JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Privatisering er ikke det samme som effektivisering

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener privatisering er medisinen for å få større operativ evne.
Departementsråd i Forsvarsdepartementet Erik Lund Isaksen møtte demonstrerende renholdere i fjor vår. Nå er oppsigelsene et faktum og NTL forbereder søksmål.

Departementsråd i Forsvarsdepartementet Erik Lund Isaksen møtte demonstrerende renholdere i fjor vår. Nå er oppsigelsene et faktum og NTL forbereder søksmål.

Bakgrunnsbilde: Anette Karlsen

I Klassekampen, den 12.desember, kan vi lese at Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener at regjeringens effektiviseringskrav på 40 milliarder kan oppnås gjennom å privatisere støttefunksjoner.

Forsvarssjefen varsler økt privatisering i Forsvaret

Feil medisin

NTL Forsvaret mener dette er feil medisin av flere grunner. Først og fremst er NTL Forsvaret bekymret for hvilke konsekvenser dette har for sikkerhet, beredskap og demokratisk kontroll over Forsvarssektoren. I tillegg mener NTL Forsvaret at innsparingstallene ikke er realistiske å nå.

Etter at Høyre og Frp gikk inn i regjering har Forsvaret blitt utsatt for flere privatiseringstrusler. Gjennom langtidsplanen for Forsvarssektoren og Statsbudsjettet skrur regjeringen opp takten på denne utviklingen og varsler omfattende privatisering av støttefunksjoner.

I fjor ble flere hundre renholdere sparket ut av Forsvaret slik at private skulle få slippe til. Nå er Forsvarssjefen satt til å videreføre denne politikken før det er gjort evalueringer av effektene.

De negative konsekvensene kan dermed ha svekket Forsvarets operativ evne betydelig uten at man er interessert i fakta før ytterligger privatisering gjennomføres. Dette vitner om at man har å gjøre med ideologisk motiverte prosesser. Det tok for eksempel ikke lang tid før dette ga komiske utslag.

Forrige måned kunne vi lese at Forsvarsbygg måtte leie inn Securitas-vakter for å fotfølge renholdere uten sikkerhetsklarering mens de vasket.

Tvilsomme effekter

I artikkelen fremlegger Bruun-Hanssen en rekke udokumenterte påstander om at privatisering fører til sparing og effektivisering helt uten negative konsekvenser. Det er også pekt på at man har spart 200 stillinger ved forbedrede datasystemer innen personellområdet.

Her taler Forsvarssjefen mot bedre vitende da dette ikke er tilfelle, også i den pågående HR transformasjonen forbereder NTL søksmål mot arbeidsgiver.

Den såkalte Mckinsey-rapporten fremhever at det er innen ledelsesleddet Forsvaret har et størst innsparingspotensial. Dette passer imidlertid ikke inn i regjeringens ideologi eller i planene til Forsvarssjefen. Fotfolket må her også ta regningen selv om effektene er ytterst tvilsomme.

Mindre demokratisk kontroll er en av resultatene med en slik privatisering av Forsvaret. Direkte styring og kontroll overtas av indirekte styring gjennom kontrakter og oppfølging av disse. Redusert styring og kontroll over personell og materiell og er resultatet og man blir prisgitt private leverandører i krise og krig. De langsiktige konsekvensene av en slik politikk virker heller ikke å være utredet.

Aksjeselskaper i strid

Alle advarslene blir ikke hensyntatt og man innkasserer seiere før slaget er kjempet.

I Hammerfest åpnet i juni den første sivile basen for forsyning og lagring av Heimevernets materiell. Dette blir allerede nå hevdet å være en suksesshistorie for Forsvaret. Norge vil i strid, måtte stå skulder ved skulder sammen med konserner og aksjeselskaper.

NTL Forsvaret mener det ikke er noe galt med samarbeid med privat næringsliv, men Forsvaret har for mange oppgaver som er uegnet for privatisering. En stat må forsvares av en stat, og være underlagt demokratisk styring og kontroll. Det handler om sikkerhet, forutsigbarhet og evnen til å være samkjørt med kjernevirksomhet - enten det er øvelse eller alvor.

En gang var det tverrpolitisk enighet om at sikkerhet og velferd er en offentlig oppgave som står over eller utenfor profittsfæren. I dag er denne prinsipielt viktige skillelinjen utvisket. Det samme er oppfattelsen av hva som kan privatiseres. Alt fra Statskog til gullkalven Flytoget, NSB og våre fiskeressurser er regjeringen vært villig til å ofre for ideologien.

Profitt i Forsvaret

NTL Forsvaret er ikke imot sivilt - militært samarbeid eller omstilling i seg selv, særlig ikke når det kan gjøre den operative enden bedre. Vi erkjenner at samfunnet er avhengig av et visst samspill mellom privat og offentlig sektor. Det vi reagerer på her er at private aktører gjør profitt på å overta Forsvarets støttefunksjoner uten at Forsvaret tar inn over seg viktige spørsmål som er viktigere enn økonomi, nemlig rikets sikkerhet.

Til slutt Forsvarssjef Bruun-Hanssen, Du sier sivile tilbydere må gjøre det billigere en det vi gjør i dag. Du kan vel knapt få noen som er billigere, leverer mer punktlig og ikke minst er mer lojal en de sivilt tilsatt du har i dag, og dem har du selv styring og kontroll på.

Tom-Rune Klemetsen

Leder NTL Forsvaret

Les også: NTL-lederen kritisk til privatisering av Forsvaret

– Forsvarets langtidsplan vil ramme tusenvis av arbeidstakere

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse