JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
På hvilken måte skal månedslønningene til vektere i Nokas beregnes? Det skal Arbeidsretten avgjøre. Illustrasjonsfoto.

På hvilken måte skal månedslønningene til vektere i Nokas beregnes? Det skal Arbeidsretten avgjøre. Illustrasjonsfoto.

Tri Nguyen Dinh

Vektere i Nokas er lei av at lønna kan variere voldsomt fra måned til måned. Nå krever de fast månedslønn

Arbeidsmandsforbundet krever at vekterne i Nokas skal ha fast månedslønn, og ikke varierende månedslønn basert på antall timer vekterne jobbet forrige måned. Saken har vært oppe i Arbeidsretten, og dommen kommer neste uke.29.09.2017
14:25
29.09.2017 14:30

ane.borrud@lomedia.no

Hovedtillitsvalgt i Nokas, Ole Morten Karlsen, forklarer problemstillingen.

– Siden mange vektere jobber turnuser som er gjennomsnittsberegnet, kan antall timer man jobber per måned variere med mellom 10 og 30 prosent. Hvis du jobber 10 timers dager i 7 dager og deretter har en friperiode på 7 dager av, får du lite lønn den måneden du starter med en uke av jobb.

– Hvor stort sprik i månedslønn er det største du har hørt om?

– 80 timer fra en måned til en annen. Det vil si rundt 15.000 kroner – halvparten av en brutto månedslønn.

– Hvorfor er det ikke greit med en lønn basert på det du faktisk har arbeidet?

– Folk har faste utgifter hver måned, og for vektere som ikke akkurat er høytlønnede gir varierende inntekt en uforutsigbar økonomisk situasjon. Med en lønn på rundt 30.000 i brutto hver måned, har 5.000 kroner i spill noe å si for økonomien din! Ledere som ligger på 70. – 80. – 90.000 i bruttolønn hver måned har et litt annet spillerom enn en lavtlønnsarbeider.

– Kan man ikke bare spare?

– Det er en enkel løsning som legger ansvaret for et komplisert problem på de ansatte. Det er ikke så enkelt å spare hvis du ikke er i lønnsadelen. Hvis man har penger liggende og barna skal på en aktivitet som du kanskje ikke ville tatt deg råd til, så lar du dem gå. Situasjonen er at du bruker opp penger du kanskje skulle spart, noe som svir måneden etter.

Ole Morten Karlsen slår fast:

– Vekterne skal ha betalt for det de har i arbeidskontrakten med arbeidsgiver, det vil si hvor mange timer du jobber i måneden i snitt!

Lest denne? Regjeringas tiltak mot nulltimers-kontrakter får stryk av fagbevegelsen

Ole Morten Karlsen, hovedtillisvalgt i for vekterne i Nokas.

Ole Morten Karlsen, hovedtillisvalgt i for vekterne i Nokas.

Ylva Seiff Berge

Bedriften fraskriver seg ansvar

Karlsen er mer opptatt av bedriftens ansvar, og mener det blir feil å legge ansvaret for eventuell sparing over på den enkelte ansatte.

– Hvis du har kontrakt på 100 prosent stilling skal du ha lønn for 100 prosent stilling – hver måned. Hvis du jobber i en turnus med 90 prosent en måned, og får lønn for 90 prosent, så oppfyller ikke bedriften kontrakten med den ansatte, mener han.

Han peker også på at bedriften på denne måten kan forskyve byrden ved eventuell manglende oppdrag over på de ansatte.

– Hvis bedriften i en periode ikke har nok oppdrag til å sette alle vekterne i jobb i den prosenten kontrakten sier, vil vekterne få lavere lønn enn det som er kontraktsfestet. Bedriften har betalingsplikt utfra arbeidskontrakten, og det er ikke vekternes skyld hvis ikke Nokas klarer å planlegge sånn at dem får fylt timene i kontrakten.

– Hva skjer hvis en vekter som har kontrakt på 100 prosents stilling jobber mindre en periode, og får betalt etterskuddsvis basert på antall timer betalt?

– Da må vi gå til sak og kreve etterbetaling.

Få vårt nyhetsbrev.

En overgang over mange år

Ole Morten Karlsen anslår at 99 prosent av de 3400 vekterne Nokas har i dag er timelønte. Overgangen fra fastlønn til timelønn har gått over mange år. Nokas har vokst, blant annet gjennom oppkjøp av andre store og små vaktselskaper, der oppkjøpet av G4S med rundt 2500 ansatte i 2013 var det største.

– Hvilke avtaler de som kommer inn i Nokas har, varierer. I G4S var det også forskjellige avtaler, der noen hadde lønn basert på arbeidede timer, mens for eksempel vekterne på Gardermoen hadde fastlønn.

Følg Arbeidsmanden på Facebook.

Ikke drøftet med tillitsvalgte

Ifølge Karlsen har Nokas innført prinsippet om timesbaserte lønninger uten at det ble diskutert med de tillitsvalgte.

– Bedriften har gått rett på de ansatte for å endre arbeidskontrakten til betaling av arbeidede timer måneden før. Først når noen har protestert og tatt saken til oss, har vi kunne få en uenighetsprotokoll med arbeidsgiver, som er ført videre til Arbeidsmandsforbundet og NHO Service, deretter til LO og NHO og til slutt til Arbeidsretten.

– Du var vitne i arbeidsretten 16. og 17. august. Hvordan opplevde du rettsforhandlingene?

– Jeg opplevde at arbeidsgiver prøvde å argumentere seg vekk fra avtalte forhold. At de prøvde å vri forståelsen av tidligere praksiser, og argumenterte for at dette har det vært felles forståelse for, og at det alltid har vært gjort sånn.

Viktig dom

Etter det Arbeidsmanden får opplyst, kommer Arbeidsrettens dom 6. oktober. Ifølge Ole Morten Karlsen blir den viktig.

– Denne dommen blir veldig viktig. Ikke bare i Nokas, men også for andre mennesker i arbeidslivet som opplever denne problemstillingen.

– Hvordan tror du det går?

– Jeg tror vi vinner. Vekterne må få betalt det som er avtalt i arbeidskontrakten.

Ønsker ikke å kommentere

– Nokas ønsker ikke å kommentere denne saken så lenge den ligger til behandling i domstolen, skriver kommunikasjonssjef i Nokas Ådne Mauritzen i en e-post til Arbeidsmanden.

Les også:

Marius og kollegaene hans reddet 285 liv i fjor

Vektere vant i Høyesterett

Dette er saken

§ 2 i vekteroverenskomsten sier blant annet dette om ansettelsesvilkår:

«Alle ansettes i selskapet med skriftlig arbeidsavtale hvor minste månedlige timetall er angitt.

Det foreligger lønnsplikt overfor alle ansatte etter lovens og dennes overenskomsts bestemmelser om arbeidstid og arbeidstakerne har tilsvarende arbeidsplikt.»

Tvisten er et spørsmål om de ansatte kan lønnes etter faktisk utførte timer den enkelte måned, eller om de ansatte etter vekteroverenskomsten har rett på fast månedslønn i henhold til kontrakt.

Arbeidsmandsforbundet mener at overenskomsten må tolkes dithen at en vekterne skal ha en fast månedslønn, mens Nokas mener at bedriften kan betale ut lønn basert på antall timer vekterne jobbet forrige måned.

30. november 2015 ble det gjennomført forhandlinger mellom NAF og NHO Service. Partene ble ikke enige, og 2. mars 2016 gjennomførte LO og NHO drøftinger. Da de heller ikke ble enige, tok Arbeidsmandsforbundet saken til Arbeidsretten, der den kom opp i midten av august i år.

Dommen kommer 6. oktober.

Om Arbeidsretten:

Arbeidsretten er en særdomstol med sete i Oslo, og hele landet som rettskrets.

Retten behandler rettstvister mellom arbeidslivets organisasjoner om tariffavtaler og andre kollektivarbeidsrettslige spørsmål.

Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Kort skissert har Arbeidsretten domsmyndighet

• i tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse og eksistens

• i tvist om en arbeidskamp er i strid med den tariffestede fredsplikt eller fredsplikt etter arbeidstvistloven

• i spørsmål om erstatning for brudd på tariffavtale eller den lovbestemte fredsplikten.

På de nevnte områder har Arbeidsretten eksklusiv domsmyndighet, og er første og siste instans. Dette innebærer at søksmål om slike spørsmål ikke kan bringes inn for de alminnelige domstoler. Arbeidsrettens dommer er endelige og kan, med svært få unntak, ikke ankes.

Kilde: www.arbeidsretten.no

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.09.2017
14:25
29.09.2017 14:30Mest lest

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

Cathrine Kahrs

«Amir» vil jobbe, men får ikke lov

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Strømsjokket: 15 ansatte blir sagt opp på gartneri på grunn av høy strømpris

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år


Flere saker