JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Måtte starte etterforskning

Da det ble klart at Forsvarets sikkerhetstjeneste kunne ha gått langt utover rammene sine, gikk alarmen i Forsvarsdepartementet.

– Vi måtte starte etterforskning, sier statsråden.

– Forsvarets sikkerhetstjeneste har ingen hjemmel til å gå inn på innholdet i datatrafikken. Det kan ha skjedd, og bare tvilen om det har gjort at vi har anmodet politiet om etterforskning, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til NTB.

Også Stortingets kontrollorgan EOS-utvalget har vært kritisk til arbeidsmetodene til Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST). I fjor alene ble det iverksatt tre undersøkelser rundt saker som har vært behandlet av FOSTs operative sikkerhetsavdeling. Da hadde Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som er overordnet FOST, i et brev til Forsvarsdepartementet ytret bekymring over organets arbeidsmetoder.

Over grensen

Det er også satt ned en arbeidsgruppe i departementet for å se på avgrensningene mellom FOST og de hemmelige tjenestene. I motsetning til Politiets sikkerhetstjeneste, har ikke FOST hjemmel til å drive overvåking og avlytting. I denne saken kan det ha skjedd, blant annet ved at tjenesten har gått inn og vurdert innhold på websider ansatte i departementet har besøkt.

– Det er lenge siden vi startet arbeidet rundt dette. Men når vi nå har fått indikasjoner som tyder på at det kan ha foregått overvåking - at man har gått over den grensen - så måtte vi iverksette etterforskning, sier Strøm-Erichsen.

Alarm

Ifølge VG skal overvåkingen ha skjedd ved at Forsvarets sikkerhetstjeneste har hatt ansvaret for datasikkerheten også for nøkkelpersoner på Statsministerens kontor og annet sentralt embetsverk. Av praktiske grunner skal disse personene være koblet opp mot Forsvarets sikre datanett.

Hvis Forsvarets sikkerhetstjeneste oppdager noe som kan være et brudd på sikkerhetsbestemmelsene, varsles personen som står bak bruddet, og får en tilbakemelding om at vedkommende har brutt eller er i ferd med å bryte sikkerhetsreglene.

Sentrale kilder med innsyn i prosessen opplyser at bakgrunnen for overvåkingsmistanken antakelig er at en person, trolig ansatt ved Statsministerens kontor, har fått en slik tilbakemelding og reagert på at Forsvarets sikkerhetstjeneste overvåket datatrafikken.

Kripos på saken

Kripos er fortsatt så tidlig i etterforskningen av overvåkingssaken at det er for tidlig å si om det i det hele tatt har skjedd noe straffbart. Statsadvokat Petter Mandt er svært tilbakeholden med opplysninger om etterforskningen og sakens faktiske innhold. Kripos kan ennå ikke konkludere med at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med det som skal være overvåking av datatrafikk blant annet fra departementer og Statsministerens kontor (SMK).

– Vi er fortsatt i den første fasen, hvor vi undersøker om det har skjedd noe straffbart. Videre blir det eventuelt å kartlegge omfanget og hvilke personer som har begått handlingene, sier Mandt til NTB.

Gjennomgår beviser

Etterforskerne er i ferd med å gjennomgå materialet som er hentet inn i saken så langt, blant annet enkelte beslag gjort hos Forsvarets sikkerhetstjeneste på Jørstadmoen. Mandt antyder at det kan bli tatt ytterligere skritt, men går ikke i detalj om hva som konkret blir gjort framover.

Det er usikkert om det har foregått målrettet overvåking av datatrafikken til enkeltpersoner, som statsminister Jens Stoltenberg (Ap), eller om det er snakk om generell kontroll av datatrafikk som har gått til og fra institusjonene over Forsvarets sikre nettverk. (ANB-NTB)

Warning
Annonse
Annonse