JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

STØTTER STREIKEN: Silje Odden er lærling for Securitas på andre året, og er i tjeneste over hele Vestfold. Her er hun fotografert i hjembyen Sandefjord.

Atle Møller

Vekterne streiker for Silje (18):

Silje er lærling i Securitas. Hun forstår godt hvorfor vekterne streiker for henne

Silje Odden er lærling i Securitas i Vestfold. Hun syns det er kjempeflott at streiken har et blikk på lærlingene.23.09.2020
11:42
23.09.2020 12:20

merete.holtan.garte@lomedia.no

Onsdag 16. september gikk 420 vektere i Norsk Arbeidsmandsforbund ut i streik etter brudd med NHO Service og Handel hos Riksmekleren. Et av kravene var høyere lønn og en regulering av satsene for arbeid på natt og helg, et annet var å se på ufrivillig deltid i bransjen og et tredje angikk lærlingene.

Vekterne vil ha på plass en ordning der lærlingenes opplæringsplaner og arbeidsplaner skal drøftes med de tillitsvalgte, og at de tillitsvalgte to ganger i året skal ha en gjennomgang for å se hvordan lærlingene ligger an i læringsløpet.

– De tillitsvalgte skal passe på at bedriftene oppfyller sine forpliktelser overfor lærlingene som lærebedrift og sørge for at lærlingene får en god start på arbeidslivet, utdyper Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet.

– Når vi får tilbakemeldinger om at ordningen ikke fungerer optimalt, og at lærlinger blir brukt til å fylle opp vakter ved sykdom og lignende, da må vi gjøre noe med det, sa forbundsleder Anita Johansen til Arbeidsmanden den dagen streiken brøt ut.

Vekterne: Dette gjør koronapandemien med streiken

Har kjent på opp- og nedturer

– Denne streiken trengs, sier Silje Odden fra Sandefjord. Hun er 18 år, snart 19, og har nettopp begynt på sitt andre år som lærling for Securitas i Vestfold. Hun var overlykkelig da hun fikk plassen i fjor, for i Vestfold er det få lærebedrifter og få lærlingplasser innenfor sikkerhetsfaget.

Silje har en pappa som er vekter og var nysgjerrig på yrket, så hun la inn en åpen søknad på et nettsted der lærebedrifter kunne snappe henne opp. Det gjorde Securitas, og hun kom på intervju og fikk plassen. Siden har hun kjent på alle opp- og nedturene læretida som vekter innebærer.

– Jeg kan komme hjem fra jobb og gråte fordi jeg ikke har strukket til, men også felle gledestårer fordi jeg har hatt en kjempevakt og fått hjulpet til, sier 18-åringen, som synes hun er heldig som har fått så varierte oppgaver i Securitas.

– Jeg har hørt det er et krav om at man som lærling skal være maksimalt seks måneder på et objekt, noe som betyr at man kanskje bare får vært innom fire typer tjenester i løpet av de to årene læretida er. Men jeg har vært innom det meste, fra kjøpesenter til utrykning og nattevakt på Sykehuset i Vestfold.

– Synes du at du er blitt godt fulgt opp etter opplæringsloven, og fått opplæringsplan og evaluering?

– Jeg tror min ansvarlige på jobb kjenner til loven og prøver å følge den, men alt går ikke på skinner hele tida. Det er ingen store ting, men det hender jeg blir spurt om å bli brukt som erstatning for folk som er syke. Da sier jeg nei, og så er «case closed».

– Det tør du, selv om du er lærling?

– Ja. For meg personlig er det egentlig ikke noen krise å bli brukt i en sånn vakt, men jeg vet hvordan systemet er og synes det er greit å følge reglene.

Vekter Thorbjørn (31) streiker for lærlingene: – Småpengene bryr jeg meg ikke om. Lærlingene er framtida

Dette krever loven

Vi må innom lovverk og forvaltning for å få oversikt over hvilke rettigheter Silje Odden og andre lærlinger har, og hva som egentlig kreves av en lærebedrift for å følge opp en lærling.

Undervisningen på skolen og læretida ute i bedrift skal sammen bidra til å gjøre en lærlingen klar for fagprøven sin. Det pålegger lærebedriften et stort ansvar, og opplæringsloven med forskrifter slår blant annet fast dette:

• Lærebedriften plikter å legge til rette produksjonen og opplæringen slik at lærlingen kan nå målene i den fastsatte læreplanen.

• En eller flere faglig kvalifiserte personer skal ha ansvaret for opplæringen, og se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt.

• Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæringen for å sikre at lærlingen får en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen.

• Lærlingen har minst en gang hvert halvår rett til en samtale med instruktøren om utviklingen sin i forhold til kompetansemålene i faget.

Det er for øvrig fylkeskommunen som er ansvarlig for den videregående opplæringen og skal ha dokumentasjon på vel gjennomført læretid.

Vekterne trapper opp streiken. Snart er over 1000 vektere ute i streik

Blir brukt som ekstravakter for ofte

Stian Tveitan, nestleder i det sentrale tillitsvalgtutvalget i Securitas, opplever at opplæringsavdelingen i vaktselskapet har god kompetanse på hva som kreves for å følge opp en lærling, men at denne kunnskapen ikke spres godt nok ut i bedriften.

– Grunntanken sentralt er god, men kompetansen blir ikke tilstrekkelig videreført, sier nestlederen.

– Han legger til at Securitas har lærlingansvarlige lokalt og at oppfølgingen av kandidatene er blitt bedre, men fremdeles ikke god nok.

– Ikke alle ledere kan nok om opplæringsloven, hvilke krav fylkeskommunen stiller og hvilke kompetansemål som skal nås i læreplanen, sier Stian Tveitan, som mener det ofte skorter på planlegging og evaluering.

– Etter et halvt år må lærlingen ha utført en tjeneste som oppfyller en del kompetansemål. Det er vanskelig å få til uten en god opplæringsplan og jevnlig evaluering. Vi ser blant annet at enkelte lærlinger får for lite variasjon i den typen tjenester de settes i.

Nestlederen, som har god kontakt med Silje Odden i Sandefjord, påpeker også at lærlingene i for stor grad blir satt i selvstendige vakter.

– Det er dessverre sånn at lærlingene litt for ofte blir som en «ekstra mann». Særlig skjer dette det andre året, da mange lærlinger er blitt dyktige og bedriften glemmer at de er i et opplæringsløp.

Securitas-vektere: – Vi har vært et lavlønnsyrke altfor lenge

– Er sklidd litt ut

Silje Odden har opplevd nettopp dette, og sagt nei. Ellers synes hun at intensjonene hos arbeidsgiver er gode.

– Jeg fikk en opplæringsplan da jeg startet, med tanke på hvilke objekter jeg skulle besøke og hva slags type tjenester jeg skulle ut i. Men det skled litt ut.

– Har du fått noen evaluering underveis?

– Ikke noen fast evaluering, men det har ikke vært noe problem for meg personlig – jeg er blitt godt fulgt opp ute i tjeneste og får alltid svar når jeg spør en kollega eller en leder om noe leg lurer på.

Silje forteller at områdeleder i Securitas er fast ansvarlig for læretida hennes, og at hun vet hvem hun skal henvende seg til. Områdelederen har også satt av en fast kontordag i uka for å følge opp lærlingen teoretisk.

– Mange av kompetansemålene i læreplanen nås gjennom det jeg lærer ute i felten, men teoridelen skal jeg se på sammen med områdelederen. Det har i hvert fall vært planen hele tida, men også det er sklidd litt ut.

Vekter-streiken: Securitas-sjefen tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter

– Hører mye om misbruk av lærlinger

Silje Odden er samlet sett fornøyd med læretida si, men synes likevel det er fint at vekterne streiker for henne og andre lærlinger.

– Jeg vet jo at det ikke er så flott og fint for alle hele tida – jeg hører mye om misbruk av lærlinger. Det er ikke alle som får den oppfølgingen de har behov for og krav på, reglene blir ikke alltid fulgt. Jeg synes derfor det er kjempeflott at streiken har et blikk på lærlingene, sier 18-åringen.

Hun tipser oss om å snakke med lærlingen som gikk foran henne i løypa, Sabin Damaj. Hun er nå i fast jobb hos konkurrenten Avarn Security, og er veldig glad i sikkerhetsfaget.

Men hun var ikke like fornøyd som Silje Odden med læretida i Securitas.

– Vi ble mer brukt som arbeidskraft

– Det er mye som burde vært fulgt opp som ikke ble det. Vi ble mer brukt som arbeidskraft enn som lærlinger som skulle lære noe – det var mer fokus på arbeid enn kompetansemål, sier Sabin Damaj (21).

BRA: Sabin Damaj synes det er bra at vekterne streiker for lærlingene.

BRA: Sabin Damaj synes det er bra at vekterne streiker for lærlingene.

Privat

Hun forteller at hun fikk opplæring på alle typer tjenester vaktselskapet hadde.

– Men så fort det manglet en vakt et sted, ble jeg heller satt inn der enn å fortsette å jobbe i team med folk som kunne følge meg opp.

Også hun opplevde at den faste ukentlige kontordagen med opplæringsleder forsvant.

– Jeg visste ikke at jeg skulle ha den før ute i andre året, og som regel ble det ikke noe av.

Plutselig manglet det vakthold på et senter, og så ble jeg plassert der isteden.

– Hvordan gikk fagprøven din?

– Den gikk veldig bra! Men det var på grunn av mye egenarbeid – jeg er nok det folk vil kalle spesielt interessert i sikkerhetsfaget.

Hva tenker du om at vekterne i Arbeidsmandsforbundet nå streiker for lærlingene?

– Det er bra! Det trengs! Når en bedrift først har tatt inn en lærling, må de sette denne mer i fokus. Jeg tror problemet ofte er at den ansvarlige i lærebedriften ikke har tid, sier Sabin Damaj.

Lærlingpodcast

20 års erfaring

– I Securitas har vi jobbet med lærlinger i mer enn 20 år. Vi har siden 2016 hatt 320 lærlinger hos oss og av disse har 319 oppnådd karakteren «bestått» eller «bestått meget godt» på fagprøven. Vi fokuserer hele tiden på å bli bedre, også i forhold til det å ha lærlinger, skriver regiondirektør i Securitas, Dorothy Billett, i en epost til Arbeidsmanden.

Hun forteller at Securitas har organisert fagopplæringen i et eget opplæringskontor med egen fagopplæringsleder.

– Regionalt har vi faglig ansvarlige som skal følge opp at læreplanmålene dekkes i lærlingenes praktiske opplæring. Ved de ulike objektene lærlingene har tjeneste på, er det våre operative ledere som fungerer som instruktører. I tillegg blir den teoretiske opplæringen ivaretatt gjennom samlinger der lærlingen i hvert kull møtes. Disse samlingene er en god arena for erfaringsutveksling og sosialt samhold.

Personvern

– Hva mener dere om kravet til Arbeidsmandsforbundet i tariffoppgjøret, å få på plass en ordning der lærlingenes turnus skal drøftes med de tillitsvalgte, og at de tillitsvalgte to ganger i året skulle ha en gjennomgang for å se hvordan lærlingene ligger an i læringsløpet?

– I Securitas har ikke lærlingene egen turnus, men inngår i allerede innarbeidede turnuser ved de ulike objektene. Dette er turnuser som er drøftet med selskapets tillitsvalgte. Når det gjelder lærlingenes faglige progresjon, er dette noe bedriften svarer for ovenfor fylkeskommune. Av hensyn til lærlingenes personvern er faglig progresjon en sak mellom den enkelte lærling og arbeidsgiver, og ikke noe vi kan eller skal dele med tillitsvalgte, skriver Billett.

Leit

Billett skriver at det er leit at lærlingene som er intervjuet ikke opplever at forventningene ble imøtekommet.

– Securitas setter kvaliteten på tilbudet til lærlingen høyt. Slike tilbakemeldinger tar vi på alvor og dette må vi kontinuerlig jobbe med. Lærlinger er en investering i fremtiden for Securitas, og målet er at de ønsker å fortsette sin arbeidskarriere hos oss etter endt lærlingeløp, avslutter hun.

23.09.2020
11:42
23.09.2020 12:20Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet


Flere saker