JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha sterkere skolesatsing

Fortsetter utviklingen vil bare hver fjerde person i yrkesaktiv alder bare ha fullført grunnskolen i 2030. Hvordan kan vi stoppe frafallet fra videregående skole?

Dette er en av de aller viktigste og mest akutte problemstillingene i utdanningspolitikken. Utfordringen må møtes med bred innstas både når det gjelder skolens innhold, organisering og ressursbruk. Det er enighet om at det som defineres som «tidlig innsats» er en nøkkelfaktor. Det vil si at oppmerksomheten i forhold til frafall starter på langt lavere klassetrinn enn i dag. Samtidig må innholdet i undervisningen gjøres mer praksisnært og relevant for den enkelte elevs ønsker og evner. Bedre rådgivnings- og veiledningstjeneste og tettere oppfølging av den enkelte elev er også viktig, sammen med alle yrkesfaglige elever må sikres en kvalitativt god læreplass. I uttalelsen fra LO-kongressen løfter vi også fram betydningen av de regionale karrieresentra som er etablert. De er basert på partnerskap mellom LO, NHO, NAV, KS og fylkeskommunene.

Hva er konsekvensen for samfunnet dersom én av fire ikke har fullført videregående skole?

Det vil være en fullstendig uakseptabel situasjon, som vi ikke på noen måte kan la skje. I tillegg til personlige belastninger og redusert livskvalitet blir det kompetansetap for samfunnet, utstøting fra arbeidslivet og store samfunnsøkonomiske tap.

Er muligheten til å ta videregående opplæring i moden alder, gode nok?

Nei, til tross for mange formelle rettigheter er det færre arbeidstakere enn ønskelig som benytter disse mulighetene, spesielt blant de som ikke har fullført videregående opplæring. Dette har sammenheng med manglende motivasjonsarbeid, og at de fleste kommuner og fylkeskommuner sitter musestille, og håper at ingen skal oppdage at de faktisk har noen rettigheter. LO ønsker en samlet nasjonal oppfølging som sikrer at de voksnes rettigheter oppleves som reelt tilgjengelig for alle, og tilgodeses med nok ressurser.

Vil vi ikke ha behov for ufaglært arbeidskraft i framtida?

Et samfunn må til enhver tid måtte gjøre best mulig bruk av de arbeidskraftressurser en har. Ingen fag eller yrker er fritatt fra endring og utvikling, og ingen mennesker er uten behov for menigsfylte jobber og personlig utvikling. Derfor må kompetanseutvikling og livslang læring bli et gode for alle – ikke bare de som har mye utdanning fra før.

Blant innvandrere er det mange overkvalifiserte arbeidstakere spesielt i servicejobber og mange får ikke godkjent sin utdanning i Norge. Det må være tragisk for den enkelte og ressurssløsing for samfunnet. Hvordan kan dette endres?

Det er klart behov for bedre anerkjennelse av innvandreres kompetanse. LO har lenge arbeidet for at det må bli lettere å få godkjent utenlandsk utdanning i Norge, samtidig som vi må sikre oss at vi reelt sett snakker om utdanning på samme nivå, enten den er tilegnet i Norge eller i utlandet. Her finnes det også eksempler på at kontrollen har vært for svak.

LO-Aktuelt nr. 10/2009

Warning
Annonse
Annonse