JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TRUA: Dei siste åra har fleire villaksstammar død ut og den norske villaksen har blitt halvert dei siste 30 åra. Regjeringa foreslår å kutte i blant dei som jobbar med å bevare og passe på villaksen.

TRUA: Dei siste åra har fleire villaksstammar død ut og den norske villaksen har blitt halvert dei siste 30 åra. Regjeringa foreslår å kutte i blant dei som jobbar med å bevare og passe på villaksen.

colourbox.com

Kutt i vern av villaks i statsbudsjettet:

Regjeringa kuttar i vern av villaks og doblar oppdretten

Regjeringa vil kutte i dei som skal drive med bevaring av villaksen og andre trua norske dyreartar: - Det grøne budsjettet er ein bløff, seier SV.14.10.2016
14:19
14.10.2016 15:19

oystein.windstad@lomedia.no

Samtidig som regjeringa er open for å femdoble lakseoppdretten, vil regjeringa kutte i dei som jobbar med å bevare den trua villaksen. Det er foreslått kutt blant dei som driv med vern av villaks, men også dei som jobbar med bevaring av verneområder.

Dette blir ikkje godt mottatt av SV og Lars Haltbrekken:

– Dette voldsomme kuttet fører til færre som tek vare på trua planter og dyr. Det blir færre til å ta vare på villaksen og verneområda. Dette er kutt som dramatisk svekkar innsatsen for naturvernet i Norge, seier Haltbrekken og legg til:

– Regjeringa har voldsomme planer for oppdrettsproduksjon og villaksen er trua av dei miljøproblema oppdrettsnæringa ikkje har kontroll på. Det er eit behov for styrking av villaksen og ikkje svekke arbeidet slik som dette kuttet vil gjere.

VIL FEMDOBLE: Fiskeriminister Per Sandberg har er open for å femdoble produksjonen av norsk oppdrettslaks. Kravet til næringa er det at det må bli mindre lus og rømming av oppdretslaks.

VIL FEMDOBLE: Fiskeriminister Per Sandberg har er open for å femdoble produksjonen av norsk oppdrettslaks. Kravet til næringa er det at det må bli mindre lus og rømming av oppdretslaks.

colourbox.com

LO stat fryktar angrep på pensjonane

50 mistar jobben

Om ikkje Krf eller Venstre sett ned foten, kan opp mot 50 miste jobben i Trondheim. Haltbrekken er einstemmig innstilt som førstekandidat for SV i Sør-Trøndelag og meiner regjeringa motseier seg sjølv:

– Dette medfører kutt av arbeidsplassar i Trondheim, det er der naturvernmiljøet i direktoratet sit. Dette rimar dårleg med satsinga på fleire statlege arbeidsplassar ut av Oslo, seier den tidlegare leiaren av Naturvernforbundet og no SV-politikar.

Regjeringa vil ha eit generelt kutt på 0,5 prosent hos alle statlege innstansar. Dette tilsvarer 3 millionar i Miljøverndirektoratet. Det som er unikt for Miljøverndirektoratet er at dei skal få eit ekstra kutt på 30 millionar kroner. Det tilsvarer rundt 50 arbeidsplassar.

KRITISK: Lars Haltbrekken frå SV meiner det blir feil å kutte i dei som skal bevare villaksen, samtidig som regjeringa opnar for å mangedoble lakseoppdretten.

KRITISK: Lars Haltbrekken frå SV meiner det blir feil å kutte i dei som skal bevare villaksen, samtidig som regjeringa opnar for å mangedoble lakseoppdretten.

SV

Foreslår å kutte 1400 i Forsvaret i Statsbudsjettet

– Uforståeleg av Høgre og Frp

Norsk tjenestemannslag (NTL) har rundt 140 medlemmar i direktoratet i Trondheim. Kjersti Barsok er 1. nestleiar i NTL og seier dette om kuttforslaget:

– NTL reagerer på kuttet både frå eit miljø- og fagforeningsperspektiv. Mange dyktige tilsette rundt omkring i landet går utrygge tider i møte og må betale dyrt for vilkårlege kutt. Når vi veit at klima og miljø er den største utfordringa i vår tid er det uforståeleg at Høgre og Frp kuttar i det viktige arbeidet direktoratet gjer. Vi ber Venstre og KrF om å ta tak i dette, seier Barsok. Magnus Voje jobbar i Miljødirektoratet og er tillitsvalgt for NTL:

– Det er eit sjokk for dei aller fleste at kuttet blei så stort. Eg ber om at ein tenkjer over konsekvensane av kva dette vil innebære. Det er forvaltningsbiten som blir ramma, og det er litt rart i disse klimatider at ein rammar dei som er med å gjere eit tak for klima og norsk natur.

Forslag i statsbudsjettet gjer at hundrevis kan miste jobben i Posten

Norges jeger- og fiskerforbund protesterer

Norges Jeger- og Fiskeforbund er også sterkt imot kuttet i Miljødirektoratet. Informasjonssjef Espen Farstad viser til at mange av dei norske villaksstammane slit:

– Det heng ikkje på greip at regjeringa på den eine sida proklamerer ein vekst i oppdrettsnæringa og har ein ambisjon om femdobling. Samtidig har vi ein fiskeriminister som seier at ein ikkje kan ha ein slik vekst om den ikkje er miljømessig berekraftig. Oppdrettsverksemda er ikkje berekraftig i dag. Problema med rømt oppdretslaks og lakselus er dei to største eksistensielle trusslane mot den norske villaksbestanden. Då heng det ikkje på greip å kutte i det direktoratet som har fagansvaret for dei ville laksefiskane. Det er ein klar beskjed at det er nettopp dette område som skal kuttast. Ambisjonen om vekst og samtidig berekraftig utvikling heng ikkje på greip, seier Farstad i NJFF.

VILLAKS: Denne villaksen er fanga av ein fiskar i Gaula, ei av dei mest kjende lakseelvene i Norge. Laksefisket i Gaula har gått drastisk ned dei siste 30 åra, i likheit med dei aller fleste andre norske lakseelvene.

VILLAKS: Denne villaksen er fanga av ein fiskar i Gaula, ei av dei mest kjende lakseelvene i Norge. Laksefisket i Gaula har gått drastisk ned dei siste 30 åra, i likheit med dei aller fleste andre norske lakseelvene.

Øystein Windstad

Miljødirektoratet får sær-kutt

Naturvernforbundet er også kritiske til det planlagte kuttet. Dei viser til at fleie andre direktorat får meir å rutte med, blir det kutt hos dei som skal drive med naturforvaltning. På side 78 i Proposisjon til Stortinget kjem det signal om kor regjeringa vil kutte i Miljøverndirektoratet. Det står blant anna:

"Regjeringa legger stor vekt på å gjennomføre politikken på naturmangfold slik den er presentert i Meld. St.14, men det blir lagt opp til effektivisering og redusert aktivitet på enkeltområder innen naturforvaltning. Dette gjelder arbeid med verneområder, vilt (unntatt rovvilt), villaks og allerede vedtatte PA og UN".

Det kjem også fram at det skal kuttast i formidling om miljøinformasjon. Regjeringa ønskar at private i større grad skal drive med naturrettleiing, noko Statens naturoppsyn driv med i dag.

Fakta om kutt og villaks

• Miljødirektoratet har rundt 700 tilsette

• Regjeringa vil kutte 33 millionar, tilsvarande 50 stillinger

• Det blir foreslått å kutte i dei som jobbar med villaks og verneområder

• Den norske villaksen har blitt halvert dei siste 30 åra

• 22 av 104 villaksestammar blir rekna som solide

• Oppdrett, lakselus og vasskraftregulering er dei største trusslane

• Regjeringa opnar for å femdoble produksjon av oppdrettslaks

– Slapt av Haltbrekken

Bjørn Stuedal

Høgre meiner at kuttet til Miljøverndirektoratet ikkje vil gå ut over lovpålagte oppgåver som vern av villaks.

Øystein Windstad

oystein.windstad@lomedia.no

Politisk rådgjevar i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte (H) tilbakeviser kritikken frå Haltbrekken i SV. Han meiner at regjeringa sitt forslag skal føre til effektivisering, men ikkje skal gå ut over arbeidet med naturvern.

– Haltbrekken og SV meiner det blir feil å kutte blant dei som driv med vern av trua dyr og planter, kva seier du til det?

– Det er uventa slapt at Haltbrekken set likheitsteikn mellom vårt viktige arbeid med bevaring av trua planter og dyr, og nivået på ei driftsbevilgning. På dette området blir det lagt opp til at kuttet blir gjennomført med ytterlegare forenkling og effektivisering av tilskotsbehandlinga og gjennom redusert veiledning. Det vil ikkje gå ut over lovpålagte oppgåver eller gjennomføring av regjeinga sin politikk på miljøområdet.

– Handlar om effektivisering

– Haltbrekken er kritisk til at ein skal kutte blant dei som bevarer den pressa villaksen, samtidig som ein opnar for femdobling av oppdrett?

– Her må Haltbrekken ha sett feil. Bevilgningsendringa er ikkje noko politikkendring. Vi skal gjennomføre den politikken som har fått tilslutting på Stortinget, blant anna meldinga om naturmangfold. I arbeidet med villaks blir det lagt opp til å effektivisere den delen av arbeidet som omfattar samarbeid med andre sektorar. Effektiviseringa vil heller ikkje gå ut over lovpålagte oppgåver eller gjennomføringa av politikken.

– Kva seier du til det med at regjeringa vil ha arbeidsplassar ut av Oslo, men det no blir foreslått å kutte stillinger i Trondheim?

– SV har desverre ikkje så mykje truverde når det gjeld utflytting av statlege arbeidsplassar. I heile perioda 2009-2013 flytta dei rødgrøne ut knappe 200 arbeidsplassar frå Oslo. Så langt i denne perioda har regjeringa varsla 324 nye arbeidsplassar utanfor Oslo.

Avviser kritikken frå NTL

– Kjersti Barsok i NTL meiner det er uforståeleg at Høgre og Frp vil kutte i det arbeidet direktoratet gjer, i lyst av at klima og miljø er vår tids største utfordring?

– Eg meiner det er ufroståeleg at NTL vil redusere klima og miljø, vår tids viktigaste saker, til eit spørsmål om bevilgningar til drifta av eit direktorat. Klima- og miljøtiltak handlar om mykje meir enn dette. For eksempel har vi i dette statsbudsjettet satt av rundt 500 millionar kroner til forsking på klima og miljø. Regjeringa ønskar å forenkle, fornye og forbedre offentleg sektor. Dette gjeld alle sektorar og alle departement, og er ikkje spesielt for miljøområdet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
14.10.2016
14:19
14.10.2016 15:19Mest lest

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

Cathrine Kahrs

«Amir» vil jobbe, men får ikke lov

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år


Flere saker