JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FOR ALLE: Utdanningen for vektere må ligge i bunnen for alle, både av hensyn til kunder, publikum og ikke minst de ansatte, mener Arbeidsmandsforbundet, som organiserer 4.200 vektere.

FOR ALLE: Utdanningen for vektere må ligge i bunnen for alle, både av hensyn til kunder, publikum og ikke minst de ansatte, mener Arbeidsmandsforbundet, som organiserer 4.200 vektere.

Brian Cliff Olguin

Høring om vekterutdanning:

Regjeringen vurderer å lempe på utdanningskravet for enkelte vektere. Slik svarer Arbeidsmandsforbundet

Ansatte på alarmsentraler bør ikke få slippe vekterutdanning, slik regjeringen vurderer, mener Arbeidsmandsforbundet. Politidirektoratet og NHO Service og Handel er enig.25.03.2021
09:35
25.03.2021 09:34

merete.holtan@lomedia.no

I Norge finnes det flere alarmsentraler hvor de ansatte ikke selv rykker ut på alarmer, men betjener vektere fra selskaper de er knyttet til. Operatørene tar imot anrop og vurderer om det skal sendes ut folk, kontakter nødetater og holder kontakten med vekterne som har rykket ut, for å nevne noe.

Skal disse operatørene ha full utdanning som vektere, slik vaktvirksomhetsloven i dag krever? Eller kan de jobbe som ufaglærte, eventuelt med en redusert og spisset utdanning?

Disse spørsmålene ligger på Justis- og beredskapsdepartementets bord, etter en høring hvor berørte parter ble bedt om innspill innen 15. februar.

– Nedadgående spiral

Arbeidsmandsforbundet og forbundssekretær Terje Mikkelsen er en av dem som har gitt sine innspill i saken. Og Mikkelsen er tydelig:

«Vi er sterkt imot en uthuling og svekkelse av dagens opplæringskrav til operatører ved alarmsentralene» skriver Mikkelsen i Arbeidsmandsforbundets høringssvar.

Forbundet organiserer 4.200 vektere og har i flere tiår vært en pådriver for å få på plass bedre lovgivning, høyere kompetanse og strengere offentlige krav til både ansatte og selskaper i bransjen. Målet har vært å sikre det Mikkelsen kaller «en god og sunn utvikling av bransjen».

Lønnsoppgjøret er i gang: Disse skal forhandle om lønn for LO-medlemmene

TYDELIG ANBEFALING: Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, har sendt sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.

TYDELIG ANBEFALING: Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, har sendt sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.

Jan Inge Haga

Skulle alarmsentralene få fritak for utdanningskrav, frykter forbundssekretæren at mye av arbeidet har vært forgjeves.

– Å trekke enkeltgrupper ut av en utdanning som skal ligge i bunnen for alle, vil føre oss inn i en nedadgående spiral, sier han til Arbeidsmanden.

Grunnleggende forståelse

Terje Mikkelsen minner om at det tok nesten ti år, fra en lovendring i 2009 til januar 2018, å få nye utdanningskrav for vekterne til å trå i kraft.

Grunnutdanningen gjelder i dag alle vektere uavhengig av hvilken tjeneste de utfører, og skal blant annet gi en innføring i jus relevant for vekteryrket, grunnleggende brannvern og førstehjelp, kommunikasjon og konflikthåndtering, yrkesetikk og HMS.

– En operatør på en alarmsentral har en viktig rolle i å være støttefunksjon for den enkelte vekter som er ute i tjeneste, og skal motta og vurdere alle typer alarmer for å iverksette eventuelle tiltak. Da er det viktig at operatøren har en grunnleggende forståelse for de enkelte mål i grunnutdanningen, sier Mikkelsen.

I høringsbrevet fra departementet åpnes det for at operatører på alarmsentraler kan klare seg med en redusert og tilpasset opplæring. Det synes ikke Arbeidsmandsforbundet er noen god idé.

– Å utarbeide et tilpasset opplæringsløp, vil medføre et arbeid som på ingen måte står i forhold til denne begrensede gruppen høringen gjelder, sier Terje Mikkelsen.

Fikk du med deg denne? Billettkontrollører blir bitt, klort og sparket på jobb

Seks ukers opplæring

I høringsbrevet skriver Justis- og beredskapsdepartementet at de har mottatt «enkelte henvendelser» knyttet til utdanningskravene for ansatte ved alarmsentraler.

«Det er tatt til orde for at det er svært kostbart for små bedrifter å utdanne de ansatte til vektere og at det på sikt vil kunne føre til problemer med rekruttering og fleksibilitet til å ansette sommervikarer, studenter med videre» heter det i begrunnelsen.

Utdanningen det er snakk om består av totalt 157 timers opplæring, hvor 60 timer skal foregå i klasserom, 50 timer i praksis ute på jobb og de resterende som selvstudie og e-læring.

I tillegg kommer seks timer for gjennomføring av eksamen. Normalt gjennomføres utdanningen på seks uker inkludert eksamen, og koster fra 16.000 til 25.000 kroner.

– Det er ikke en veldig omfattende opplæring, slår Terje Mikkelsen fast.

Han synes uansett ikke det skal gjøres unntak fra utdanningskravet basert på selskapenes størrelse, og gjør en sammenligning:

– Skulle et stort rørleggerfirma ha kvalifiserte ansatte, men ikke et lite? Utdanningen for vektere må ligge i bunnen for alle, både av hensyn til kunder, publikum og ikke minst de ansatte.

Mener tiden brukes feil

Terje Mikkelsen reagerer på at Justis- og berskapsdepartementet bruker tid på å utrede dette spørsmålet. Forbundssekretæren sier at det bare er ett selskap, Alarm 24, som har henvendt seg til departementet for å slippe det lovpålagte kravet om vekterutdanning.

– Det settes i gang en bred høring på bakgrunn av bekymringene til ett selskap som utgjør en veldig liten del av bransjen, sier Terje Mikkelsen, som mener at departementet har gjøremål som haster mer.

– Vekterbransjen venter stadig på å få på plass utdanningen for ordensvakter og forskrift til vaktvirksomhetsregister.

(2019:) Venter fortsatt på nye opplæringskrav for ordensvakter:

— Utrolig at det er mulig å trenere et stortingsvedtak i så mange år, raser Arbeidsmandsforbundet

NHO Service og Handel er enig

I sitt høringssvar til departementet, skriver NHO Service og Handel at ansatte på en alarmsentral «ikke kan gis unntak fra krav om vekterutdanning uten at det går på bekostning av sikkerheten for de vektere som er i tjeneste ute, rettssikkerheten til de som møter dem og kvalitet på tjenesten, lovens formål og virkeområde.»

Det betyr at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i vaktbransjen fraråder å lempe på utdanningskravet for operatører på alarmsentraler.

Det gjør også Politidirektoratet, som i høringsnotatet fra departementet er sitert med blant annet dette:

«Personen må kjenne vekterfagene for å kunne bistå personell ute og kunne håndtere alle relevante hendelser. (….) Til sammenligning ville politiet aldri ansette personer på sine operasjonssentraler som ikke er utdannet politi. (….) Rollen som ansatt på en operasjonssentral eller alarmsentral vil etter direktoratets syn vanskelig kunne gis unntak fra krav om vekterutdanning uten at det går på bekostning av både kvalitet på tjenesten og lovens formål.»

Departementet: – Viktig å lytte til alle

Vi har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om det er riktig at bare ett alarmselskap har henvendt seg til departementet og brakt spørsmålet om utdanning opp til vurdering.

I en epost svarer departementet dette:

«JD har fått henvendelser fra NHO Service og Handel, Stortinget og media. Erfaringsmessig har det vært, og er fortsatt, delte oppfatninger om hvilke krav som skal stilles til de som skal utføre vakttjeneste. Det er interessemotsetninger hos de ulike aktørene og ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Dette er krevende arbeid, men departementet mener at det er viktig å lytte til alle aktører innenfor dette feltet.»

NHO Service og Handel presiserer

Etter at departementets svar sto på trykk i Arbeidsmanden, fikk bladet en henvendelse fra Runar Karlsen, bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel. Karlsen sier at det er riktig at NHO Service og Handel har henvendt seg til departementet, men ikke for å få spørsmålet om alarmsentralene opp på departementets bord.

Tvert imot frarådet NHO Service og Handel å bruke tid på saken.

Utsatt på grunn av korona

Arbeidsmanden har spurt departementet om hvorfor de bruker tid på høringen når det fremdeles gjenstår arbeid med utdanning for ordensvakter og forskrift til vaktvirksomhetsregister.

I en epost svarer departementet dette:

«Å lage en ny læreplan er større arbeid som involverer andre departement og andre offentlige virksomheter. Arbeidet var godt i gang, men måtte dessverre settes på hold som følge av koronahåndteringen.»

25.03.2021
09:35
25.03.2021 09:34Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

33.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Oljearbeider sto fram som kvinne på jobb: – Vil leve, ikke bare overleve

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Streik stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig


Flere saker