JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er renholdsfirmaet godkjent eller ikke godkjent?

Sjekk renholdsbedriften på din arbeidsplass

Altfor mange bedrifter som kjøper renholdstjenester, aner ikke at det er forbudt å kjøpe renhold fra bedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Nå ber Arbeidsmandsforbundet om drahjelp, og oppfordrer alle tillitsvalgte i LO til å sjekke egen arbeidsplass.

Illustrasjonsfoto: Tri Nguyen Dinh

ane.borrud@lomedia.no

Godkjenningsordning for renholdsbedrifter? Et ukjent begrep for mange. En fersk Fafo-rapport viser at om lag halvparten av bedriftene i privat sektor ikke kjenner til godkjenningsordningen. Bare 28 prosent av bedrifter i privat sektor som kjøper inn renholdstjenester har fulgt sin plikt og sjekket renholdernes lønn i løpet av de siste to årene.

Vil straffe bedrifter som kjøper renhold av ikke godkjente firmaer

Helt knusende tall

Brede Edvardsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, har bare en ting å se om tallene fra Fafo-rapporten:

– Det er helt knusende tall. Og de som sjekker renholderne, de sjekker stort sett bare ved kontraktsinngåelse. Det er ingen som sjekker hvem som faktisk er inne og gjør rent på arbeidsplassen, slår han fast.

Arbeiderpartiet vil vurdere straff for kjøp av ulovlige renholdstjenester

Sover de tillitsvalgte fortsatt?

For tre år siden viste LOs tillitsvalgtspanel det samme som Fafo-rapporten nå peker på: Tillitsvalgte meldte at på under halvparten av arbeidsplassene der bedriftene kjøpte eksterne renholdstjenester hadde arbeidsgiver undersøkt om renholdsfirma firmaet brukte var godkjent av Arbeidstilsynet. Og færre enn én av tre tillitsvalgte sa at de selv eller andre tillitsvalgte har sjekket om firmaet var godkjent.

Tillitsvalgte bryr seg ikke om renholdernes arbeidsvilkår

På tide å våkne

Om tallet på tillitsvalgte som selv sjekker renholdsbedriften på egen arbeidsplass er like lavt i dag som for tre år siden, vites ikke. Men det er ikke usannsynlig at tallene ville vist det samme ved en ny undersøkelse.

Nå ber forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen, tillitsvalgte over det ganske land å trå til.

Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund.

Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund.

Sissel M. Rasmussen

– Sjekk om renholdsbedriften på din arbeidsplass er godkjent og om renholderne har HMS-kort, oppfordrer han.

Er bedriften godkjent?

Å sjekke om renholdsselskapet på din arbeidsplass er godkjent av Arbeidstilsynet, er ingen heksekunst. På Arbeidstilsynets hjemmeside er det et register over godkjente renholdsvirksomheter. Der kan du både søke på navn, postnummer, poststed eller organisasjonsnummer for å finne den renholdsbedriften du leter etter.

Trykk her for å komme til Arbeidstilsynets register

Har renholderen HMS-kort?

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Alle renholdere må bære HMS-kort på jobb, det vil si at har du en renholder fra renholdsbyrå på din arbeidsplass, så skal han eller hun ha på seg et synlig HMS-kort. Kortet gir en bekreftelse på om arbeidstageren er lovlig registrert, og har arbeidstillatelse. Ved å se på HMS-kortet kan du også enkelt sjekke hvilket firma renholderen er ansatt i. Er det det samme som firmaet bedriften din har inngått avtale med, eller er det en underleverandør? Sjekk HMS-kortet! Har ikke renholderen HMS-kort? Da bør varsellampene begynner å lyse. Kraftig!

Les mer om HMS-kort

Plikt til å sjekke lønna

En annen ting få vet om, er at bedrifter som kjøper inn renholdstjenester også har en plikt til å sjekke at renholderne som vasker hos seg har:

•En lønn på minst 169,37 kroner i timen (Når tariffnemnda er ferdig med sin behandling, vil denne gå opp til 174,20 kroner i timen, siden satsen følger tariffavtalen for renholdsbedrifter).

•Minst 26 kroner i timen ekstra for å vaske mellom klokken 21.00 og 06.00

•Nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet, som arbeidsgiver betaler.

Renholdsoverenskomsten er nemlig allmenngjort. Det betyr deler av tariffavtalen er blitt til en lov. Og da skal alle renholdsfirma følge denne, ikke bare de renholdsbedriftene som har tariffavtale.

Les hva som er allmenngjort

Bedriftene som kjøper inn renholdstjenestene har en påseplikt, det vil si at bedriftene skal sjekke om renholderne har denne timelønnen, natt-tillegg og arbeidstøy.

Bare 3 av 10 sjekker lønna

Tall fra Fafo-rapporten som evaluerer godkjenningsordningen viser at bare 28 prosent av bedrifter i privat sektor som kjøper inn renholdstjenester har fulgt sin plikt og sjekket renholdernes lønn i løpet av de siste to årene. Rapporten viser også at bedrifter som har tillitsvalgte sjekker renholdernes lønns- og arbeidsvilkår oftere enn bedrifter som ikke har tillitsvalgte, men likevel sjekker ikke 6 av 10 bedrifter med tillitsvalgte om renholderne får det loven sier de skal ha.

For offentlig sektor er tallene bedre, men også her er det tre av ti som svarer at de ikke har foretatt en slik kontroll i løpet av de siste to årene.

Tallene fra årets Fafo-rapport viser det samme som de tillitsvalgte svarte i 2013. Den gang meldte drøyt 25 prosent av de tillitsvalgte at de visste at arbeidsgiver hadde undersøkt om innleide renholdere hadde lønn etter allmenngjort tariffavtale. Og de færreste tillitsvalgte hadde selv sjekket lønnen til renholderne.

– Hjelp oss!

Det har vært et stort fokus på renholdsbransjen de senere årene. Mange tiltak er igangsatt. Men bransjen er fortsatt preget av useriøsitet.

– Det er umulig både for oss og Arbeidstilsynet å ha full oversikt. Hvis vi kan få hjelp av LO-felleskapet til å sette dette på dagsorden i den enkelte bedrift som kjøper renhold, vil det kunne være et kjempeløft, understreker Brede Edvardsen.

– Men hva hvis man prøver å sjekke, men ikke får svar av renholdsbedriften?

– Allmenngjøringsforskriften pålegger alle virksomheter som kjøper renholdstjenester å utarbeide rutiner for å sjekke lønns,- og arbeidsvilkår. Dersom man ikke får innsyn, eller man mener at ting ikke er som de burde, kan man kontakte eller tipse Arbeidstilsynet, som har det formelle ansvaret etter allmenngjøringsloven, avslutter Edvardsen.

Les Fafo-rapporten

Sånn sjekker du renholdsbedriften

1. Er bedriften godkjent av Arbeidstilsynet?

Sjekk på hjemmesidene til Arbeidstilsynet

2. Har renholderen HMS-kort?

Alle renholdere skal bære et synlig HMS-kort på jobb. Kortet gir en bekreftelse på om arbeidstageren er lovlig registrert, og har arbeidstillatelse. Det viser også hvilken bedrift renholderen er ansatt i.

3. Hvordan sikre at renholderen får lovpålagt lønn?

Du som tillitsvalgte kan sørge for at bedriften overholder sine plikter ved å sjekke at de har rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. De fleste tillitsvalgte vil også kunne få innsyn i arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister, på tross at man formelt ikke har krav på det etter forskrift. Men uansett så skal bedriften du jobber i få innsyn i arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister. Sørg for at bedriften sjekker det de etter forskrift skal sjekke.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Sånn sjekker du renholdsbedriften

1. Er bedriften godkjent av Arbeidstilsynet?

Sjekk på hjemmesidene til Arbeidstilsynet

2. Har renholderen HMS-kort?

Alle renholdere skal bære et synlig HMS-kort på jobb. Kortet gir en bekreftelse på om arbeidstageren er lovlig registrert, og har arbeidstillatelse. Det viser også hvilken bedrift renholderen er ansatt i.

3. Hvordan sikre at renholderen får lovpålagt lønn?

Du som tillitsvalgte kan sørge for at bedriften overholder sine plikter ved å sjekke at de har rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. De fleste tillitsvalgte vil også kunne få innsyn i arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister, på tross at man formelt ikke har krav på det etter forskrift. Men uansett så skal bedriften du jobber i få innsyn i arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister. Sørg for at bedriften sjekker det de etter forskrift skal sjekke.