JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krig, strømpriser og kulldrift

Ukraina-krigen kan forlenge levetida for kullgruva på Svalbard

39 gruvearbeidere kan beholde jobbene i Gruve 7 lenger enn ventet på grunn av krigen i Europa.
Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis.

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis.

Katharina Dale Håkonsen

merete.holtan@lomedia.no

– Bakgrunnen er tragisk, men vi har jobbet for å bevare disse arbeidsplassene veldig lenge, sier Rune Mjelde og Svein Jonny Albrigtsen i Store Norske.

Gruve 7 er Store Norskes siste gruve i drift og også den eneste norske gruva hvor det i dag hentes ut kull. I snart fire tiår har kullet fra Gruve 7 blitt brukt som brensel i Longyearbyen Energiverk og forsynt samfunnet med fjernvarme og strøm.

Men i januar i år meldte regjeringen at kullkraftverket skal erstattes av en mer klimavennlig energiløsning, og Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at kraftverket skal stenges i september 2023.

Planen var at diesel skal brukes som brennstoff i en overgangsfase, men nå må både sentrale og lokale myndigheter se på energispørsmålet på nytt.

Årsaken er krigen i Ukraina, som setter hele Europa på hodet. Prisene på råolje har skutt i været, og varelevering kan forsinkes eller forkludres på grunn av den ustabile situasjonen. Dermed kan det bli risikabelt å satse på diesel som oppvarmings- og strømkilde til de godt og vel 2.000 innbyggerne i Longyearbyen, skriver NRK.

– Vedtaket om å legge ned kraftverket i 2023 er fortsatt gjeldende, men lokalstyret ser nå på muligheten for å forskyve oppstarten for å bruke diesel, sier Svein Jonny Albrigtsen og Rune Mjelde til Arbeidsmanden.

Norges siste kullgruve: Store Norske har vedtatt å legge ned Gruve 7 på Svalbard

– Vi gir oss ikke

Albrigtsen er leder i LO Svalbard, men er også ansatt i kullselskapet Store Norske og jobber i Gruve 7. Det samme gjør Rune Mjelde, som er hovedtillitsvalgt i Store Norske. De to har i flere år kjempet for fortsatt kullutvinning på Svalbard, og for de 39 arbeidsplassene som fremdeles er knyttet til Gruve 7.

Nå øyner de muligheten for at gruva også etter september 2023 kan levere kull til Longyearbyen Energiverk, som den har gjort siden 1983.

– Alle ansatte i Gruve 7 er glad i jobben sin og vil bli veldig glad hvis vi fortsatt kan ta ut kull. Bakgrunnen er tragisk – det er synd at den enes død kan bli den andres brød. Men vi har jobbet for å bevare disse arbeidsplassene veldig lenge. Og vi gir oss ikke før det er helt slutt for Gruve 7, sier Albrigtsen og Mjelde.

Krig i Ukraina: Slik vil den nye arbeidsministeren møte strømmen av flyktninger

Tre alternative løsninger

Det snakkes riktignok om tre muligheter for energiløsning slik situasjonen er nå. Til NRK lister statssekretær Elisabeth Olsen i Olje- og energidepartementet opp tre alternativer:

1.) Den ene er å fortsette med kull som energikilde helt til den fornybare erstatningen er på plass.

2.) Den andre er å få på plass den fornybare løsningen mye raskere. Her er det mange ulike alternativer, både vindkraft og solcelleenergi er nevnt som alternativer, men på langt nær ferdig utredet.

3.) Den tredje løsningen – som kan bli resultatet dersom situasjonen stabiliserer seg, er å følge den opprinnelige planen med diesel som en midlertidig energikilde.

– Sats på kortreist kull

Rune Mjelde mener det vil være mest fornuftig å satse på kull en stund til. Han påpeker at en energikrise på verdensbasis var under oppseiling også før krigen i Ukraina brøt ut.

– Energisikkerhet er viktig. Vi har et kortreist og lokalprodusert råstoff som kan leveres uavhengig av hva som skjer ellers i verden. Råvareprisen på kullet vårt er dessuten forhandlet fram for en lang tid framover, så den er stabil. Å satse på kull, er både det billigste og mest energisikre alternativet, sier Mjelde.

– Hva med det grønne skiftet?

– Når det gjelder å få på plass en fornybar og klimavennlig energiløsning, er tidsaspektet veldig vanskelig akkurat nå. Per i dag er det ikke noe alternativ på plass. Da er kortreist kull det mest miljøvennlige.

Store Norske åpne for å fortsette

Til NRK sier Store Norske-direktør Jan Morten Ertsaas at de er åpne for å holde driften i gang lenger om det skulle bli nødvendig.

– Vi avvikler gruvedriften når kullkraftverket ikke lenger trenger kull som energibærer. Dersom lokalstyret ser et behov for å fortsette driften, har ikke vi gjort noen tiltak som hindrer oss i å drive lenger.

Ertsaas understreker at det ikke handler om langsiktig drift, men at Store Norske kan fortsette for å dekke et kortsiktig behov.

Svein Jonny Albrigtsen har ikke noen klar formening om hvor langt fram i tid et «kortsiktig behov» strekker seg, men sier dette om leveringskapasiteten til gruva:

– Gruve 7 har omtrent tre millioner tonn med kull igjen, så hvis eierne – som er Staten – bestemmer at vi må drive videre på grunn av sikkerhetspolitiske årsaker, kan vi bevare arbeidsplassene i mange år framover. I den opprinnelige langtidsplanen for kullkraftverket har vi garantert kull til kraftstasjonen helt til 2038.

Champagne på kjøl

Rune Mjelde og Svein Jonny Albrigtsen vet at LO utøver et trykk på Nærings- og fiskeridepartementet for å sikre at svalbardsamfunnet har nok arbeidsplasser.

De vet også at ulike departementer nå diskuterer sikkerhetspolitiske spørsmål knyttet til krigen i Ukraina, og alt dette vil påvirke mulighetene for fortsatt drift i gruve 7.

Mjelde og Albrigtsen er forsiktige optimister på gruvedriftens vegne.

– De ansatte i Store Norske har stadig vedtaket om nedleggelse av kraftverket hengende over seg, så vi har ikke sprettet champagnen. Men vi har kanskje noen på kjøl.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse