JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Politi-leder begrenser ansattes ytringsfrihet, mener NTL

LOs medlemmer i politiet opplever at sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) begrenser ansattes ytringsfrihet. Selv hevder Morten Hojem Ervik at det aldri har vært hans hensikt.
KRITISK. Leder av NTL Politiet, Carl-Marius Michelsen, liker ikke at ytringsfriheten til de ansatte begrenses. Han mener at sjefen for Politiets utlendingsenhet har uttalt seg på måter som kan gjøre ansatte redde for å snakke fritt.

KRITISK. Leder av NTL Politiet, Carl-Marius Michelsen, liker ikke at ytringsfriheten til de ansatte begrenses. Han mener at sjefen for Politiets utlendingsenhet har uttalt seg på måter som kan gjøre ansatte redde for å snakke fritt.

Merete Jansen

merete.jansen@lomedia.no

NTL Politiet viser til flere uttalelser i media der de opplever at Ervik forsøker å begrense ytringsfriheten til ansatte og ledere, og de frykter at han legger et utilbørlig press på dem. I klagen til Politidirektoratet skriver de at de forventer at sjefen for Politiets utlendingsenhet får nødvendig opplæring og veiledning om ytringsfrihet og rolleforståelse.

Strid om Listhaug-uttalelse

Misnøyen med Ervik har sin opprinnelse i polemikken rundt justisminister Sylvi Listhaugs bruk av ordet «monster» for å beskrive pedofile. Politiinspektør Arne Johannesen var en av flere som kritiserte statsråden for ordbruken. Han mente den kunne få konsekvenser for politiets etterforskning av overgrepssaker.

Ervik uttalte da til NRK at det ikke er politiets oppgave å kritisere justisministerens retorikk. «Vi representerer den sivile makt, og det kan aldri skapes tvil om at vi er under politisk kontroll», sa han.

Dette er lønna i over 300 yrker

– Manglende rolleforståelse

PU-sjefen viser manglende rolleforståelse, mener lederen av NTL Politiet, Carl-Marius Michelsen.

– Det er stor risiko for at Ervik legger et utilbørlig press på de ansatte, slik at de ikke våger å uttale seg. Det er veldig synd dersom samfunnet skal gå glipp av fornuftig meningsutveksling fra personer med faglig kunnskap.

Michelsen minner om medarbeiderplattformen der det presiseres at de ansatte skal være tydelige og gi tilbakemeldinger. Videre skal de dele kunnskap og erfaring.

– Hvis de gjør dette og blir beskyldt for manglende rolleforståelse, er ikke det en merkelapp noen ønsker seg. Den kan neppe oppfattes som karrierefremmende.

– Ikke ment å kneble noen

Selv sier Morten Hojem Ervik i en uttalelse til frifagbevegelse.no at det aldri har vært hans intensjon å kvele ytringer fra politiledere.

– Jeg har gjentatte ganger pekt på at politiledere med fordel kan ta mer plass i den offentlige debatten. Men vi er upolitiske og forventes neppe å ha synspunkter på hvem som til enhver tid besitter politiske posisjoner, og hvordan de former og uttrykker sin politikk.

Ervik sier videre at for ham handler ikke dette om begrensninger i retten til å ytre seg, men om hvorvidt rollen som politiledere setter noen rammer for hvordan man benytter denne retten.

– Vi er helt avhengige av tillit i vår oppdragsutførelse – og denne svekkes om vi blir tillagt politiske motiver.

Får ingen kritikk

Politidirektoratet har behandlet klagen og mener at det ikke er noen grunn til å påtale oppførselen til PU-sjef Ervik

– POD deler ikke NTL sin bekymring i dette tilfellet. Vi anser Erviks ytringer for å være innenfor ytringsfrihetens rammer og at han kan delta i slike diskusjoner i det offentlige rom, uttaler seksjonssjef Frode Aarum som jobber med arbeidsrett.

Han føyer til at POD i utgangspunktet synes det er positivt med et slikt ordskifte som man nå har sett i media.

Aarum påpeker videre at det kun er i unntakstilfeller at POD som arbeidsgiver har adgang til å iverksette tiltak, eller på annen måte påtale medarbeidernes ytringer i det offentlige rom.

Ytringsfrihet under press

En undersøkelse gjennomført av forskningsinstituttet FAFO i fjor, viser at ytringsfriheten også er under sterkt press i kommunal sektor. Over halvparten av landets kommuner ønsker ikke at de ansatte skal ytre seg kritisk om kommunen i media. Sivilombudsmannen har i enkelte tilfeller konkludert med at ytringsfriheten til en ansatt har vært urettmessig begrenset og noen ganger grunnlovsstridig.

I 2016 svarte nesten tre av ti offentlig ansatte i en annen FAFO-undersøkelse at de var helt eller delvis enig i at de risikerer å bli møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske spørsmål om forhold på jobben. Fire av ti svarte at toppledelsen setter grenser for hva de kan uttale seg om, av hensyn til virksomhetens omdømme.

Politiet bør ikke bære våpen fast, mener NTL Politiet

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse