JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forbundssekretær Guro Vadstein vitnet for renholderne i retten:

– Staten sier vanligvis ikke opp folk – men har ikke plass til 11 renholdere i Forsvarsbygg

Det er vanlig i staten å skjerme ansatte mot pensjonstap og oppsigelser. Men ikke når det kommer til renholderne i Forsvarsbygg. Ankesaken til renholderne pågår for tiden i lagmannsretten.
ANKESAK: 11 renholdere er denne uka i retten etter å ha stevnet sin tidligere arbeidsgiver for usaklig oppsigelse.

ANKESAK: 11 renholdere er denne uka i retten etter å ha stevnet sin tidligere arbeidsgiver for usaklig oppsigelse.

Martin Guttormsen Slørdal

may.berg@lomedia.no

Ankesaken til de 11 oppsagte renholdere i Forsvarsbygg går i Borgarting lagmannsrett denne uka og neste uke.

De har stevnet staten for usaklig oppsigelse, fordi de ble sagt opp da de sa nei til å bli virksomhetsoverdratt til ISS, som vant anbudet på renhold i Forsvaret.

Renholderne tapte i tingretten i fjor høst, men anket dommen til lagmannsretten.

Ledere i Forsvarsbygg sviktet sine ansatte da renholdet ble satt ut på anbud, viser ny Fafo-rapport

– Staten sier vanligvis ikke opp folk

– I staten ønsker man vanligvis ikke å si opp folk. Man gjør i stedet sitt beste for å plassere overtallige i andre virksomheter, sa forbundssekretær Guro Vadstein, som har jobbet med omstilling i staten i 13 år.

– Det kan være virkemidler som sluttpakke, økonomisk støtte til videreutdanning, omplassering til annen statlig virksomhet eller flyttetilskudd. Det er viktig for oss at man ikke sier opp folk. Når vi ser at det går mot en omstilling, vil vi alltid kreve omstillingsavtale, slik at man kan ha tid til å finne andre løsninger enn oppsigelse. Store statlige virksomheter har som regel udekkede behov og mulighet til å absorbere folk, sa Vadstein.

Vanlig å skjerme mot pensjonstap

LO-advokat Alexander Cascio spurte Vadstein om hennes erfaringer med oppsigelsesprosesser og pensjon.

– Det vanlige er at man lager lukkede pensjonsordninger slik at de som går ut av staten, gjerne med lang opptjeningstid, beholder sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse, sa Vadstein.

Det skjedde, ifølge Vadstein, både da flyverkstedet AIM forlot staten og da brann- og redningspersonellet på Rygge ble overført fra Forsvaret til Rygge sivile lufthavn.

I begge tilfeller ble det laget en lukket pensjonsordning.

– Har du noen eksempler på at det ikke har blitt gjort i slike saker?

– Nei, det har jeg ingen eksempler på, svarte Vadstein.

– Nitrist lesning

Vadstein ble spurt om hun har hatt kontakt med renholderne som gikk over til ISS. Det kunne hun bekrefte.

– Jeg har en epostmappe full med mailer. Det er nitrist lesning. Noen var bekymret på forhånd, andre var mer positive. Nå er alle misfornøyd. Jeg har inntrykk av at alle som har kunnet, har sluttet i ISS. Noen sier at de heller går ledige. I denne gruppa er det renholdere i full stilling, mens det i ISS er vanlig med deltidsstillinger. Alle jobber hundre prosent i et tungt, fysisk arbeid. Det tar på.

Lider betydelige økonomiske tap

Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver i LO og tidligere forbundssekretær i NTL, vitnet i dag.

Som forbundssekretær i NTL jobbet han særlig med pensjonstapene som renholderne i Forsvarsbygg ville få dersom de gikk ut av SPK.

Han påpekte i sitt vitnemål at det i oppsigelsesprosessen ikke var noen tvil hos noen av partene om at renholderne kom til å lide et betydelig økonomisk tap ved å måtte gå ut av statens pensjonssystem på slutten av yrkeskarrieren.

– Gruppen 55+ falt mellom to stoler. De ville ikke kunne gå av med verken offentlig eller privat AFP. For flere av dem var det snakk om et pensjonstap av anselige beløp. Det som skjedde til slutt, var da også at gruppen 60+ fikk bli i Forsvaret med begrunnelsen at det ville få store konsekvenser for pensjonen om de måtte gå over til ISS. For min del synes det åpenbart at også de mellom 55 og 60 år ville lide svært store tap, slik at ordningen burde gjeldt ned til 55 år.

Bøe Elgsaas sammenligner deres situasjon med det som statsansatte nå opplever gjennom innfasingen av levealdersjusteringen etter pensjonsreformen.

– Her bruker man 30-40 år på å innfase ordningen. Det er åpenbart at det ville vært mye mer krevende å få til en folketrygdreform dersom man skulle tatt denne innsparingen over to år, slik renholderne måtte, sa Bøe Elgsaas.

• 12.06.17: Renholderne tapte mot ISS

• 21.03.17: For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

• 15.11.16: Renholderne fra Forsvarsbygg stevner ISS for retten

• 07.04.16: Forsvarsbygg sparker 52 kvinnelige renholdere

• 05.01.16: ISS skal vaske for Forsvaret

• 27.10.15: Renholder i Forsvarsbygg taper 1,3 millioner i pensjon når jobben går ut på anbud

• 18.09.15: Kun de over 60 får bli i Forsvarsbygg

• 22.06.15: Forsvarsbygg-renholderne protesterer i sinne og avmakt

• 09.09.14: Forsvarsbygg mister renholdet i Forsvaret

11 renholdere mot staten

• LO har stevnet staten for ugyldig oppsigelse av 11 renholdere som hadde reservert seg mot å bli virksomhetsoverdratt til ISS.

• For flere av de berørte renholderne medførte utmelding av SPK betydelige tap, fra ca. 470 000 til 1,3 millioner kroner.

• Renholderne tapte i tingretten i fjor høst, og ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter i dag.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

11 renholdere mot staten

• LO har stevnet staten for ugyldig oppsigelse av 11 renholdere som hadde reservert seg mot å bli virksomhetsoverdratt til ISS.

• For flere av de berørte renholderne medførte utmelding av SPK betydelige tap, fra ca. 470 000 til 1,3 millioner kroner.

• Renholderne tapte i tingretten i fjor høst, og ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter i dag.