JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Ifølge saksbehandleren i Statens Pensjonskasse taper jeg ca. 4000 kroner resten av livet på å ha jobbet for lenge, sier Ove Gamst.

– Ifølge saksbehandleren i Statens Pensjonskasse taper jeg ca. 4000 kroner resten av livet på å ha jobbet for lenge, sier Ove Gamst.

Ole Palmstrøm

Ove (72) har tapt tusenvis i pensjon på å jobbe etter at han ble 67. Nå har han ikke råd til å slutte

Ove Gamst gikk av med pensjon som 71-åring i høst etter å ha stått nesten 50 år i arbeidslivet. Det har straffet seg. Store deler av tjenestepensjonen hans forsvant.11.12.2017
09:31
21.08.2023 17:14

may.berg@lomedia.no | anders@lomedia.no

Gamst manglet 14 måneder på full opptjening (30 år) i Statens Pensjonskasse da han sluttet som håndverker i Forsvarsbygg i september. Arbeidslivet startet likevel lenge før. Han var 17 år da han begynte i malerfaget, og har ikke vært arbeidsledig en dag siden.

Fersk dom gir AFP-mulighet til ansatte som kunne mistet den

Første utbetaling et sjokk

Da han i forrige måned fikk sin første pensjonsutbetaling, kom sjokket: 15.808 kroner etter skatt, var det han fikk utbetalt i pensjon etter 54 år som yrkesaktiv.

En telefon til Statens Pensjonskasse (SPK) ga forklaringen på hva som har skjedd: Tjenestepensjonen hans har blitt spist opp av at han har jobbet for lenge. Altså stikk i strid med regjeringens intensjoner om at det skal lønne seg å stå lenger i jobb.

– Den forbaskede arbeidslysten har gjort meg til svarteper. Det jeg skulle gjort, vet jeg nå, var å avslutte ansettelsesforholdet og fortsatt på kontrakt eller på pensjonistvilkår, sier Gamst.

Tall fra Statens pensjonskasse viser at fra årskullene 1944 og yngre har stadig flere fått redusert tjenestepensjonen sin etter å ha jobbet for lenge. I 2011 gjaldet dette 451 pensjonister, og antallet har steget hvert år til rundt 10.700 pensjonister i 2017.

Lavtlønte og deltidsansatte taper på regjeringens pensjonsforslag for offentlig sektor

Fikk ingen advarsel

Det gjorde ikke saken bedre at han begynte å ta ut pensjonen fra Folketrygden da han var 65. Men i stedet for å sette pengene på sparekonto, slik de fleste gjør som begynner å ta ut pensjon før de slutter, brukte Gamst den ekstra inntekten til å hjelpe en syk sønn.

Han regnet med at han likevel kom til å få en noenlunde romslig statspensjon når han en gang gikk av.

Jeg har nå fått vite fra SPK at det var lite lurt av meg å vente med å ta ut SPK-delen av pensjonen. Men ingen har på noe tidspunkt advart meg om noe av dette.

Han har fått brev fra SPK om at hans tjenestepensjon er på 1120 kroner per måned. Saksbehandleren i SPK har forklart ham at han taper cirka 4000 kroner i måneden resten av livet fordi han jobbet for lenge.

– 72 år gammel må jeg innse at jeg må fortsette arbeidslivet på ubestemt tid. Jeg tar maleroppdrag i egen regi. Men jeg må si at etter den samtalen med SPK, var det tungt å reise seg fra malingspannet og ta fatt igjen. Jeg skjønte jo at jeg ikke kommer noen vei med dette, sier Gamst.

Det hjelper ikke disse pensjonistene at de selv har innbetalt inntil to prosent av lønna til SPK gjennom hele ansettelsestiden, og at arbeidsgiveren har betalt en langt større andel på deres vegne.

Ove Gamst går av etter en mannsalder som tillitsvalgt: «Det har blitt en annen politikk i Norge»

-Ifølge saksbehandleren i Statens Pensjonskasse taper jeg ca. 4000 kroner resten av livet på å ha jobbet for lenge, sier Ove Gamst.

-Ifølge saksbehandleren i Statens Pensjonskasse taper jeg ca. 4000 kroner resten av livet på å ha jobbet for lenge, sier Ove Gamst.

Ole Palmstrøm

Hele pensjonen kan gå tapt

Samordningsreglene som ble utformet mot den nye folketrygden etter pensjonsforliket i 2009 gir "paradoksale og urimelige effekter", ifølge Axel West Pedersen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. I en kronikk i VG nylig, skriver West Petersen at samordningsreglene fungerer slik at jo lenger statsansatte jobber etter fylte 67 år, jo mindre blir den årlige tjenestepensjonen. Fortsetter de å jobbe lenge nok, går all tjenestepensjon tapt.

Slik forklarer forsker Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning flokene i en kronikken i VG:

«I tariffoppgjøret i 2009 ble partene enige om at de offentlig ansatte skal få høyere brutto tjenestepensjon hvis de venter med å gå av, men bare inntil tidspunktet der de har tatt igjen effekten av levealdersjusteringen. Fra dette tidspunktet fryses størrelsen på bruttopensjonen, mens en ny bestemmelse i samordningsloven sier at det såkalte samordningsfradraget skal fortsette å øke fram til vedkommende slutter i stillingen. Hvis den ansatte fortsetter å jobbe lenge nok, blir samordningsfradraget så stort at tjenestepensjonen går i null

Renholder Inger Synnøve ble fratatt pensjon på 1,3 millioner kroner

– Urimelig regelverk

– Vi har et regelverk som ikke framstår som veldig opplagt, men tvert imot rimelig krevende, sier Ragnar Bøe Elgsaas, tidligere NTLs pensjonsekspert, nå spesielrådgiver i LO.

Han mener at SPK burde gi særskilt informasjon til alderspensjonister som ikke har tatt ut AFP eller tjenestepensjon når de fyller 67.

Ragnar Bøe Elgsaas, NTL

Ragnar Bøe Elgsaas, NTL

Bjørn A. Grimstad

– De er ikke så mange. De burde få ekstra informasjon, sier Bøe Elgsaas, som ikke synes informasjonen om reglene er veldig lett tilgjengelig på SPKs nettsider.

– Jeg brukte lang tid på å finne opplysningene, sier han.

Han påpeker at lista over de som taper pensjon på denne regelen, omfatter alle som jobber fra en måned lenger og oppover.

– Det er med andre ord ulikt hvor mye dette betyr. En annen ting er at for noen av disse så betyr det å jobbe lenger at de får ett år til mer i opptjening til tjenestepensjon. Minst 1/3 del av våre medlemmer har ikke full opptjening når de går av, og hvis disse jobber lenger får de en 30-del mer i pensjon, som kan bety mer i kroner og øre enn det de taper på samordningsregelverket, sier Bøe Elgsaas.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Utarbeidet etter reformen

Reglene for samordning ble utarbeidet etter at regjeringen i 2009 mislyktes i å få de offentlig ansattes organisasjoner med på å tilpasse de offentlige tjenestepensjonene til pensjonsreformens prinsipper. I disse dager, åtte år etter pensjonsreformen, ser det ut til at partene i offentlig sektor er klare til å plukke opp tråden og forhandle ferdig en ny offentlig tjenestepensjon. Samordningsreglene blir ett av temaene i forhandlingene.

– Viktig å undersøke grundig

Statens pensjonskasse (SPK) ved fungerende kommunikasjonsdirektør Kristin Reiten understreker at SPK forvalter regelverket som ble vedtatt i 2011.

SPK understreker at det er viktig å undersøke grundig hvor lenge det lønner seg å jobbe, før man tar et valg (se fakta). Reiten forklarer at SPK gjør flere ting for å informere.

– Samordning er en sentral del av den offentlige tjenestepensjonsordningen, og vi informerer via brev/e-post, nettsiden spk.no og på kurs som vi holder, skriver hun i en epost.

Hun viser også til at SPK har startet med utsending av epost til medlemmer når de fyller 60 og 66 år med informasjon. I tillegg er det informasjon om samordning på SPKs hjemmesider. På SPKs kurs brukes det også mye tid på samordning.

– Vi informerer om ulike valgmuligheter og konsekvenser av disse, hvilke regler som gjelder og hva som kan være lurt å tenke på før man tar ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Vi oppfordrer også til å søke ytterligere informasjon, for eksempel gjennom våre kurs, skriver Reiten.

Hun legger til at alle valgmulighetene pensjonsreformen ga, gjør det enda viktigere å skaffe nok informasjon.

– Her spiller både vi, NAV og arbeidsgiver en rolle, og jo tidligere du starter planleggingen jo bedre, sier hun.

Reiten anbefaler også SPKs og Navs pensjonskalkulatorer, som beregner fremtidig pensjon.

Jobbe etter 67

Dersom du fortsetter å jobbe til du har fylt 70 år, uten å ta ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen, vil pensjonsopptjeningen din fortsette å øke, så fremt du ikke har full opptjening. Dermed vil du få en høyere livsvarig pensjon enn ved å pensjonere deg tidligere.

Jobb mellom 67 og 70 år

Det er også mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe. På den måten vil du få både lønnsinntekt og pensjon samtidig.

Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig ta ut pensjon, er det imidlertid viktig å kjenne til dette: Du får mest i samlet pensjon, dersom alderspensjonen i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen tas ut samtidig. Det nye regelverket vil fungere slik at hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før den offentlige tjenestepensjonen, kan det bety at den totale pensjonen reduseres.

Hvis du fortsetter å jobbe til du har fylt 70, og heller ikke tar ut noen pensjon før det, vil pensjonen ikke bli redusert.

Unngå redusert utbetaling

Du kan unngå redusert pensjon ved å ta ut både alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon når du når det som kalles forholdstall 1 for ditt årskull. Dette har med levealdersjustering å gjøre, som er det viktigste elementet i pensjonsreformen. Fortsetter du å jobbe etter du har nådd forholdstall 1, reduseres altså pensjonen hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse på forskjellig tidspunkt.

Kilde: spk.no

Taper pensjon

Antall alderspensjonister som har fått lavere andel av sin totale pensjon fra SPK etter å ha jobbet for lenge.

2010: 0

2011: 451

2012: 1541

2013: 2826

2014: 4851

2015: 6808

2016: 8831

2017: 10691

11.12.2017
09:31
21.08.2023 17:14

Jobbe etter 67

Dersom du fortsetter å jobbe til du har fylt 70 år, uten å ta ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen, vil pensjonsopptjeningen din fortsette å øke, så fremt du ikke har full opptjening. Dermed vil du få en høyere livsvarig pensjon enn ved å pensjonere deg tidligere.

Jobb mellom 67 og 70 år

Det er også mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe. På den måten vil du få både lønnsinntekt og pensjon samtidig.

Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig ta ut pensjon, er det imidlertid viktig å kjenne til dette: Du får mest i samlet pensjon, dersom alderspensjonen i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen tas ut samtidig. Det nye regelverket vil fungere slik at hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før den offentlige tjenestepensjonen, kan det bety at den totale pensjonen reduseres.

Hvis du fortsetter å jobbe til du har fylt 70, og heller ikke tar ut noen pensjon før det, vil pensjonen ikke bli redusert.

Unngå redusert utbetaling

Du kan unngå redusert pensjon ved å ta ut både alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon når du når det som kalles forholdstall 1 for ditt årskull. Dette har med levealdersjustering å gjøre, som er det viktigste elementet i pensjonsreformen. Fortsetter du å jobbe etter du har nådd forholdstall 1, reduseres altså pensjonen hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse på forskjellig tidspunkt.

Kilde: spk.no

Taper pensjon

Antall alderspensjonister som har fått lavere andel av sin totale pensjon fra SPK etter å ha jobbet for lenge.

2010: 0

2011: 451

2012: 1541

2013: 2826

2014: 4851

2015: 6808

2016: 8831

2017: 10691
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker