JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Blir stående: Høyesterett forkastet NHO sin anke, og Arbeidsretten sin dom om at oppsigelsen av tre vektere på Sola var tariffstridig og ugyldig blir stående.

Blir stående: Høyesterett forkastet NHO sin anke, og Arbeidsretten sin dom om at oppsigelsen av tre vektere på Sola var tariffstridig og ugyldig blir stående.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Vektere vant i Høyesterett

Da Arbeidsretten i fjor slo fast at oppsigelsen av tre vektere på Sola både var tariffstridige og ugyldige, anket NHO til Høyesterett. Arbeidsgiversiden fikk ikke medhold.01.06.2017
16:06
21.08.2023 17:14

ane.borrud@lomedia.no

I november 2015 ble 19 ansatte ved Sola Helikopterterminal sagt opp fordi avtalen med oppdragsgiver ble redusert. For 16 av dem ble det funnet løsninger i form av reduserte stillinger ved terminalen, i tillegg til annet arbeid i regionen. Da tre siste vekterne fikk oppsigelse.

Arbeidsmandsforbundet mente at ansiennitetsprinsippet ikke var fulgt. Nokas avdeling Rogaland hadde over 20 driftssteder i Stavanger-området, og over 200 ansatte. 150 av disse hadde kortere ansiennitet enn de tre vekterne som mistet jobben. Saken var så prinsipiell viktig at Arbeidsmandsforbundet tok saken til Arbeidsretten.

20. juni i fjor sto jubelen i taket hos Arbeidsmanden. Arbeidsretten slo fast at oppsigelsen av de tre vekterne både var tariffstridig og ugyldig.

Les mer om Arbeidsrettens dom her

Gikk Arbeidsretten for langt?

I oktober i fjor ble det klart at NHO anket saken til Høyesterett.

At Arbeidsretten slo fast at det var begått et tariffbrudd, var ikke sakens kjerne. Den del av dommen tok NHO til etterretning, og spørsmålet kunne uansett ikke ankes. Det var det at Arbeidsretten konkludere med at oppsigelsene var ugyldige som NHO vil ha behandlet i Høyesterett.

– Vi er ikke enige i at Arbeidsretten kan avsi en dom for ugyldige oppsigelser. Vilkårene for oppsigelser fremkommer i sin helhet av loven og ikke av Hovedavtalen, som kun regulerer et element i den samlede vurdering av hva som er en saklig oppsigelse. Det er kun de alminnelige domstolene som kan avgjøre om en oppsigelse er ugyldig eller ikke, ikke Arbeidsretten, sa NHO-advokat Margrethe Meder til Arbeidsmanden i fjor høst.

NHO ville ha avklart hvor grensen for hva Arbeidsretten kan avsi dom på går.

– Dette er en sak av ren prosessuelle karakter. Vi mener Arbeidsretten ikke har kompetanse til å avsi dom på ugyldighet, og mener retten har gått et skritt for langt, forklarte Meder

Anken til Høyesterett kom overraskende på LO.

– Vi mener at Arbeidsretten kan avsi en dom om oppsigelser er ugyldige eller ikke, og i den forstand kom anken overraskende på oss. LO mener det ikke er noe grunnlag for å anke saken. Arbeidsretten har tatt stilling til og avgjort en tarifftvist, sa LO-advokat Edvard Bakke.

Anken forkastet

Høyesterett var ikke uenig med arbeidsgiversiden i at Arbeidsretten ikke har kompetanse til å avgjøre om en oppsigelse er gyldig eller ugyldig etter arbeidsmiljølovens regler.

Men i denne saken har LO aldri brukt arbeidsmiljølovens regler som argument for at oppsigelsene var ugyldige.

«Kravet om dom for ugyldighet er fra LOs side utelukkende bygget på Hovedavtalen, i første rekke § 8-2. Det ligger derfor innenfor Arbeidsrettens kompetanse å avgjøre kravet. Dommen viser at Arbeidsretten har tatt stilling til LOs krav ut fra Hovedavtalens bestemmelser og tariffrettslige prinsipper. Arbeidsmiljølovens regler om usaklige og ugyldige oppsigelser i § 15-7, jf. § 15-12 er ikke nevnt i dommen. Heller ikke med hensyn til rettsvirkningene av tariffstrid er arbeidsmiljølovens regler trukket inn. Grunnlaget for Arbeidsrettens dom for ugyldighet er utelukkende tariffrettslig. Det fremgår av dommen at Arbeidsretten også har vurdert om ugyldighet er en nødvendig tariffrettslig virkning av tariffbruddet. Nokas AS, som pålegget i dommen retter seg mot, var part i saken for Arbeidsretten.», står det i Høyesterettsdommen.

Som konkluderer: Anken forkastes.

Les hele Høyesteretts dom her

Arbeidsretten

• Ble opprettet 6. august 1915 og startet sin virksomhet 1. januar 1916.

• Retten behandler rettstvister mellom arbeidslivets organisasjoner om tariffavtaler og andre kollektivarbeidsrettslige spørsmål.

• Har domsmyndighet i tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse og eksistens

• Har domsmyndighet i tvist om en arbeidskamp er i strid med den tariffestede fredsplikt eller fredsplikt etter arbeidstvistloven

• Har domsmyndighet i spørsmål om erstatning for brudd på tariffavtale eller den lovbestemte fredsplikten.

• På de nevnte områder har Arbeidsretten eksklusiv domsmyndighet, og er første og siste instans. Dette innebærer at søksmål om slike spørsmål ikke kan bringes inn for de alminnelige domstoler. Arbeidsrettens dommer er endelige og kan, med svært få unntak, ikke ankes.

Kilde: http://www.arbeidsretten.no

01.06.2017
16:06
21.08.2023 17:14

Arbeidsretten

• Ble opprettet 6. august 1915 og startet sin virksomhet 1. januar 1916.

• Retten behandler rettstvister mellom arbeidslivets organisasjoner om tariffavtaler og andre kollektivarbeidsrettslige spørsmål.

• Har domsmyndighet i tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse og eksistens

• Har domsmyndighet i tvist om en arbeidskamp er i strid med den tariffestede fredsplikt eller fredsplikt etter arbeidstvistloven

• Har domsmyndighet i spørsmål om erstatning for brudd på tariffavtale eller den lovbestemte fredsplikten.

• På de nevnte områder har Arbeidsretten eksklusiv domsmyndighet, og er første og siste instans. Dette innebærer at søksmål om slike spørsmål ikke kan bringes inn for de alminnelige domstoler. Arbeidsrettens dommer er endelige og kan, med svært få unntak, ikke ankes.

Kilde: http://www.arbeidsretten.no
Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 nordmenn venter på erstatning: – Vi mister hus og hjem om det ikke skjer noe

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

KAN BLI OPPSAGT: Widerøe mister 80 prosent av bakketjenestene de leverer til SAS. Det vil ramme de ansatte på flyplassene i Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund (Illustrasjonsfoto)

KAN BLI OPPSAGT: Widerøe mister 80 prosent av bakketjenestene de leverer til SAS. Det vil ramme de ansatte på flyplassene i Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

14 fakta om nedbemanning. Dette må du vite

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

Kolbjørn Rushfeldt

Fengselsbur fra Vadsø fengsel fanget 40.000 pukkellaks

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Så langt har det ikke gått Aps vei

Jonas Gahr Støre innrømmer at Arbeiderpartiets oppslutning blant LOs medlemmer er for lav.

Jonas Gahr Støre innrømmer at Arbeiderpartiets oppslutning blant LOs medlemmer er for lav.

Jan-Erik Østlie

Jonas Gahr Støre om den synkende støtten blant LO-medlemmer


Flere saker