JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) driver igjennom jernbanereformen i høyt tempo.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) driver igjennom jernbanereformen i høyt tempo.

Ole Palmstrøm

Privatiseringen av jernbanen:

Her er Frp-statsrådens nye tog-selskaper

Regjeringens privatisering av jernbanen fører til at nye selskaper etableres, ansatte flyttes og det er usikkert hvor mange som blir igjen i NSB.02.09.2016
10:29
21.08.2023 17:14

yngvil@lomedia.no

Regjeringen skal endre hele jernbane-Norge, og den har det travelt.

Her er oversikten over nye selskaper som er opprettet som følge av jernbanereformen, hva som er igjen av NSB og hva som skjer med jernbanen i tiden framover.

Her er de nye selskapene:

Materiellselskapet AS: Nytt selskap. Startet av NSB i juni 2016, og skal eies av Samferdselsdepartementet fra rundt april 2017. Alle lokomotiver og togvogner tas ut av NSB og inn i Materiellselskapet AS. Lokomotiver og vogner skal brukes av selskapet som vinner anbud på persontogtrafikken. Driftsselskapene vil også få tilgang til verkstedene. Øystein Risan ble ansatt som administrerende direktør i sommer, han kom fra annen direktørstilling i NSB. Ellers er ingen flere ansatt ennå.

15. oktober begynner 30-50 ansatte i Materiellselskapet. De fleste av dem jobber nå i NSB. De beholder sine nåværende avtaler om lønn og pensjon.

1. september etablerte regjeringen selskapet Togmateriell AS. Det er dette selskapet Materiellselskapet skal overføres til. Navnet Togmateriell AS er imidlertid bare et arbeidsnavn, og vil trolig bli endret etter hvert, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Salg og Billettering AS: Nytt selskap. Startet av NSB i juni 2016, og skal eies av Samferdselsdepartementet fra 2017. Regjeringen tar billettsystemet ut av NSB. Johnny Welle ble ansatt som administrerende direktør i sommer, han kom fra annen direktørstilling i NSB. Ellers er ingen flere ansatt ennå. Dette selskapet skal selge togbilletter til alle selskaper som skal kjøre tog i Norge når det blir konkurranse på skinnene. Selskapet har mål om å lage en slags Go-to-gate søkemotor for kollektivtrafikk.

15. oktober begynner 250 personer å jobbe i Salg og Billettering AS. De fleste av dem jobber nå i NSB. De beholder sine nåværende avtaler om lønn og pensjon.

I dag 1. september etablerte regjeringen selskapet Reiseplan og billett AS. Det er dette selskapet Salg og Billettering AS skal overføres til. Navnet Reiseplan og billett AS er imidlertid også bare et arbeidsnavn, og vil også trolig bli endret, ifølge Samferdselsdepartementet.

Tariffavtalene i de nye selskapene videreføres i tråd med paragrafene for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. Selskapene blir medlemmer i Spekter og Norsk Jernbaneforbund fortsetter som avtalepart. Det er imidlertid uklart hva som skjer etter at aksjene er overført, trolig i april 2017, og nye styrer og ledelse er på plass.

Pensjonsbombe kan knekke NSB. Men regjeringen vil ikke love å redde selskapet

Bane NOR SF (statsforetak): Nytt statseid selskap for infrastruktur i jernbanen, skal eies av Samferdselsdepartementet. Operativt fra 1. januar 2017. Bane NOR får ansvar for både skinner og signalsystemer, utbygging, eiendomsselskapet Rom og planlegging av ruteplanlegging. Nær alle de rundt 4000 ansatte i det tidligere Jernbaneverket skal over i Bane NOR. Jernbaneverket legges ned i løpet av 2016.

Gorm Frimannslund er ansatt som konsernsjef i Bane NOR. Han kommer fra stillingen som direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket.

Bane NOR SF skal i hovedsak finansieres gjennom avtaler med det nye Jernbanedirektoratet om forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskaper, kjøreveisavgift og inntekter knyttet til eiendom.

Her er landene som lykkes med jernbanen

Jernbanedirektoratet: Nytt direktorat. Skal fungere operativt 1. januar 2017. Elisabeth Enger, nå leder for Jernbaneverket, blir direktør i det nye direktoratet. Skal ha rundt 250 årsverk. De fleste overføres fra Jernbaneverket og noen få stillinger fra NSB. Det skal også lyses ut stillinger eksternt.

Norsk Jernbaneforbund og andre fagforbund møter i disse dager ledelsen i de nye selskapene for å snakke om de nye selskapenes arbeidsgivertilknytning, styrene, reservasjonsretten og den videre prosessen i selskapene.

Rom Eiendom: Regjeringen har også bestemt å ta NSBs gullgruve fra NSB. Selskapet flyttes over i Bane NOR SF. Rom eiendom gikk i fjor med svimlende 1,3 milliarder i overskudd. Det er nesten halvparten av NSB-konsernets samlede overskudd på 2,8 milliarder kroner i fjor, det beste noen sinne. Rom Eiendom har rundt 90 årsverk.

Mantena AS: Det NSB-eide selskapet som har drevet 95 prosent av all reparasjon og vedlikehold av alle togene skal ut av NSB.

1. september etablerte regjeringen selskapet Togvedlikehold AS, som er eid av Samferdselsdepartementet. Mantena skal overføres til dette selskapet i 2017.

NSB-konsernet har vært eier av verkstedene som Mantena har brukt. I det nye regimet skal Mantena skilles ut fra konsernet og stå på egne bein i et konkurranseutsatt marked. Regjeringen har bestemt at Mantena skal strippes for utstyr og anleggsmidler. Det blir slik et vedlikeholdsselskap uten verktøy og verksteder – et slags bemanningsselskap, mener Norsk Jernbaneforbund.

De aller fleste ansatte – til sammen over 1100 årsverk – blir i selskapet.

Et foreløpig ukjent antall ansatte i Mantena, som i dag har arbeidsoppgaver rettet mot mot ROM Eiendom, skal overføres til Rom Eiendom 1. november. De beholder sine nåværende lønn- og avtalevilkår inkludert pensjonsavtalen.

Baneservice AS: Driver med utvikling, bygging, vedlikehold og drift av jernbaneinfrastruktur hovedsakelig for sin tidligere eier Jernbaneverket. Ble overført fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet 1. januar 2016. Har rundt 325 ansatte.

Dette er igjen av NSB:

NSB Persontog og konsernets datterselskaper Nettbuss AS, godstogselskapet Cargo Net AS og det NSB-deleide selskapet Trafikkservice AS som rengjør togene.

Som følge av konkurransene som kommer deles NSB Persontog i fire fra 1. oktober 2016: NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør.

I hele NSB-konsernet var det rundt 12.700 ansatte i 2015. Nettbuss har over 5100 årsverk, CargoNet har over 430 årsverk og Trafikkservice rundt 140 fast ansatte.

Det store spørsmålet er hvor mange det blir igjen i NSB Persontog som i dag har nær 3700 årsverk. Konsernsjef i NSB Persontog har blant annet sagt dette om tiden framover:

– Skal vi vinne anbudene, blir vi nødt til å få en mye slankere organisasjon, der en større andel av de ansatte jobber ute i togdriften. Dette blir en krevende omstilling, sier konsernsjef i NSB Persontog Tom Ingulstad til NSB-bladet Vingehjulet.

Kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Åge-Christoffer Lundeby, sier det på dette tidspunktet ikke er mulig å si noe om hvor mange som eventuelt må slutte i selskapet.

Togene sto stille i protest mot privat drift av jernbanen

NSB Anbud AS: Dette er et nytt selskap som ble etablert av NSB 6. juni 2016 med formålet «kommersiell jernbanevirksomhet». Skal brukes av NSB når selskapet legger inn anbud på togstrekninger. Det er foreløpig ikke ansatt noen i selskapet, heller ikke administrerende direktør. Styreleder er Erik Røhne.

Her blir det konkurranse på skinnene:

Privatisering av togruter i nord og sør: Regjeringen har delt togstrekninger i nord og sør i to anbudspakker.

Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen (trafikkpakke 1 sør) skal ut på anbud 3. februar 2017 og planlagt å starte i desember 2018.

Trafikkpakke 2 nord består av togtrafikk på disse strekningene: Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien, Oslo – Trondheim. Den legges ut på anbud i mai 2017 og er også planlagt å starte i desember 2018.

NSBs internblad Vingehjulet kaller konkurransen om togdriften for «NM i tog», men det kan godt hende at også utenlandske selskaper blir med i konkurransen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut viktige deler av konkurransegrunnlaget til tilbydere som myndighetene har godkjent til å delta i anbudet i løpet av høsten. Samferdselsdepartementet har opprettet et eget nettsted de kaller www.togkonkurranse.no.

Hvilke selskaper som er godkjent før anbudet starter vil ikke bli kunngjort, ifølge Samferdselsdepartementet.

Viktige datoer framover

1. oktober 2016: Som følge av konkurransene som kommer deles NSB Persontog i fire: NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør.

Høst 2016: Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut viktige deler av konkurransegrunnlaget til tilbydere som myndighetene har godkjent til å delta i anbudet.

31. desember 2016: Jernbaneverket legges ned.

1. januar 2017: Det nye Jernbanedirektoratet kommer i gang.

1. januar 2017: Det nye selskapet Salg og Billettering AS overføres til Samferdselsdepartementet.

1. januar 2017: Det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen Bane NOR SF blir operativt.

3. februar 2017: Utsendelse av konkurransegrunnlaget for «trafikkpakke 1 sør»: Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

April 2017: Det nye selskapet Materiellselskapet AS ble startet av NSB i juni 2016, og overføres til Samferdselsdepartementet. Alle lokomotiver og togvogner tas ut av NSB og inn i Materiellselskapet AS.

Mai 2017: Utsendelse av konkurransegrunnlaget for «trafikkpakke 2 nord»: Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien, Oslo – Trondheim.

Juni-august 2017: Forhandlinger med utvalgte selskaper i anbudet om trafikkpakke 1 sør.

Oktober-november 2017: Forhandlinger med utvalgte selskaper i anbudet om trafikkpakke 2 nord.

August 2017: Kontraktsignering trafikkpakke 1 sør.

Desember 2017: Kontraktsignering trafikkpakke 2 nord.

Desember 2018: Trafikkstart for togstrekningene i pakke 1 og 2 med selskapet eller selskapene som har vunnet anbudene.

– NSB har to valg: Kutte i ansattes pensjon eller tape konkurransen

02.09.2016
10:29
21.08.2023 17:14Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Den dagen regningen ikke kan betales mer, må Oscar Anderson  flytte i campingvogn i sønnens hage der sønnen må pleie han.

Den dagen regningen ikke kan betales mer, må Oscar Anderson flytte i campingvogn i sønnens hage der sønnen må pleie han.

Tri Nguyen Dinh

Om noen uker kan Oscar (102) miste sykehjemsplassen sin

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt, ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Jan Olav Johansen fortalte nylig om sin situasjon. Nå får han politisk støtte.

Jan Olav Johansen fortalte nylig om sin situasjon. Nå får han politisk støtte.

Berit Baumberger

Kollegaene får lønnstillegg, men ikke Jan Olav: – Klart dette blir urettferdig

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

Laila Lund trives godt i den nye jobben hvor hun underviser de som skal offshore. Hun forstår ikke at hun ikke sluttet som lærer tidligere.

Laila Lund trives godt i den nye jobben hvor hun underviser de som skal offshore. Hun forstår ikke at hun ikke sluttet som lærer tidligere.

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer på at jeg ikke gikk før

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om egen pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB/AP

Israel bruker jagerfly med norske deler i Gaza-krigen

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Forfatter Olaug Nilssen ønsker seg at fagfolk kommer på banen og diskuterer problematikken rundt seksualitet og sterkt utviklingshemmede.

Forfatter Olaug Nilssen ønsker seg at fagfolk kommer på banen og diskuterer problematikken rundt seksualitet og sterkt utviklingshemmede.

Eivind Senneset

Olaug klarte ikke å ta seg av sin egen sønn: – Jeg måtte undertrykke følelser i mange år


Flere saker