JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) driver igjennom jernbanereformen i høyt tempo.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) driver igjennom jernbanereformen i høyt tempo.

Ole Palmstrøm

Privatiseringen av jernbanen:

Her er Frp-statsrådens nye tog-selskaper

Regjeringens privatisering av jernbanen fører til at nye selskaper etableres, ansatte flyttes og det er usikkert hvor mange som blir igjen i NSB.02.09.2016
10:29
07.09.2016 12:13

yngvil@lomedia.no

Regjeringen skal endre hele jernbane-Norge, og den har det travelt.

Her er oversikten over nye selskaper som er opprettet som følge av jernbanereformen, hva som er igjen av NSB og hva som skjer med jernbanen i tiden framover.

Her er de nye selskapene:

Materiellselskapet AS: Nytt selskap. Startet av NSB i juni 2016, og skal eies av Samferdselsdepartementet fra rundt april 2017. Alle lokomotiver og togvogner tas ut av NSB og inn i Materiellselskapet AS. Lokomotiver og vogner skal brukes av selskapet som vinner anbud på persontogtrafikken. Driftsselskapene vil også få tilgang til verkstedene. Øystein Risan ble ansatt som administrerende direktør i sommer, han kom fra annen direktørstilling i NSB. Ellers er ingen flere ansatt ennå.

15. oktober begynner 30-50 ansatte i Materiellselskapet. De fleste av dem jobber nå i NSB. De beholder sine nåværende avtaler om lønn og pensjon.

1. september etablerte regjeringen selskapet Togmateriell AS. Det er dette selskapet Materiellselskapet skal overføres til. Navnet Togmateriell AS er imidlertid bare et arbeidsnavn, og vil trolig bli endret etter hvert, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Salg og Billettering AS: Nytt selskap. Startet av NSB i juni 2016, og skal eies av Samferdselsdepartementet fra 2017. Regjeringen tar billettsystemet ut av NSB. Johnny Welle ble ansatt som administrerende direktør i sommer, han kom fra annen direktørstilling i NSB. Ellers er ingen flere ansatt ennå. Dette selskapet skal selge togbilletter til alle selskaper som skal kjøre tog i Norge når det blir konkurranse på skinnene. Selskapet har mål om å lage en slags Go-to-gate søkemotor for kollektivtrafikk.

15. oktober begynner 250 personer å jobbe i Salg og Billettering AS. De fleste av dem jobber nå i NSB. De beholder sine nåværende avtaler om lønn og pensjon.

I dag 1. september etablerte regjeringen selskapet Reiseplan og billett AS. Det er dette selskapet Salg og Billettering AS skal overføres til. Navnet Reiseplan og billett AS er imidlertid også bare et arbeidsnavn, og vil også trolig bli endret, ifølge Samferdselsdepartementet.

Tariffavtalene i de nye selskapene videreføres i tråd med paragrafene for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. Selskapene blir medlemmer i Spekter og Norsk Jernbaneforbund fortsetter som avtalepart. Det er imidlertid uklart hva som skjer etter at aksjene er overført, trolig i april 2017, og nye styrer og ledelse er på plass.

Pensjonsbombe kan knekke NSB. Men regjeringen vil ikke love å redde selskapet

Bane NOR SF (statsforetak): Nytt statseid selskap for infrastruktur i jernbanen, skal eies av Samferdselsdepartementet. Operativt fra 1. januar 2017. Bane NOR får ansvar for både skinner og signalsystemer, utbygging, eiendomsselskapet Rom og planlegging av ruteplanlegging. Nær alle de rundt 4000 ansatte i det tidligere Jernbaneverket skal over i Bane NOR. Jernbaneverket legges ned i løpet av 2016.

Gorm Frimannslund er ansatt som konsernsjef i Bane NOR. Han kommer fra stillingen som direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket.

Bane NOR SF skal i hovedsak finansieres gjennom avtaler med det nye Jernbanedirektoratet om forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskaper, kjøreveisavgift og inntekter knyttet til eiendom.

Her er landene som lykkes med jernbanen

Jernbanedirektoratet: Nytt direktorat. Skal fungere operativt 1. januar 2017. Elisabeth Enger, nå leder for Jernbaneverket, blir direktør i det nye direktoratet. Skal ha rundt 250 årsverk. De fleste overføres fra Jernbaneverket og noen få stillinger fra NSB. Det skal også lyses ut stillinger eksternt.

Norsk Jernbaneforbund og andre fagforbund møter i disse dager ledelsen i de nye selskapene for å snakke om de nye selskapenes arbeidsgivertilknytning, styrene, reservasjonsretten og den videre prosessen i selskapene.

Rom Eiendom: Regjeringen har også bestemt å ta NSBs gullgruve fra NSB. Selskapet flyttes over i Bane NOR SF. Rom eiendom gikk i fjor med svimlende 1,3 milliarder i overskudd. Det er nesten halvparten av NSB-konsernets samlede overskudd på 2,8 milliarder kroner i fjor, det beste noen sinne. Rom Eiendom har rundt 90 årsverk.

Mantena AS: Det NSB-eide selskapet som har drevet 95 prosent av all reparasjon og vedlikehold av alle togene skal ut av NSB.

1. september etablerte regjeringen selskapet Togvedlikehold AS, som er eid av Samferdselsdepartementet. Mantena skal overføres til dette selskapet i 2017.

NSB-konsernet har vært eier av verkstedene som Mantena har brukt. I det nye regimet skal Mantena skilles ut fra konsernet og stå på egne bein i et konkurranseutsatt marked. Regjeringen har bestemt at Mantena skal strippes for utstyr og anleggsmidler. Det blir slik et vedlikeholdsselskap uten verktøy og verksteder – et slags bemanningsselskap, mener Norsk Jernbaneforbund.

De aller fleste ansatte – til sammen over 1100 årsverk – blir i selskapet.

Et foreløpig ukjent antall ansatte i Mantena, som i dag har arbeidsoppgaver rettet mot mot ROM Eiendom, skal overføres til Rom Eiendom 1. november. De beholder sine nåværende lønn- og avtalevilkår inkludert pensjonsavtalen.

Baneservice AS: Driver med utvikling, bygging, vedlikehold og drift av jernbaneinfrastruktur hovedsakelig for sin tidligere eier Jernbaneverket. Ble overført fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet 1. januar 2016. Har rundt 325 ansatte.

Dette er igjen av NSB:

NSB Persontog og konsernets datterselskaper Nettbuss AS, godstogselskapet Cargo Net AS og det NSB-deleide selskapet Trafikkservice AS som rengjør togene.

Som følge av konkurransene som kommer deles NSB Persontog i fire fra 1. oktober 2016: NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør.

I hele NSB-konsernet var det rundt 12.700 ansatte i 2015. Nettbuss har over 5100 årsverk, CargoNet har over 430 årsverk og Trafikkservice rundt 140 fast ansatte.

Det store spørsmålet er hvor mange det blir igjen i NSB Persontog som i dag har nær 3700 årsverk. Konsernsjef i NSB Persontog har blant annet sagt dette om tiden framover:

– Skal vi vinne anbudene, blir vi nødt til å få en mye slankere organisasjon, der en større andel av de ansatte jobber ute i togdriften. Dette blir en krevende omstilling, sier konsernsjef i NSB Persontog Tom Ingulstad til NSB-bladet Vingehjulet.

Kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Åge-Christoffer Lundeby, sier det på dette tidspunktet ikke er mulig å si noe om hvor mange som eventuelt må slutte i selskapet.

Togene sto stille i protest mot privat drift av jernbanen

NSB Anbud AS: Dette er et nytt selskap som ble etablert av NSB 6. juni 2016 med formålet «kommersiell jernbanevirksomhet». Skal brukes av NSB når selskapet legger inn anbud på togstrekninger. Det er foreløpig ikke ansatt noen i selskapet, heller ikke administrerende direktør. Styreleder er Erik Røhne.

Her blir det konkurranse på skinnene:

Privatisering av togruter i nord og sør: Regjeringen har delt togstrekninger i nord og sør i to anbudspakker.

Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen (trafikkpakke 1 sør) skal ut på anbud 3. februar 2017 og planlagt å starte i desember 2018.

Trafikkpakke 2 nord består av togtrafikk på disse strekningene: Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien, Oslo – Trondheim. Den legges ut på anbud i mai 2017 og er også planlagt å starte i desember 2018.

NSBs internblad Vingehjulet kaller konkurransen om togdriften for «NM i tog», men det kan godt hende at også utenlandske selskaper blir med i konkurransen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut viktige deler av konkurransegrunnlaget til tilbydere som myndighetene har godkjent til å delta i anbudet i løpet av høsten. Samferdselsdepartementet har opprettet et eget nettsted de kaller www.togkonkurranse.no.

Hvilke selskaper som er godkjent før anbudet starter vil ikke bli kunngjort, ifølge Samferdselsdepartementet.

Viktige datoer framover

1. oktober 2016: Som følge av konkurransene som kommer deles NSB Persontog i fire: NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør.

Høst 2016: Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut viktige deler av konkurransegrunnlaget til tilbydere som myndighetene har godkjent til å delta i anbudet.

31. desember 2016: Jernbaneverket legges ned.

1. januar 2017: Det nye Jernbanedirektoratet kommer i gang.

1. januar 2017: Det nye selskapet Salg og Billettering AS overføres til Samferdselsdepartementet.

1. januar 2017: Det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen Bane NOR SF blir operativt.

3. februar 2017: Utsendelse av konkurransegrunnlaget for «trafikkpakke 1 sør»: Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

April 2017: Det nye selskapet Materiellselskapet AS ble startet av NSB i juni 2016, og overføres til Samferdselsdepartementet. Alle lokomotiver og togvogner tas ut av NSB og inn i Materiellselskapet AS.

Mai 2017: Utsendelse av konkurransegrunnlaget for «trafikkpakke 2 nord»: Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien, Oslo – Trondheim.

Juni-august 2017: Forhandlinger med utvalgte selskaper i anbudet om trafikkpakke 1 sør.

Oktober-november 2017: Forhandlinger med utvalgte selskaper i anbudet om trafikkpakke 2 nord.

August 2017: Kontraktsignering trafikkpakke 1 sør.

Desember 2017: Kontraktsignering trafikkpakke 2 nord.

Desember 2018: Trafikkstart for togstrekningene i pakke 1 og 2 med selskapet eller selskapene som har vunnet anbudene.

– NSB har to valg: Kutte i ansattes pensjon eller tape konkurransen

02.09.2016
10:29
07.09.2016 12:13Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene


Flere saker