JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NyheterArbeidskontrakt

Det skal inngås en skriftlig arbeidskontrakt/arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette står i Arbeidsmiljølovens § 14-5.

Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Kontrakten skal beskrive arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter.

Arbeidsmiljølovens § 14-6 beskriver hva en arbeidskontrakt skal inneholde:

a.           partenes identitet,

b.           arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,

c.           en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,

d.           tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,

e.           forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen,

f.            eventuelle prøvetidsbestemmelser,

g.           arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,

h.           arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,

i.            den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,

j.            lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

k.           lengde av pauser,

l.            avtale om særlig arbeidstidsordning

m.         opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er


Tariffleksikonet er sist oppdatert i mars 2022 av journalist Torgny Hasås, og bygger på LO Medias tidligere tariffleksikon, samt LOs «Ord og uttrykk i tariffoppgjøret».

Ta kontakt hvis du har kommentarer til noen av ordforklaringene, eller hvis du savner noen sentrale ord som du mener burde være med.