JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Ifølge saksbehandleren i Statens Pensjonskasse taper jeg ca. 4000 kroner resten av livet på å ha jobbet for lenge, sier Ove Gamst.

– Ifølge saksbehandleren i Statens Pensjonskasse taper jeg ca. 4000 kroner resten av livet på å ha jobbet for lenge, sier Ove Gamst.

Ole Palmstrøm

Ove (72) har tapt tusenvis i pensjon på å jobbe etter at han ble 67. Nå har han ikke råd til å slutte

Ove Gamst gikk av med pensjon som 71-åring i høst etter å ha stått nesten 50 år i arbeidslivet. Det har straffet seg. Store deler av tjenestepensjonen hans forsvant.11.12.2017
09:31
11.12.2017 10:59

may.berg@lomedia.no | anders@lomedia.no

Gamst manglet 14 måneder på full opptjening (30 år) i Statens Pensjonskasse da han sluttet som håndverker i Forsvarsbygg i september. Arbeidslivet startet likevel lenge før. Han var 17 år da han begynte i malerfaget, og har ikke vært arbeidsledig en dag siden.

Fersk dom gir AFP-mulighet til ansatte som kunne mistet den

Første utbetaling et sjokk

Da han i forrige måned fikk sin første pensjonsutbetaling, kom sjokket: 15.808 kroner etter skatt, var det han fikk utbetalt i pensjon etter 54 år som yrkesaktiv.

En telefon til Statens Pensjonskasse (SPK) ga forklaringen på hva som har skjedd: Tjenestepensjonen hans har blitt spist opp av at han har jobbet for lenge. Altså stikk i strid med regjeringens intensjoner om at det skal lønne seg å stå lenger i jobb.

– Den forbaskede arbeidslysten har gjort meg til svarteper. Det jeg skulle gjort, vet jeg nå, var å avslutte ansettelsesforholdet og fortsatt på kontrakt eller på pensjonistvilkår, sier Gamst.

Tall fra Statens pensjonskasse viser at fra årskullene 1944 og yngre har stadig flere fått redusert tjenestepensjonen sin etter å ha jobbet for lenge. I 2011 gjaldet dette 451 pensjonister, og antallet har steget hvert år til rundt 10.700 pensjonister i 2017.

Lavtlønte og deltidsansatte taper på regjeringens pensjonsforslag for offentlig sektor

Fikk ingen advarsel

Det gjorde ikke saken bedre at han begynte å ta ut pensjonen fra Folketrygden da han var 65. Men i stedet for å sette pengene på sparekonto, slik de fleste gjør som begynner å ta ut pensjon før de slutter, brukte Gamst den ekstra inntekten til å hjelpe en syk sønn.

Han regnet med at han likevel kom til å få en noenlunde romslig statspensjon når han en gang gikk av.

Jeg har nå fått vite fra SPK at det var lite lurt av meg å vente med å ta ut SPK-delen av pensjonen. Men ingen har på noe tidspunkt advart meg om noe av dette.

Han har fått brev fra SPK om at hans tjenestepensjon er på 1120 kroner per måned. Saksbehandleren i SPK har forklart ham at han taper cirka 4000 kroner i måneden resten av livet fordi han jobbet for lenge.

– 72 år gammel må jeg innse at jeg må fortsette arbeidslivet på ubestemt tid. Jeg tar maleroppdrag i egen regi. Men jeg må si at etter den samtalen med SPK, var det tungt å reise seg fra malingspannet og ta fatt igjen. Jeg skjønte jo at jeg ikke kommer noen vei med dette, sier Gamst.

Det hjelper ikke disse pensjonistene at de selv har innbetalt inntil to prosent av lønna til SPK gjennom hele ansettelsestiden, og at arbeidsgiveren har betalt en langt større andel på deres vegne.

Ove Gamst går av etter en mannsalder som tillitsvalgt: «Det har blitt en annen politikk i Norge»

-Ifølge saksbehandleren i Statens Pensjonskasse taper jeg ca. 4000 kroner resten av livet på å ha jobbet for lenge, sier Ove Gamst.

-Ifølge saksbehandleren i Statens Pensjonskasse taper jeg ca. 4000 kroner resten av livet på å ha jobbet for lenge, sier Ove Gamst.

Ole Palmstrøm

Hele pensjonen kan gå tapt

Samordningsreglene som ble utformet mot den nye folketrygden etter pensjonsforliket i 2009 gir "paradoksale og urimelige effekter", ifølge Axel West Pedersen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. I en kronikk i VG nylig, skriver West Petersen at samordningsreglene fungerer slik at jo lenger statsansatte jobber etter fylte 67 år, jo mindre blir den årlige tjenestepensjonen. Fortsetter de å jobbe lenge nok, går all tjenestepensjon tapt.

Slik forklarer forsker Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning flokene i en kronikken i VG:

«I tariffoppgjøret i 2009 ble partene enige om at de offentlig ansatte skal få høyere brutto tjenestepensjon hvis de venter med å gå av, men bare inntil tidspunktet der de har tatt igjen effekten av levealdersjusteringen. Fra dette tidspunktet fryses størrelsen på bruttopensjonen, mens en ny bestemmelse i samordningsloven sier at det såkalte samordningsfradraget skal fortsette å øke fram til vedkommende slutter i stillingen. Hvis den ansatte fortsetter å jobbe lenge nok, blir samordningsfradraget så stort at tjenestepensjonen går i null

Renholder Inger Synnøve ble fratatt pensjon på 1,3 millioner kroner

– Urimelig regelverk

– Vi har et regelverk som ikke framstår som veldig opplagt, men tvert imot rimelig krevende, sier Ragnar Bøe Elgsaas, tidligere NTLs pensjonsekspert, nå spesielrådgiver i LO.

Han mener at SPK burde gi særskilt informasjon til alderspensjonister som ikke har tatt ut AFP eller tjenestepensjon når de fyller 67.

Ragnar Bøe Elgsaas, NTL

Ragnar Bøe Elgsaas, NTL

Bjørn A. Grimstad

– De er ikke så mange. De burde få ekstra informasjon, sier Bøe Elgsaas, som ikke synes informasjonen om reglene er veldig lett tilgjengelig på SPKs nettsider.

– Jeg brukte lang tid på å finne opplysningene, sier han.

Han påpeker at lista over de som taper pensjon på denne regelen, omfatter alle som jobber fra en måned lenger og oppover.

– Det er med andre ord ulikt hvor mye dette betyr. En annen ting er at for noen av disse så betyr det å jobbe lenger at de får ett år til mer i opptjening til tjenestepensjon. Minst 1/3 del av våre medlemmer har ikke full opptjening når de går av, og hvis disse jobber lenger får de en 30-del mer i pensjon, som kan bety mer i kroner og øre enn det de taper på samordningsregelverket, sier Bøe Elgsaas.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Utarbeidet etter reformen

Reglene for samordning ble utarbeidet etter at regjeringen i 2009 mislyktes i å få de offentlig ansattes organisasjoner med på å tilpasse de offentlige tjenestepensjonene til pensjonsreformens prinsipper. I disse dager, åtte år etter pensjonsreformen, ser det ut til at partene i offentlig sektor er klare til å plukke opp tråden og forhandle ferdig en ny offentlig tjenestepensjon. Samordningsreglene blir ett av temaene i forhandlingene.

– Viktig å undersøke grundig

Statens pensjonskasse (SPK) ved fungerende kommunikasjonsdirektør Kristin Reiten understreker at SPK forvalter regelverket som ble vedtatt i 2011.

SPK understreker at det er viktig å undersøke grundig hvor lenge det lønner seg å jobbe, før man tar et valg (se fakta). Reiten forklarer at SPK gjør flere ting for å informere.

– Samordning er en sentral del av den offentlige tjenestepensjonsordningen, og vi informerer via brev/e-post, nettsiden spk.no og på kurs som vi holder, skriver hun i en epost.

Hun viser også til at SPK har startet med utsending av epost til medlemmer når de fyller 60 og 66 år med informasjon. I tillegg er det informasjon om samordning på SPKs hjemmesider. På SPKs kurs brukes det også mye tid på samordning.

– Vi informerer om ulike valgmuligheter og konsekvenser av disse, hvilke regler som gjelder og hva som kan være lurt å tenke på før man tar ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Vi oppfordrer også til å søke ytterligere informasjon, for eksempel gjennom våre kurs, skriver Reiten.

Hun legger til at alle valgmulighetene pensjonsreformen ga, gjør det enda viktigere å skaffe nok informasjon.

– Her spiller både vi, NAV og arbeidsgiver en rolle, og jo tidligere du starter planleggingen jo bedre, sier hun.

Reiten anbefaler også SPKs og Navs pensjonskalkulatorer, som beregner fremtidig pensjon.

Jobbe etter 67

Dersom du fortsetter å jobbe til du har fylt 70 år, uten å ta ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen, vil pensjonsopptjeningen din fortsette å øke, så fremt du ikke har full opptjening. Dermed vil du få en høyere livsvarig pensjon enn ved å pensjonere deg tidligere.

Jobb mellom 67 og 70 år

Det er også mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe. På den måten vil du få både lønnsinntekt og pensjon samtidig.

Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig ta ut pensjon, er det imidlertid viktig å kjenne til dette: Du får mest i samlet pensjon, dersom alderspensjonen i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen tas ut samtidig. Det nye regelverket vil fungere slik at hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før den offentlige tjenestepensjonen, kan det bety at den totale pensjonen reduseres.

Hvis du fortsetter å jobbe til du har fylt 70, og heller ikke tar ut noen pensjon før det, vil pensjonen ikke bli redusert.

Unngå redusert utbetaling

Du kan unngå redusert pensjon ved å ta ut både alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon når du når det som kalles forholdstall 1 for ditt årskull. Dette har med levealdersjustering å gjøre, som er det viktigste elementet i pensjonsreformen. Fortsetter du å jobbe etter du har nådd forholdstall 1, reduseres altså pensjonen hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse på forskjellig tidspunkt.

Kilde: spk.no

Taper pensjon

Antall alderspensjonister som har fått lavere andel av sin totale pensjon fra SPK etter å ha jobbet for lenge.

2010: 0

2011: 451

2012: 1541

2013: 2826

2014: 4851

2015: 6808

2016: 8831

2017: 10691

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.12.2017
09:31
11.12.2017 10:59Mest lest

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Peder Gjersøe

De får ofte skylda når folk ikke rekker ferga. Cato fikk en pistol mot hodet

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

Emmie Olivia Kristiansen

– Det som skjer i SAS for tiden er uendelig trist, sier nestleder i flygerforening

Håvard Sæbø

– Jeg mener Erna Solbergs historiefortelling i denne saken er helt feil, sier tidligere LO-leder

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

Stein Inge Stølen

Selskapet stjal lønn fra de ansatte, men kjører fortsatt for Postnord: – Vi beklager på det sterkeste

SAMISK SPRÅKUKE: I den samiske språkuka blir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsket velkommen her i den samiske barnehagen i Oslo. Til høyre pedagogisk leder i barnehagen Mari Brinis.

SAMISK SPRÅKUKE: I den samiske språkuka blir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsket velkommen her i den samiske barnehagen i Oslo. Til høyre pedagogisk leder i barnehagen Mari Brinis.

Martin Guttormsen Slørdal

Kunnskapsministeren lover lavere barnehagepriser: – Bare å glede seg til budsjettet kommer

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Roy Ervin Solstad

Avisbudene jobbet tusen ganger uten betaling. Nå har de vunnet i Arbeidsretten

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

Eivind Olai Kristiansen

Forskerforbundet vil sikre høytlønte i staten: Vurderer Akademikernes tariffavtale

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

Fotomovimiento

Snart kan du booke et arbeidervennlig hotell til Spania-ferien

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut

Debatt

Ole Palmstrøm

«Enda en arbeider som ikke kommer hjem fra jobb»

LIKE TYDELEG SOM FØR? – Vi vil ha slutt på innleige som fortrenger faste tilsettingar, seier arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), men vil ikkje seie om det kjem noka form for innleige-forbod.

LIKE TYDELEG SOM FØR? – Vi vil ha slutt på innleige som fortrenger faste tilsettingar, seier arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), men vil ikkje seie om det kjem noka form for innleige-forbod.

Brian Cliff Olguin

Dette meinte Ap og Sp om innleige-forbod før valet. Og dette meiner dei no

ANKER IKKE: Den spanske ambassaden i Oslo anker ikke dommen som gir de ansatte rett på feriepenger etter norsk lov.

ANKER IKKE: Den spanske ambassaden i Oslo anker ikke dommen som gir de ansatte rett på feriepenger etter norsk lov.

Kai Hovden

Ambassaden anker ikke dommen: Nå får ansatte endelig utestående feriepenger utbetalt


Flere saker