JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eystein Garberg

Eystein Garberg

privat

Dette blir de viktigste sakene i 2018, ifølge 12 tillitsvalgte i LO-forbundene

Bemanningsbransjen og pensjon er gjengangere i vår ringerunde til tillitsvalgte ved inngangen til 2018.05.02.2018
13:06
08.02.2018 10:05

line@lomedia.no

LO-Aktuelt har snakket med 12 tillitsvalgte i LO-forbund om hva de tror blir de viktigste sakene for dem selv og for LO i året som så vidt er i gang.

Dette svarte de:

Navn: Eystein Garberg

Arbeidsplass: Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Tillitsverv: Fagforeningsleder, EL og IT Forbundet

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Pensjon. LO-kongressen uttalte i mai 2017 at «Pensjonsreformen og senere endringer kan vise seg å gi en total pensjon som ikke sikrer en pensjon å leve av for dagens unge, uføretrygdede, de som mister jobben i en AFP-bedrift før fylte 62 år, og de som må på gi seg tidlig i arbeidslivet.» Dette må vi ta på alvor og gjøre noe med! Vi kan ikke sitte stille og vente på at dagens 20-åringer skal ende opp med en pensjon ned imot 30 prosent. Det er ikke en velferdsstat verdig å overlate til den enkelte å måtte spare til egen pensjon. Hva blir det neste vi skal akseptere – å spare til egen sykelønn?

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

Pensjon. AFP-ordningen er nylig evaluert. Da er det naturlig at LO samler seg og krever forbedringer av ordningen. Det har vært mye snakk om tjenestepensjon de siste årene, men det er i AFP at de store pengene ligger. AFP er helt nødvendig for en levelig pensjon, men ordningen må styrkes for de som går av tidlig og gjøres tryggere for alle. Vi må minne oss selv om at AFP er tariffestet, og noe vi har betalt for i tidligere lønnsoppgjør.

Må møte i retten etter å ha gjort jobben sin som tillitsvalgt

Trine Hagen

Trine Hagen

Bjørn A. Grimstad

Navn: Trine Wiig Hagen

Arbeidsplass: AB Solutions Øst

Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt, Arbeidsmandsforbundet

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Som tillitsvalgt i renholdsbransjen er det å sikre at renholderne får betalt for den tiden de faktisk står til disposisjon for arbeidsgiver, viktig. Vi er kommet godt på vei, men vi har et stykke igjen før vi kan si at vi er i mål og kan legge problemstillingen på hylla.

Renholdere har hatt reallønnsnedgang, og som lavtlønnede kjennes dette godt på lommeboka til den enkelte renholderen. I 2018 kan vi ikke finne oss i at vi får et oppgjør som ikke sikrer reell lønnsvekst.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

For renholdere er pensjon og særlig muligheten til å ta ut tidligpensjon viktig. LO må ta sikte på å få endret AFP-ordningen slik at den kan brukes til det den var ment til opprinnelig: Å sørge for at man kan gå av med pensjon tidlig på en verdig måte. Det å få forhandlingsrett på obligatorisk tjenestepensjon i tillegg til en bedre AFP-ordning vil kunne være med på å sikre at også lavtlønnede kan få en lønn å leve av når de går av med pensjon.

Richard Storevik

Richard Storevik

Håvard Sæbø

Navn: Richard Storevik

Arbeidsplass: Leirvik AS

Tillitsverv: Klubbleder, nestleder i avd. 118, leder av ungdomsutvalget og forbundsstyret i Fellesforbundet.

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Det viktigste for meg er fortsatt å jobbe for mine medlemmers lønns –og arbeidsforhold igjennom medvirkning og prosesser lokalt på bedriften, men også sentralt i organisasjonen, samt på det fagligpolitiske plan.

Industrien ser lysere ut nå enn for to år siden, men vi er langt fra "på tørt land". Jeg personlig tror at både 2018 og 2019 blir noe utfordrende, men håper på at utviklingen vi har sett i markedet i 2017 fortsetter.

Her på Leirvik AS har vi vært gode og sikret oss boligmodulen til Johan Sverdrup, som har sysselsatt oss i hele -17 og godt inn i -18.

Men vi ser at slutten på -18 kan være utfordrende, tiden for de mange store utbyggingene er nok forbi, og dette utfordrer oss på hva vi skal drive med fremover. Å være i en konjunkturutsatt industri er vi vant med, vi er verdensledende på vårt produkt og har tro på at dette vil sikre oss i tiden fremover også.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

LO bør prioritere å sikre alle medlemmer økt kjøpekraft og være en markant stemme i samfunnsdebatten. Bruke lønnsoppgjøret godt på å sikre viktige saker som pensjon, men også starte den viktigste kampen fagbevegelsen står ovenfor: sosial dumping.

Fawsi Adem

Fawsi Adem

Martin Guttormsen Slørdal

Navn: Fawsi Adem

Arbeidsplass: IKEA Furuset, Oslo

Tillitsverv: Konserntillitsvalgt IKEA, Handel og Kontor.

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Vi må få ordning på lagerarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår, slik at uansett om du er medlem i Transport eller i HK, så har du lik lønn for likt arbeid.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

LO bør prioritere og styrke lokal organisasjon. Økte bevilgninger og mer innflytelse.

Pensjonen ble reddet for 55 bussjåfører

Haakon Mjelde

Haakon Mjelde

Ole Palmstrøm

Navn: Haakon Mjelde

Arbeidsplass: Bergen fengsel

Tillitsverv: Tillitsvalgt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Bergen fengsel

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Å forhindre at grunnbemanningen i Bergen fengsel og ellers i Region Vest bli ytterligere rasert på grunn av dårlige driftsbudsjetter.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

LO må jobbe for at vi får beholde opparbeidete rettigheter i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og pensjon, herunder også kriminalomsorgen sine særaldersgrenser.

Hele AFP-ordningen henger i en tynn tråd, advarer «AFP-generalen»

Leif-Egil Thorsen

Leif-Egil Thorsen

Leif Martin Kirknes

Navn: Leif-Egil Thorsen

Arbeidsplass: Aker Solutions AS, Stavanger

Tillitsverv: Klubbleder EIT Klubben i Aker Solutions AS, EL og IT Forbundet. Kasserer/Leder Oljeutvalget i Rogaland Elektromontørforening.

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Kampen mot bemanningsbyråene og for ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Etter noen år preget av nedleggelser, oppsigelser og permitteringer, så forventer vi en skikkelig opptur fra og med i sommer. Vi vil ha mer enn nok å gjøre i et par år fremover, blant annet på grunn av kontrakter på Johan Sverdrup-feltet. Det er positivt fordi permitterte og eventuelt de som har mistet jobbene, kommer i jobb igjen, men samtidig vet vi at behovet for arbeidskraft blir enormt, og jeg frykter derfor at vi får mye innleie og en oppblomstring av bemanningsbyråer som ikke nødvendigvis har alt på stell.

Å begrense bruken av bemanningsforetak er et av hovedkravene i kommende tariffoppgjør for EL & IT Forbundet. Det er viktig at vi får gjennomslag for kravet.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

LOs viktigste oppgave er å regulere bemanningsbransjen.

Bjarne Lagesen

Bjarne Lagesen

Jan-Erik Østlie

Navn: Bjarne Lagesen

Arbeidsplass: Nortura Steinkjer

Tillitsverv: Leder av det sentrale ungdomsutvalget i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Min aller viktigste oppgave som ungdomsleder i NNN blir å holde ungdomsaktiviteten oppe. Vi har mange flinke ungdommer i forbundet, men vi har alltid plass til flere!

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

I et år med tarifforhandlinger er det vanskelig å komme utenom tariffoppgjøret. Nå er det på høy tid at LO og forbundene får gjort endringer i de urettferdige pensjonsordningene.

Charlotte Heimtoft Lassesen

Charlotte Heimtoft Lassesen

privat

Navn: Charlotte Heimtoft Lassesen

Arbeidsplass: Andøy kommune

Tillitsverv: Leder Fagforbundet Andøy avd 290

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Omstilling. Andøya Flystasjon ble foreslått nedlagt i Solberg-regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren. Dette har medført at Andøy kommune har fått status som omstillingskommune. Vi er en kommune og et samfunn som er i omstilling. Vi jobber med å se på hva kan Andøy kommune bidra med. Som tillitsvalgt er det viktig at vi ser med argusøyne på grep som gjøres hos vår egen arbeidsgiver og i egen organisasjon. Vi har krevd og fått fast plass i omstillingsstyret.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

Presse politikerne til å finne tilbake til god gammeldags arbeidsgiverpolitikk, og å kjempe for at lov og avtaleverket styrkes.

LO spår pensjonssmell for sliterne

Roar Langaard

Roar Langaard

Roy Ervin Solstad

Navn: Roar Langaard

Arbeidsplass:

Tillitsverv: Leder Oslo Bryggearbeideres Forening

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

I 2018 vil Oslo Bryggearbeideres Forening jobbe videre med å få tilbake alt arbeidet til våre medlemmer i Oslo havn. Vi vil også jobbe hardt for at Oslo havn og Oslo kommune skal bli kvitt POC-stempelet (bekvemmelighetshavn) de fikk i oktober, som følge av sosial dumping og brudd på ILO-konvensjon 137. Dette håper vi å oppnå med ett tett samarbeid med Oslo Havn KF, Sjømannsforbundet og byråden.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

Oj, det er jo egentlig mye å ta tak i, men fortsatt kamp mot sosial dumping, bemanningsbransjen og pensjon er vel de feltene jeg vil, og håper at LO legger mye tyngde på.

Krzysztof Jedlikowski

Krzysztof Jedlikowski

Jan-Erik Østlie

Navn: Krzysztof Jedlikowski

Arbeidsplass: Norse Production, Sotra

Tillitsverv: Klubbleder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

For meg fortsetter kampen fra 2017 inn i 2018; kampen for at arbeidsgiveren skal respektere lover og avtaleverk i arbeidslivet, for en tariffavtale og for at arbeidsgiveren skal respektere fagforeningen, medlemmer og tillitsvalgte.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

Fagbevegelsen må reagere veldig raskt på problemer som oppstår på en arbeidsplass. LO og forbundene må følge opp tillitsvalgte på arbeidsplassene. De bør organisere opplæring av tillitsvalgte som ikke nødvendigvis er fra Norge og som ikke snakker norsk. LO og forbundene må sørge for å ha informasjonsmateriell, avtaleverk og kollektive avtaler/tariffavtaler på flere språk. Det vil gjøre det enklere for oss tillitsvalgte som opprinnelig er fra et annet land enn Norge, som for eksempel meg som er fra Polen.

Sara Bell

Sara Bell

Øystein Windstad

Navn: Sara Bell

Arbeidsplass: Fagforbundet Bergen

Tillitsverv: Leder Fagforbundet Bergen, styremedlem Fagforbundet Hordaland, styremedlem LO i Bergen og Omland, Palestina-ambassadør for Fagforbundet Hordaland

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Det er så mange, men i et hovedoppgjør blir det utvilsomt arbeid med organisasjonen, i forbindelse med streikeforberedelser og eventuelle streiker i flere avtaleområder. Alle angrep på sykelønnsordningen eller andre viktige ytelser må slås hardt ned på av fagbevegelsen.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

Klassekamp, kvinnekamp og internasjonal solidaritet. Vi kan ikke godta at den skeive fordelingen mellom folk får fortsette å øke, og vi må stå knallhardt på for å forsvare velferdsordninger og kreve mer for de av oss som har minst. Så må vi stå på og forsvare menneskerettighetene internasjonalt, de er under hardt press.

Heidi E. Pedersen

Heidi E. Pedersen

Jørn Losvar

Navn: Heidi E. Pedersen

Arbeidsplass: FO Finnmarks fylkeskontor

Tillitsverv: Fylkesleder i FO Finnmark

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Den viktigste saken for oss blir nok hovedtariffoppgjørene.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

Å sikre alle en rettferdig pensjon, i tillegg til likelønn med særlig fokus på høyskolegruppene.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.02.2018
13:06
08.02.2018 10:05Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Peder Gjersøe

De får ofte skylda når folk ikke rekker ferga. Cato fikk en pistol mot hodet

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

Emmie Olivia Kristiansen

– Det som skjer i SAS for tiden er uendelig trist, sier nestleder i flygerforening

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

Håvard Sæbø

– Jeg mener Erna Solbergs historiefortelling i denne saken er helt feil, sier tidligere LO-leder

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

SAMISK SPRÅKUKE: I den samiske språkuka blir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsket velkommen her i den samiske barnehagen i Oslo. Til høyre pedagogisk leder i barnehagen Mari Brinis.

SAMISK SPRÅKUKE: I den samiske språkuka blir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsket velkommen her i den samiske barnehagen i Oslo. Til høyre pedagogisk leder i barnehagen Mari Brinis.

Martin Guttormsen Slørdal

Kunnskapsministeren lover lavere barnehagepriser: – Bare å glede seg til budsjettet kommer

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

Eivind Olai Kristiansen

Forskerforbundet vil sikre høytlønte i staten: Vurderer Akademikernes tariffavtale

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

Roy Ervin Solstad

Avisbudene jobbet tusen ganger uten betaling. Nå har de vunnet i Arbeidsretten

Fotomovimiento

Snart kan du booke et arbeidervennlig hotell til Spania-ferien

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut


Flere saker