JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KRITISK: LO Stat-leder Egil André Aas mener det ikke er noe "forenklende" ved å ha to ulike hovedtariffavtaler i staten.

KRITISK: LO Stat-leder Egil André Aas mener det ikke er noe "forenklende" ved å ha to ulike hovedtariffavtaler i staten.

Kai Hovden

Regjeringa ville forenkle lønnssystemet i staten. I stedet har det blitt mer komplisert og tidkrevende, viser ny rapport

En evaluering viser at både tillitsvalgte og arbeidsgivere synes lønnssystemet i staten er mer komplisert i dag enn før «moderniseringen». Konsulentene har fem råd til forbedringer.20.09.2018
09:01
26.09.2018 13:04

anders@lomedia.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har leid inn konsulentselskapet Deloitte til å undersøke hvordan endringene i tariffavtalen i staten, som fra 2016 ble delt i to ulike avtaler med store potter avsatt til lokale forhandlinger, har slått ut.
Målet med endringen var blant annet å forenkle lønnssystemet.

Etter å ha snakket med folk fra arbeidsgiversiden og tillitsvalgte i staten, konkluderer Deloitte med at disse opplever situasjonen etter to år med ulike avtaler som mer komplisert enn før.

Bakgrunnen er i hovedsak de praktiske og administrative konsekvensene av å operere med to ulike avtaler.

Diettskatt: Så mykje må du betale i skatt på jobbreiser

Dobbeltløp

De som har svart fra arbeidsgiversiden, peker på at to separate forhandlingsprosesser innebærer en dobling av antall møter, og en mer langdryg og kompleks forhandlingsprosess lokalt.

Dessuten kommer den nye forhandlingsprosessen på toppen av omstillinger og reformer de ulike statsetatene allerede står i.

Flere av de tillitsvalgte har pekt på at de møter en arbeidsgiverpart som er dårligere forberedt enn før, samt at det er økende merarbeid knyttet til dokumentasjon og det at medlemslistene må være oppdatert til enhver tid.

Blant problemene med medlemslistene, lister de opp at de er ufullstendige, at det fins dobbeltmedlemskap, at det har tatt lang tid å få informasjon fra arbeidsgiver om enkeltansatte og at ansatte hopper mellom fagforeninger for å komme med på den avtalen de ønsker.

– To lønnssystemer i staten er sinnsykt arbeidskrevende for oss og for arbeidsgiver, sier tillitsvalgt i Bufetat

Kan bedre seg over tid

Deloittes vurdering er at lønnsforhandlingene oppleves som vesentlig mer kompliserte og tunggrodde, og at det skaper et ønske om å gå tilbake til én avtale. Samtidig mener Deloitte at denne situasjonen vil bedre seg over tid, ved at rutiner settes og at partene får mer erfaring med to forhandlingsløp etter hvert.

Flere av arbeidsgiverne peker også på at det er vanskelig å sikre en forutsigbar lønnsutvikling med to ulike avtaler, og at det er vanskelig å sikre et helhetsperspektiv.

Akademikerne

Tillitsvalgte i Akademikerne oppgir at det skjer en tilspissing mellom særforbundene under Akademikerne, fordi de kjemper om en felles pott begrenset av den samla lønnsmassen til forbundene.

Flere på arbeidsgiversiden er også frustrert over at Akademikerne flere steder har ønsket å fordele den lokale potten likt til alle medlemmene. Dette oppleves som å gå i mot intensjonen med å flytte lønnsforhandlingene ut lokalt – nemlig å gi individuelle tillegg basert på prestasjoner.

Tillitsvalgte blant Akademikerne er uenige i dette, og viser til at generelle tillegg og gruppetillegg også ligger inne som virkemidler.

Fem anbefalinger fra konsulentselskapet

• Deloitte sier at Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør gi de statlige virksomhetene en tydelig retning, rammer og støtte i de lokale lønnsforhandlingene.

• De mener i tillegg at departementet må kurse statlige ledere i å skjønne systemet bedre. I rapporten står det nemlig at flere arbeidsgivere mener at mange tillitsvalgte fra LO Stat kjenner systemet så godt at de kan «vinne» forhandlinger på bakgrunn av dette, og at nye tillitsvalgte, andre forbund og arbeidsgivere med mindre trening kan komme dårligere ut.

• De sier at det må utvikles et felles dataverktøy som inneholder informasjon, veiledning og maler, til bruk for begge parter.

• Deloitte mener også at departementet må gi noen overordnede styringssignaler om hva som blir ansett som en rimelig, generell lønnsutvikling.

• For de ansattes organisasjoner, mener Deloitte at det er avgjørende med et tett samarbeid med arbeidsgiver på alle nivåer, og at de er pragmatiske og kommuniserer og samhandler godt seg i mellom og internt.

Kjenner seg igjen

LO Stat-leder Egil André Aas kjenner seg igjen i rapporten:

– Den bekrefter det vi har sagt helt siden splittelsen: Dette gir merarbeid og en kaotisk gjennomføring av de lokale forhandlingene, og det gjør det vanskelig å ivareta helheten i lønnsutviklingen for alle statsansatte, sier han.

Aas påpeker at rapporten i hovedsak ser på den praktiske gjennomføringen, og lite på hvordan den nye situasjonen slår ut på fordeling av lønn, som likelønn og lavlønn. Det mener han er en mangel.

– Dette burde ha vært en del av rapporten, men det kommer jo av at KMD ikke har bedt om dette, sier han.

Samtidig er Aas tilfreds med at LO Stats tillitsvalgte oppfattes som godt skolerte og dyktige forhandlere. Men han er bekymret for hva to tariffavtaler gjør med arbeidsmiljøet.

– Det blir to fronter ute på arbeidsplassene etter splittinga, og det ender med at man går og skuler på hverandre. Det gir grobunn for misnøye, og er ikke bra for arbeidsmiljøet, sier Aas.

Han deler bekymringa flere har uttrykt til rapportskriverne, om at det blir vanskelig for staten å ta ansvar for helheten med to avtaler. Om det representerer en forenkling, avviser Aas helt:

– «Forenkling» er det i alle fall ikke riktig å kalle dette, sier han.

KMD: – Flere grep er godt mottatt

Statssekretær Paul Chaffey i KMD forteller at staten har bestilt rapporten for å se hvordan endringene har påvirket partene lokalt, og hvilke initiativ det er nødvendig for KMD å følge opp.

– Rapporten viser at flere av moderniseringsgrepene har blitt tatt godt i mot, og det er en generell enighet om at et enklere og bedre lønnssystem er nødvendig, skriver Chaffey i en epost.

Til frustrasjonen rundt tid- og ressursbruk, skriver Chaffey følgende:

– Vi merker oss at Deloitte mener at funnene som gjelder merarbeid og økte ressursbruk er midlertidige funn. Endringsprosesser vil nesten alltid kreve merarbeid i en overgangsperiode.

– Synes KMD at det har vært noen forenkling å gå over til to avtaler?

– Det er tydelig at moderniseringsgrepene som er gjort har blitt tatt godt i mot. Det er generelt en enighet om at det er nødvendig å gjøre lønnssystemet enklere og bedre. Rapporten har innspill til konkrete grep som kan gjøre forhandlingsprosessen enklere og bedre, skriver statssekretæren.

Chaffey viser til flere grep staten gjør for å øke kompetansen hos arbeidsgiverne og å gi råd og rettledning.

At flesteparten ønsker seg tilbake til én hovedtariffavtale i staten, kommenterer Chaffey:

– Det er ikke et mål i seg selv med to hovedtariffavtaler i staten. Målsetningen er større lokalt handlingsrom og fleksibilitet. Per i dag har denne målsetningen ikke vært mulig å nå med én avtale. Staten ser gjerne at vi på sikt får én avtale igjen, men det er noe partene må bli enige om i forhandlingene, skriver han.

Storstreik i staten avverget: – Slo tilbake angrep og sikret viktige krav, sier LO Stat-lederen (24.05.18)

20.09.2018
09:01
26.09.2018 13:04Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

SKYLDER PENGER. Christian Myhre (til venstre) og Egil Håberget mener selskapet Fibertec skylder dem mye penger. – Ikke har jeg fått lønn i samsvar med kontrakten, og arbeidstida har mange ganger vært noe annet enn det som står i kontrakten, sier Håberget.

SKYLDER PENGER. Christian Myhre (til venstre) og Egil Håberget mener selskapet Fibertec skylder dem mye penger. – Ikke har jeg fått lønn i samsvar med kontrakten, og arbeidstida har mange ganger vært noe annet enn det som står i kontrakten, sier Håberget.

Knut Viggen

Christian og Egil mener sjefen stjal lønna. Nå har de anmeldt arbeidsgiveren til politiet

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Flytoget skal forhandle med Jernbanedirektoratet om deler av persontogtrafikken på Østlandet.

Flytoget skal forhandle med Jernbanedirektoratet om deler av persontogtrafikken på Østlandet.

Flytoget

Vy mister halvparten av togtrafikken på Østlandet

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

Rentehevingen kan føre til flere arbeidsledige, mener LOs sjeføkonom

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

For første gang på 52 år er det streik ved smelteverket i industribygda

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

1000 personer har blitt spurt om strømstøtta. Se hva folk har svart her

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig


Flere saker