringen betyr for lønnsdannelsen. Her peker utvalget på noen positive effekter blant annet at innvandringen har hjulpet med å ta unna flaskehalser, men at det vil oppstå noen problemer i framtida blant annet knyttet til organisasjonsgraden.

Det er bebudet en egen kommisjon som skal utrede produktivitetsutviklingen i Norge. Derfor brukte ikke utvalget mye tid på denne problemstillinga.

TEST

Utvalgets sammensetning

Professor Steinar Holden (utvalgsleder)

Sjeføkonom Stein Reegård, LO

Sjeføkonom Erik Orskaug, Unio

Sjeføkonom Helle Stensbak, YS

Assisterende forhandlingssjef Greta Torbergsen, Akademikerne

Avdelingsdirektør Torill Lødemel, NHO

Sjeføkonom Per Richard Johansen, KS

Direktør Lars Haartveit, Virke

Prosjektdirektør Lars Haukaas, Spekter

Ass. departementsråd Målfrid Bjærum, Arbeidsdep.

Avdelingsdirektør Arent Skjæveland, Finansdep.

Forsker Brita Bye, Statistisk sentralbyrå

Utvalgets hovedkonklusjoner

Det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge.

Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen.

Det høye kostnadsnivået reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, men er en utfordring for konkurranseutsatte virksomheter.

Nedtrappingen av petroleumsvirksomheten vil kunne utfordre stabiliteten i norsk økonomi.

Arbeidsinnvandring skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen.

Lønnsdannelsen må bidra til økt produktivitet i alle sektorer.

Fornøyde

– Holden III-utvalget befester frontfagsmodellen som en kjernemekanisme i den norske modellen, var nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsens, først kommentar til rapporten

– Jeg er veldig glad for hovedkonklusjonene til Holden III-utvalget. Utvalget slutter opp om den nåværende frontfagsmodellen som tar utgangspunkt i lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor, sier leder i Fellesforbundet, Arve Bakke, i en uttalelse. Han mener det er bra at utvalget også slår fast at det er Industrioverenskomsten som er frontfag ved forbundsvise oppgjør.

NHOs mener at utvalget gir et klart varsel om at for høy lønnsvekst i forhold til våre konkurrentland fremover kan få negative konsekvenser for vekstevnen og stabiliteten i norsk økonomi, blant annet gjennom høyere arbeidsledighet, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

– Frontfagsmodellen har vær en sentral del av det inntektspolitiske samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, og slik bør det fortsette, sier direktør for Arbeidsliv i KS, Per Kristian Sundnes i en kommentar til Holden III. Han mener at erfaringene av dette samarbeidet er positive og har vært en viktig bidragsyter til en god utvikling i Norge

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.12.2013
12:00
11.12.2013 11:37Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Privat/Ole Palmstrøm

Robin (26) har blitt permittert tre ganger siden mars: – Umulig å etablere seg på 10.000 kroner i måneden

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

Colourbox / innfelt skjermdump

Kor mykje får permitterte i dagpengar? Sjekk kalkulatoren

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

 NTL-tillitsvalgt i Statens Vegvesen Inger Sigridnes sier det er første gang ansatte får julegratiale så lenge hun har jobbet i etaten.

NTL-tillitsvalgt i Statens Vegvesen Inger Sigridnes sier det er første gang ansatte får julegratiale så lenge hun har jobbet i etaten.

Ole Palmstrøm

Statens vegvesen gir 5.000 i julegave til alle ansatte

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Fabrikkeier Jan Christian Vestre vil at ansatte skal være fagorganiserte – og betaler gjerne kontingenten

Henrik Asheim

Henrik Asheim

Jan-Erik Østlie

Høyre advarer om kostnadene ved økt minstepensjon

Knut Viggen

Tillitsvalgt Alexander ble sagt opp – kollegene lover kamp

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

Fagbladet 3F

I fem år kjørte Emilian for Bring på slovakisk lønn. Helt greit, har retten nå slått fast

Jan-Erik Østlie

Kristian og Monika er eksperter på å være «usynlige». Nå må de kjempe for å bli sett

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen

Jan-Erik Østlie

Sp mener SV og Frp har valgt en for dårlig modell for pensjonistene

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

Kommentar:

Trygve Slagsvold Vedum holder fast på mantraet om å ønske seg en Sp/Ap-basert regjering.

Trygve Slagsvold Vedum holder fast på mantraet om å ønske seg en Sp/Ap-basert regjering.

Jan-Erik Østlie

«Vedum bør avklare»

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

KREVENDE: Renholderne som sørger for at de ulike universitetsbyggene i Tromsø fortsatt kan holde åpent, har hatt hektiske dager etter at pandemien brøt ut. I forgrunnen står tillitsvalgt Elina Nilsen, bak henne fra venstre: Snefrid Martinsen, Hanna Lecka og Janthima S. Olsen.

KREVENDE: Renholderne som sørger for at de ulike universitetsbyggene i Tromsø fortsatt kan holde åpent, har hatt hektiske dager etter at pandemien brøt ut. I forgrunnen står tillitsvalgt Elina Nilsen, bak henne fra venstre: Snefrid Martinsen, Hanna Lecka og Janthima S. Olsen.

Lars Åke Andersen

Universitetet hadde ikke kunnet holde åpent uten renholder Elina og kollegene. Det vises bare ikke på lønna

KAMERATSKAP: Ronald Jacobsen minnes den dramatiske tida i Svea-gruva på Svalbard med glede. Dette bildet er fra 2005, og du ser Ronald nærmest, med snusboksen.

KAMERATSKAP: Ronald Jacobsen minnes den dramatiske tida i Svea-gruva på Svalbard med glede. Dette bildet er fra 2005, og du ser Ronald nærmest, med snusboksen.

Ole Magnus Rapp

Ronald trodde at han skulle dø i gruva på Svalbard: – Jeg ble ikke redd. Jeg konstaterte bare at det var slutt


Flere saker