JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NEDGANG OG DÅRLEG LØN: Intervjuarar er blant dei som hadde nedgang i snittløna i fjor. Dei har samtidig nesten det dårlegast betalte yrket, med ei snittløn på 25.560 kroner i ei heiltidsstilling. Intervjuarar samlar inn data til sammensetting av statistikk. Det er dei som ringer deg og spør kva du skal stemme neste år eller kva du synest om eit produkt.

NEDGANG OG DÅRLEG LØN: Intervjuarar er blant dei som hadde nedgang i snittløna i fjor. Dei har samtidig nesten det dårlegast betalte yrket, med ei snittløn på 25.560 kroner i ei heiltidsstilling. Intervjuarar samlar inn data til sammensetting av statistikk. Det er dei som ringer deg og spør kva du skal stemme neste år eller kva du synest om eit produkt.

Colourbox.com

Desse yrka har gått ned i løn

17 yrkesgruppe hadde lågare snittløn i 2017 enn året før, og heile 48 grupper hadde lågare realløn.09.07.2018
08:40
12.07.2018 16:16

tormod@lomedia.no

Ferske tall for 2018 finner du her: Dette er snittlønna i over 300 yrker

I alt 17 yrkesgrupper gjekk ned i snittløn i 2017, sammenlikna med løna i 2016, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

1 Riggarar og spleisarar

• Prosentvis endring i snittløn: -5,36

• Endring i snittløn: 2.370 kroner

• Snittløn 2016: 44.200 kroner

• Snittløn 2017: 41.830 kroner

• Nummer 161 på lista over best betalte yrke

2 Hjelpearbeidarar i kombinasjonsbruk

• Prosentvis endring i snittløn: -4,37

• Endring i snittløn: 1.170 kroner

• Snittløn 2016: 26.800 kroner

• Snittløn 2017: 25.630 kroner

• Nummer 334 på lista over best betalte yrke

2 Informasjonsskrankemedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -3,74

• Endring i snittløn: 1.400 kroner

• Snittløn 2016: 37.400 kroner

• Snittløn 2017: 36.000 kroner

• Nummer 243 på lista over best betalte yrke

3 Varepåfyllarar

• Prosentvis endring i snittløn: -3,41

• Endring i snittløn: 1.010 kroner

• Snittløn 2016: 29.600 kroner

• Snittløn 2017: 28.590 kroner

• Nummer 324 på lista over best betalte yrke

4 Innbindarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn: -2,89

• Endring i snittløn: 910 kroner

• Snittløn 2016: 31.500 kroner

• Snittløn 2017: 30.590 kroner

• Nummer 315 på lista over best betalte yrke

5 Kontrolloperatørar innanfor metallproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn: -2,33

• Endring i snittløn: 1.040 kroner

• Snittløn 2016: 44.600 kroner

• Snittløn 2017: 43.560 kroner

• Nummer 141 på lista over best betalte yrke

6 Sivilingeniørar (industri og produksjon)

• Prosentvis endring i snittløn: -2,22

• Endring i snittløn: 1.260 kroner

• Snittløn 2016: 56.800 kroner

• Snittløn 2017: 55.540 kroner

• Nummer 64 på lista over best betalte yrke

7 Forsikrings- og finansmedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -2,19

• Endring i snittløn: 930 kroner

• Snittløn 2016: 42.400 kroner

• Snittløn 2017: 41.470 kroner

• Nummer 165 på lista over best betalte yrke

8 Finansmeglarar

• Prosentvis endring i snittløn: -2,1

• Endring i snittløn: 2.000 kroner

• Snittløn 2016: 95.200 kroner

• Snittløn 2017: 93.200 kroner

• Nummer 3 på lista over best betalte yrke

Finansdirektørene økte mest i lønn i fjor

9 Førtrykkarar

• Prosentvis endring i snittløn: -1,52

• Endring i snittløn: 590 kroner

• Snittløn 2016: 38.900 kroner

• Snittløn 2017: 38.310 kroner

• Nummer 211 på lista over best betalte yrke

10 Kontrolloperatørar ved olje- og naturgassraffineringsanlegg

• Prosentvis endring i snittløn: -1,15

• Endring i snittløn: 740 kroner

• Snittløn 2016: 64.100 kroner

• Snittløn 2017: 63.360 kroner

• Nummer 31 på lista over best betalte yrke

11 Fiskarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,94

• Endring i snittløn: 350 kroner

• Snittløn 2016: 37.100 kroner

• Snittløn 2017: 36.750 kroner

• Nummer 231 på lista over best betalte yrke

12 Idrettsutøvarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,83

• Endring i snittløn: 340 kroner

• Snittløn 2016: 40.900 kroner

• Snittløn 2017: 40.560 kroner

• Nummer 176 på lista over best betalte yrke

13 Hotellsjefar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,44

• Endring i snittløn: 210 kroner

• Snittløn 2016: 47.700 kroner

• Snittløn 2017: 47.490 kroner

• Nummer 122 på lista over best betalte yrke

14 Skytebasar og sprengingsarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,4

• Endring i snittløn: 210 kroner

• Snittløn 2016: 52.000 kroner

• Snittløn 2017: 51.790 kroner

• Nummer 88 på lista over best betalte yrke

15 Intervjuarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,35

• Endring i snittløn: 90 kroner

• Snittløn 2016: 26.000 kroner

• Snittløn 2017: 25.910 kroner

• Nummer 332 på lista over best betalte yrke

16 Geologar og geofysikarar

• Prosentvis endring i snittløn: -0,21

• Endring i snittløn: 170 kroner

• Snittløn 2016: 81.100 kroner

• Snittløn 2017: 80.930 kroner

• Nummer 7 på lista over best betalte yrke

17 Hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn: -0,16

• Endring i snittløn: 40 kroner

• Snittløn 2016: 25.600 kroner

• Snittløn 2017: 25.560 kroner

• Nummer 335 på lista over best betalte yrke

Månedsløna omfattar avtalt løn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjeringar er ikkje rekna med. Det kan vere store lønsforskjellar i dei ulike yrka. For dei som jobbar deltid, har SSB rekna om løna til kva den hadde vore for ein som jobbar heiltid.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Sjølv om alle yrkesgruppene har ei nedgang i snittløna, er det langt frå alle gruppene som tener lite og langt frå alle gruppene som tener mykje.

På lista finn vi finansmeglarane, som hadde ei månadsløn på 93.200 kroner i fjor. Men vi finn også hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon (avl), som berre tente 25.560 kroner i månaden, og yrkesgruppa intervjuarar, som tente 25.919 kroner i snitt.

Alle gruppene på lista ligg godt under ramma for lønsoppgjeret i 2016. Då vart frontfaget, Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO), einige om ein årslønsvekst på 2,4 prosent. Dette talet var også førande for lønsoppgjera i andre bransjar, i tråd med frontfagsmodellen. 140 av 336 yrke har hatt ein vekst i snittløna som er mindre enn 2,4 prosent.

Sjå lista med løna i over 300 yrke

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Hva er lønna i min kommune? Sjekk tallene her

Desse gjekk ned i realløn

I alt 48 yrkesgrupper gjekk ned i gjennomsnittleg månadsløn om vi reknar om til realløn. Dette målet tek høgde for at ein få eit lønstillegg, men samtidig tape kjøpekraft.

Det er nemleg sånn at prisane på varene vi kjøper endrar seg. Det betyr at pengane frå to ulike år ikkje er like mykje verdt. I oktober 2016 kunne du kjøpe ei t-skjorte for 99 kroner. I oktober 2017 måtte du ut med over 100 kroner for den same t-skjorta. Realløna tar høgde for denne forskjellen.

Vi har derfor brukt konsumprisindeksen til å rekne ut kva den reelle nedgangen i løn er frå 2016 til 2017, ved hjelp av SSBs kpi-kalkulator.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Her er lista over yrka som hadde reell nedgang i snittløn i fjor, rangert etter kor størrelsen på den prosentvise nedgangen:

1 Riggarar og spleisarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -6,56

2 Hjelpearbeidarar i kombinasjonsbruk

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -5,57

2 Informasjonsskrankemedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,94

3 Varepåfyllarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,61

4 Innbindarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -4,09

5 Kontrolloperatørar innanfor metallproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,53

6 Sivilingeniørar (industri og produksjon)

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,42

7 Forsikrings- og finansmedarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,39

8 Finansmeglarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -3,3

9 Førtrykkarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,72

10 Kontrolloperatørar ved olje- og naturgassraffineringsanlegg

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,35

11 Fiskarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,14

12 Idrettsutøvarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -2,03

13 Hotellsjefar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,64

14 Skytebasar og sprengingsarbeidarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,6

15 Intervjuarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,55

16 Geologar og geofysikarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,41

17 Hjelpearbeidarar i husdyrproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,36

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene

Etter justering for prisstigning går også desse yrka ned i løn:

18 Miljøvernrådgivarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,09

• Nummer 86 på lista over best betalte yrke

19 Omsettarar, tolkar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -1,05

• Nummer 200 på lista over best betalte yrke

20 Teknikarar innanfor telekom

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,88

• Nummer 172 på lista over best betalte yrke

21 Torghandlarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,84

• Nummer 209 på lista over best betalte yrke

22 Forsikringsagentar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,82

• Nummer 78 på lista over best betalte yrke

23 Restaurantsjefar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,79

• Nummer 193 på lista over best betalte yrke

24 Politibetjentar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,78

• Nummer 118 på lista over best betalte yrke

25 Interiørdesignarar og dekoratørar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,68

• Nummer 198 på lista over best betalte yrke

26 Telefon- og nettseljarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,58

• Nummer 249 på lista over best betalte yrke

27 Leiarar av olje- og gassutvinning mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,56

• Nummer 1 på lista over best betalte yrke

28 Finans- og investeringsrådgivarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,55

• Nummer 41 på lista over best betalte yrke

29 Dekksoffiserer og losar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,5

• Nummer 43 på lista over best betalte yrke

30 Kokkar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,41

• Nummer 298 på lista over best betalte yrke

31 Andre daglege leiarar i tenesteytande verksemder

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,39

• Nummer 104 på lista over best betalte yrke

32 Jordbruks- og skogbruksmaskinførarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,33

• Nummer 285 på lista over best betalte yrke

33 Politikarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,33

• Nummer 24 på lista over best betalte yrke

Ingen stortingsrepresentanter ville forsvare egen lønnsvekst

34 Trenarar og idrettsdommarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,32

• Nummer 179 på lista over best betalte yrke

35 Dyrepassarar og -trenarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,32

• Nummer 320 på lista over best betalte yrke

36 Operatørar innanfor boring mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,3

• Nummer 53 på lista over best betalte yrke

37 Hjelpearbeidarar i nyttevekstproduksjon

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,26

• Nummer 333 på lista over best betalte yrke

38 Ernæringsfysiologar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,22

• Nummer 332 på lista over best betalte yrke

39 Transportfunksjonærarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,21

• Nummer 191 på lista over best betalte yrke

40 Sveisarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,19

• Nummer 228 på lista over best betalte yrke

41 Forsknings- og utviklingsleiarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,18

• Nummer 12 på lista over best betalte yrke

42 Vektarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,15

• Nummer 287 på lista over best betalte yrke

43 Skogbrukarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,11

• Nummer 292 på lista over best betalte yrke

44 Yrkesdykkarar

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,09

• Nummer 123 på lista over best betalte yrke

45 Kuldemontørarar mv.

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,08

• Nummer 167 på lista over best betalte yrke

46 Operatørar innanfor plastprodukt

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,02

• Nummer 275 på lista over best betalte yrke

47 Leiarar av sosialomsorg

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,01

• Nummer 80 på lista over best betalte yrke

48 Sivilingeniørar (kjemi)

• Prosentvis endring i snittløn (justert for prisstigning): -0,01

• Nummer 38 på lista over best betalte yrke

17 historier om ulikhet i Norge

Søk i lønsstatistikken sjølv

Om du går inn på nettsida til Statistisk sentralbyrå, kan du sjølv legge inn eit mer detaljert søk og finne ut kva som er snittløna for dei som jobbar i privat eller offentleg eigde verksemder, for dei som jobbar i staten eller kommunen og for dei som jobbar heiltid eller deltid. Du kan også sjekke lønsforskjellane mellom menn og kvinner.

Tidlegere baserte SSB sin lønsstatistikk på mange verksemder. No er alle verksemder med. Det skjer gjennom den såkalla A-ordninga, som betyr at arbeidsgivarane sender opplysingar om alle tilsette si løn, arbeidstimar, yrke og næring til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå.

«Kaksedagen»

Tidlegere i år gjekk FriFagbevegelse gjennom årsrekneskapa til dei 100 største selskapa i Norge og publiserte ei oversikt over løna til toppsjefane: I snitt har dei ei årsløn på 6,7 millionar kroner. Det betyr at dei bruker 21 dagar på å tene inn ei gjennomsnittleg norsk årsløn. Tysdag 30. januar var dermed kaksedagen 2018.

Dette tjener direktørene i Norges 100 største selskaper

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.07.2018
08:40
12.07.2018 16:16Mest lest

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte

LO Stat-leder Egil André Aas på vei inn døren til Riksmekleren for å få hjelp til å finne en løsning i lønnsoppgjøret for ansatte i staten.

LO Stat-leder Egil André Aas på vei inn døren til Riksmekleren for å få hjelp til å finne en løsning i lønnsoppgjøret for ansatte i staten.

Merete Jansen

LO Stat-lederen optimist foran meklingen for statsansatte

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

Sissel M. Rasmussen

Rashid startet som renholder i 1999. Nå er han «bydelsordfører» for 33.000 innbyggere


Flere saker