JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LIKELØNN: Marie Sørhaug (27) og Håvard Sagbakken Saanum (23) på Universitetet i Oslo har samme lønn. I dag. De støtter kravet om å tette gapet mellom kvinner og menns lønn.

LIKELØNN: Marie Sørhaug (27) og Håvard Sagbakken Saanum (23) på Universitetet i Oslo har samme lønn. I dag. De støtter kravet om å tette gapet mellom kvinner og menns lønn.

Nina Hanssen

Lønnsgap mellom kjønnene:

Statistikken viser at Håvard snart drar fra Marie i lønn: – Det virker jo helt sykt

Marie Sørhaug og Håvard Sagbakken Saanum har samme arbeidsoppgaver ved Universitetet i Oslo og tjener i dag helt likt. Men hvis lønns­utviklingen fortsetter, vil Saanum stikke av med mest lønn i fremtiden. Fordi han er mann.12.04.2019
14:26
15.04.2019 15:23

nina.hanssen@lomedia.no

For de to NTL-organiserte deltidsarbeidene er det helt uforståelig at menn skal tjene mer enn kvinner i arbeidslivet. Men fortsatt er det slik i Norge at kvinners inntekt er lavere enn mennenes.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble lønnsforskjellene mellom kvinner og menn redusert fra 2017 til 2018.

I år er det 60 år siden Norge vedtok lik lønn for likt arbeid: Hvorfor får vi ikke tettet lønnsgapet mellom kjønnene?

Betalt lunsj

Både Marie og Håvard er på lønnstrinn 42 i staten. De to unge deltidsarbeideren studerer begge ved siden av og for dem er inntekten fra stillingen i SV-info et kjærkomment tillegg til studielånet.

Bruttolønn for 20 prosentstillingen i lønnstrinn 42 utgjør 6523,40 kroner, i tillegg til at de har betalt lunsj mot at de er tilgjengelige. De veileder bachelorstudenter med det meste praktiske og gjør samme jobb.

Begge kaller seg feminister og er direkte opprørt over at mannlige professorer skal stikke av med størstedelen av den lokale potten til fordeling ved arbeidsplassen og at ikke kvinnene får sin del av potten.

ph

– Jeg synes det er dypt urettferdig at menn skal ha mer betalt for samme jobb som kvinner, slår den unge mannen fast.

Sagbakken Saanum er både aktiv i NTL Ung ved universitetet og sitter også i sentralstyret til AUF. Han har alltid vært opptatt av likestilling og likelønn.

– Ja, det virker jo helt sykt at man skal ha mindre betalt fordi man er feil kjønn, sier Sørhaug og rister på hodet.

Hun har jobbet ved universitetet i tre år, men selv om hun også lærer opp nyansatte og har bygd opp kompetanse på feltet har hun aldri fått tilbud om ekstra betaling utover lønnstrinnet. Sørhaug mener fagforeningene har en viktig rolle i lønnsoppgjørene ved å sette det på dagsorden og er glad for at NTL er pådrivere i dette arbeidet.

For henne er kampen for rettferdig lønn og arbeidsvilkår viktig og hun har fulgt likelønnskampen på Island med stor interesse.

– Jeg synes også den norske likelønnsaksjonen er på sin plass for å få fortgang i dette arbeidet, sier hun.

– Det er jo et paradoks her vi sitter på Blindern, at i Norge er det flest kvinner som tar høyere utdanning, men når vi er ferdig med utdanninga kommer allikevel mennene til å tjene mer, sier hun.

I 2018 utgjorde gjennomsnittslønnen for kvinner 88,5 prosent av heltidsansatte menn. For heltids- og deltidsansatte samlet, var kvinners lønn kun 87,1 prosent av menns lønn.

SSBs statistikker viser også at lønnsforskjellen er minst når de ansatte er i tyveårene og at den stiger, jo eldre de ansatte blir.

Strukturelt

Universitetet i Oslo er en av de største forhandlingsstedene i staten. I 2018 var den lokale potten på litt under 60 millioner kroner.

For begge ungdommene har det vært en selvfølge å melde seg inn i NTL mens de holder til ved universitetet og er glad for at deres lokale leder Natalia Zubillaga engasjerer seg i likelønnskampen.

To krav blir ekstra viktige for LO Stat i statsoppgjøret

– At kvinners inntekt fortsatt er 87 prosent av menns, er nedslående. Det viser at likelønnskampen absolutt ikke har kommet langt nok. Jeg frykter at lønnsforskjellene vil øke fremover, sier hun.

Det tror hun skyldes flere forhold. Mange av de er strukturelle, politiske forhold som gjør at mange kvinner jobber deltid, er midlertidig ansatt og at økt konkurranse og privatisering fører til at lønnsforskjellene øker.

Zubillaga tror også at presset på velferdsstaten og fellesskapsløsninger hemmer kampen for likelønn.

– En viktig forutsetning for å få tettet igjen likelønnsgapet, er at lønnsdannelsen skjer sentralt, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Natalia Zubillaga, leder av NTLs avdeling på Universitetet i Oslo.

Natalia Zubillaga, leder av NTLs avdeling på Universitetet i Oslo.

Anne Siri Renå

Mannlige professorer

Zubillaga sier at NTL bruker veldig mye forhandlingsmakt på å sikre at kvinnene som jobber på institusjonen skal få sin rettmessige del av lønnsmassen.

– Vi bruker også mye tid på likelønn i forberedelsene og har dette som et klart krav og profil – for eksempel ser vi på hvordan kvinner er plassert sammenlignet med menn innenfor samme stillingskoder. Og i hvilke stillingskoder kvinner er plassert i, og løfter disse, sier hun.

Men hun innrømmer at det ikke alltid er like lett å få gjennomslag for dette lokalt.

– I 2016 ble kvinneprofilen enda dårligere på UiO fordi i Akademikernes forhandlinger var det de mannlige professorene, først og fremst i medisin, som fikk mest. Og sånn kan vi ikke ha det hvis vi mener alvor med at vi skal oppnå likelønn, sier hun.

Kamp om tariffavtale

I staten i dag står i en kamp om hva tariffavtalen skal være, hvor og hvordan lønnsdannelsen skal skje, og ikke minst hvor forhandlingsmakta skal ligge. Natalia Zubillaga i NTLs UiO er bekymret for denne utviklingen.

– Det vi risikerer er en avvikling av sentrale partenes muligheter til å sikre lønnsutvikling for alle ansatte i staten gjennom generelle tillegg på lønnstabellen. Det er et essensielt virkemiddel for å kunne løfte lavtlønte, sikre en sammenpresset lønnsstruktur og ikke minst, sikre likelønn, sier hun.

ph

Zubillaga sier de store lokale pottene i staten er skumle:

– Da er ikke lokale lønnsforhandlinger lenger et supplement til de sentrale forhandlingene, men at mesteparten av lønnsdannelsen skjer lokalt. Og lokalt møter vi en arbeidsgiver som først og fremst er interessert i å ivareta enkeltindivider og der fordelingsperspektivet blir helt borte, sukker hun.

«Stabilt, godt humør»

Zubillaga er bekymret for at lokal arbeidsgiver ønsker å bruke lønn som et styringsverktøy, hvor det er den enkeltes prestasjoner som skal belønnes, da er det ikke rom for overordna mål, som for eksempel likelønn.

Hun mener en oppsplitting av avtaleverket og mer penger til lokale forhandlinger på individnivå gjør det vanskeligere for lokale tillitsvalgte.

– Vi skal da sitte og forhandle om lønn uten streikerett. Da kan arbeidsgiver tillatte seg å møte våre argumenter om oppgaver, ansvarsnivå og ansiennitet med argumenter som «stabilt, godt humør» og «positiv og blid». Dette blir det ikke likelønn av, sier Zubillaga.

Hun er overbevist om at kollektive tariffavtaler er det viktigste redskapet i likelønnkampen.

– Kollektive avtaler og sentralisert lønnsdannelse er de viktigste virkemidlene og de beste garantistene for likelønn, mener hun.

Fire forslag for likelønn

Her er Natalia Zubilagas forslag til å sikre likelønn:

Likelønnspott, som kommer i tillegg til ramma. Potten fordeles i forhandlinger mellom partene sentralt.

Styrke Arbeidsmiljøloven og sikre retten til heltid.

Gradvis reduksjon av arbeidstiden gjennom tariffoppgjørene: 6 timers arbeidsdag er mulig hvis vi bruker en større del av verdiskapingen til felles beste.

Fortsatt hindre privatisering og konkurranseutsetting i offentlig sektor, dette svekker lønns- og arbeidsvilkår og vil svekke kampen for likelønn

Omvendt i Posten

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kvinner ansatt i post- og distribusjonsvirksomhet tjener 101,6 prosent av menns lønn. Dermed burde ansatte i Posten komme godt ut med tanke på likelønn, noe Posten kan bekrefte.

– Dette stemmer bra med våre egne tall i Posten. Kvinner tjener marginalt mer enn menn i gjennomsnitt. Årsaken er nok at vi for store deler av våre ansatte har valgt å ha kjønnsnøytrale lønnskriterier, forteller pressesjef John Eckhoff.

Helt konkret betyr det at for eksempel postbud og terminalarbeidere lønnes etter ansiennitetstiger.

– Kvinner og menn tjener dermed det samme ved lik ansiennitet. I Posten er det en større andel av kvinnelige terminalarbeidere som ligger på topp i ansiennitetsstigen enn menn. Blant postbudene utenfor Oslo er det også en høyere andel kvinner som ligger på ansiennitetstoppen, mens det motsatte er tilfellet i Oslo, forklarer Eckhoff.

12.04.2019
14:26
15.04.2019 15:23

Fire forslag for likelønn

Her er Natalia Zubilagas forslag til å sikre likelønn:

Likelønnspott, som kommer i tillegg til ramma. Potten fordeles i forhandlinger mellom partene sentralt.

Styrke Arbeidsmiljøloven og sikre retten til heltid.

Gradvis reduksjon av arbeidstiden gjennom tariffoppgjørene: 6 timers arbeidsdag er mulig hvis vi bruker en større del av verdiskapingen til felles beste.

Fortsatt hindre privatisering og konkurranseutsetting i offentlig sektor, dette svekker lønns- og arbeidsvilkår og vil svekke kampen for likelønn
Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fafo-forsker: – Tvungen lønnsnemnd sparte lærerne for 100 millioner

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Mats Løvstad

Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med fremover

– Det er veldig tidlig, og jeg tror ikke jeg har vært med på det noen gang, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

– Det er veldig tidlig, og jeg tror ikke jeg har vært med på det noen gang, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

Ole Palmstrøm

Spekter-oppgjøret er ferdig – mye tidligere enn vanlig

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener at Norges Banks rentehevinger fører til unødig høy ledighet.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener at Norges Banks rentehevinger fører til unødig høy ledighet.

Jan-Erik Østlie

Norsk økonomi er ved et vippepunkt, mener LOs sjeføkonom


Flere saker