JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
OPP I LØN: Bingovertane er blant dei som hadde størst lønsvekst i fjor, om enn ikkje høgast opp på lista. Snittløna auka med 1.470 kroner til 29.270 kroner, som utgjer ein vekst på 5 prosent. Her er bingovert Cathrine Lorentzen ved Borg Bingo i Sarpsborg.

OPP I LØN: Bingovertane er blant dei som hadde størst lønsvekst i fjor, om enn ikkje høgast opp på lista. Snittløna auka med 1.470 kroner til 29.270 kroner, som utgjer ein vekst på 5 prosent. Her er bingovert Cathrine Lorentzen ved Borg Bingo i Sarpsborg.

Erlend Angelo (arkivfoto)

Desse yrkesgruppene gjekk mest opp i løn

28 yrkesgrupper hadde i fjor over dobbelt så stor vekst i snittløna som andre yrkesgrupper.18.07.2018
10:11
18.07.2018 10:07

tormod@lomedia.no

Ferske tall for 2018 finner du her: Dette er snittlønna i over 300 yrker

For 28 yrkesgrupper var den gjennomsnittlege veksten i snittløna frå 2016 til 2017 over dobbelt så stor som den gjennomsnittlege veksten i snittløna for alle yrke.

Sjå heile lista lengre ned i artikkelen.

(Artikkelen held fram under diagrammet)

Store forskjellar i lønsnivå

Sjølv om alle yrkesgruppene er blant dei som har gått mest opp i løn, er det langt frå alle gruppene som tener lite og langt frå alle gruppene som tener mykje.

Bingovertane og bookmakarane tener berre 29.270 kroner i månaden, medan handels- og skipsmeglarane kunne hente inn i snitt 96.450 kroner i månaden i fjor.

Nesten alle gruppene på lista hadde godt over dobbelt så stor lønsvekst som ramma for lønsoppgjeret i 2016. Då vart frontfaget, Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO), einige om ein årslønsvekst på 2,4 prosent.

Dette talet var også førande for lønsoppgjera i andre bransjar, i tråd med frontfagsmodellen. 196 av 336 yrke har hatt ein vekst i snittløna som er større enn 2,4 prosent.

Sjå lista med løna i over 300 yrke

Her er lista over yrka som hadde minst dobbelt så stor lønsvekst som snittet for alle yrke, rangert etter størst lønsvekst:

1 Befal med sersjantgrad

• Prosentvis endring i snittløn: 11,91

• Endring i snittløn: 4.240 kroner

• Snittløn 2016: 35.600 kroner

• Snittløn 2017: 39.840 kroner

2 Handels- og skipsmeglarar

• Prosentvis endring i snittløn: 11,89

• Endring i snittløn: 10.250 kroner

• Snittløn 2016: 86.200 kroner

• Snittløn 2017: 96.450 kroner

3 Reklamedistributørar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 10,72

• Endring i snittløn: 3.290 kroner

• Snittløn 2016: 30.700 kroner

• Snittløn 2017: 33.990 kroner

4 Slaktarar, fiskehandlarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 10,36

• Endring i snittløn: 3.190 kroner

• Snittløn 2016: 30.800 kroner

• Snittløn 2017: 33.990 kroner

5 Presisjonsinstrumentmakarar og -reparatørar

• Prosentvis endring i snittløn: 10,08

• Endring i snittløn: 3.790 kroner

• Snittløn 2016: 37.600 kroner

• Snittløn 2017: 41.390 kroner

6 Bibliotekassistentar

• Prosentvis endring i snittløn: 10

• Endring i snittløn: 3.210 kroner

• Snittløn 2016: 32.100 kroner

• Snittløn 2017: 35.310 kroner

7 Leiarar innanfor akvakultur mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 9,14

• Endring i snittløn: 5.430 kroner

• Snittløn 2016: 59.400 kroner

• Snittløn 2017: 64.830 kroner

8 Bud mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 8,36

• Endring i snittløn: 2.400 kroner

• Snittløn 2016: 28.700 kroner

• Snittløn 2017: 31.100 kroner

Sykkelbudene har luseløn – må betale sykkel og mobiltelefon selv

9 Møbeltapetserarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 7,45

• Endring i snittløn: 2.420 kroner

• Snittløn 2016: 32.500 kroner

• Snittløn 2017: 34.920 kroner

10 Konduktørar

• Prosentvis endring i snittløn: 6,06

• Endring i snittløn: 2.770 kroner

• Snittløn 2016: 45.700 kroner

• Snittløn 2017: 48.470 kroner

11 Salskonsulentar innanfor IKT-produkt

• Prosentvis endring i snittløn: 5,95

• Endring i snittløn: 3.350 kroner

• Snittløn 2016: 56.300 kroner

• Snittløn 2017: 59.650 kroner

12 Lokomotiv og T-baneførarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,8

• Endring i snittløn: 3.070 kroner

• Snittløn 2016: 52.900 kroner

• Snittløn 2017: 55.970 kroner

13 Legespesialistar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,79

• Endring i snittløn: 4.420 kroner

• Snittløn 2016: 76.400 kroner

• Snittløn 2017: 80.820 kroner

14 Programleiarar i TV og radio

• Prosentvis endring i snittløn: 5,72

• Endring i snittløn: 2.890 kroner

• Snittløn 2016: 50.500 kroner

• Snittløn 2017: 53.390 kroner

15 Offiserar frå fenrik og høgare grad

• Prosentvis endring i snittløn: 5,64

• Endring i snittløn: 3.170 kroner

• Snittløn 2016: 56.200 kroner

• Snittløn 2017: 59.370 kroner

16 Reklame- og marknadsføringsrådgivarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,51

• Endring i snittløn: 2.560 kroner

• Snittløn 2016: 46.500 kroner

• Snittløn 2017: 49.060 kroner

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene

17 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatørar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,47

• Endring i snittløn: 1.970 kroner

• Snittløn 2016: 36.000 kroner

• Snittløn 2017: 37.970 kroner

18 Egg- og fjærfeprodusentar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,37

• Endring i snittløn: 1.580 kroner

• Snittløn 2016: 29.400 kroner

• Snittløn 2017: 30.980 kroner

19 Havbruksarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,34

• Endring i snittløn: 2.130 kroner

• Snittløn 2016: 39.900 kroner

• Snittløn 2017: 42.030 kroner

20 Bingovertar, bookmakerarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 5,29

• Endring i snittløn: 1.470 kroner

• Snittløn 2016: 27.800 kroner

• Snittløn 2017: 29.270 kroner

21 Flygeleiarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,26

• Endring i snittløn: 4.020 kroner

• Snittløn 2016: 76.400 kroner

• Snittløn 2017: 80.420 kroner

22 Isolatørar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 5,21

• Endring i snittløn: 1.830 kroner

• Snittløn 2016: 35.100 kroner

• Snittløn 2017: 36.930 kroner

23 Energikontrolloperatørar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,21

• Endring i snittløn: 2.410 kroner

• Snittløn 2016: 46.300 kroner

• Snittløn 2017: 48.710 kroner

24 Fysikarar og astronomar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,2

• Endring i snittløn: 2.940 kroner

• Snittløn 2016: 56.500 kroner

• Snittløn 2017: 59.440 kroner

25 Rådgivarar/forskarar, samfunnsvitskap

• Prosentvis endring i snittløn: 5,1

• Endring i snittløn: 2.680 kroner

• Snittløn 2016: 52.500 kroner

• Snittløn 2017: 55.180 kroner

26 Dataregistrerarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,03

• Endring i snittløn: 1.910 kroner

• Snittløn 2016: 38.000 kroner

• Snittløn 2017: 39.910 kroner

27 Skreddarar, buntmakarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 5,01

• Endring i snittløn: 1.720 kroner

• Snittløn 2016: 34.300 kroner

• Snittløn 2017: 36.020 kroner

28 Renovasjonsarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: 4,68

• Endring i snittløn: 1.550 kroner

• Snittløn 2016: 33.100 kroner

• Snittløn 2017: 34.650 kroner

Månedsløna omfattar avtalt løn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjeringar er ikkje rekna med. Det kan vere store lønsforskjellar i dei ulike yrka. For dei som jobbar deltid, har SSB rekna om løna til kva den hadde vore for ein som jobbar heiltid.

Finansdirektørene økte mest i lønn i fjor

Søk i lønsstatistikken sjølv

Om du går inn på nettsida til Statistisk sentralbyrå, kan du sjølv legge inn eit mer detaljert søk og finne ut kva som er snittløna for dei som jobbar i privat eller offentleg eigde verksemder, for dei som jobbar i staten eller kommunen og for dei som jobbar heiltid eller deltid. Du kan også sjekke lønsforskjellane mellom menn og kvinner.

Tidlegere baserte SSB sin lønsstatistikk på mange verksemder. No er alle verksemder med. Det skjer gjennom den såkalla A-ordninga, som betyr at arbeidsgivarane sender opplysingar om alle tilsette si løn, arbeidstimar, yrke og næring til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå.

«Kaksedagen»

Tidlegere i år gjekk FriFagbevegelse gjennom årsrekneskapa til dei 100 største selskapa i Norge og publiserte ei oversikt over løna til toppsjefane: I snitt har dei ei årsløn på 6,7 millionar kroner. Det betyr at dei bruker 21 dagar på å tene inn ei gjennomsnittleg norsk årsløn. Tysdag 30. januar var dermed kaksedagen 2018.

Dette tjener direktørene i Norges 100 største selskaper

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.07.2018
10:11
18.07.2018 10:07Mest lest

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte går opp i lønn for andre gang i år

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

Sissel M. Rasmussen

Rashid startet som renholder i 1999. Nå er han «bydelsordfører» for 33.000 innbyggere


Flere saker