KATHARINA DALE HÅKONSEN (tekst) OLE PALMSTRØM " />
PING PONG: – Dette er ungdommer som har møtt mange gode hjelpere som de har greid å skremme vekk, sier miljøterapeut Vidar Johansen. Simen Martinsen slår i hjel tid og ser på Martin Bryn som spiller bordtennis.

PING PONG: – Dette er ungdommer som har møtt mange gode hjelpere som de har greid å skremme vekk, sier miljøterapeut Vidar Johansen. Simen Martinsen slår i hjel tid og ser på Martin Bryn som spiller bordtennis.

Ole Palmstrøm

Her soner de mest kriminelle guttene

Ansatte blir satt på tålmodighetsprøve når de skal få ungdom i fengsel på rett kjøl.20.09.2016
10:48
26.09.2016 08:21

katharina@lomedia.no, ole@lomedia.no

– Vi må være tilstede for dem. Det er mye venting for at de skal få tillit. De måler oss og ser hvem som har den tida det tar.

Miljøterapeut Vidar Johansen ser på en liten ball som spretter fram og tilbake. To kolleger slår tida ihjel med å spille bordtennis. En tredje sitter i vinduskarmen. Fra enden av gangen kommer høy musikk. Der sitter to unge gutter og spiller kort for seg selv.

– Det kan være kjedelige dager, men belønningen er stor. Vi kan ikke kjøpe oss innpass, sier Johansen, som jobber ved den nyåpnede ungdomsenheten på Eidsvoll.

Barn i fengsel. FN har kritisert Norge for at barn soner sammen med voksne og for at antallet barn i norske fengsler har økt, forteller en rapport fra 2010. Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at før 2012 var det i gjennomsnitt fem til ti barn hver dag i norske fengsler. Den første ungdomsenheten for barn mellom 15 og 18 år åpnet i Bergen i 2009. Med etablering av ungdomsfengselet på Eidsvoll i år, er kapasiteten utvidet til åtte plasser for innsatte i varetekt og domfelte. Enhetene skal ivareta barnas særskilte behov i fengsel.

Rømmer. Sammen med fengselsbetjent og plasstillitsvalgt Tore Grytbakk viser Johansen fram den nyoppussede boenheten med fire celler. Fengselet ligger på en øde, slak bakketopp. Fra de store vinduene er det god utsikt til grønne enger med hvite traktoregg, granskog og åkre med gule blomster. Det fem meter høye gittergjerdet med overvåkningskameraer minner oss om at vi er i et høysikkerhetsfengsel. Ungdommene i fengselet sitter i varetekt og er tiltalt for grov vold og ran. Mange har bakgrunn fra barnevernet.

– Ungdomsfengselet er siste instans. Disse ungdommene fungerer overhodet ikke i en barne¿vernsinstitusjon. De rømmer når de får motgang, sier Grytbakk.

Mange problem. Det samme har forskere ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) kommet fram til. De har studert ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel og funnet ut at ungdommene i fengselet har omfattende og sammensatte problemer. De oppfører seg ofte voldelig og truende, har mangelfull skolegang og store rusproblemer. De har flyttet fra hjem til hjem, fra institusjon til institusjon. Johansen og Grytbakk har ingen lett oppgave, men NOVA-forskerne har også kommet fram til at det tverrfaglige teamet bestående av fengselsbetjenter, miljøterapeuter, psykologer, barnevernspedagoger og lærere jobber godt sammen. 30 fagpersoner er ansatt i turnus.

Rammer. Miljøterapeut Vidar Johansen har 14 års fartstid fra barnevernsinstitusjoner hvor han har jobbet med tilsvarende ungdom. På spørsmål om hva som er annerledes, svarer han:

– Rammene. Barnevernsloven favner fra nyfødt til 18 år og skiller ikke på alder. Den er ikke streng nok for de mest utfordrende ungdommene.

På barnevernsinstitusjoner kan en kun låse inn barn i en kort periode.

– Når en ikke har regelverket til å låse de inne, er det rett ut på gata igjen. Det var frustrerende å se at de kommer tilbake rusa etter permisjon når du hadde brukt mye tid på å jobbe med dem.

Isolat. Nærmeste dør til boenheten er glattcella. En hvit madrass, en vask og et hull i gulvet til avføring er det eneste inventaret. Vegg i vegg er skjermet avdeling. Den brukes dersom en innsatt av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan sone sammen med andre. Med en sikkerhetscelle og en skjermet avdeling kan enheten håndtere alle situasjoner, og de slipper å overføre ungdommene til voksenfengsel. NFF-magasinet får ikke lov til å fotografere rommene.

– Det er en fordel at vi er selvhjulpne. Terskelen for å plassere innsatte på skjermet avdeling er mye høyere enn i voksenfengsel, sier Grytbakk, som legger til at ingen av spesialcellene er tatt i bruk siden åpningen 12. april.

Bruker uniform. Like utenfor vaktrommet ligger to velbrukte baller. I helga spilte fengselsbetjent Christoffer Dystland volleyball med guttene. Nå ser han på bilder fra overvåkningskameraene. Formiddagen er rolig.

– Det er givende å jobbe med barn. Når de er så unge, har vi mulighet til å påvirke i større grad. Vi jobber tverrfaglig og kan gi dem den oppfølgingen de trenger. Vi kan gå tettere på og jobbe en til en, sier Dystland.

Ungdommene har enda ikke vist interesse for å snakke med han. Dystland lurer på om uniformen skaper en barriere. Ansatte ved ungdomsenheten i Bergen bruker ikke uniform.

Kunne språk. Vidar Johansen mener det er det som er inni som teller.

– Hvis du kommer inn på disse ungdommene, blir du en viktig person for dem. Da slipper de ikke tak i deg.

Men han og kollegene har et problem som Fengsels-Norge kjenner godt til.

– Språk er en kjempeutfordring, selv på engelsk, sier Johnsen.

Under viktige samtaler med advokat og psykolog brukes tolk.

– Om noen av oss hadde kunne et fremmedspråk, hadde det vært et kjempepluss.

– Det er ikke bra for barn å være i fengsel, og barnekonvensjonen fastsetter at fengsling av barn bare skal benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. Barn er lettere påvirkelige enn voksne og tar skade av å sitte i fengsel, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Ungdom i fengsel

Stortinget vedtok i 2009 å etablere et fengsel for mindreårige

Etableringen er et resultat av at Norge ble kritisert av FN fordi barn sonte sammen med voksne

Sivilombudsmannen er kritisk til at få innsatte fører til små muligheter til sosial omgang med jevnaldrende

Kilde: Nova og Sivilombudsmannen

Mindreårige i fengsel sammen med voksne

Hvis du kommer inn på disse
ungdommene, blir du en viktig
person for dem. Miljøterapeut Vidar Johansen

Isolert 22 timer. – Barn er ikke fullt utviklet, og de negative konsekvenser av å sitte i fengsel har større effekt på barn, sier Smith.

Advokatforeningen har jobbet med tema barn i fengsel i sju år. De har funnet ut at barn i lang tid har sittet i fengsel, at mindreårige har delt celler med voksne og at barn har sittet isolert i opptil 22 timer.

– Da vi startet arbeidet, opplevde vi at myndighetene hadde lite kunnskap om barn i fengsel. De sa det var få barn i fengsel.

Intervjuer barn. Advokatforeningen ringte rundt til alle politidistriktene og fant ut at i 2008 hadde over 2000 barn sittet på glattcelle, fullsteding isolert. Og noen barn satt mer enn 48 timer i politiarresten. De siste årene har utvikling gått i riktig retning. I 2015 satt 482 barn på glattcelle.

– Fremdeles altfor mange, sier Smith.

Generalsekretæren er mer positiv til ungdomsenhetene.

– Det er bra at barn ikke soner sammen med voksne. Men det er et problem at barna soner langt fra familie og blir ensomme. Av og til er det få barn på enheten og da blir barna isolert.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.09.2016
10:48
26.09.2016 08:21Mest lest

Peder Gjersøe

De får ofte skylda når folk ikke rekker ferga. Cato fikk en pistol mot hodet

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

Stein Inge Stølen

Selskapet stjal lønn fra de ansatte, men kjører fortsatt for Postnord

Emmie Olivia Kristiansen

– Det som skjer i SAS for tiden er uendelig trist, sier nestleder i flygerforening

Håvard Sæbø

– Erna Solbergs historiefortelling i denne saken er helt feil, sier tidligere LO-leder

Aslak Bodahl

Bedrift la ned hovedkontoret - alle ansatte bedt om å jobbe hjemmefra

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

Martin Guttormsen Slørdal

Brenna lover billigere barnehage: – Bare å glede seg til budsjettet

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Roy Ervin Solstad

Avisbudene jobbet tusen ganger uten betaling. Nå har de vunnet i Arbeidsretten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

Eivind Olai Kristiansen

Forskerforbundet vil sikre høytlønte i staten: Vurderer Akademikernes tariffavtale

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

Fotomovimiento

Snart kan du booke et arbeidervennlig hotell til Spania-ferien

LIKE TYDELEG SOM FØR? – Vi vil ha slutt på innleige som fortrenger faste tilsettingar, seier arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), men vil ikkje seie om det kjem noka form for innleige-forbod.

LIKE TYDELEG SOM FØR? – Vi vil ha slutt på innleige som fortrenger faste tilsettingar, seier arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), men vil ikkje seie om det kjem noka form for innleige-forbod.

Brian Cliff Olguin

Dette meinte Ap og Sp om innleige-forbod før valet. Og dette meiner dei no

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut

Debatt

Ole Palmstrøm

«Enda en arbeider som ikke kommer hjem fra jobb»


Flere saker