JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Renholder Mary Fossen (61) fikk sparken og mistet AFP. Nå taper hun 900 000 i pensjon

En stilling i Bolig og kvarter fram til mars 2018 hadde reddet pensjonen til renholder Mary Fossen. Men det ville ikke Forsvarsbygg. Det kan koste henne 900 000 i tapt pensjon.
KONSEKVENSER: Oppsigelsen Mary Fossen (t.v.) fikk fra Forsvarsbygg, innebærer 900 000 kroner i tapt pensjon for renholderen. De to andre på bildet er Eirin Enoksen og Jorunn Røberg

KONSEKVENSER: Oppsigelsen Mary Fossen (t.v.) fikk fra Forsvarsbygg, innebærer 900 000 kroner i tapt pensjon for renholderen. De to andre på bildet er Eirin Enoksen og Jorunn Røberg

May Berg

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

En dag i tingretten med NTL-tillitsvalgte på løpende bånd har tegnet et bilde av at Forsvarsbygg har hatt lite velvilje overfor sine oppsagte renholdere, som de ikke har klart å finne en eneste passende stilling til. Det har vært til dels hjerteskjærende historier som har blitt fortalt fra vitneboksen.

Millioner i pensjon står på spill for de oppsagte renholderne

– Hun hadde fylt stillingen

Mary Fossen (61), renholder på Værnes, var tema under vitneforklaringen til NTL-tillitsvalgt Alf Kaspersen. Kaspersen fortalte at Forsvarsbygg i Midt-Norge fikk penger til å øke bemanningen i Bolig og kvarter på Værnes/Trondheim i fjor sommer på grunn av betydelig økt aktivitet på boliger og forlegninger. Ekstramidlene skulle strekke seg minst ut 2017. Kaspersen mente at overtallige Mary Fossen kunne få stillingen i Bolig og kvarter.

– Jeg kjenner Fossen sin realkompetanse. Hun kunne enkelt ha gått inn og tatt disse oppgavene i Bolig og kvarter. Hvis det hadde vært vilje til det, sa Kaspersen.

«Jeg skjønte at denne regjeringa ikke var bra for arbeidsfolk. Og det fikk jeg jo rett i»

Ledelsen valgte en omvei

Han nådde ikke fram overfor ledelsen. De valgte i stedet å kjøpe tjenester av et bemanningsbyrå en periode. Stillingen hørte til i Værnes/Trondheim, men ledelsen lyste ikke ut stillingen her. I stedet flyttet man en fast ansatt fra Ørlandet flystasjon til Værnes/Trondheim, for siden å utlyse en midlertidig stilling på Ørlandet. Det var såpass lang pendlervei at det ikke var aktuelt for Fossen å søke.

17 historier fra Forskjells-Norge

Det koster henne 900 000 kroner

Fossen fyller 62 år i mars 2018. Hadde hun fått stå i stillingen, kunne hun gått av med AFP i mars.

Fossen har så lav opptjening i Folketrygden at hun ikke kan pensjonere seg før hun fyller 67. Tapet av offentlig AFP utgjør for hennes del 900 000 kroner fra 62 til 67 år.

Arbeidsgiver har ifølge Tjenestemannsloven omplasseringsplikt, og skal om mulig tilbys annen passende stilling før det blir snakk om oppsigelse.

Arbeidsgiver skal foreta en avveining mellom den belastning oppsigelsen påfører arbeidstakeren mot det behovet arbeidsgiveren har for innskrenkninger. Den alminnelige regel vil her være at jo større belastning oppsigelsen vil medføre for den ansatte, jo sterkere må bedriftens behov for oppsigelse være.

Les mer:

– Forsvarsbygg kunne strukket seg mye lenger for å finne løsninger for renholderne
Millioner i pensjon står på spill for de oppsagte renholderne
De vil annullere oppsigelsene av renholderne i Forsvaret
Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg
Forsvarsbygg sparker 52 kvinnelige renholdere

Forsvarsbygg

Et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet

Forvalter de statllige eiendommene som forsvarssektoren disponerer

Hadde ca 360 renholdere ansatt før privatiseringen.

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Forsvarsbygg

Et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet

Forvalter de statllige eiendommene som forsvarssektoren disponerer

Hadde ca 360 renholdere ansatt før privatiseringen.