JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Full pensjonsseier for renholderne i Forsvarsbygg

Etter ei uke i lagmannsretten, har staten kastet kortene og lar ni av renholderne fra Forsvarsbygg beholde jobb og pensjon.
NÅ KAN DE JUBLE: Jorunn Røberg (61), Eirin Enoksen (60) og Synnøve Søraa (58) vant tilbake pensjonen og retten til å gå av med AFP når de fyller 62.

NÅ KAN DE JUBLE: Jorunn Røberg (61), Eirin Enoksen (60) og Synnøve Søraa (58) vant tilbake pensjonen og retten til å gå av med AFP når de fyller 62.

Kai Hovden

may.berg@lomedia.no | merete.jansen@lomedia.no

– I dag er vi glad for at vi torde å takke nei til ISS, sier Synnøve Søraa (58), Eirin Enoksen (60) og Jorunn Røberg (61).

Norsk Tjenestemannslag (NTL) forhandlet med staten gjennom hele helga på vegne av de 11 renholderne som var i ankesak mot staten for å beholde jobben i Forsvarsbygg.

I stedet for nok ei uke i retten, og deretter nye uker med venting på lagmannsrettens dom, ble det i løpet av helga forhandlet fram et forlik.

Sent søndag kveld var resultatet klart: De ni kvinnene som alle er i alderen 55+ skal stå i 80 prosent stilling i Forsvarsbygg fram til de er 62 år, og deretter kan de gå av med AFP.

De to mennene i 40-årsalderen får ikke jobbene sine tilbake, men får seks måneders lønn.

Ledere i Forsvarsbygg sviktet sine ansatte da renholdet ble satt ut på anbud, viser ny Fafo-rapport

Fire år siden det startet

I går ettermiddag sto jubelen i taket blant renholderne og de tillitsvalgte som har bistått dem gjennom en lang og krevende prosess som startet for fire år siden, da Solberg-regjeringa bestemte at renholdet i Forsvarsbygg skulle ut på anbud.

Da ISS vant anbudet, var statens tilbud til de ansatte i Forsvarsbygg at de skulle få bli med over til ISS. NTL regnet raskt ut at mange av renholderne ville tape store summer i framtidig pensjon ved at de måtte forlate Statens pensjonskasse, uten at det gjorde inntrykk på regjeringa.

I det bitre oppgjøret som fulgte, fikk til slutt renholderne som var 60 år og eldre jobb i Forsvaret og berget dermed pensjonen.

NTL argumenterte sterkt for at dette skulle gjelde alle over 55 år. De ville tape statlig AFP og samtidig ikke rekke å opparbeide AFP-rettigheter i privat sektor om de begynte i ISS. De ville miste retten til å gå av ved 62, og for enkelte ville pensjonstapet bli på over en million kroner.

52 valgte å takke nei til ISS, og ble sagt opp av Forsvarsbygg etter noen uker. De klaget på oppsigelsene til Forsvarsdepartementet, men ingen fikk medhold.

NTL gikk etter hvert til sak på vegne av ni kvinner i aldersgruppen 55+ og to menn i 40-årene. I fjor tapte de i tingretten, men retten besluttet at de skulle få stå i stilling fram til saken var endelig avgjort. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett i Oslo begynte i forrige uke.

Glad og lettet

Jorunn Røberg er glad og lettet over at alt er over.

– Jeg har oppnådd det som var målet mitt, å få stå i jobben i Forsvarsbygg til jeg går av med pensjon. I dag er jeg veldig glad for at jeg torde å takke nei til å bli overført til ISS, sier Røberg.

Hun jobber på Ramsund orlogsstasjon i Nordland og er 40 prosent ufør.

Eirin Enoksen jobber sammen med Røberg på Ramsund. Hun er en av dem som ville blitt hardest rammet om de hadde tapt saken mot staten, og kunne tapt så mye 1,3 millioner kroner i pensjon ved å måtte forlate Statens pensjonskasse.

– Jeg vet ikke hva jeg taper på å stå i 80 prosent jobb, men det klarer jeg sikkert å leve med, og så kan jeg gå av med pensjon når jeg blir 62. Og vær du sikker, det skal jeg, sier hun.

Synnøve Søraa er 40 prosent ufør, og vet ennå ikke nøyaktig hvordan stillingsprosenten hennes kommer til å se ut, men hun er sikret AFP og kan gå av når hun fyller 62 år.

• 21.03.17: For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

Ble tilbudt 50 prosent stilling

De forteller om spennende forhandlinger som startet med et tilbud om 50 prosent stilling og pensjon.

– Fredag da jeg sto på flyplassen på vei nordover fikk jeg telefon om at vi hadde et tilbud om 50 prosent stilling, og i løpet av helga er det blitt 80 prosent. NTL har forhandlet fram en kjempegod avtale for oss, og de har stilt opp for oss hundre prosent gjennom hele løpet, sier Enoksen.

– Hva betyr dette forliket økonomisk for dere?

– Vi har jo berga pensjonen. Det er den vi skal leve av når vi slutter å jobbe, sier Røberg.

Nesten full seier

LO-advokat Alexander Cascio, som sammen med kollega Imran Haider har representert renholderne i rettsprosessen, og som forhandlet med Regjeringsadvokaten gjennom helga, synes forliket ble en veldig god løsning.

– Det aller viktigste for oss har vært å sikre dem pensjonen og det får de nå. De går med på en liten stillingsreduksjon. I den store sammenhengen vil jeg si at de har fått nesten fullt gjennomslag for sitt krav.

Cascio tror saken har vært en lærepenge for staten.

– Jeg tenker at hele saken er et eksempel på hvor galt det kan gå når man tar på skylapper i denne typen privatiseringsprosess. Jeg tror nok at det er noe staten har lært av. De aller fleste har sett hvor urimelig dette slo ut.

Cascio mener at forliket er en grei løsning også for de to mennene som ikke får beholde jobben og som står igjen med sluttavtale som gir dem seks måneders lønn.

– De er i en litt annen situasjon enn damene, og rammes ikke av de samme dramatiske pensjonskonsekvensene, sier Cascio.

Cascio påpeker at saken inneholdt noen interessante og viktige problemstillinger som ikke ble avklart i og med forliket.

– Det viktigste for oss har vært å sikre dem pensjonen, og når det var mulig på en så god måte, så var det sånn det måtte bli. Disse damene har stått i en ganske tøff kamp og de har måttet tåle mange uttalelser om dem og deres kompetanse. Derfor er jeg glad for at vi har funnet en løsning som langt på vei gir dem fullt medhold i kravet om å få jobbe til de kan ta ut offentlig pensjon, sier Cascio.

RENHOLDERE OG TILLITSVALGTE: Gleden sto i taket blant renholdere og NTL-tillitsvalgte da forliket var ferdig forhandlet og renholderne var sikret pensjon og jobb. F.v. Guro Vadstein, Ann Berit Sagedal, Synnøve Søraa, Eirin Enoksen, Hans Røer, Jorunn Røberg og Ove Gamst.

RENHOLDERE OG TILLITSVALGTE: Gleden sto i taket blant renholdere og NTL-tillitsvalgte da forliket var ferdig forhandlet og renholderne var sikret pensjon og jobb. F.v. Guro Vadstein, Ann Berit Sagedal, Synnøve Søraa, Eirin Enoksen, Hans Røer, Jorunn Røberg og Ove Gamst.

Kai Hovden

NTL er fornøyd med forliket

Forbundssekretærene Dag Ratama og Guro Vadstein, som har deltatt i forhandlingene gjennom helga, er glad for forliket.

– Vi kommer til å møte flere omstillinger i staten, så det er veldig bra at man ikke endte opp med at det er greit å ta fra folk pensjon i en omstillingsprosess. Sånn sett vil dette resultatet være nyttig i andre saker, sier Vadstein.

Ratama påpeker at forliket innebærer at de juridiske spørsmålene som saken stilte ikke er avklart. Han er likevel rørt til tårer over hva de har oppnådd.

– Smålig av staten

Ragnar Bøe Elgsaas som tidligere var NTLs ekspert på offentlig pensjon, og som nå er rådgiver i LO, synes staten har opptrådt smålig.

– Den politiske uenigheten rundt konkurranseutsetting er en ting. Men når man etterpå ser at så mange får så store pensjonstap og mister muligheten til å gå av ved 62, og lar være å løse det – det er både smålig og viser en dårlig behandling av de ansatte. Nå gikk det heldigvis bedre med disse ni kvinnene, men det er mange andre renholdere som har fått et stort pensjonstap. Det er trist for dem, og det er trist at staten skal oppføre seg sånn.

«Krevende sak»

Advokat Siri K. Kristiansen hos Regjeringsadvokaten, som har representert staten i begge rettsrundene, sier i en kommentar at det har vært en krevende sak for alle berørte parter, og det er bra at man har kommet frem til en avtale alle kan enes om.

«Staten er fornøyd med innholdet i forliket. Forliket innebærer at dommen fra tingretten blir stående, der Staten ved Forsvarsdepartementet ble frifunnet. Partene fastholder sine prosesstandpunkter i saken. For samtlige av de ankende partene går forliket ut på at arbeidsforholdet vil avvikles innen rimelig tid. Selv med seier i Lagmannsretten og en eventuell anke, ville prosessen gjerne tatt lenger tid enn det vi nå har endt opp med. Forsvarsbygg har i den gjenværende perioden funnet deltidsstillinger til enkelte av de ankende parter», skriver Kristiansen i en mail.

• 12.06.17: Renholderne tapte mot ISS

• 15.11.16: Renholderne fra Forsvarsbygg stevner ISS for retten

• 07.04.16: Forsvarsbygg sparker 52 kvinnelige renholdere

• 05.01.16: ISS skal vaske for Forsvaret

• 27.10.15: Renholder i Forsvarsbygg taper 1,3 millioner i pensjon når jobben går ut på anbud

• 18.09.15: Kun de over 60 får bli i Forsvarsbygg

• 22.06.15: Forsvarsbygg-renholderne protesterer i sinne og avmakt

• 09.09.14: Forsvarsbygg mister renholdet i Forsvaret

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse