JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GJENGANGER: Kravet om likelønn er fast innslag i 1. mai-toget. Dette bildet er fra 2010 da kvinner tjente 85 prosent av det menn tjente i arbeidslivet generelt.

GJENGANGER: Kravet om likelønn er fast innslag i 1. mai-toget. Dette bildet er fra 2010 da kvinner tjente 85 prosent av det menn tjente i arbeidslivet generelt.

Eirik Dahl Viggen

I år er det 60 år siden Norge vedtok lik lønn for likt arbeid: Hvorfor får vi ikke tettet lønnsgapet mellom kjønnene?

For heltids- og deltidsansatte samlet er kvinners lønn 87,1 prosent av menns i dag. Men hvorfor oppstår disse likelønnsforskjellene? Og hva slags politiske løsninger trengs for at å oppnå likelønn?12.04.2019
13:50
12.04.2019 13:50

nina.hanssen@lomedia.no

I 1959 ble det bestemt at kvinner ikke lenger skulle ha lavere lønn enn menn, men fortsatt er det et gap mellom kvinner og menn. Fersk statistikk fra SSB at kvinner fortsatt henger betydelig etter sine mannlige kolleger i lønnsutviklinga.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

En av de som har forsket mye på lønnsforskjellene mellom kjønn er Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning. Hun mener det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig forklaring på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge i dag.

To krav blir ekstra viktige for LO Stat i statsoppgjøret

– Våre beregninger viser at nesten halvparten av lønnsgapet kan forklares av at kvinner og menn jobber i ulike deler av arbeidsmarkedet som har ulikt lønnsnivå. Menn jobber i yrker og bransjer som betaler bedre i snitt, sier hun.

Arbeidstid kan også være en viktig faktor bak forskjeller i månedslønn.

Etablering av familie

Men det er ikke alt som er like enkelt å forklare. Enkelte faktorer er ikke lett å få grep om i statistikk som type preferanser, muligheter, evner og andre ting.

– Det finnes flere teorier om hva dette kan være, men det er ikke så lett å tallfeste hva dette består i og eventuelt hvor mye som forklarer hva, sier hun.

ph

Misje Østbakken tror også familieetablering kan påvirke kvinners karriereutvikling.

– Internasjonal forskning viser at kvinners lønnsutvikling stagnerer når de får barn, samt at vi vet at mødre har større sjanse for å bytte fra privat til offentlig sektor og at de har lavere sannsynlighet for å ha lederstillinger enn fedre de første årene etter fødsel. Dette bidrar til å forsterke, eller i alle fall opprettholde, forskjellene, tror hun.

Saken fortsetter under bildet.

Størst forskjell på toppen

Misje Østbakken mener også at det er et viktig poeng at høytlønte kvinner har 20 prosent lavere lønn enn menn, mens de ser at forskjellen blant lavtlønte kvinner og lavtlønte menn er på seks prosent.

Hvis du er godt betalt og mann, er sjansen større for at du får innflytelse på jobben, viser undersøkelse

– Dette forteller oss at det som skjer på toppen av lønnsstigen og toppen av arbeidsmarkedet, er viktig for likelønnsutviklingen. Blant annet mener hun de har sett tegn til at lønnsveksten blant høytlønte menn har bidratt til å opprettholde den gjennomsnittlige forskjellen.

Endringer krever politisk vilje

– Hvilke løsninger vil gi likelønn?

– Det er et godt spørsmål. Det å jobbe for et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked vil bidra til å redusere det overordnede lønnsgapet, men det ville ikke bidra til å redusere lønnsforskjellen mellom grupper med like lang utdanning, som for eksempel sykepleiere og ingeniører, sier hun.

– Mest sannsynlig vil det kreve både politisk vilje til å løfte lønnsnivået de store kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, og vilje i bedriftene lokalt til å kartlegge og sette i gang tiltak for å redusere forskjellene på bedriftsnivå, mener Misje Østbakken.

Hun tror ikke vi vil kunne oppnå likelønn av å kun gi lavlønnstillegg til kvinnedominerte grupper i lønnsoppgjørene uten å gjøre noe med forskjellene på toppen.

Også Mari Teigen, leder for CORE – Senter for likestillingsforskning, mener at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet kan være en forklaring, men at det fortsatt er mye uforklart og at vi trenger mer forskning for å gi grundigere svar.

ph

Teigen tror det er viktig å skille mellom likelønnsdebatt og lavtlønnsdebatt.

– Jeg mener det er et sterkt behov for mer informasjon og forskning på stillingskoder, arbeidsoppgaver og andre kriterier som bestemmer lønnen og ikke bare se på gjennomsnittlig timelønn, sier hun.

Mødrestraff

Forskeren Helga Eggebø fra Nordlandsforskning satt i likestillingsutvalget som ble ledet av professor Hege Skjeie.

Hun bekrefter at selv om langt flere kvinner er i arbeid i dag er det fortsatt flest menn i toppstillinger og at vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked.

– Dette kalles gjerne «Det nordiske likestillingsparadokset» og viser at det likestilte Norge kanskje ikke er så likestilt likevel, sier hun.

ph

Også hun forklarer lønnsforskjellen med at de jobber i ulike sektorer, næringer og yrker, og at kvinnedominerte yrker ofte er dårligere betalt.

– Dessuten er gapet enda større når man sammenligner menn og kvinner som har barn: Da har mødrene en timelønn som er på 83 prosent av pappaene. Hun sier at dette internasjonalt blir gjerne kalt «motherhood penalty» eller mødrestraff, forteller hun.

Saken fortsetter under bildet.

Likestillingens vikeplikt

Ifølge Eggebø må ofte likestilling vike til fordel for andre hensyn. Det kaller hun likestillingens vikeplikt. I likestillingsutvalget foreslo Eggebø og de andre flere tiltak som ennå ikke er iverksatt. Blant annet trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet på lik linje med IA-avtalen.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO mener likelønnsutfordringene må løses både tariffpolitisk og politisk. Hun er glad for at LOs representantskap i år sier klart ifra at utjevningen mellom menn og kvinner går altfor tregt. FO har nylig engasjert CORE til å lage en kunnskapsstatus og analyse av likelønnsspørsmålet. Blant annet ønsker LO-forbundet at forskerne ser på både lønn og samlet inntekt der også kapitalinntekt og trygdeytelser er med.

Likelønnsforskning

Disse områdene skal Core se nærmere på etter oppdrag fra FO:

1. Oversikt over menn og kvinners generelle økonomiske situasjon. Det vil si forskjeller mellom kvinner og menn i lønn og samlet inntekt.

2. En analyse av kjønnsbaserte lønnsforskjeller og lønnsforskjeller mellom yrkesgrupper, basert på yrker som krever fireårig bachelorutdanning. 3. For det tredje vil de gi en vurdering av lønnsforskjellene i lys av diskusjoner om «feilvalg» eller verdsettingsdiskriminering. Hva slags problem er likelønnsutfordringer på arbeidsmarkedet forstått som uttrykk for i sentrale utredninger?

4. Belyse LOs rolle som aktør i likelønnsarbeidet. Forskere i Core vil sammenligne LOs uttalelser i policy-dokumenter om likelønn med kravene LO stiller i lønnsoppgjørene.

5. Dersom mulig vil prosjektet se på forholdet mellom lavlønns- og likelønnsproblematikk, slik det diskuteres i policy-dokumentene og i forskningslitteraturen.

12.04.2019
13:50
12.04.2019 13:50

Likelønnsforskning

Disse områdene skal Core se nærmere på etter oppdrag fra FO:

1. Oversikt over menn og kvinners generelle økonomiske situasjon. Det vil si forskjeller mellom kvinner og menn i lønn og samlet inntekt.

2. En analyse av kjønnsbaserte lønnsforskjeller og lønnsforskjeller mellom yrkesgrupper, basert på yrker som krever fireårig bachelorutdanning. 3. For det tredje vil de gi en vurdering av lønnsforskjellene i lys av diskusjoner om «feilvalg» eller verdsettingsdiskriminering. Hva slags problem er likelønnsutfordringer på arbeidsmarkedet forstått som uttrykk for i sentrale utredninger?

4. Belyse LOs rolle som aktør i likelønnsarbeidet. Forskere i Core vil sammenligne LOs uttalelser i policy-dokumenter om likelønn med kravene LO stiller i lønnsoppgjørene.

5. Dersom mulig vil prosjektet se på forholdet mellom lavlønns- og likelønnsproblematikk, slik det diskuteres i policy-dokumentene og i forskningslitteraturen.
Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer


Flere saker