JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NyheterArbeidstid

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Den lovbestemte alminnelige arbeidstid for en heltidsstilling er 40 timer i uka, slik den er definert i Arbeidsmiljøloven. Avtalefestet normalarbeidstid er den arbeidstid per uke som gjelder for vedkommende lønnstakergruppe ifølge tariffavtaler. Den er vanligvis 37,5 timer i uka.

Ved arbeidstidsordninger som skift-, turnus- og nattarbeid, er både lovfestet og avtalt arbeidstid enda lavere. Mellom LO og NHO er for eksempel avtalefestet arbeidstid på 36,5 timer i uka for vanlig 2-skiftarbeid, 35,5 timer i uka for døgnkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid og 33,6 timer i uka for helkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid innebærer at en summerer arbeidstida over en lengre tidsperiode. Dette kan gjøres for å få en turnus- eller skiftordning.

§ 10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid

(1) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke.

I en bedrift med tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager.

Arbeidstilsynet kan samtykke i at den alminnelige arbeidstiden i løpet av en periode på høyst 26 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker.


Tariffleksikonet er sist oppdatert i mars 2022 av journalist Torgny Hasås, og bygger på LO Medias tidligere tariffleksikon, samt LOs «Ord og uttrykk i tariffoppgjøret».

Ta kontakt hvis du har kommentarer til noen av ordforklaringene, eller hvis du savner noen sentrale ord som du mener burde være med.