JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NEDGANG OG DÅRLEG LØN: Intervjuarar er blant dei som hadde nedgang i snittløna i fjor. Dei har samtidig nesten det dårlegast betalte yrket, med ei snittløn på 25.560 kroner i ei heiltidsstilling. Intervjuarar samlar inn data til sammensetting av statistikk. Det er dei som ringer deg og spør kva du skal stemme neste år eller kva du synest om eit produkt.

NEDGANG OG DÅRLEG LØN: Intervjuarar er blant dei som hadde nedgang i snittløna i fjor. Dei har samtidig nesten det dårlegast betalte yrket, med ei snittløn på 25.560 kroner i ei heiltidsstilling. Intervjuarar samlar inn data til sammensetting av statistikk. Det er dei som ringer deg og spør kva du skal stemme neste år eller kva du synest om eit produkt.

Colourbox.com

Desse yrka har gått ned i løn

17 yrkesgruppe hadde lågare snittløn i 2017 enn året før, og heile 48 grupper hadde lågare realløn.09.07.2018
08:40
12.07.2018 16:16

tormod@lomedia.no

Ferske tall for 2018 finner du her: Dette er snittlønna i over 300 yrker

I alt 17 yrkesgrupper gjekk ned i snittløn i 2017, sammenlikna med løna i 2016, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

1 Riggarar og spleisarar

• Prosentvis endring i snittløn: -5,36

• Endring i snittløn: 2.370 kroner

• Snittløn 2016: 44.200 kroner

• Snittløn 2017: 41.830 kroner

• Nummer 161 på lista over best betalte yrke

2 Hjelpearbeidarar i kombinasjonsbruk

• Prosentvis endring i snittløn: -4,37

• Endring i snittløn: 1.170 kroner

• Snittløn 2016: 26.800 kroner

• Snittløn 2017: 25.630 kroner

• Nummer 334 på lista over best betalte yrke

2 Informasjonsskrankemedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -3,74

• Endring i snittløn: 1.400 kroner

• Snittløn 2016: 37.400 kroner

• Snittløn 2017: 36.000 kroner

• Nummer 243 på lista over best betalte yrke

3 Varepåfyllarar

• Prosentvis endring i snittløn: -3,41

• Endring i snittløn: 1.010 kroner

• Snittløn 2016: 29.600 kroner

• Snittløn 2017: 28.590 kroner

• Nummer 324 på lista over best betalte yrke

4 Innbindarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: -2,89

• Endring i snittløn: 910 kroner

• Snittløn 2016: 31.500 kroner

• Snittløn 2017: 30.590 kroner

• Nummer 315 på lista over best betalte yrke

5 Kontrolloperatørar innanfor metallproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn: -2,33

• Endring i snittløn: 1.040 kroner

• Snittløn 2016: 44.600 kroner

• Snittløn 2017: 43.560 kroner

• Nummer 141 på lista over best betalte yrke

6 Sivilingeniørar (industri og produksjon)

• Prosentvis endring i snittløn: -2,22

• Endring i snittløn: 1.260 kroner

• Snittløn 2016: 56.800 kroner

• Snittløn 2017: 55.540 kroner

• Nummer 64 på lista over best betalte yrke

7 Forsikrings- og finansmedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -2,19

• Endring i snittløn: 930 kroner

• Snittløn 2016: 42.400 kroner

• Snittløn 2017: 41.470 kroner

• Nummer 165 på lista over best betalte yrke

8 Finansmeglarar

• Prosentvis endring i snittløn: -2,1

• Endring i snittløn: 2.000 kroner

• Snittløn 2016: 95.200 kroner

• Snittløn 2017: 93.200 kroner

• Nummer 3 på lista over best betalte yrke

Finansdirektørene økte mest i lønn i fjor

9 Førtrykkarar

• Prosentvis endring i snittløn: -1,52

• Endring i snittløn: 590 kroner

• Snittløn 2016: 38.900 kroner

• Snittløn 2017: 38.310 kroner

• Nummer 211 på lista over best betalte yrke

10 Kontrolloperatørar ved olje- og naturgassraffineringsanlegg

• Prosentvis endring i snittløn: -1,15

• Endring i snittløn: 740 kroner

• Snittløn 2016: 64.100 kroner

• Snittløn 2017: 63.360 kroner

• Nummer 31 på lista over best betalte yrke

11 Fiskarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,94

• Endring i snittløn: 350 kroner

• Snittløn 2016: 37.100 kroner

• Snittløn 2017: 36.750 kroner

• Nummer 231 på lista over best betalte yrke

12 Idrettsutøvarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,83

• Endring i snittløn: 340 kroner

• Snittløn 2016: 40.900 kroner

• Snittløn 2017: 40.560 kroner

• Nummer 176 på lista over best betalte yrke

13 Hotellsjefar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,44

• Endring i snittløn: 210 kroner

• Snittløn 2016: 47.700 kroner

• Snittløn 2017: 47.490 kroner

• Nummer 122 på lista over best betalte yrke

14 Skytebasar og sprengingsarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,4

• Endring i snittløn: 210 kroner

• Snittløn 2016: 52.000 kroner

• Snittløn 2017: 51.790 kroner

• Nummer 88 på lista over best betalte yrke

15 Intervjuarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,35

• Endring i snittløn: 90 kroner

• Snittløn 2016: 26.000 kroner

• Snittløn 2017: 25.910 kroner

• Nummer 332 på lista over best betalte yrke

16 Geologar og geofysikarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,21

• Endring i snittløn: 170 kroner

• Snittløn 2016: 81.100 kroner

• Snittløn 2017: 80.930 kroner

• Nummer 7 på lista over best betalte yrke

17 Hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn: -0,16

• Endring i snittløn: 40 kroner

• Snittløn 2016: 25.600 kroner

• Snittløn 2017: 25.560 kroner

• Nummer 335 på lista over best betalte yrke

Månedsløna omfattar avtalt løn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjeringar er ikkje rekna med. Det kan vere store lønsforskjellar i dei ulike yrka. For dei som jobbar deltid, har SSB rekna om løna til kva den hadde vore for ein som jobbar heiltid.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Sjølv om alle yrkesgruppene har ei nedgang i snittløna, er det langt frå alle gruppene som tener lite og langt frå alle gruppene som tener mykje.

På lista finn vi finansmeglarane, som hadde ei månadsløn på 93.200 kroner i fjor. Men vi finn også hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon (avl), som berre tente 25.560 kroner i månaden, og yrkesgruppa intervjuarar, som tente 25.919 kroner i snitt.

Alle gruppene på lista ligg godt under ramma for lønsoppgjeret i 2016. Då vart frontfaget, Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO), einige om ein årslønsvekst på 2,4 prosent. Dette talet var også førande for lønsoppgjera i andre bransjar, i tråd med frontfagsmodellen. 140 av 336 yrke har hatt ein vekst i snittløna som er mindre enn 2,4 prosent.

Sjå lista med løna i over 300 yrke

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Hva er lønna i min kommune? Sjekk tallene her

Desse gjekk ned i realløn

I alt 48 yrkesgrupper gjekk ned i gjennomsnittleg månadsløn om vi reknar om til realløn. Dette målet tek høgde for at ein få eit lønstillegg, men samtidig tape kjøpekraft.

Det er nemleg sånn at prisane på varene vi kjøper endrar seg. Det betyr at pengane frå to ulike år ikkje er like mykje verdt. I oktober 2016 kunne du kjøpe ei t-skjorte for 99 kroner. I oktober 2017 måtte du ut med over 100 kroner for den same t-skjorta. Realløna tar høgde for denne forskjellen.

Vi har derfor brukt konsumprisindeksen til å rekne ut kva den reelle nedgangen i løn er frå 2016 til 2017, ved hjelp av SSBs kpi-kalkulator.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Her er lista over yrka som hadde reell nedgang i snittløn i fjor, rangert etter kor størrelsen på den prosentvise nedgangen:

1 Riggarar og spleisarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -6,56

2 Hjelpearbeidarar i kombinasjonsbruk

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -5,57

2 Informasjonsskrankemedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,94

3 Varepåfyllarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,61

4 Innbindarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,09

5 Kontrolloperatørar innanfor metallproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,53

6 Sivilingeniørar (industri og produksjon)

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,42

7 Forsikrings- og finansmedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,39

8 Finansmeglarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,3

9 Førtrykkarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,72

10 Kontrolloperatørar ved olje- og naturgassraffineringsanlegg

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,35

11 Fiskarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,14

12 Idrettsutøvarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,03

13 Hotellsjefar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,64

14 Skytebasar og sprengingsarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,6

15 Intervjuarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,55

16 Geologar og geofysikarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,41

17 Hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,36

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene

Etter justering for prisstigning går også desse yrka ned i løn:

18 Miljøvernrådgivarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,09

• Nummer 86 på lista over best betalte yrke

19 Omsettarar, tolkar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,05

• Nummer 200 på lista over best betalte yrke

20 Teknikarar innanfor telekom

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,88

• Nummer 172 på lista over best betalte yrke

21 Torghandlarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,84

• Nummer 209 på lista over best betalte yrke

22 Forsikringsagentar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,82

• Nummer 78 på lista over best betalte yrke

23 Restaurantsjefar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,79

• Nummer 193 på lista over best betalte yrke

24 Politibetjentar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,78

• Nummer 118 på lista over best betalte yrke

25 Interiørdesignarar og dekoratørar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,68

• Nummer 198 på lista over best betalte yrke

26 Telefon- og nettseljarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,58

• Nummer 249 på lista over best betalte yrke

27 Leiarar av olje- og gassutvinning mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,56

• Nummer 1 på lista over best betalte yrke

28 Finans- og investeringsrådgivarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,55

• Nummer 41 på lista over best betalte yrke

29 Dekksoffiserer og losar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,5

• Nummer 43 på lista over best betalte yrke

30 Kokkar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,41

• Nummer 298 på lista over best betalte yrke

31 Andre daglege leiarar i tenesteytande verksemder

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,39

• Nummer 104 på lista over best betalte yrke

32 Jordbruks- og skogbruksmaskinførarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,33

• Nummer 285 på lista over best betalte yrke

33 Politikarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,33

• Nummer 24 på lista over best betalte yrke

Ingen stortingsrepresentanter ville forsvare egen lønnsvekst

34 Trenarar og idrettsdommarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,32

• Nummer 179 på lista over best betalte yrke

35 Dyrepassarar og -trenarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,32

• Nummer 320 på lista over best betalte yrke

36 Operatørar innanfor boring mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,3

• Nummer 53 på lista over best betalte yrke

37 Hjelpearbeidarar i nyttevekstproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,26

• Nummer 333 på lista over best betalte yrke

38 Ernæringsfysiologar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,22

• Nummer 332 på lista over best betalte yrke

39 Transportfunksjonærarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,21

• Nummer 191 på lista over best betalte yrke

40 Sveisarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,19

• Nummer 228 på lista over best betalte yrke

41 Forsknings- og utviklingsleiarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,18

• Nummer 12 på lista over best betalte yrke

42 Vektarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,15

• Nummer 287 på lista over best betalte yrke

43 Skogbrukarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,11

• Nummer 292 på lista over best betalte yrke

44 Yrkesdykkarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,09

• Nummer 123 på lista over best betalte yrke

45 Kuldemontørarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,08

• Nummer 167 på lista over best betalte yrke

46 Operatørar innanfor plastprodukt

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,02

• Nummer 275 på lista over best betalte yrke

47 Leiarar av sosialomsorg

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,01

• Nummer 80 på lista over best betalte yrke

48 Sivilingeniørar (kjemi)

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,01

• Nummer 38 på lista over best betalte yrke

17 historier om ulikhet i Norge

Søk i lønsstatistikken sjølv

Om du går inn på nettsida til Statistisk sentralbyrå, kan du sjølv legge inn eit mer detaljert søk og finne ut kva som er snittløna for dei som jobbar i privat eller offentleg eigde verksemder, for dei som jobbar i staten eller kommunen og for dei som jobbar heiltid eller deltid. Du kan også sjekke lønsforskjellane mellom menn og kvinner.

Tidlegere baserte SSB sin lønsstatistikk på mange verksemder. No er alle verksemder med. Det skjer gjennom den såkalla A-ordninga, som betyr at arbeidsgivarane sender opplysingar om alle tilsette si løn, arbeidstimar, yrke og næring til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå.

«Kaksedagen»

Tidlegere i år gjekk FriFagbevegelse gjennom årsrekneskapa til dei 100 største selskapa i Norge og publiserte ei oversikt over løna til toppsjefane: I snitt har dei ei årsløn på 6,7 millionar kroner. Det betyr at dei bruker 21 dagar på å tene inn ei gjennomsnittleg norsk årsløn. Tysdag 30. januar var dermed kaksedagen 2018.

Dette tjener direktørene i Norges 100 største selskaper

09.07.2018
08:40
12.07.2018 16:16Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Bane NOR

Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktører om kaoset på Follobanen: – Tragisk at den måtte stenge

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Snart får lærerne vite hva den nye lønna blir


Flere saker