JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Desse yrkesgruppene gjekk mest opp i løn

28 yrkesgrupper hadde i fjor over dobbelt så stor vekst i snittløna som andre yrkesgrupper.
OPP I LØN: Bingovertane er blant dei som hadde størst lønsvekst i fjor, om enn ikkje høgast opp på lista. Snittløna auka med 1.470 kroner til 29.270 kroner, som utgjer ein vekst på 5 prosent. Her er bingovert Cathrine Lorentzen ved Borg Bingo i Sarpsborg.

OPP I LØN: Bingovertane er blant dei som hadde størst lønsvekst i fjor, om enn ikkje høgast opp på lista. Snittløna auka med 1.470 kroner til 29.270 kroner, som utgjer ein vekst på 5 prosent. Her er bingovert Cathrine Lorentzen ved Borg Bingo i Sarpsborg.

Erlend Angelo (arkivfoto)

tormod@lomedia.no

Ferske tall for 2018 finner du her: Dette er snittlønna i over 300 yrker

For 28 yrkesgrupper var den gjennomsnittlege veksten i snittløna frå 2016 til 2017 over dobbelt så stor som den gjennomsnittlege veksten i snittløna for alle yrke.

Sjå heile lista lengre ned i artikkelen.

(Artikkelen held fram under diagrammet)

Store forskjellar i lønsnivå

Sjølv om alle yrkesgruppene er blant dei som har gått mest opp i løn, er det langt frå alle gruppene som tener lite og langt frå alle gruppene som tener mykje.

Bingovertane og bookmakarane tener berre 29.270 kroner i månaden, medan handels- og skipsmeglarane kunne hente inn i snitt 96.450 kroner i månaden i fjor.

Nesten alle gruppene på lista hadde godt over dobbelt så stor lønsvekst som ramma for lønsoppgjeret i 2016. Då vart frontfaget, Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO), einige om ein årslønsvekst på 2,4 prosent.

Dette talet var også førande for lønsoppgjera i andre bransjar, i tråd med frontfagsmodellen. 196 av 336 yrke har hatt ein vekst i snittløna som er større enn 2,4 prosent.

Sjå lista med løna i over 300 yrke

Her er lista over yrka som hadde minst dobbelt så stor lønsvekst som snittet for alle yrke, rangert etter størst lønsvekst:

1 Befal med sersjantgrad

• Prosentvis endring i snittløn: 11,91

• Endring i snittløn: 4.240 kroner

• Snittløn 2016: 35.600 kroner

• Snittløn 2017: 39.840 kroner

2 Handels- og skipsmeglarar

• Prosentvis endring i snittløn: 11,89

• Endring i snittløn: 10.250 kroner

• Snittløn 2016: 86.200 kroner

• Snittløn 2017: 96.450 kroner

3 Reklamedistributørar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 10,72

• Endring i snittløn: 3.290 kroner

• Snittløn 2016: 30.700 kroner

• Snittløn 2017: 33.990 kroner

4 Slaktarar, fiskehandlarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 10,36

• Endring i snittløn: 3.190 kroner

• Snittløn 2016: 30.800 kroner

• Snittløn 2017: 33.990 kroner

5 Presisjonsinstrumentmakarar og -reparatørar

• Prosentvis endring i snittløn: 10,08

• Endring i snittløn: 3.790 kroner

• Snittløn 2016: 37.600 kroner

• Snittløn 2017: 41.390 kroner

6 Bibliotekassistentar

• Prosentvis endring i snittløn: 10

• Endring i snittløn: 3.210 kroner

• Snittløn 2016: 32.100 kroner

• Snittløn 2017: 35.310 kroner

7 Leiarar innanfor akvakultur mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 9,14

• Endring i snittløn: 5.430 kroner

• Snittløn 2016: 59.400 kroner

• Snittløn 2017: 64.830 kroner

8 Bud mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 8,36

• Endring i snittløn: 2.400 kroner

• Snittløn 2016: 28.700 kroner

• Snittløn 2017: 31.100 kroner

Sykkelbudene har luseløn – må betale sykkel og mobiltelefon selv

9 Møbeltapetserarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 7,45

• Endring i snittløn: 2.420 kroner

• Snittløn 2016: 32.500 kroner

• Snittløn 2017: 34.920 kroner

10 Konduktørar

• Prosentvis endring i snittløn: 6,06

• Endring i snittløn: 2.770 kroner

• Snittløn 2016: 45.700 kroner

• Snittløn 2017: 48.470 kroner

11 Salskonsulentar innanfor IKT-produkt

• Prosentvis endring i snittløn: 5,95

• Endring i snittløn: 3.350 kroner

• Snittløn 2016: 56.300 kroner

• Snittløn 2017: 59.650 kroner

12 Lokomotiv og T-baneførarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,8

• Endring i snittløn: 3.070 kroner

• Snittløn 2016: 52.900 kroner

• Snittløn 2017: 55.970 kroner

13 Legespesialistar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,79

• Endring i snittløn: 4.420 kroner

• Snittløn 2016: 76.400 kroner

• Snittløn 2017: 80.820 kroner

14 Programleiarar i TV og radio

• Prosentvis endring i snittløn: 5,72

• Endring i snittløn: 2.890 kroner

• Snittløn 2016: 50.500 kroner

• Snittløn 2017: 53.390 kroner

15 Offiserar frå fenrik og høgare grad

• Prosentvis endring i snittløn: 5,64

• Endring i snittløn: 3.170 kroner

• Snittløn 2016: 56.200 kroner

• Snittløn 2017: 59.370 kroner

16 Reklame- og marknadsføringsrådgivarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,51

• Endring i snittløn: 2.560 kroner

• Snittløn 2016: 46.500 kroner

• Snittløn 2017: 49.060 kroner

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene

17 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatørar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,47

• Endring i snittløn: 1.970 kroner

• Snittløn 2016: 36.000 kroner

• Snittløn 2017: 37.970 kroner

18 Egg- og fjærfeprodusentar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,37

• Endring i snittløn: 1.580 kroner

• Snittløn 2016: 29.400 kroner

• Snittløn 2017: 30.980 kroner

19 Havbruksarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,34

• Endring i snittløn: 2.130 kroner

• Snittløn 2016: 39.900 kroner

• Snittløn 2017: 42.030 kroner

20 Bingovertar, bookmakerarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 5,29

• Endring i snittløn: 1.470 kroner

• Snittløn 2016: 27.800 kroner

• Snittløn 2017: 29.270 kroner

21 Flygeleiarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,26

• Endring i snittløn: 4.020 kroner

• Snittløn 2016: 76.400 kroner

• Snittløn 2017: 80.420 kroner

22 Isolatørar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 5,21

• Endring i snittløn: 1.830 kroner

• Snittløn 2016: 35.100 kroner

• Snittløn 2017: 36.930 kroner

23 Energikontrolloperatørar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,21

• Endring i snittløn: 2.410 kroner

• Snittløn 2016: 46.300 kroner

• Snittløn 2017: 48.710 kroner

24 Fysikarar og astronomar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,2

• Endring i snittløn: 2.940 kroner

• Snittløn 2016: 56.500 kroner

• Snittløn 2017: 59.440 kroner

25 Rådgivarar/forskarar, samfunnsvitskap

• Prosentvis endring i snittløn: 5,1

• Endring i snittløn: 2.680 kroner

• Snittløn 2016: 52.500 kroner

• Snittløn 2017: 55.180 kroner

26 Dataregistrerarar

• Prosentvis endring i snittløn: 5,03

• Endring i snittløn: 1.910 kroner

• Snittløn 2016: 38.000 kroner

• Snittløn 2017: 39.910 kroner

27 Skreddarar, buntmakarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: 5,01

• Endring i snittløn: 1.720 kroner

• Snittløn 2016: 34.300 kroner

• Snittløn 2017: 36.020 kroner

28 Renovasjonsarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: 4,68

• Endring i snittløn: 1.550 kroner

• Snittløn 2016: 33.100 kroner

• Snittløn 2017: 34.650 kroner

Månedsløna omfattar avtalt løn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjeringar er ikkje rekna med. Det kan vere store lønsforskjellar i dei ulike yrka. For dei som jobbar deltid, har SSB rekna om løna til kva den hadde vore for ein som jobbar heiltid.

Finansdirektørene økte mest i lønn i fjor

Søk i lønsstatistikken sjølv

Om du går inn på nettsida til Statistisk sentralbyrå, kan du sjølv legge inn eit mer detaljert søk og finne ut kva som er snittløna for dei som jobbar i privat eller offentleg eigde verksemder, for dei som jobbar i staten eller kommunen og for dei som jobbar heiltid eller deltid. Du kan også sjekke lønsforskjellane mellom menn og kvinner.

Tidlegere baserte SSB sin lønsstatistikk på mange verksemder. No er alle verksemder med. Det skjer gjennom den såkalla A-ordninga, som betyr at arbeidsgivarane sender opplysingar om alle tilsette si løn, arbeidstimar, yrke og næring til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå.

«Kaksedagen»

Tidlegere i år gjekk FriFagbevegelse gjennom årsrekneskapa til dei 100 største selskapa i Norge og publiserte ei oversikt over løna til toppsjefane: I snitt har dei ei årsløn på 6,7 millionar kroner. Det betyr at dei bruker 21 dagar på å tene inn ei gjennomsnittleg norsk årsløn. Tysdag 30. januar var dermed kaksedagen 2018.

Dette tjener direktørene i Norges 100 største selskaper

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse