JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Slutter: Tidligere hovedtillitsvalgt i Securitas, Janita Blomvik, slutter nå i vaktbransjen og begynner som organisasjonsmedarbeider i Arbeidsmandsforbundet avdeling 1 og 2.

Slutter: Tidligere hovedtillitsvalgt i Securitas, Janita Blomvik, slutter nå i vaktbransjen og begynner som organisasjonsmedarbeider i Arbeidsmandsforbundet avdeling 1 og 2.

Brian Cliff Olguin

Arbeidsmandsforbundet trekker stevning mot Securitas:

Tingretten: Hovedtillitsvalgt i Securitas kan overføres til Nokas

Tingretten har slått fast at Janita Blomvik er omfattet av virksomhetsoverdragelsen fra Securitas til Nokas, og at hun ikke har krav på å fortsette som hovedtillitsvalgt fram til rettssak om oppsigelsens gyldighet. Arbeidsmandsforbundet trekker stevning mot Securitas.08.06.2020
08:15
29.09.2020 11:54

ane.borrud@lomedia.no

1. mars byttet i underkant av 600 vektere arbeidsgiver fra Securitas-selskapet Securitas Transport Aviation Security (STAS) til Nokas Aviation, etter at Nokas Aviation vant Avinors anbudsrunde på 39 flyplasser.

Vakthold på 39 flyplasser over til Nokas

Både hovedtillitsvalgt Janita Blomvik og hovedverneombud Christian Heinecke var ansatt i STAS, og har jobbet ved flyplasser som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen, før de ble 100 prosent frikjøpt for å fylle sine verv. Blomvik var vekter på Ålesund lufthavn Vigra fram til 2015, mens Heinecke var vekter på Kjevik lufthavn utenfor Kristiansand i 2010/2011.

• Les også: Securitas vil si opp hovedtillitsvalgt: – Dette er fagforeningsknusing!

De ansatte i STAS og Securitas har felles tillitsvalgtorganisasjon og verneorganisasjon. Fram til 1. mars i år har Janita Blomvik vært hovedtillitsvalgt for om lag 2.400 Securitas-vektere som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, både ansatte i STAS og i Securitas. Når flyplassvekterne gikk over til Nokas 1. mars, var det fremdeles 2.000 vektere igjen i STAS og Securitas, som har valgt henne som hovedtillitsvalgt.

Securitas` ledelse mente at både Blomvik og Heinecke skulle være med over til Nokas ved en såkalt virksomhetsoverdragelse, og anså at ingen av dem var ansatt i Securitas etter 1. mars. Arbeidsmandsforbundet var uenig.

– Dette er fagforeningsknusing. Dersom de vinner fram, er det ødeleggende for alle fagforeninger som er på anbud. Hvis alle sentrale tillitsvalgte er tilknyttet stedet de begynte, da er det bare å røske dem ut av bedriften, sa forbundssekretær Mikkelsen til Arbeidsmanden i mars i år.

«Securitas er en seriøs arbeidsgiver og samfunnsaktør som forholder seg til lov og avtaleverk. Dette er blant annet Hovedavtale mellom LO og NHO og samarbeidsavtale mellom Securitas og NAF, og dette har vi også forholdt oss til i denne saken. Denne saken er til rettslig behandling og vi kommenterer prinsipielt ikke saker som er under behandling i rettsapparatet», svarte Securitas den gang.

Arbeidsmandsforbundet sendte en stevning til Oslo tingrett med krav om at oppsigelsene var ugyldig. Det ble også krevd at Blomvik fikk stå i stilling, det vil si at hun får fortsatte som hovedtillitsvalgt fram til det kommer en dom fra tingretten. Christian Heinecke har for tiden permisjon fra Securitas, så det ble ikke begjært at han skulle stå i stilling.

Fikk ikke stå i stilling

Nå har Oslo tingrett konkludert med at Janita Blomviks ansettelsesforhold fortsatt var ved Ålesund flyplass Vigra etter fem år som hovedtillitsvalgt, at hun dermed er omfattet av virksomhetsoverdragelsen, og skulle blitt med over til Nokas.

Retten legger særlig vekt på Hovedavtalens kapitel 5, som knytter verv til stillingen hun hadde som vekter på flyplassen.

«Blomviks kandidatur som hovedtillitsvalgt i 2015 var følgelig basert på hennes stilling som objektleder/vekter i STAS og at hun hadde lang erfaring og innsikt i bedriften etter å ha jobbet i STAS siden 2003. Tilsvarende gjelder for hennes gjenvalg i 2017 og 2019.

I forlengelsen av ovennevnte bestemmelser følger det at dersom Blomvik hadde sluttet i STAS, ville hennes verv som hovedtillitsvalgt opphørt ved fratreden. At hennes stilling som objektleder ved Ålesund lufthavn Vigra, som var forutsetningen for at hun kunne velges som tillitsvalgt, ble «borte» fra STAS sin organisasjon ved virksomhetsoverdragelsen til Nokas, mener retten må vurderes som om hun sluttet i STAS. Den praktiske realiteten er at grunnlaget for vervet som tillitsvalgt på tilsvarende vis er borte.

Etter en samlet vurdering av dokumentene i saken, finner heller ikke retten det bevist at Blomvik etter tiltredelsen i vervet som hovedtillitsvalgt har tilegnet seg et annet ansettelsesforhold i STAS enn den stillingen som har blitt overført til Nokas», heter det i dommen.

Slutter i vaktbransjen

Janita Blomvik opplevde bedriftens handlemåte som et sjokk.

– Hadde jeg visst det jeg nå vet, hadde jeg reservert meg mot virksomhetsoverdragelsen. Men jeg trodde jeg ikke trengte det, for jeg forutsatte at jeg ikke var en del av den. Det var et sjokk at ledelsen i Securitas ikke ville ha med hovedtillitsvalgt og hovedverneombud videre, sier hun.

Blomvik mener Securitas har benyttet seg av jussen for å bli kvitt brysomme tillitsvalgte.

– Selv om jussen gir Securitas rett i at de kan sende oss over til Nokas, så betyr jo ikke det at de måtte gjøre det. De kunne ha valgt å beholde oss, ved å finne andre stillinger til oss.

Hun mener at Securitas' behandling av dem er i særklasse.

– Det finnes mange store bedrifter som lever av anbud. Jeg har aldri hørt om bedrifter som kvitter seg med hovedtillitsvalgt eller hovedverneombud på denne måten. De finner en løsning. Men det ville ikke Securitas.

Blomvik håpet i det lengste at Securitas ville beholde dem som ressurspersoner i bedriften. Men når det ikke ble sånn, slutter hun i vaktbransjen. Nå har hun fått ny jobb som organisasjonsmedarbeider hos Arbeidsmandsforbundets avdeling 1 og 2, det vil si på Østlandet.

– Jeg skal drive med saksbehandling og organisasjonsbygging. Det er noe jeg synes jeg har fått til i Securitas, og det blir spennende å jobbe med flere bransjer enn vakt. Så dette blir bra, avslutter hun.

– Veldig trist

Christian Heinecke reserverte seg ikke for å være med til Nokas, og har i dag permisjon fra bedriften mens han jobber som LO-koordinator på E39 mellom Kristiansand og Mandal.

– Selv om jussen gir Securitas rett, så er ikke handlingen moralsk riktig. Det de holder på med er fagforeningsknusing, rett og slett. Det er ikke noe annet Securitas holder på med.

Også Heinecke peker på at bedriften kunne ha funnet en annen jobb til ham – hvis de ville.

– Men det ville de ikke. Jeg tipper toppledelsen spretter champagnen etter denne kjennelsen i tingretten. Endelig er de kvitt oss!

Heinecke sier han vil savne alle de fantastiske dyktige og gode kolleger, ledere, tillitsvalgte og verneombud i bedriften.

– Utfordringen til selskapet slik jeg oppfatter det er på HR og direktørnivå. Ansatte er redd for dem rett og slett, mener han.

Han karakteriserer saken som trist.

– Jeg har jobbet 28 år i Securitas. Jeg ønsker dem alt godt fremover, og håper at de innser at det er andre måter å gjøre ting på. Måten de opptrer på nå er ikke i tråd med den norske samarbeidsmodellen, og hvis de fortsetter sånn vil de tape stort – på sikt.

Trekker saken

På bakgrunn av kjennelsen i Oslo tingrett, trekker Arbeidsmandsforbundet stevningen om ugyldig oppsigelse av Blomvik og Heinecke. Dermed blir det ikke noen rettssak.

– LOs juridiske har vært veldig tydelig på at vi ikke har en sterk sak, rent juridisk, sier forbundssekretær Terje Mikkelsen.

Han mener forbudet og de tillitsvalgte i Securitas står sterkt moralsk, men det hjelper ikke i en rettssak.

– Dette har aldri vært en problemstilling tidligere. Det kom som lyn fra klar himmel at bedriften inntok den holdningen! Det vil gjøre det svært vanskelig for oss å bygge opp tillitsvalgtsorganisasjon i anbudsutsatte bedrifter dersom dette blir den nye linja, slår han fast.

Nå vil forbundet sette seg ned og vurdere om det er mulig å gjøre noe for å tette hullene i lov- og avtaleverk.

– Loven beskytter den enkelte arbeidstaker sånn at de ikke skal miste jobben når et nytt firma vinner et anbud. Men loven tar ikke høyde for å beskytte verne – og tillitsvalgtsorganisasjonen i store konsern, avslutter forbundssekretæren.

– Kjenner oss ikke igjen

Regiondirektør og daglig leder for Securitas Aviation Dorothy Billett, skriver til Arbeidsmanden i en epost:

Vi registrerer at kjennelsen fra Oslo tingrett 2. april gir STAS medhold i denne saken.

Etter at et annet selskap vant anbud om å utføre oppdrag knyttet til sikkerhet ved 39 flyplasser i Norge, ble denne virksomheten overdratt fra Securitas Transport Aviaton Security (STAS) til selskapet som vant anbudet 1. mars i år.

STAS er en seriøs arbeidsgiver og samfunnsaktør som forholder seg til lov og avtaleverk, og virksomhetsoverdragelsen er gjennomført i tråd med Arbeidsmiljøloven. Virksomhetsoverdragelsen omfattet nær 650 personer som alle hadde arbeidskontrakt på lokasjoner der selskapet ikke lenger leverer tjenester. STAS og Securitas følger Hovedavtalens bestemmelser om samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og våre selskaper har tillitsvalgte fra ulike organisasjoner også etter denne virksomhetsoverdragelsen.

Helt sentralt ved det som omtales som den norske samarbeidsmodellen er at tillitsvalgte utgår fra den arbeidstakergruppen de skal representere. En ryddig praktisering av Hovedavtalen innebærer at man unngår å etablere løsninger som stiller tillitsvalgte i en annen posisjon enn de som de skal representere.

Konkret er grunnlaget for Blomviks verv som hovedtillitsvalgt, og Heineckes verv som hovedverneombud, ansettelsesforhold som ikke lenger eksisterer i STAS etter denne virksomhetsoverdragelsen. STAS har vært opptatt av å behandle alle ansatte likt, uansett. At vervet omtales som «topptillitsvalgt» endrer ikke grunnlaget for vervet. STAS synes det er uheldig at representanter for de ansatte mener seg berettiget til å bli behandlet annerledes enn sine medlemmer. En slik forskjellsbehandling er ikke i tråd med den norske samarbeidsmodellen. Heinecke hadde for øvrig innvilget permisjon fra sin stilling i STAS i perioden fra 1.10.2019–31.12.2020.

STAS og Securitas legger ned et omfattende arbeid for å vinne anbud, hvilket er helt avgjørende for virksomheten og for å opprettholde arbeidsplassene. Tap av anbud er aldri positivt verken for selskapet eller de ansatte. De fremsatte påstandene kjenner vi oss ikke igjen i, og ikke under noe tidspunkt i denne prosessen har ledelsen følt behov for «å sprette champagne». En slik påstand fremstår for oss som svært useriøs.

08.06.2020
08:15
29.09.2020 11:54Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste


Flere saker