Ane Børrud" />

Arbeidsulykker

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

I fjor døde ni arbeidere i bygg og anlegg. Fire av dem ble klemt i hjel. Nå har det kommet en ny veileder som skal redde liv.
Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

ane.borrud@lomedia.no

Hvis en kant kan rase og treffe den andre veggen, da er det en grøft.  

– Hvis en kant raser og du blir sittende fastklemt mot den andre veggen, det er da det er et problem. Hvis en kant raser og ikke møter den andre veggen, da er det en gravegrop. Da raser massene ned i gropa. Det er ikke så stor risiko i gravegroper som i grøfter, forklarer regionalt verneombud (RVO)) for anlegg, Lars Tveiten.

Han har ledet arbeidet med den nye grøfteveilederen.

Utsatt bransje

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene både når det gjelder antall ulykker og antall som omkommer på jobb.

I fjor registrerte Arbeidstilsynet ni arbeidsskadedødsfall som er på samme nivå som årene før, med åtte i 2020 og ni i 2019.

Det er stor variasjon i hendelsesforløp for de ni dødsulykkene i fjor, men to ulykkestyper går igjen: Fire av arbeidstakerne døde som følge av å bli klemt/fanget, og tre omkom i fallulykker.

– Ulykker ved graving av grøfter er noen av de de vanligste ulykkene i anlegg. Grøftesidene detter ned, og dersom det er en person i grøfta når det skjer, blir den klemt. Det er mange årsaker til at en grøft kan rase, sier Tveiten.

Informerer om nye regler

Kapittel 21 i forskriften om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav setter klare regler for hvordan et gravearbeid skal utføres. 1. januar i år ble kapittelet endret, og nye regler for graving ble innført.  

Den nye veilederen for grøftearbeid kom i april.

– Den har blitt veldig godt mottatt i bransjen, sier Tveiten. 

Han og kollegaene reiser nå rundt fra nord til sør og informerer byggherrer og entreprenører om de nye reglene med den nye veilederen.

– Veilederen gir en kjøreplan for å lage en grøft fra A til Å, basert på lover og regler. Den har blitt et arbeidsdokument som alle kan bruke, slår han fast.

Fire store forandringer

Det er fire store endringer i det nye lovverket.

• Arbeidsgiver skal gjennomføre en risikovurdering før alle grøftearbeider.

• Arbeidsgiver skal sørge for at det utarbeides en grøfteplan på gravearbeid dypere enn 1,25 meter.

• Før oppstart på gravearbeid dypere enn 1,25 meter skal det gis særskilt opplæring i arbeid ved og i gravegrop.

• Arbeidsgiver skal sørge for at det gjennomføres nødvendige kontroller av gravegropen før og under gravearbeidet. Kontrollene skal dokumenteres.

– Veilederen kan brukes som en del av opplæringa om arbeid ved og i gravegrop, sier Tveiten.

I tillegg har veilederen en QR-kode. Ved å følge denne kommer man til en nettside for veilederen for grøftegraving.

Her kan du både laste ned veilederen og skjema for risikovurdering, grøfteplan og kontrollskjema. I tillegg ligger lenker til relevant lovverk med Arbeidstilsynets tilhørende kommentarer.

– Det er kjempeenkelt å bruke siden, og alt er helt gratis, understreker Tveiten.

– Alle skal komme levende hjem

Lars Tveitan har vært RVO i 20 år på Østlands-området. Hans erfaring er at veldig mange har blitt mye flinkere til å grave sikre grøfter.

– Det er veldig mange bra grøfter der ute. Men noen tar raske løsninger. Det er ofte da ulykker skjer. Når du ikke gjør det du skal.

– Hva er et perfekt grøftearbeid?

– En grøft er perfekt når den ikke raser! Og hvordan du skal lage en trygg grøft, det står i veilederen. Alle skal komme hjem i samme tilstand som da de dro på jobb, det er motivasjonen for å lage veilederen, avslutter han.

Om veilederen

De regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen (RVO BA)
har laget en revidert veileder for grøftearbeid. Arbeidet er ledet av
regionalt verneombud Lars Tveiten.

Maskinentreprenørens forbund, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggs arbeidsgruppe for grøfter og geoteknikk og Arbeidstilsynet har kommet med innspill i løpet av prosessen. I tillegg har det vært dialog med arbeidstakere i bransjen om hva som er viktig å ha fokus på. 

Trykk her for å laste ned veilederen fra rvofond.no

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Om veilederen

De regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen (RVO BA)
har laget en revidert veileder for grøftearbeid. Arbeidet er ledet av
regionalt verneombud Lars Tveiten.

Maskinentreprenørens forbund, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggs arbeidsgruppe for grøfter og geoteknikk og Arbeidstilsynet har kommet med innspill i løpet av prosessen. I tillegg har det vært dialog med arbeidstakere i bransjen om hva som er viktig å ha fokus på. 

Trykk her for å laste ned veilederen fra rvofond.no