JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) driver igjennom jernbanereformen i høyt tempo.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) driver igjennom jernbanereformen i høyt tempo.

Ole Palmstrøm

Privatiseringen av jernbanen:

Her er Frp-statsrådens nye tog-selskaper

Regjeringens privatisering av jernbanen fører til at nye selskaper etableres, ansatte flyttes og det er usikkert hvor mange som blir igjen i NSB.02.09.2016
10:29
07.09.2016 12:13

yngvil@lomedia.no

Regjeringen skal endre hele jernbane-Norge, og den har det travelt.

Her er oversikten over nye selskaper som er opprettet som følge av jernbanereformen, hva som er igjen av NSB og hva som skjer med jernbanen i tiden framover.

Her er de nye selskapene:

Materiellselskapet AS: Nytt selskap. Startet av NSB i juni 2016, og skal eies av Samferdselsdepartementet fra rundt april 2017. Alle lokomotiver og togvogner tas ut av NSB og inn i Materiellselskapet AS. Lokomotiver og vogner skal brukes av selskapet som vinner anbud på persontogtrafikken. Driftsselskapene vil også få tilgang til verkstedene. Øystein Risan ble ansatt som administrerende direktør i sommer, han kom fra annen direktørstilling i NSB. Ellers er ingen flere ansatt ennå.

15. oktober begynner 30-50 ansatte i Materiellselskapet. De fleste av dem jobber nå i NSB. De beholder sine nåværende avtaler om lønn og pensjon.

1. september etablerte regjeringen selskapet Togmateriell AS. Det er dette selskapet Materiellselskapet skal overføres til. Navnet Togmateriell AS er imidlertid bare et arbeidsnavn, og vil trolig bli endret etter hvert, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Salg og Billettering AS: Nytt selskap. Startet av NSB i juni 2016, og skal eies av Samferdselsdepartementet fra 2017. Regjeringen tar billettsystemet ut av NSB. Johnny Welle ble ansatt som administrerende direktør i sommer, han kom fra annen direktørstilling i NSB. Ellers er ingen flere ansatt ennå. Dette selskapet skal selge togbilletter til alle selskaper som skal kjøre tog i Norge når det blir konkurranse på skinnene. Selskapet har mål om å lage en slags Go-to-gate søkemotor for kollektivtrafikk.

15. oktober begynner 250 personer å jobbe i Salg og Billettering AS. De fleste av dem jobber nå i NSB. De beholder sine nåværende avtaler om lønn og pensjon.

I dag 1. september etablerte regjeringen selskapet Reiseplan og billett AS. Det er dette selskapet Salg og Billettering AS skal overføres til. Navnet Reiseplan og billett AS er imidlertid også bare et arbeidsnavn, og vil også trolig bli endret, ifølge Samferdselsdepartementet.

Tariffavtalene i de nye selskapene videreføres i tråd med paragrafene for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. Selskapene blir medlemmer i Spekter og Norsk Jernbaneforbund fortsetter som avtalepart. Det er imidlertid uklart hva som skjer etter at aksjene er overført, trolig i april 2017, og nye styrer og ledelse er på plass.

Pensjonsbombe kan knekke NSB. Men regjeringen vil ikke love å redde selskapet

Bane NOR SF (statsforetak): Nytt statseid selskap for infrastruktur i jernbanen, skal eies av Samferdselsdepartementet. Operativt fra 1. januar 2017. Bane NOR får ansvar for både skinner og signalsystemer, utbygging, eiendomsselskapet Rom og planlegging av ruteplanlegging. Nær alle de rundt 4000 ansatte i det tidligere Jernbaneverket skal over i Bane NOR. Jernbaneverket legges ned i løpet av 2016.

Gorm Frimannslund er ansatt som konsernsjef i Bane NOR. Han kommer fra stillingen som direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket.

Bane NOR SF skal i hovedsak finansieres gjennom avtaler med det nye Jernbanedirektoratet om forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskaper, kjøreveisavgift og inntekter knyttet til eiendom.

Her er landene som lykkes med jernbanen

Jernbanedirektoratet: Nytt direktorat. Skal fungere operativt 1. januar 2017. Elisabeth Enger, nå leder for Jernbaneverket, blir direktør i det nye direktoratet. Skal ha rundt 250 årsverk. De fleste overføres fra Jernbaneverket og noen få stillinger fra NSB. Det skal også lyses ut stillinger eksternt.

Norsk Jernbaneforbund og andre fagforbund møter i disse dager ledelsen i de nye selskapene for å snakke om de nye selskapenes arbeidsgivertilknytning, styrene, reservasjonsretten og den videre prosessen i selskapene.

Rom Eiendom: Regjeringen har også bestemt å ta NSBs gullgruve fra NSB. Selskapet flyttes over i Bane NOR SF. Rom eiendom gikk i fjor med svimlende 1,3 milliarder i overskudd. Det er nesten halvparten av NSB-konsernets samlede overskudd på 2,8 milliarder kroner i fjor, det beste noen sinne. Rom Eiendom har rundt 90 årsverk.

Mantena AS: Det NSB-eide selskapet som har drevet 95 prosent av all reparasjon og vedlikehold av alle togene skal ut av NSB.

1. september etablerte regjeringen selskapet Togvedlikehold AS, som er eid av Samferdselsdepartementet. Mantena skal overføres til dette selskapet i 2017.

NSB-konsernet har vært eier av verkstedene som Mantena har brukt. I det nye regimet skal Mantena skilles ut fra konsernet og stå på egne bein i et konkurranseutsatt marked. Regjeringen har bestemt at Mantena skal strippes for utstyr og anleggsmidler. Det blir slik et vedlikeholdsselskap uten verktøy og verksteder – et slags bemanningsselskap, mener Norsk Jernbaneforbund.

De aller fleste ansatte – til sammen over 1100 årsverk – blir i selskapet.

Et foreløpig ukjent antall ansatte i Mantena, som i dag har arbeidsoppgaver rettet mot mot ROM Eiendom, skal overføres til Rom Eiendom 1. november. De beholder sine nåværende lønn- og avtalevilkår inkludert pensjonsavtalen.

Baneservice AS: Driver med utvikling, bygging, vedlikehold og drift av jernbaneinfrastruktur hovedsakelig for sin tidligere eier Jernbaneverket. Ble overført fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet 1. januar 2016. Har rundt 325 ansatte.

Dette er igjen av NSB:

NSB Persontog og konsernets datterselskaper Nettbuss AS, godstogselskapet Cargo Net AS og det NSB-deleide selskapet Trafikkservice AS som rengjør togene.

Som følge av konkurransene som kommer deles NSB Persontog i fire fra 1. oktober 2016: NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør.

I hele NSB-konsernet var det rundt 12.700 ansatte i 2015. Nettbuss har over 5100 årsverk, CargoNet har over 430 årsverk og Trafikkservice rundt 140 fast ansatte.

Det store spørsmålet er hvor mange det blir igjen i NSB Persontog som i dag har nær 3700 årsverk. Konsernsjef i NSB Persontog har blant annet sagt dette om tiden framover:

– Skal vi vinne anbudene, blir vi nødt til å få en mye slankere organisasjon, der en større andel av de ansatte jobber ute i togdriften. Dette blir en krevende omstilling, sier konsernsjef i NSB Persontog Tom Ingulstad til NSB-bladet Vingehjulet.

Kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Åge-Christoffer Lundeby, sier det på dette tidspunktet ikke er mulig å si noe om hvor mange som eventuelt må slutte i selskapet.

Togene sto stille i protest mot privat drift av jernbanen

NSB Anbud AS: Dette er et nytt selskap som ble etablert av NSB 6. juni 2016 med formålet «kommersiell jernbanevirksomhet». Skal brukes av NSB når selskapet legger inn anbud på togstrekninger. Det er foreløpig ikke ansatt noen i selskapet, heller ikke administrerende direktør. Styreleder er Erik Røhne.

Her blir det konkurranse på skinnene:

Privatisering av togruter i nord og sør: Regjeringen har delt togstrekninger i nord og sør i to anbudspakker.

Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen (trafikkpakke 1 sør) skal ut på anbud 3. februar 2017 og planlagt å starte i desember 2018.

Trafikkpakke 2 nord består av togtrafikk på disse strekningene: Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien, Oslo – Trondheim. Den legges ut på anbud i mai 2017 og er også planlagt å starte i desember 2018.

NSBs internblad Vingehjulet kaller konkurransen om togdriften for «NM i tog», men det kan godt hende at også utenlandske selskaper blir med i konkurransen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut viktige deler av konkurransegrunnlaget til tilbydere som myndighetene har godkjent til å delta i anbudet i løpet av høsten. Samferdselsdepartementet har opprettet et eget nettsted de kaller www.togkonkurranse.no.

Hvilke selskaper som er godkjent før anbudet starter vil ikke bli kunngjort, ifølge Samferdselsdepartementet.

Viktige datoer framover

1. oktober 2016: Som følge av konkurransene som kommer deles NSB Persontog i fire: NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør.

Høst 2016: Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut viktige deler av konkurransegrunnlaget til tilbydere som myndighetene har godkjent til å delta i anbudet.

31. desember 2016: Jernbaneverket legges ned.

1. januar 2017: Det nye Jernbanedirektoratet kommer i gang.

1. januar 2017: Det nye selskapet Salg og Billettering AS overføres til Samferdselsdepartementet.

1. januar 2017: Det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen Bane NOR SF blir operativt.

3. februar 2017: Utsendelse av konkurransegrunnlaget for «trafikkpakke 1 sør»: Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

April 2017: Det nye selskapet Materiellselskapet AS ble startet av NSB i juni 2016, og overføres til Samferdselsdepartementet. Alle lokomotiver og togvogner tas ut av NSB og inn i Materiellselskapet AS.

Mai 2017: Utsendelse av konkurransegrunnlaget for «trafikkpakke 2 nord»: Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien, Oslo – Trondheim.

Juni-august 2017: Forhandlinger med utvalgte selskaper i anbudet om trafikkpakke 1 sør.

Oktober-november 2017: Forhandlinger med utvalgte selskaper i anbudet om trafikkpakke 2 nord.

August 2017: Kontraktsignering trafikkpakke 1 sør.

Desember 2017: Kontraktsignering trafikkpakke 2 nord.

Desember 2018: Trafikkstart for togstrekningene i pakke 1 og 2 med selskapet eller selskapene som har vunnet anbudene.

– NSB har to valg: Kutte i ansattes pensjon eller tape konkurransen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.09.2016
10:29
07.09.2016 12:13Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok


Flere saker