JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Flyplassvektere får beholde jobb og AFP:

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

Først ble de rammet av omorganiseringer i Posten, deretter nedbemanning i flyplass-selskapet STAS. Da Ann-Helen Pettersen og Randi Stenersen Rasmussen sto med oppsigelsen i hånda i august, fryktet de å miste tiår med oppspart pensjon.18.01.2021
12:23
20.01.2021 13:28

merete.holtan.garte@lomedia.no

Dette er en historie om en rettssak som ble unngått, og en enorm lettelse hos ni flyplassvektere. To av disse er Ann-Helen Pettersen og Randi Stenersen Rasmussen, som begge er 58 år og i en fase av livet hvor det er ekstra sårbart å miste jobben.

Randi er tillegg enke og eneforsørger for en 15–åring.

De to har fulgt hverandre i arbeidslivet lenge. De jobbet begge på Bergen postterminal, Ann–Helen i nesten 40 år og Randi i 30. Men i 2018 måtte Posten omorganisere, og de to fikk tilbud om sluttpakke eller nye deltidsstillinger.

Da Posten arrangerte en jobbmesse med Nav, ble de begge stående ved en stand der flyplass–selskapet til Securitas, STAS (Securitas Transport Aviation Security AS), informerte om ledige stillinger. De tok utdanningen, fikk jobb i sikkerhetskontrollen på Flesland og var såre fornøyd – i ett år. For i mars 2020 kom koronaen, og de ble begge permittert.

I august samme år kom oppsigelsen – hva nå?

Fikk du med deg denne? LO Svalbard-lederen har kjempet i flere år: Endelig kan det bli forbudt å dumpe lønna

«Jeg skal ikke la meg skremme»

Ikke bare fryktet de to 58–åringene arbeidsledighet, de fryktet også å miste deler av pensjonen, AFP.

AFP er en tariffbasert pensjonsordning som kan tas ut fra fylte 62 år dersom visse vilkår er oppfylt. I privat sektor er ett av disse at du må ha vært ansatt og jobbet i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår sju av de siste ni årene før 62-årsdagen.

Det var dette vilkåret som stresset Ann-Helen og Randi da de sto med oppsigelsen i hånda. Klokka tikket mot 62–årsdagen, hvor de begge har planlagt å slutte å jobbe.

Ville de greie å skaffe seg en ny stilling i en AFP–bedrift? Begge søkte på flere jobber og kom på intervju, men konkurransen var for stor.

– «Nå ryker AFP-en også», tenkte jeg. Det var kanskje en egoistisk tanke, men jeg har jo jobba i 40 år og opparbeida meg noen rettigheter, så jeg konkluderte med at de var verdt å kjempe for, sier Ann–Helen.

Randi var heller ikke i tvil om at hun ville kjempe.

– Jeg hadde jo spart til AFP i Posten i 30 år. Skulle jeg miste alt sammen? Jeg fikk helt panikk.

Da de to kom i kontakt med Arbeidsmandsforbundet og sentralt tillitsvalgt i Securitas, fikk de håp.

– Vi følte oss så ivaretatt og så trygge, sier de to 58–åringene.

Ann-Helen legger til:

– Med forbundet og tillitsvalgt i ryggen, tenkte jeg: «Jeg er blitt sagt opp, men jeg skal ikke la meg skremme.»

Samleside om vektere

Elleve godtok ikke oppsigelsen

Sammen med ni andre flyplassvektere, seks av dem ansatt på Sola lufthavn og tre av dem på Flesland sammen med Ann-Helen og Randi, gikk de to til sak mot arbeidsgiver for å beholde jobbene sine.

Uenigheten med STAS gikk ikke på hvorvidt vaktselskapet trengte å si opp folk eller ikke – flybransjen er naturlig nok hardt rammet av koronaviruset og STAS trenger færre folk i sikkerhetskontrollen. Forbundet mente derimot at nedbemanningene ikke hadde skjedd på riktig måte.

Juridisk sto striden om begrepet utvalgskrets, som kan beskrives som det området man velger at en nedbemanningsprosess skal foregå innenfor. For mens STAS ville se flyplassen som én enhet ved nedbemanning, mente Arbeidsmandsforbundet at det var riktig å se på Securitas og STAS som ett selskap – i et større geografisk område enn kun flyplassene.

Securitas sa opp samarbeidsavtalen

Men en større utvalgskrets ville de elleve oppsagte ha en ansiennitet som sto seg bedre, og ville kunne beholde jobbene sine i konsernet. Det hører med til historien at det i en tidligere inngått samarbeidsavtale mellom de tillitsvalgte og Securitas slås fast at «selskapene i denne avtalen er å betrakte som én juridisk enhet hva angår de ansattes rettigheter og plikter etter lov og avtaleverk».

Men denne samarbeidsavtalen sa vaktselskapet opp i juni 2020, rett før nedbemanningsprosessen.

Arbeidsmandsforbundet mente også at de elleve som bestred oppsigelsen skulle få fortsette å jobbe i STAS helt til rettssaken ble holdt og dom avsagt – det som heter å stå i stilling.

Dette fikk forbundet medhold i av tingretten i november 2020.

«Mamma – har du jobb eller har du ikke?»

Med andre ord har Ann-Helen Pettersen og Randi Stenersen Rasmussen hele tida gått på jobb på Flesland. Randi forteller hvordan 15–åringen hjemme – attpåklatten, som hun kaller ham – likevel har spurt:

«Mamma – har du jobb eller har du ikke jobb?»

Randi er eneforsørger for 15–åringen etter at hun ble enke for tre år siden –

engstelsen for økonomien har derfor vært ekstra stor. Men 12. januar, omtrent halvannen måned før rettssaken var berammet i Oslo tingrett, kunne Randi fortelle sønnen sin at hun beholder både jobben – og AFP.

Da møttes partene til rettsmekling, og kom fram til et forlik som må sies å være en seier for Arbeidsmandsforbundet og vekterne som gikk til sak:

Alle de elleve ble tilbudt stillingene sine tilbake av arbeidsgiver. En av dem har fått ny jobb og velger å akseptere oppsigelsen, mens en annen heller vil stå som tilkallingsvikar på Flesland i framtida – noe som ble en del av avtalen.

De ni andre får fortsette i konsernet.

– Kan brukes andre steder i konsernet

I forliket slås det fast at de ni ansatte i løpet av seks måneder blir tilbudt faste stillinger i Securitas AS innenfor rimelig reiseavstand, uten prøvetid og med samme stillingsprosent som de hadde i den oppsagte stillingen. De beholder også konsernansiennitet og lønnsansiennitet.

Janita Blomvik er organisasjonsarbeider i avdeling 1 og 2 i Arbeidsmandsforbundet, og har fulgt opp medlemmene i saken.

– Jeg er veldig fornøyd, sier hun, og forklarer at meklingsresultatet støtter tanken om at ansatte kan omplasseres framfor å sies opp dersom man ikke snevrer inn utvalgskretsen ved nedbemanning.

– Denne enigheten viser at ferdig utdannet personale på ett område kan brukes også andre steder i en bedrift. Flyplassaktiviteten ligger nede nå, og det anslås at det vil ta tid før trafikken tar seg opp igjen. Det er derfor naturlig at STAS må nedbemanne og permittere, men dette forliket kan gi håp til de permitterte på flyplass om å få andre muligheter i konsernet, sier Blomvik.

Det er ingen hemmelighet at det både før og under streiken blant vekterne i høst, har vært steile fronter mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og arbeidsgiverne, blant dem Securitas. Men nå roser Janita Blomvik motparten.

– Denne gangen møtte vi en løsningsorientert og positiv delegasjon, sier hun.

Janita Blomvik, organisasjonsarbeider i avdeling 1 og 2 i Arbeidsmandsforbundet.

Janita Blomvik, organisasjonsarbeider i avdeling 1 og 2 i Arbeidsmandsforbundet.

Ole Palmstrøm

Hovedtillitsvalgt: – Tøft å stå i noe sånt

Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas, er også fornøyd med utfallet av saken.

– Det var godt endelig å komme til enighet. Vi hadde et konstruktivt møte med arbeidsgiver, og opplevde at de var villige til å finne en smidig løsning, sier Ball, som tenker på forliket som en vinn–vinn–løsning:

– Løsningen støtter vårt opprinnelige syn på saken, hvor vi hevdet at en ansatt på flyplass, i STAS, har rett på en stilling på tvers av konsernet. Denne løsningen viser at nettopp det er mulig, og det er jo et gode også for bedriften, som får tilgang på erfarne og dyktige vektere på nye områder.

Robert Ball mener at forliket kan få betydning også for andre nedbemanningsprosesser, og er særlig aktuell under pandemien.

– Vi håper å kunne se etter denne typen gode løsning også i andre nedbemanningsprosesser i det arbeidslivet vi nå står i. På den måten kan også andre konsern enn Securitas beholde kompetanse.

Den hovedtillitsvalgte vil til slutt berømme arbeidstakerne som våget å bestride oppsigelsen og gå til sak mot arbeidsgiver.

– Det er tøft å stå i noe sånt, men de har holdt ut, og de har vist at det er mulig å få til en løsning.

Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas.

Robert Ball, hovedtillitsvalgt i Securitas.

Brian Cliff Olguin

– En enorm støtte

Ann–Helen Pettersen og Randi Stenersen Rasmussen returnerer rosen.

– Jeg er storfornøyd med resultatet – jeg synes forbundet og tillitsvalgt har gjort en fantastisk jobb for oss, sier Ann-Helen.

– De har gjort en kjempejobb, slår Randi fast. Hun vil samtidig berømme kollegaer på Flesland.

– Vi opplevde å få en enorm støtte av andre STAS-ansatte på Flesland. «At dere kjører sak, gagner oss også», var gjennomgangstonen, og det er jo sant: Forliket kan få positive konsekvenser for de som er permitterte.

– Vi «stauka» på

Nå gjenstår det for Ann-Helen og Randi å se hvor de blir tilbudt jobb av Securitas. De to 58–åringene har en fleksibel innstilling.

– Jeg er voksen, jeg er mobil og jeg kan gjøre neste hva som helst. Det viktigste for meg er å få stå i jobb til jeg er 62, sier Ann-Helen Pettersen.

Randi Stenersen Rasmussen forteller at hun helst ikke vil jobbe natt , ellers har hun samme holdning som kollegaen:

– Vi bretter opp ermene og «stauka» på, sier hun – på Stord–dialekt.

Securitas med oppfordring til permitterte

Daglig leder i STAS, Dorothy Billett, sier dette om forliket i en epost:

– Vi er glade for at vi har kommet frem til en løsning i denne saken. Helt siden pandemien inntraff og vi måtte gå til det skritt å permittere medarbeidere, har vi aktivt oppfordret permitterte medarbeidere til å søke andre stillinger i konsernet.

18.01.2021
12:23
20.01.2021 13:28Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og tillitvalgt for Fellesforbundets medlemmer i Foodora, Paul Olai-Olssen, anklager Foodora sin hovedkonkurrent, budselskapet Wolt, for å bidra til et useriøst arbeidsliv.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og tillitvalgt for Fellesforbundets medlemmer i Foodora, Paul Olai-Olssen, anklager Foodora sin hovedkonkurrent, budselskapet Wolt, for å bidra til et useriøst arbeidsliv.

Roy Ervin Solstad

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv


Flere saker